7. sınıf iletişim ve insan ilişkileri test soruları

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
1-İnsan varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olguya ya da insan ile insan arasındaki sözel bir süreç şeklinde işleyen konuşmalara ne ad verilir?
A- Empati B- Olgu C-İletişim D-Ulaşım
2-İçeriği ne olursa olsun bir sorunu çözmek için insanların düşünce alış verişinde bulunmaları bir başka deyişle iletişim kurmaları gerekir. Uygarca konuşma ve tartışma becerisinin geliştirilmemiş olduğu toplumlarda bir sorunu çözmek amacıyla başlatılan etkileşim kısa sürede…………………
Yukarıdaki paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A-Sorunların çözülmesini sağlar. B-Tartışma ve sürtüşmeye dönüşür.
C-Sorunu çözmek şöyle dursun soruna yenilerini ekler.
D-Tartışma ve kavgaya dönüşebilir.
3- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
A) Hakimiyet-i Millîye Gazetesi B) Anadolu Ajansı
C) İrade-i Millîye Gazetesi D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
4- Aşağıdakilerden hangisi bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi gerekli olan şartlardan birisi değildir?
A-Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır.
B-Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır.
C-Kişiler arası iletişime katılanlar mutlaka yazışma yoluyla anlaşmalıdır.
D-Kişiler arsındaki mesajlar sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır.
5- Bir takım bilgilerin, sembollerin, bir takım hedefler tarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine kitle iletişim adı verilir. Kitle iletişiminde kaynak ile hedef arasındaki kanallara ise kitle iletişim araçları denir.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından birisi değildir?
A- Gazete B-Telefon C-Radyo D-Televizyon
6-Etkili iletişim kuramadıkça iş hayatımızda hatta özel yaşantımızda başarıyı yakalayamayız. Etkili iletişim sahip olduğumuz diğer tüm becerileri sonuna kadar kullanmamıza olanak verir. İnsanları motive etme, sorumluluk verme, düzenleme, sorun çözme ve bilgi toplama becerilerimizin hepsi başkalarıyla iletişim kurma yeteneğimize doğrudan bağlıdır.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmaktadır?
A-Kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki öneminin
B-Etkili iletişimin neden önemli olduğunun
C-Kötü iletişimin bize vereceği zararların
D-Etkili bir iletişimde nelere dikkat etmemiz gerektiğinin
7- Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan bazı konular verilmiştir.
• Doğru bilgi alma hakkı
• Düşünceyi açıklama özgürlüğü
• Kitle iletişim özgürlüğü
Yukarıdaki üç madde, aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Özel yaşamın korunmasıyla
B) Demokrasinin sınırlarının olmasıyla
C) Ulusal egemenlikle
D) İnsan hak ve özgürlükleriyle
8- 7. sınıf öğrencisi İbrahim, akrabası olan müzik öğretmenine, aile çevresinde “abla” diye hitap etmektedir. Yıllardır “abla” olarak tanıdığı Ebru Hoca’yı sınıfında öğretmen olarak görünce, nasıl davranması gerektiğine karar vermekte zorlanır. İbrahim'in sınıfta, öğretmenine bazen “abla” bazen “öğretmenim” diye hitap etmesi arkadaşları ve öğretmeni tarafından yadırganır ve eleştirilir.Böyle bir yaklaşım İbrahim için de sorun olur.
İbrahim, iletişim sorununu çözmek için nasıl davranmalıdır?
A-Ebru Hanım’a “abla” demelidir.
B-Ebru Hanım’ın dersi olduğunda hiç konuşmamalıdır.
C-Ebru Hanım’a “öğretmenim” demelidir.
D-Ebru Hanım’ın dersi olduğunda okula gelmemelidir..
9- Can: Baba beni duyuyor musun?
Baba: (Gözü televizyondaki maçta) Seni duyuyorum... Devam et.
Can: Baba dinliyor musun?
Baba: (Gözünü televizyondan hiç ayırmadan) Kelimesi kelimesine dinliyorum.
Can: Hayır dinlemiyorsun.
Baba: Hem dinleyip, hem de maçı izleyebilirim. Sen devam et anlatmaya.
Can: Boş ver!!!
Yukarıdaki diyalogdaki iletişimsizliğin temel nedeni nedir?
A-Kişilerin konuşurken yaptığı jest ve mimikler,
B- Kişilerin konuşurken kullandığı ses tonu
C- Babanın beden dilini, jest ve mimiklerini kullanmaması
D- Babanın oğlunu dinlememesi
10- Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?
