8. Sınıf TC inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

Ömer
Yönetici
8. Sınıf TC inkılap arihi ve atatürkçülük test soruları ve cevapları,
8.sınıf t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı konuları
8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük testleri


8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları

1-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A)Almanya
B)Fransa
C)İngiltere
D)İtalya

2-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

A)Mondros ateşkes antlaşmasında
B)I.Dünya savaşında
C)Paris Barış Konferansı’nda
D)Amasya Genelgesi

3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

A)Ayrı devlet kurmak
B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
C)Amerikan mandasını istemek
D)İngiliz mandası istemek

4-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek
C)Kurtuluş savaşını başlatmak
B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak
D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak

5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas kongresi
B)Havza kongresi
C)Amasya genelgesi
D)Erzurum kongresi

6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

A)Erzurum kongresinde
B)Amasya genelgesinde
C)Sivas kongresinde
D)Amasya görüşmesi

7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

A)İsviçre
B)İsveç
C)Almanya
D)Fransa

8- Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

A)Laiklik
B)Halkçılık
C) Milliyetçilik
D)İnkılapçılık


9-Mondros Ateşkes A nlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

A)Adana
B) Musul
C)Gaziantep
D)İstanbul

10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

A)Mudanya
B)Gümrü
C)Paris
D)Ankara ant.

CEVAP ANAHTARI: 1)C 2)C 3)B 4)C 5)D 6)B 7)A 8)C 9B 10)B
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
24B
Üst