Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine kelimesinin kökü sükunetten geliyor ve kalp huzuru anlamına geliyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin terkib ettiği Büyük Cevşen kitabında ve bir çok İslami kaynakta geçen bu dua, Hz. Ali'nin doğrudan Kuran'ı Kerim'den aldığı ayetlerle tertip ettiği münacatıdır.

Tamamı Kuran'ı Kerim'de geçen bu ayet-i celilelerden oluşan münacatı okumak çok faziletlidir. Okumadan önce abdest alıp okumakta fayda vardır. Duanın nasıl okunacağını anlatalım.

Niyet (Ne gaye ile okuyacaksanız, onun için niyetlenin)
7 kez tevbe istiğfar. (Estağfirullahel azim) veya (Estağfirullah el azim ve etübü ileyh)
7 kez Efendimiz (s.a.v) Salavat-ı Şerif. (Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed)
8 kere tekbir (Allahu Ekber) Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi
Besmele ile birlikte 6 Esma her ayet ile birlikte 19 kere okunacak.

Yani önce besmele-i şerif okunacak, ardından "Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun" esması okunduktan sonra 1. Ayet 19 defa okunacak, sonra tekrar besmele-i şerif ve "Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun" esmaları okunduktan sonra 2. Ayet 19 defa okunacaktır. Aynı şekilde 3. Ayet ve diğer ayetlerde böyle okunacaktır. 19 Ayette bu şekilde 19 defa okunacaktır.

Sekine Duası Arapça Okunuşu

sekine-duasi.png

sekine-duasi-1.png

sekine-duasi-2.png


Sekine Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

1. Ayet: Seyec'alullâhu ba'de usrin yusrâ.

2. Ayet: Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.

3. Ayet: Ve innellâhe bikum le raûfun rahîm.

4. Ayet: İnnallâhe kâne tevvâben rahîmâ.

5. Ayet: İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ.

6. Ayet: Fe innallâhe kâne afuvven kadîrâ.

7. Ayet: İnnallâhe kâne semîan basîrâ.

8. Ayet: İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ.

9. Ayet: İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ.

10. Ayet: İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.

11. Ayet: Ve yansurekallâhu nasran azîzâ.

12. Ayet: İnne hızbellâhi humul gâlibûn.

13. Ayet: İnnallâhe huvel kaviyyul azîz.

14. Ayet: İnnallâhe huvel ganiyyul hamîd.

15. Ayet: Hasbiyallâhu, lâ ilâhe illâ hû.

16. Ayet: Hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl.

17. Ayet: Lâ yahzunuhumul fezeul ekber.

18. Ayet: İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn.

19. Ayet: Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.

Sekine Duası Türkçe Anlamı

1. Allah, bir zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. (Talak Suresi 7. Ayet)

2. 'Ve bütün yüzler O Hayy-ı Kayyûm (hayat sâhibi olan ve herşey kendisiyle kaim olan Allah) için (huzûrunda) baş eğmişlerdir. (Taha 111. Ayet)

3. Şüphesiz ki Allah, size karşı elbette Raûf (çok şefkat eden)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır. (Hadid Suresi 9. Ayet)

4. Şüphesiz ki Allah, Tevvâb(tevbeleri çok kabûl eden)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir. (Nisa Suresi 16. Ayet)

5. Muhakkak ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. (Nisa Suresi 23. Ayet)

6. Artık şüphe yok ki Allah, Afüvv (çok affedici olan)dır, Kadîr (herşeye gücü yeten)dir. (Nisa Suresi 149. Ayet)

7. Şüphesiz ki Allah, Semî' (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir. (Nisa Suresi 58. Ayet)

8. Muhakkak ki Allah, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Hakîm(her işi hikmetli olan)dır. (Nisa Suresi 11. Ayet)

9. Şüphesiz ki Allah, sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. (Nisa Suresi 1. Ayet)

10. Şüphesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik). (Fetih Suresi 1. Ayet)

11. Ve Allah, sana şanlı bir zaferle yardım etsin! (Fetih Suresi 3. Ayet)

12. Şüphesiz ki galip gelecek olanlar, ancak Allah’ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi 56. Ayet)

13. Şüphesiz ki, Kaviyy (pek kuvvetli olan), Azîz (kudreti herşeye galib gelen) ancak Rabbindir. (Hud Suresi 66. Ayet)

14. Şüphe yok ki Ganî (onların hiçbirinemuhtaç olmayan), Hamîd (hamd edilmeye gerçek lâyık olan) ancak Allah’dır. (Lokman Suresi 26. Ayet)

15. 'Allah bana kâfîdir! O’ndan başka ilâh yoktur! (Tevbe Suresi 126. Ayet)

16. 'Allah bize yeter! Ve (O) ne güzel Vekîldir! (Ali İmran Suresi 173. Ayet)

17. En büyük dehşet (kıyâmet dahi) onları üzmez! (Enbiya Suresi 103. Ayet)

18. (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. (Fatiha Suresi 5. Ayet)

19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (En'am Suresi 45. Ayet)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
43B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst