Fatiha Suresinin Anlamı ve Okunuşu

deep Harbi Aktif Üye
Fatiha Suresinin Anlamı, Fatiha Suresinin Okunuşu, Fatiha Suresi Nasıl okunur

Elham olarak da bilinen Fatiha Suresi, Mekke döneminde nuzül olmuştur ve 7 ayetten oluşmaktadır. Kuran'ı Kerim'in ilk suresi olan bu sure, Kuran'ın çekirdeği, özü olarak da nitelendirilmektedir.

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Anlamı
1. Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

2. Hamd, âlemlerin Rabbi(3) olan Allah’a mahsustur.

3. (O,) Rahmândır, Rahîmdir.

4. Dîn (hesab) gününün mâlikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

6. Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!

7-Kendilerine ni‘met verdiğin kimselerin yoluna; gazab edilmiş olanların ve dalâlete düşenlerin (yoluna) değil! (Âmîn!)

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

fatiha_suresi.png


Bu sûreye, Kur’ân-ı Hakîm’in başlangıç sûresi olması cihetiyle, açan veya açıcı ma‘nâsında “Fâtiha” ismi verilmiştir. Ayrıca, namazın her rek‘atında tekrarlanan yedi âyet olması cihetiyle سَبْعَ الْمَثاَن۪ي denir. Ve Kur’ân’ın bir nevi‘ fihristi, özü, esâsı ve bütün ma‘nâ ve hükümlerine şâmil olması cihetiyle de اُمُّ الْكِتاَبِ [Kitâbın anası] gibi ünvanları olan bu sûrenin daha başka isimleri de vardır. (İbn-i Kesîr, c. 1, 15; Nesefî, c. 1, 29)

Kaynakça
Ahmet Hüsrev Hattı Tevafuklu Kuran-ı Kerim
Hayrat Neşriyat Muhtasar Meal
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
19B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
146B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst