genel muhasebe 1 vize ders notları

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu RayOfHope tarafından paylaşıldı.

 1. RayOfHope

  RayOfHope Üye

  - 1 -
  GENEL MUHASEBE DERSĐ DERS NOTLARI
  Muhasebecinin Đslevleri
  1) Sirketin hesaplarının tasnif edilmesi

  2)
  Sirketin vergilerinin hesaplanması
  Muhasebe:


  Đktisadi olaylarla ilgili islemelerin belgelendirilmesi, kaydedilmesi,
  sınıflandırılması, raporlandırılması ve analiz edilerek yorumlanması srecidir.
  Sre:


  Birbirini izleyen islemler dizisine sre deniz. Bu anlamda bakıldığında muhasebe bir
  sretir.
  Belge:


  Bordro, fatura( en temel belge ), irsaliye vb.
  Belgelendirme
  Kaydedilmesi
  Sınıflandırılması Sre
  Raporlandırılması
  Analiz edilmesi ve yorumlanması
  Gelir:


  Đsletmenin veya kisinin varlığında artıs yaratan tutarlara ve getirilere denir.
  Hasılat:


  Satıs sonucu olusan tutar.
  Gider:


  Varlıklarda azalısa neden olan tkenis tutarları.
  Maliyet:


  Bir malın alısı.
  Harcama:


  Her trl gider ve maliyet unsuru iin deme sekli;
  Nakit, ek, kredi kartı, emek, senet vb.
  Kr
  1. Satıs Krı Alım satımdan elde edilen kr
  2. Dnem Krı
  - 2 -
  Muhasebenin Temel Kavramları
  1) Maliyet Esası Kavramı
  Bir malın isletmeye girisine kadar olan maliyetler.
  2) Kisilik Esası Kavramı
  Muhasebenin kisiliği isletmenin kisiliğinden bağımsız olmalıdır.
  3) Sreklilik Esası Kavramı
  Sirket var olduka muhasebe kayıtları da var olacaktır.
  4) Dnemsellik Đlkesi
  Muhasebe de dnem denilince genel olarak 1 yıl ( 1 Ocak - 31 Aralık ) olarak belirlenmistir.
  5) Tam Aıklama Kavramı
  Đsletmenin tm bilgilerini bilano ve gelir tablosunda aıklamasıdır. ( Đpotek isleminin bilano
  iinde kaydı olmaz )
  6) Sosyal Sorumluluk
  Kisiler ve sirketler vergi demeleri ve muhasebe kayıtları konusunda seffaf bir tutum
  sergilemelidirler.
  7) Tutarlılık Đlkesi
  Muhasebe sisteminde kullanılan ve karın hesaplanmasını etkileyen muhasebe yntemlerinin
  bir yıldan diğerine değisiklik gstermemesidir. Bir yntemin bir yıldan diğerine geildiğinde
  değistirilmesi krın daha dsk veya daha yksek ıkmasına neden olabilir. Buda bilano ve
  gelir tablosunu analiz eden kisileri yanıltır. Bu tr yntemlere rnek olarak;
  Stok değerleme ve amortisman hesaplama yntemleri gsterilebilir.
  Aile Đi Đsletme Đin
  Gelir Gider Gelir Gider
  ワcret Kira Satıs ( Hasılat ) Satıs Maliyeti
  Kira Okul Kira Kira
  Faiz Faiz Faiz Elektrik, Su, Benzin
  Menkul Kıymet Benzin Menkul Kıymet Faiz ( Bor Para)
  Komisyon Komisyon Gideri
  Menkul Kıymet Zarar
  Toplam: Toplam: Toplam: Toplam:
  1.000.000 900.000 1.000.000 800.000
  Sonu
  1.000.000 – 900.000 = 100.000 Kr 1.000.000 – 800.000 = 200.000 Dnem Krı
  - 3 -
  BĐLANヌO
  Bir isletmenin varlıklarını ve bu varlıkları elde etmesini sağlayan kaynakları gsteren bir
  izelgedir.
  Aktif ( Varlıklar ) Pasif ( Kaynaklar )
  Aktif = Pasif
  100 = 60 + 40
  ヨz Kaynak Yabancı kaynak (Bor)
  Varlıklar
  1) Ticari Mal 10.000
  2) Demirbas 17.000
  3) Tasıt ( Binek oto, kamyonet ) 35.000
  4) Makine 20.000
  5) Bina ( Ofis, fabrika, depo ) 150.000
  6) Nakit ( Kasa ) 200.000
  a)


  Mtesebbis tm varlıklarını z kaynaklarıyla karsılarsa bilanosu nasıl olur.
  Bilano
  Aktif Pasif
  Kasa 200.000 ヨz Sermaye 432.000
  Ticari Mal 10.000
  Dnen Varlık Toplamı 210.000
  Bina 150.000
  Makine 20.000
  Tasıtlar 35.000
  Demirbas 17.000
  Duran Varlık Toplamı 222.000
  Aktif Toplam 432.000 Pasif Toplam 432.000
  Dnene Varlık :


  Đsletmenin bir yıl veya daha kısa bir sre iinde paraya dnstrmesi yada
  faydalanması sz konusu olan varlıklara dnen varlık denir.
  Duran Varlık :


  Paraya dnstrlmesi yada faydalanılması bir yıldan uzun bir sreyi
  kapsayan ve değisim hızı dsk olan varlıklardır.

