5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri, 5. Sınıf Fen Testleri Çöz
1. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sırasında dışarıya ısı verilir?
A. Kar yağması
B. Buzun erimesi
C. Alkolün uçması
D. Suyun kaynaması

2. Sindirim sistemimzizin başlangıcıdır?
A. Mide
B. Anüs
C. Ağız
D. Yemek borusu

3. Su 0˚C’de donar. Buna göre −5˚C’de hangi fiziksel halde bulunur?
A. katı
B. sıvı
C. gaz
D. katı-sıvı

4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın en büyük ısı ve ışık kaynağıdır?
A. Ay
B. Güneş
C. Yıldız
D. Bulut

5. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A. Ses, maddelerin titreşimi sonucunda oluşur.
B. Ses, farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir.
C. Işık enerjisi başka enerjiye dönüştürülemez.
D. Cisim, ışık kaynağına yaklaşınca gölge boyu uzar.

6. Aşağıdaki maddelerden hangisinin erime sıcaklığı ölçülebilir?
A. şeker
B. kükürt
C. yemek sodası
D. kolonya

7. Aşağıdakilerden hangisi, besinlerdeki mikroskobik canlıları öldürmede kullanılan yöntemlerden değildir?
A. kurutma
B. konserve
C. pastörize etmek
D. dinlendirmek

8. Canlıların beslenme şekillerindeki farklılık sonucu bir canlı, diğerinin besini olur. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A. beslenme türleri
B. besin zinciri
C. yaşam alanı
D. beslenme ilişkisi

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Besin zincirinde ilk sırada bitkiler bulunur.
B. Besin zincirindeki halkalardan birinin yok olması doğanın dengesini bozmaz.
C. Besin zincirleri karalar ve denizlerde oluşur.
D. Besin zincirinde her bir canlı bir diğerini yiyerek yaşar.

10. Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını en fazla önler?
A. karton kaplı madde
B. köpük dolu madde
C. naylon kaplı madde
D. kumaş kaplı madde

11. Aşağıdakilerden hangisi ortamı aydınlatmak için kullanılmaz?
A. ampul
B. fener
C. mum
D. anten

12. Bir devrede ampulün parlaklığını azaltan etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. ampul sayısını artırmak
B. ampul sayısını azaltmak
C. pil sayısını artırmak
D. kabloyu kısaltmak

13. Aşağıdakilerden hangisinde emilim olayları gerçekleşir?
A. Yutak-Mide
B. Mide-İnce bağırsak
C. İnce bağırsak-Kalın Bağırsak
D. Kalın bağırsak-Anüs

14. Bir tencerede su ısıtılırken aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
A. Buharlaşma hızlanır
B. Yoğunlaşma hızlanır
C. Buharlaşma olmaz
D. Suyun sıcaklığı değişmez

15. Aşağıdakilerden hangisinde ısı alıp, ısı veren olaylar birlikte verilmiştir?
A. Buharlaşma-Erime
B. Donma-Yoğuşma
C. Buharlaşma-Yoğuşma
D. Erime-Kaynama

16. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliği değildir?
A. Yoğunluk
B. Hacim
C. Kaynama Noktası
D. Erime Noktası

17. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi artırarak hareketi engellemeye yarar?
A. Fren
B. Cila
C. Yağ
D. Buz

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Mıknatısların sadece çekme kuvvetinden yararlanırız.
B. Mıknatısların dört kutbu vardır.
C. Mıknatıslar parçalanırsa özelliğini yitirir.
D. Mıknatıslarda fiziksel temas gerektirmeyen kuvvet vardır.

Cevap Anahtarı
1-D, 2-C, 3-A, 4-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-B, 11-D,12-A, 13-B, 14-A, 15-A, 16-B, 17-A, 18-D
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
51B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
63B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
75B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
105B
Üst