A- Empati B- Olgu C-İletişim D-Haberleşme
11-Yapılan bir araştırmaya göre; TV ve gazetelerde yapılan deprem ile ilgili yayınlar çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Deprem bölgesinde yapılan çalışma ve incelemelerde çocuklarda kitle iletişim araçlarından uzaklaşma ve TV seyretmek istememe gibi davranışların geliştiği görülmüştür.
Yukarıdaki paragrafa göre çocukların kitle iletişim araçlarından olumsuz etkilenmesine sebep olan seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Bu tür olaylarda çocuklar bilgi alacakları ortamlardan uzaklaştırılmalıdır.
B) Medya kuruluşları bu konuda daha dikkatli ve duyarlı davranmalıdır.
C) Aileler, medyanın bu yöndeki yayınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı davranmalıdır.
D) Bu konuda yeterli bilgisi olmayan insanların sözlerini içeren mesajlara yer verilmemelidir.
12- Bireyler duygu, düşünce ve isteklerini sözel ve sözel olmayan iletilerle birbirlerine duyururlar. Sözel mesajlarla yapılan anlatım biçimi sözel iletişimi, sözsüz mesajlarla belirtilmeye çalışılan anlatım biçimi ise sözel olmayan iletişimi ifade etmektedir
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan iletişimle ilgili bir ileti değildir?
A- Duruşumuz ve görünüşümüz B- Jest ve mimiklerimiz bakış gibi
C- Kullandığımız sözcükler D- Beden dilimiz ve bakışlarımız
13- 5 yaşındaki Ayşe korkunç bir rüya gördü sabah uyandığında rüyasını birileriyle paylaşmak, sıkıntısını atmak istedi. O sırada kahvaltı hazırlamakta olan annesine gidip rüyası hakkında bir şeyler anlatmaya çalıştı fakat annesi o kadar ilgisiz davrandı ki, rüyasını anlatmaktan vazgeçti. Bu kez evde bulunan babasına yöneldi. Anlatmaya çalıştı ama O da annesi gibi anlattıklarına karşı ilgisiz davrandı.
Böyle bir durumda o çocuğun aşağıdaki duygulardan hangisini hissetmesi beklenemez?
A-Ben işe yaramaz, değersiz biriyim,
B-Annem ve babam bana değer vermiyor,
C-Annem ve babam beni çok seviyor
D-Değersiz bir çocuğum ki söylediklerim dinlenmiyor.
14- Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır.
Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Basın yayın araçları gelişmiştir.
B) Halk, basın yayın araçlarından yararlanmaktadır.
C) Basın yayın özgürlüğü vardır.
D) Basın yayın araçları ülke kararlarını belirlemektedir.
15- Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, duruş biçimi, ses tonu gibi davranışlar iletişimin bir parçasıdır. Arkadaşınızın suratı asıksa üzgün olduğunu ya da moralinin bozuk olduğunu düşünebilirsiniz.
Yukarıdaki bilgide anlatılan davranışlar aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A-Sözsüz mesajlara B-Sözlü mesajlara
C-Empatiye D-Kitle iletişim araçlarına
16- Atatürk basına verdiği önemi ülkemizin güvenilir haber kaynaklarından olan …………………….’nın kurulmasına öncülük ederek göstermiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A- Doğan Haber Ajansı B- Anadolu Ajansı
C- İhlas Haber Ajansı D- Cihan Haber Ajansı
17- Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan biri değildir?
A) Öğüt vermek B) Soru sormak
C) Dinlemek D) Yargılamak
18-Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?
A) Görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmayın.
B) Konuşurken karşınızdaki kişiye iltifat edin.
C) Ne zaman susmak gerektiğini bilin.
D) Biri sizinle konuşurken işinizle meşgul olmayın.
19- Kamuoyu, toplumu ilgilendiren bir sorun üzerine belli zamanda, tartışmalı konu karşısında, bu konu ile ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına egemen olan kanaattir.
Günümüzde olay ve yorumları kısa bir sürede çok büyük kitlelere ulaştıran ve kamuoyunun oluşmasında en etkili unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kitle iletişim araçları B- Cep telefonları C- Afişler D- Tiyatrolar
20- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?
A- Yaşadığımız kentin, ülkenin dışında olup bitenlerle ilgili olarak bize ulaştırdığı bilgilerle, bunlardan haberdar olmamızı sağlar.
B- Bireylerin toplumdaki diğer birey, grup, hatta ulusların belirli sorun veya konulara ilişkin görüşleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur
C- Kitle iletişim araçları sadece eğlence programları sunarak, kitlelerin eğlenme ihtiyaçlarını ucuz ve kolay yoldan karşılamalarını sağlar.
D- Kitle iletişim araçları bireylerin içinde yaşadıkları toplum ve toplumun sorunları hakkında daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlar.
21- Kitle iletişim araçları, toplumda haber ve bilgilerin toplanmasını ve dağıtımını sağlayan araçlardır. Yaşadığımız kentin, ülkenin dışında olup bitenlerle ilgili olarak bize ulaştırdığı bilgilerle, bunlardan haberdar olmamızı sağlayan kitle iletişim araçları bu yönüyle hangi işlevini yerine getirmiş olur?
A- Güdüleme İşlevi B- Kültürel Gelişmeyi Sağlama İşlevi
C- Eğlendirme İşlevi D- Haber ve Bilgi Verme İşlevi
22- “Kulağındaki küpeyi çıkart! Kravatını neden takmadın!yapman gerekir, yapacaksın, yapmak zorundasın” şeklindeki ifadeler iletişim engellerinden hangisine örnektir?
A-Ahlak dersi verme ve vaaz etme
B-Ad takma, gülünç duruma düşürme
C-Emretme, yönetme
D-Sınamak, sorguya çekmek, çapraz sorgulamak;
23-“Koca bebek, hadi bakalım süpermen, geri zekalı, bugün maymunlar gibi davranıyorsun.” şeklinde ifadelerle ortaya çıkan çocuğun kendisini değersiz hissetmesine, sevilmediği kanısına varmasına yol açan ve genellikle karşılık verme ihtiyacını doğuran iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?
A-Teselli etmek, desteklemek, avutmak
B-Ad takma, gülünç duruma düşürmek
C-Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
D-Sınamak, sorguya çekmek, çapraz sorgulamak
24-Aşağıdakilerden hangisi dinlememizi zorlaştıracak durumlardan birisi değildir?
A-Karşımızdakinin ne söyleyeceğini bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz durumlar
B-Hoşumuza gitmeyen bir şeyi duymak istemediğimiz durumlar
C-Hoşlanmadığımız bir insanın söylediklerini dinlemek zorunda kaldığımız durumlar
D-İlgilendiğimiz ve merak ettiğimiz bir konuyla ilgili konuşmaların yapıldığı durumlar
25- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapılması gereken davranışlardan değildir?
A-Gözle temas kurmaktan, beden dilimizi kullanmaktan kaçınmak
B-Yumuşak bir sesle ve acele etmeden konuşmak
C-Basit ve anlaşılır bir dil kullanarak konuşmak
D-Yeri ve zamanı uygun olduğunda şaka yapmak ve gülümsemek
26- “Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmiş bulunuyoruz. Buna karşın çoğu kez öğretmenler öğrencileriyle, eşler birbirleriyle, zenci beyazla, anne kızıyla ve baba oğluyla konuşamıyor.”
Yukarıdaki söz aşağıdakilerden hangisini kuramadığımızı anlatmaktadır?
A- Empati B- Etkili iletişim
C- İletişim teknolojileri D- Kamuoyu
27- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapılmaması gereken davranışlardan değildir?
A-Çok fazla konuşmak
B-Kişileri karar vermeye ve yorum yapmaya zorlamak
C-Anlatılanlara komik gelse bile gülmeyip insanları utandırmak
D- Basit ve anlaşılır bir dil kullanarak konuşmak
28- “ Olgunca düşünmüyorsun, sen zaten tembelsin, sen zaten hep kolaya kaçarsın,
Bu evde sorun çıkaran hep sensin.” şeklinde ifadelerde kişi kendini anlaşılmamış, itilmiş, haksızlığa uğramış, daha çaresiz hisseder, bunun karşılığında iletişimi keser veya karşılık verir. Genellikle çocuk eleştirileri gerçek olarak algılar, ya “ben kötüyüm” diye düşünür ya da karşılık verir “Siz de mükemmel değilsiniz”
Yukarıda açıklaması ve örneği verilen iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ahlak dersi verme ve vaaz Etme B-Ad takma, gülünç duruma düşürme
C-Yargılamak, eleştirmek, suçlamak D-Emretme, yönetme
29- I- 4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.
II- 6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
III- 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.
IV- 29 Ekim 1923’de cumhuriyet ilan edildi..
V- 1927 İstanbul ve Ankara Radyoları yayına başladı.
Atatürk’ün yukarıda gerçekleştirdiği yeniliklerden hangileri iletişime önem verildiğini göstermektedir?
A- I ve III B-I, II ve V C- II, III ve IV D- III ve V
30- “Yapmazsan .....olur”, “Yapacaksın yoksa...” “Eğer sıraya girmezseniz bütün gün sizi ayakta tutarım.” “ Yemeğini bitirmezsen bisiklete binemezsin” şeklinde ifadelerde
ortaya çıkan iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?
A- Uyarmak, tehdit etmek
B-Ad takma, gülünç duruma düşürme
C-Yargılamak, eleştirmek,
D-Ahlak dersi ve vaaz verme
31- Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturuma ne ad verilir?
A-Haberleşme B-Panel C-Yayın D-Basın
32- Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?
A) Sevgi B)Hoşgörü C) Dürüstlük D) Güven
33- Bireyler diğer insanlarla ilişkilerinde insan haklarını korumalıdırlar. Aşağıdaki durumların hangisinde insan hakları günlük ilişkilerde korunmamış olur ?
A- Müşteri dükkan sahibine kendisine niçin hileli mal sattığını sorarsa
B- Kişi, komşusundan fazla kira isteyen ev sahibine yaptığının doğru olmadığını söylerse
C- Kişi, kendisine görüşlerinden dolayı hakaret eden bir başka kişiyi mahkemeye verirse
D- Kişi, kendisinden fazla ücret isteyen taksi şoförüne olay çıkmasın diye istediği ücreti öderse
34- Anayasamızın 20. maddesine göre “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”
Yukarıdaki hak aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A- Yerleşme ve seyahat özgürlüğü B- Kişi dokunulmazlığı hakkı
C-Özel yaşamın gizliliği hakkı D- Düşünce ve kanaat özgürlüğü
35- Ülkemizde TV ve radyolarını denetleme yetkisine sahip olan, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyaran veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini isteyen, kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A- TBMM B- TRT C-TOBB D-RTÜK
36- I- 4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.
II- 10 Ocak 1920 Hakimiyet-i Milliye gazetesi kuruldu.
III- 6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
IV- 1927 Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.
V- 1927 İstanbul ve Ankara Radyoları yayına başladı.
Atatürk’ün yukarıda gerçekleştirdiği yenilikler aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?
A- Eğitim B- İletişim C- Ulaşım D- Ticaret
37-“Aldırma boş ver, üzülme”,
“Düzelir canım, bunu dert etme”,
“Geçer aldırma”
“Her şey düzelecek, yarın kendini daha iyi hissedeceksin.”
Yukarıda bir iletişim sırasında kullanılan cümleler karşımızdaki kişiyle ilgili olarak ne yapmaya çalıştığımıza örnek gösterilebilir?
A-Övmek, aynı düşünceyi paylaşmak
B-Teselli etmek, desteklemek, avutmak
C-Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
D-Uyarmak, tehdit etmek
38-Açıkgöz Gazetesinin foto muhabiri genel seçimlerde oyunu kullanmakta olan ünlü sanatçı Şemsettin Güzelses’in resmini çekiyor.Gazetede yayımlanan fotoğrafta Güzelses’in oyunu hangi partiye verdiği açıkça görülüyor.Seçimlerin gizli oyla yapıldığını hiçe saydığını söyleyenlere foto muhabiri: “Ünlülerin gizli hiçbir şeyleri olamaz.Üstelik basın özgürdür ve halkın da doğru haber alma hakkı vardır.” diye yanıt vermiştir.
Açıkgöz Gazetesinin foto muhabiri Şemsettin Güzelses’in hangi hakkını ihlal etmiştir?
A- Konut dokunulmazlığı hakkı B- Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
C- Yaşama hakkı D- Özel hayatın gizliliği hakkı
39- İkisi Liseye, biri İlköğretim Okuluna giden üç çocuk babası Murat Bey’in evinde televizyon, internet, radyo ve gazete bulunmaktadır.
I-Bu evde birkaç tane kitle iletişim aracı bulunmaktadır.
II-Bu durum aile içi iletişimi çok güçlendirir.
III-Bu durum aile içi iletişimi azaltabilir.
Buna göre bu aile ve ev için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- Yalnız I B- Yalnız II C- Yalnız III D- I ve II
40- I- RTÜK, basın yayın kuruluşlarının yayınlarına yönelik sadece uyarı cezası verebilir.
II- Ülkemizde televizyon ve radyoları denetleme yetkisine sahip olan kuruluş RTÜK’ tür.
III- RTÜK zaman zaman yayınlar konusunda toplumun görüşlerini araştırmalar, anketler yaparak tespit etmektedir.
Yukarıda RTÜK ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) ile verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A- Yalnız I C- Yalnız II D- Yalnız III D- II ve III
41- Günümüzde, kitle iletişiminde aşağıdaki haberleşme araçlarından hangisi, kamuoyu
oluşturmada daha çok etkilidir?
A) Radyo B) Gazete C) Televizyon D) Dergi
42-“Kendi okulunu kendin yap” “Türkiye çöl olmasın” “Haydi kızlar okula” gibi fikirlerin basının ve haberleşme araçlarının yardımıyla kısa zamanda kampanyaya dönüşmesi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Kamuoyunun B) İş bölümünün C) Kanunların D) Nüfusun
43- Aşağıdaki davranışlardan hangisi paylaşma ve yardımlaşmayı engellemez?
A) Kibirlilik B) Kıskançlık C) Cömertlik D) Cimrilik
44- Her insanın yaşamının sadece kendisini ilgilendiren özel bir yönü vardır. Bunu diğer
insanlarla paylaşıp, paylaşmamaya kendisi karar verir. Diğer insanlar, bireyle ilgili özel
bilgileri öğrenme hakkına ve müdahalede bulunma yetkisine sahip değillerdir.
Parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmaktadır?
A) Yaşama hakkının B) Özel yaşamın gizliliğinin
C) Sağlık hakkının D) Dilekçe hakkının
45- Kanunlarımıza göre, aşağıdakilerden hangisi hürriyet niteliği taşımaz?
A) Yerleşme ve seyahat etme B) Haberleşme
C) Vergi verme D) Özel yaşamın gizliliği
46- • Din ve ırk ayrımı yapmamak
• Cinsiyet ayrımından kaçınmak
• İşkence yapmamak
• Özel yaşama karışmamak
Toplumsal yaşamın devamına katkıda bulunan yukarıdaki ilkelerin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar arası iletişimi kolaylaştıran etkenlerdir.
B) Toplumun kalkınmasını sağlayan temel ilkelerdir.
C) Toplum tarafından insana verilmiş sorumluluklardır.
D) İnsanca yaşam için gerekli etik değerlerdir.
47- Aşağıdaki alışkanlıklarımızdan hangisi, toplumsal yaşam açısından diğerlerinden ayrılır?
A) Erken yatıp erken kalkmak
B) Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmek
C) Dengeli ve sağlıklı beslenmek
D) Otobüs durağında sıraya girmek
48- Ülkemizde orman yangınlarını önlemek için radyo, televizyon ve basında gerekli açıklamalar yapılır. Halk bilgilendirilir. Bunun sonucunda toplumda, bir davranış ve düşünce birliği ortaya çıkar.
Bu durum basının hangi işlevinin göstergesidir?
A) Kamuoyu oluşturma B) Barışa katkıda bulunma
C) Sanat etkinliklerinden haberdar etme D) Farklı görüşlere yer verme
49- İnsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptirler. İnsanların Yaşama Hakkı, Özel Yaşamın Gizliliği, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü, Eğitim ve Sağlık gibi haklarına saldırı olduğunda, devlet otoritesi kendiliğinden harekete geçer.
Bu durumda devlet, aşağıdakilerden hangisinin yaptırımını uygular?
A) Ahlâk kurallarının B) Hukuk kurallarının
C) Gelenek ve göreneklerin D) Din kurallarının
50- Halkı ilgilendiren bir mesele hakkında genel yargı veya ortak kanaatin oluşmasına ne denir?
A) Kamu oyu B) Plân C) Kanun D) Basın ve yayın
 
son dem Yeni Üye
1-İnsan varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değiş

1-İnsan varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olguya ya da insan ile insan arasındaki sözel bir süreç şeklinde işleyen konuşmalara ne ad verilir?
A- Empati B- Olgu C-İletişim D-Ulaşım
 
son dem Yeni Üye
1-İnsan varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olguya ya da insan ile insan arasındaki sözel bir süreç şeklinde işleyen konuşmalara ne ad verilir?
A- Empati B- Olgu C-İletişim D-Ulaşım
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
33B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Üst