  - 4 -
  Kaynaklar :


  Kaynakların bilanoda gsterilmesi en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli
  kaynağa doğru yapılır.
  Buna gre kaynaklar 3’e ayrılır;
  1)


  Kısa vadeli yabancı kaynaklar ( 1 yıl veya 1 yıldan daha kısa vadeli borlardır )
  2)


  Uzun vadeli yabancı kaynaklar ( yıldan uzun vadeli borlardır )
  3)


  ヨz kaynak
  b)


  Mtesebbis varlıklarının 232.000 z kaynaklarla 150.000 kısa vadeli banka
  kredisiyle, kalan kısmı ise uzun vadeli satıcı kredisiyle finanse ederse bilanosu nasıl
  olur
  Bilano
  Aktif Pasif
  Kasa 200.000 Borlar Krediler 150.000
  Ticari Mal 10.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 150.000
  Dnen Varlık Toplamı 210.000 Satıcılar 50.000
  Bina 150.000 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 50.000
  Makine 20.000 ヨz Sermaye 232.000
  Tasıtlar 35.000
  Demirbas 17.000
  Duran Varlık Toplamı 222.000
  Aktif Toplam 432.000 Pasif Toplam 432.000
  ヨrnek 1 :
  100 Kasa 40.000
  101 Alınan ヌekler 20.000
  120 Alıcılar 35.000
  153 Ticari Mallar 56.000
  220 Alıcılar 5.000
  121 Alacak Senedi 15.000
  221 Alacak Senedi 14.000
  255 Demirbaslar 45.000
  252 Binalar 145.000
  254 Tasıtlar 25.000
  320 Satıcılar 20.000
  321 Bor Senedi 40.000
  420 Satıcılar 40.000
  421 Bor Senedi 50.000
  500 Sermaye ?
  Not:


  Tkenen sey giderdir, tkenmeyen sey demirbastır.
  - 5 -
  ABC Ticaret Limitet Sirketi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
  Kasa 40.000 Satıcılar 20.000
  Alınan ヌekler 20.000 Bor Senetleri 30.000
  Alıcılar 35.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 50.000
  Alıcı Senetleri 15.000


  IV.Uzun Vadeli Kaynaklar
  Ticari Mallar 56.000 Satıcılar 40.000
  Dnen Varlık Toplamı 166.000


  Bor Senetleri 50.000
  II. Duran Varlıklar


  Uzun Vadeli Kaynaklar Toplamı 90.000
  Alıcılar 14.000


  V. Öz Kaynaklar
  Alacak Senetleri 5.000


  Sermaye 260.000
  Binalar 145.000
  Tasıtlar 25.000
  Demirbaslar 45.000
  Duran Varlık Toplamı 234.000
  Aktif Toplam 400.000 Pasif Toplam 400.000
  ヨrnek 2 :
  100 Kasa 50.000
  101 Alınan ヌekler 25.000
  102 Bankalar 60.000
  110 Hisse Senetleri 35.000
  120 Alıcılar 40.000
  121 Alacak Senetleri 44.000
  220 Alıcılar 15.000
  221 Alacak Senetleri 45.000
  153 Ticari Mallar 66.000
  112 Kamu Tahvilleri 15.000
  252 Binalar 100.000
  254 Tasıtlar 70.000
  253 Makineler 80.000
  255 Demirbaslar 65.000
  320 Satıcılar 44.000
  300 Banka Kredileri 16.000
  400 Banka Kredileri 70.000
  420 Satıcılar 30.000
  421 Bor Senedi 20.000
  321 Bor Senedi 50.000
  360 ヨdenecek Vergi 10.000
  500 Sermaye ?
  - 6 -
  ABC Ticaret Limitet Sirketi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
  Kasa 50.000 Satıcılar 44.000
  Alınan ヌekler 25.000 Banka Kredileri 16.000
  Bankalar 60.000 Bor Senetleri 50.000
  Hisse Senetleri 35.000 ヨdenecek Vergi 10.000
  Alıcılar 40.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 120.000
  Alacak Senetleri 44.000


  IV.Uzun Vadeli Kaynaklar
  Ticari Mallar 66.000 Banka Kredileri 70.000
  Kamu Tahvilleri 15.000 Satıcılar 30.000
  Dnen Varlık Toplamı 335.000


