4. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
4. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri, 4. Sınıf Fen Testleri Çöz
1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?
a. buzlu cam
b. demir levha
c. ince kağıt
d. su

2. Aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?
a. Işığın gökyüzüne yöneltilmesi
b. Reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekir
c. Sokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır
d. Gündüz lambaların yakılması

3. 1-Hangisi doğal ışık kaynağıdır?
a. ateş böceği
b. mum
c. el feneri
d. ay

4. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?
a. Ay
b. fener
c. Güneş
d. ampul

5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?
a. mum
b. gaz lambası
c. ateş
d. ampül

6. Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?
a. El feneri
b. Mum
c. Güneş
d. Tasarruf ampulü

7. Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
a. zil sesi
b. arı sesi
c. su sesi
d. motor sesi

8. aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
a. Lamba
b. mum
c. şimşek
d. ampül

9. aşağıdakilerden hangisi sesi iyi ileten maddelerden değildir?
a. taş
b. tahta
c. yün
d. beton

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Işık ve ses bir enerji türüdür.
b. Mum yapay ışık kaynağıdır.
c. Titreşen her cisim ses üretir?
d. Ayna bir ışık kaynağıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin nedenlerinden biri olabilir?
a. radyonun sesini sonuna kadar açmak.
b. kulaklarımız sağır olabilir.
c. Sinirlerimiz bozulabilir.
d. Dikkatimiz bozulabilir.

12. çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur.bu kirliliğin adı nedir?
a. gürültü kirliliği
b. ışık kirliliği
c. hava kirliliği
d. çevre kirliliği

13. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
a. kapı sesi
b. Telefon sesi
c. Derenin su sesi
d. Keman sesi

14. 2- Hangisi doğal ses kaynağıdır? a-b-c-l d-
a. araba kornası
b. yıldırım sesi
c. zil
d. alarm

15. Sesin oluşması için aşağıdakilerin hangisi gereklidir?
a. hava
b. kulak
c. zar
d. titreşim

16. - Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?
a. - Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?
b. Parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
c. Sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
d. Sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı.

17. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
a. I-II
b. III-IV
c. I-III
d. I-IV

18. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
a. I-II
b. III-IV
c. I-III
d. I-IV

19. aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
a. zil sesi
b. arı sesi
c. su sesi
d. motor sesi

20. Aşağıdakilerden hangisi canlılık özelliğidir?
a. yer değiştirme
b. hareket etme
c. solunum yapma
d. boşaltım yapma

21. 3-İlk insanlar aydınlatmada hangisini kullanmamışlardır?
a. floresan
b. meşale
c. ateş
d. çıra

22. İnsanı rahatsız eden,kulağı olumsuz yönde etkileyen seslere ne denir?
a. gürültü
b. yüksek ses
c. kalın ses
d. şiddetli ses

23. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
a. Ses üreten teknolojik ürünleri kullanmamalıyız.
b. Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen malzemeler kullanılmalı.
c. Otomobil kullanımını azaltıcı önlemler alınmalı
d. YÜksek seste müzik dinlenmemeli.

24. aşağıdakilerden hangisi doğal bir sestir?
a. gök gürültüsü
b. motor gürültüsü
c. uçak gürültüsü
d. korna gürültüsü

25. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları ne yardımdıyla görürüz?
a. mikroskop
b. su
c. lam
d. lamel

26. Verilen ışık kaynakarından hangisi diğerlerine göre farklıdır?
a. yıldız
b. Güneş
c. ateş böceği
d. floresan

27. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışık kaynağıdır:
a. Ay
b. Dünya
c. Göz
d. mum

28. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. ışık bir enerji çeşididiir.
b. ışık boşlukta yayılmaz.
c. ışık oladan göremeyiz.
d. ışık madde değildir.

29. "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
a. Işık kirliliği
b. Ses kirliliği
c. Su kirliliği
d. Hava kirliliği

30. 10- I. Ay II. Güneş III. Ayna IV. Yıldız Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağıdır?
a. I-II
b. II, IV
c. I, IV
d. II, III

31. 1.Ampulü bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Graham Bell
b. Thomas Edison
c. Galileo
d. Newton

32. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
a. ısı
b. ışık
c. ses
d. enerji

33. 11- I. Ses oluşması için maddelerin titreşmesi gerekir. II. Şiddetli ve düzensiz ses insan sağlığına zarar verir. Yukarıda verilen sesle ilgili bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Yalnız I doğru
b. Yalnız II doğru
c. Her ikiside doğru
d. Her ikisi de yanlış

34. 2.Aşağıdakilerden hangisi etrafımızı aydınlatır ve görmemizi sağlar?
a. Ay
b. Işık kaynakları
c. Ses kaynakları
d. Gök taşları

35. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?
a. Gök gürültüsü
b. Kuş sesi
c. İnsan sesi
d. Araba kornası

36. 12- Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi iletişim amöaçlı kullanılamaz?
a. teyp
b. televizyon
c. telsis
d. radyo

37. 3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
a. şimşek
b. güneş
c. yıldız
d. gaz lambası

38. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Ses üreten cisimler titreşir.
b. Güneş yapay,mum doğal ışık kaynağıdır.
c. Ampulü Edison bulmamıştır.
d. Ayna bir ışık kaynağıdır.

39. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırır?
a. Ampul
b. Ayna
c. Hoparlör
d. Floresan

40. Aşağıda ışıkla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
a. Işık olmadan görebiliriz.
b. Ay bir ışık kaynağıdır.
c. Hava kirliliği gibi ışık kirliliği de vardır.
d. Işık bir enerji türü değildir.

41. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
a. ateşböceği
b. güneş
c. ay
d. ampul

42. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türüdür?
a. ışık
b. hesap makinesi
c. kalem
d. silgi

43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Ampul doğal ışık kaynağıdır
b. Titreşen her cisim ses üretir
c. Ayna bir ışık kaynağıdır
d. Ses bir enerji türü değildir

44. Aşağıdaki ışık kaynaklarından bir grup oluşturacak olursak hangisi bu grubun dışında kalır?
a. ateş
b. ateşböceği
c. yıldız
d. Güneş

Cevap Anahtarı
1-B, 2-B, 3-D, 4-C, 5-C, 6-C, 7-B, 8-C, 9-C, 10-D, 11-A, 12-B, 13-C, 14-B, 15-D, 16-A, 17-C, 18-C, 19-B, 20-D, 21-A, 22-A, 23-A, 24-A, 25-A, 26-D, 27-D, 28-B, 29-A, 30-B, 31-B, 32-B, 33-C, 34-B, 35-D, 36-A, 37-D, 38-A, 39-C, 40-C, 41-C, 42-A, 43-B, 44-B
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
103B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
75B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
63B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
87B
Üst