4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, 4. Sınıf Sosyal Testleri Çöz
1. Basın ve yayın kuruluşlarına ne denir?
a. Belediye
b. Televizyon
c. Kamuoyu
d. Medya

2. Sivas Kongresi'nde bazı katılımcıların yurdun geleceği için düşündüğü kurtuluş çaresi ne idi?
a. Halifeliği kaldırmak.
b. Başka bir devletin himayesine girmek.
c. İnkılaplar yapmak.
d. Seçim yapmak.

3. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?
a. Muhtarlıklar
b. Belediyeler
c. Siyasi partiler
d. İl Özel İdaresi

4. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir?
a. Muhtarlıklar
b. Belediyeler
c. İl Özel İdaresi
d. Siyasi Partiler

5. cümlesinde boş yerlere sırası ile gelmesi gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?
a. vali - kaymakam - muhtar
b. kaymakam - muhtar - vali
c. muhtar - vali - kaymakam
d. muhtar - kaymakam - vali

6. Hangisi yerel yönetim birimi değildir?
a. Belediye
b. Muhtarlık
c. Milli Eğitim Müdürlüğ
d. İl Özel İdaresi

7. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada diğerlerinden daha etkilidir?
a. Radyo
b. Televizyon
c. Kitap
d. Dergi

8. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik hakkının millete verildiği gün olarak kutlanmaktadır?
a. 23 Nisan
b. 10 Kasım
c. 19 Mayıs
d. 30 Ağustos

9. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 3

10. ''Bir ülke sınrları içerisinde yaşayan insanların tümüne .......... denir.'' cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?
a. Halk
b. Milllet
c. Kamu
d. Kamuoyu

11. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmak için kullanılan bir yoldur?
a. Toplantı ve gösteri yapmak.
b. Yöneticilerle iyi geçinmek.
c. Hükümeti eleştirmek.
d. Seçimlerde oy kullanmak.

12. Hangi olay ' Egemenlik Ulusundur' deyişinin hayata geçirilmesidir?
a. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı
b. Başkomutanlık Meydan Savaşı
c. T.B.M.M. nin açılması
d. Harf İnkılabı

13. Hangisinde belediye teşkilatı kurulmaz?
a. Köy
b. İlçe
c. İl
d. Büyük Şehir

14. Aşağıdakilerden hangisibelediye eğitim kültür müdürlüğünün etkinliklerindendir?
a. bitki ve çiçek üretimi
b. yarışmalar
c. sağlık hizmetleri
d. vergi toplama

15. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim görevlisi değildir?
a. okul müdürü
b. mahalle muhtarı
c. belediye başkanı
d. köy muhtarı

16. 1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim görevlisi değildir?
a. okul müdürü
b. mahalle muhtarı
c. belediye başkanı
d. köy muhtarı

17. Aşağıdakilerden hangisi hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim kuruluşunun başındadır?
a. mahalle muhtarı
b. kaymakam
c. belediye başkanı
d. köy muhtarı

18. 2. Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle göreve gelir?
a. köy muhtarı
b. kaymakam
c. komiser
d. vali

19. Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a. Halkın ortak düşüncesi
b. Fikirleri aynı olanların ortak görüşü
c. Toplumun sorunları
d. İnsanların kişisel çıkarları

20. 3. I. Oy pusulası II. Zarf III. Mühür IV. Seçmen listesi Yerel yönetim için yöneticilerin seçildiği gizli oy kullanma bölümünde bir seçmen yukarıda verilenlerin kaç tanesini kullanır?
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1

21. Köydeki kamu hizmetlerini devlet adına kim yürütür?
a. İhtiyar heyeti
b. Belediye başkanı
c. Muhtar
d. Cumhurbaşkanı

22. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
a. Belediye: İl-ilçe-belde
b. Muhtarlık: Köy-Mahalle
c. İl özel idaresi: İl
d. Muhtar:İl-İlçe -Belde

23. Aşağıdaki yönetim brimlerinden hangisi seçimle göreve gelmemiştir?
a. Muhtarlık
b. Belediye Başkanlığı
c. Avukat
d. İl özel idaresi

24. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi yerel yönetimlerin hizmetlerine l dâhil değildir?
a. yol
b. park ve bahçeler
c. su
d. elektrik

25. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan belli başlı yerleşim birimlerinden biri değildir?
a. Köy
b. Büyükşehir
c. Kasaba
d. Eyalet

26. Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki tarihlerden hangisinde açılmıştır?
a. 23 Mayıs 1920
b. 29 Ekim 1923
c. 20 Nisan 1923
d. 23 Nisan 1920

Cevap Anahtarı
1-D, 2-B, 3-C, 4-D, 5-C, 6-D, 7-B, 8-A, 9-B, 10-A, 11-A, 12-C, 13-A, 14-B, 15-A, 16-A, 17-B, 18-A, 19-D, 20-B, 21-C, 22-D, 23-C, 24-D, 25-D, 26-D
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
63B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
51B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
75B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
103B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
87B
Üst