Fil Suresi Anlamı ve Okunuşu

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Fil Suresi, Fil Suresi Anlamı, Fil Suresi Meali, Fil Suresi Okunuşu Türkçe ve Arapça

Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

Bismillahirrahmanirrahim
fil_suresi.png

Elemtere keyfe feale rabbuke bieshâbilfîl elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim Bihicâretin min siccîl. Fecealehüm ke asfin me'kûl.

Fil Suresi Türkçe Anlamı
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

1. (Habîbim, yâ Muhammed!) Rabbinin, fil sâhiblerine nasıl yaptığını görmedin mi?(*)

2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3. Hem üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.

4. (Bu kuşlar,) onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.

5. Nihâyet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi!

(*) Sûre-i اَلَمْ تَرَكَيْفَ’de nass-ı kat‘î ile beyân edilen ‘Vak‘a-i Fil’ (fil hâdisesi)dir ki; Kâ‘be’yi tahrîb etmek için, Ebrehe nâmında Habeş meliki gelip, fil-i Mahmûdî nâmında cesîm (büyük) bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke’ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çâre bulamamış, dönmüşler. Ebâbîl kuşları onları mağlûb etmiş ve perîşân etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-i acîbe (hayret verici hâdise), târih kitablarında tafsîlen meşhurdur. İşte şu hâdise, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın delâil-i nübüvvetindendir (peygamberliğinin delillerindendir). Çünki velâdete (doğmasına) pek yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi (doğum yeri) ve sevgili vatanı olan Kâ‘be-i Mükerreme, gaybî ve hârika bir sûrette Ebrehe’nin tahrîbinden kurtulmuştur.” (Zülfikār, 19. Mektûb, 77)

Kaynakça
Ahmet Hüsrev Hattı Tevafuklu Kuran-ı Kerim
Hayrat Vakfı Muhtasar Meal
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
173B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
70B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst