Fatiha Suresi Anlamı

mahir Harbi Aktif Üye
Fatiha Suresinin Anlamı Diyanet Meali
fatiha suresi.jpg

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3. O, rahmândır ve rahîmdir.

4. Ceza gününün mâlikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Fatiha Süresi Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) ayettir. Kur'an'ın ilk süresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına Ümmü'l-Kitâp dinin asıllarını ihtiva eden manasına el-Esas, ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için el-Vâfiye ve el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için el-Kenz Peygamberimiz Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fatiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur. Hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
LAL
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
50B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
LAL
Üst