5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, 5. Sınıf Sosyal Testleri Çöz
1. Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını, aşağıdaki organlardan hangisi vermiştir?
a. TBMM
b. İçişleri Bakanlığı
c. Adalet Bakanlığı
d. Milli Savunma Bakanlığı

2. Buse, İlköğretim 5. sınıfa giden bir çocuk olarak aşağıdakilerden hangisini hak olarak iddia edemez?
a. Engelliysem, bana özel bakım uygulanmalıdır.
b. Büyükler gibi ben de bir işte çalışmalıyım.
c. Doğduğun andan itibaren benim de bir kimliğim olmalıdır.
d. Yaşamak benim en temel hakkımdır.

3. "Duygu, sabahtan öğleye kadar okulda eğitim görüp öğleden sonra evde annesine yardım ediyor. Daha sonra arkadaşlarıyla bahçenin önünde oynayıp kitap okuyor. " Bu ifadede Duygu'nun, aşağıdakilerden hangisine karşı olan rolü anlatılmamıştır?
a. Akrabaları
b. Arkadaşları
C Annesi
d. Okulu

4. Her yıl 17 Aralık'ta Konya'da, Mevlâna Celaleddin Rumî'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şeb-i Arus
b. Mesnevî
c. Hora
d.Traverten

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılmamıştır?
a. Yeni Türk Alfabesinin kabulü
b. Medeni Kanunun kabulü
c. Aşar vergisinin kaldırılması
d. Her Türk vatandaşına T.C. kimlik numaralarının verilmesi

6. Coğrafî bölgelerimizde tarım faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
a. Yeryüzü şekillerinin
b. İklim özelliklerinin
c. Yerel saat farklılıklarının
d. Akarsuların

7. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Atatürk'ün Devletçilik ilkesini kapsamaktadır?
a. Türk Dil Kurumu'nun kurulması
b. Miladi Takvimin kabulü
c.Sümerbank'ın kurulması
d. Saltanatın kaldırılması

8. "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
a. Her gün Atatürk'ün resmine bakmalıyız.
b. O'nun için yas tutmalıyız.
c. Çok duygusuz olmalıyız.
d. Atatürk ilkelerini yaşatmalıyız.

9. Bazı illerimiz yetiştirdikleri ürünlerle tanınmıştır.
Aşağıdaki il-ürün ikililerinden hangisi yanlıştır?
a. Antalya - Portakal
b. Malatya - Fındık
c. Aydın - İncir
d. Manisa - Üzüm

10. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan değildir?
a. Banyo yapmak
b. Çevreyi temiz tutmak
c. Düzenli beslenmek
d.Bilgimizi artırmak

11. Karadeniz Bölgesi'nde ahşap evlerin çok olmasının nedeni hangisidir?
a. Ormanın bol olması.
b. Depremin bu bölgede çok olması.
c. Yazların çok sıcak olması.
d. Taş bulunmaması.

12. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1921 Anayasası
b. 1924 Anayasası
c. Medeni Kanun
d. 1982 Anayasası

13. Çığ genellikle bitki örtüsü olmayan dağlık ve eğimli arazilerde görülür.
Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde çığ görülme olasılığı daha yüksektir?
a.Doğu Anadolu Bölgesi
b. Karadeniz Bölgesi
c. Ege Bölgesi
d. Marmara Bölgesi

14. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknoloji ile ilgili bir yayındır?
a.Tempo dergisi
b.Tubitak dergisi
c. Aktüel dergisi
d. Atlas dergisi

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye için söylenemez?
a. Akarsular bakımından çok zengindir
b. Eski uygarlıkların yerleşim alanıdır
c. Yönetim biçimi Monarşi'dir
d. Üç tarafı denizlerle çevrilidir

16. Türkiye'de madencilik sektöründe çalışan işçi sayısının en fazla bulunduğu il aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bursa
b.Trabzon
c. Erzurum
d. Zonguldak

17. I. "İlk öğretmen" unvanını almıştır.
II. Türkiye'ye ilk kuluçka makinesini o getirdi.
III. Birçok alanda iki yüzü aşkın yayınlanmış eseri vardır.
Bu üç maddede aşağıdakilerden hangisi tanıtılmıştır?
a. Atatürk
b. Mevlana
c. Ahmet Mithat Efendi
d. Gazi Yaşargil

18. Aşağıdakilerden hangisi Genel Kurmay Başkanlığına bağlı değildir?
a. Emniyet Müdürlüğü
b. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
c. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
d. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

19. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a. Kızılay
b. LÖSEV
c. TEMA
d.THY

20. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Nil Nehri büyük önem taşımaktadır?
a. İtalya
b. Arjantin
c. Pakistan

Cevap Anahtarı
1-A, 2-B, 3-A, 4-A, 5-D, 6-C, 7-C, 8-D, 9-B, 10-B, 11-A, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C, 16-D, 17-C, 18-A, 19-D, 20-D
d.Mısır
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
103B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
76B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
51B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
105B
Üst