  Bor Senetleri 20.000
  II. Duran Varlıklar


  Uzun Vadeli Kaynaklar Toplamı 120.000
  Alıcılar 15.000


  V. Öz Kaynaklar
  Alacak Senetleri 45.000


  Sermaye 470.000
  Binalar 100.000
  Tasıtlar 70.000
  Makineler 80.000
  Demirbaslar 65.000
  Duran Varlık Toplamı 375.000
  Aktif Toplam 710.000 Pasif Toplam 710.000
  Hesap: Ticari islemlerin ilgili oldukları hesap izelgelerine kaydedilmesi iin her bir aktif ve
  pasif kalem iin birer izelge kullanılır. Bu izelgelere hesap adı verilir.
  Byk Defter ( Defter-i Kebir )
  Bor Alacak
  + -
  Hesabı Borlandırma Hesabı Alacaklandırma
  Giren – ヌıkan = Bakiye
  Mal alısında bor tarafına ( + ) mal ıkısında alacak tarafına ( - ) islem yapılır.
  ABC Ticaret Limitet Sirketi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 100.000 Sermaye 210.000
  Ticari Mallar 50.000
  Demirbaslar 60.000
  Aktif Toplam 210.000 Pasif Toplam 210.000

  - 7 -
  Dnem Đi Đslemler
  1 Pesin Mal Alısı 20.000
  2 Kredili Mal Alısı 25.000
  3 Banka Kredisi Đle Bilgisayar Alısı 40.000
  4 Bankada Hesap Atırma 28.000
  5 Senetle Mal Alısı 35.000
  6 Satıcılar Bor ヨdemesi 10.000
  7 Senet ヨdemesi 15.000
  (D.B)


  : Dnem Bası
  100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  (D.B)


  100.000 ( 1 ) 20.000 ( 4 ) 28.000
  ( 4 ) 28.000
  ( 6 ) 10.000
  ( 7 ) 15.000
  100.000 73.000
  28.000
  153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  (D.B)


  50.000 ( D.B ) 60.000
  ( 1 ) 20.000 ( 3 ) 40.000
  ( 2 ) 25.000
  ( 5 ) 35.000
  130.000
  100.000
  300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 3 ) 40.000 ( 6 ) 10.000 ( 2 ) 25.000
  40.000
  10.000 25.000
  321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 7 ) 15.000 ( 5 ) 35.000 (D.B) 210.000
  15.000 35.000
  210.000

  - 8 -
  ABC Ticaret Limitet Sirketi
  31.12.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 27.000 Banka Kredileri 40.000
  Bankalar 28.000 Satıcılar 15.000
  Ticari Mallar 130.000 Bor Senetleri 20.000
  Demirbaslar 100.000 Sermaye 210.000
  Aktif Toplam 285.000 Pasif Toplam 285.000
  ヨdev 1:
  ABC Ticaret Limitet Sirketi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 100.000 210.000
  Alınan ヌekler 20.000 Sermaye 20.000
  Ticari Mallar 40.000
  Demirbaslar 70.000
  Aktif Toplam 230.000 Pasif Toplam : 230.000
  Dnem Đi Đslemler
  1 Dnem Bası Tutarlarının Kaydı *****
  2


  Kredili Mal Alısı 35.000
  3


  Kredili Olarak Demirbas Alımı 22.000
  4


  Banka Kredisi Đle Tasıt Alısı 43.000
  5


  Satıcılar Bor ヨdemesi 5.000
  6


  Senetle Mal Alısı 7.000
  7


  ヌek Tahsilatı 20.000
  8


  Bankaya Para Yatırılması 25.000
  9


  Banka Havalesi Đle Mal Alısı 20.000
  10


  Banka Kredisi ヨdemesi 10.000
  Ödev 1 Çözüm:
  100 Kasa Hesabı 101 Alınan ヌekler Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 100.000 ( 5 ) 5.000 ( 1 ) 20.000 ( 7 ) 20.000
  ( 7 ) 20.000 ( 8 ) 25.000
  ( 10 ) 10.000 20.000 20.000
  120.000 40.000
  A = B Olduğu Đin Hesap Kapanır

  - 9 -
  102 Bankalar Hesabı 254 Tasıtlar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 8 ) 25.000 ( 9 ) 20.000 ( 4 ) 43.000
  25.000 20.000
  43.000
  153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 40.000 ( 1 ) 70.000
  ( 2 ) 35.000 ( 3 ) 22.000
  ( 6 ) 7.000
  ( 9 ) 20.000
  102.000
  92.000
  300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 10 ) 10.000 ( 4 ) 43.000 ( 5 ) 50.000 ( 1 ) 35.000
  ( 2 ) 35.000
  ( 3 ) 22.000
  10.000 43.000
  5.000 92.000
  321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 6 ) 7.000 ( 1 ) 195.000
  7.000
  195.000
  ABC Ticaret Limitet Sirketi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 80.000 Banka Kredileri 33.000
  Bankalar 5.000 Satıcılar 87.000
  Ticari Mallar 102.000 Bor Senetleri 7.000
  Tasıtlar 43.000 Sermaye 195.000
  Demirbaslar 92.000
  Aktif Toplam 322.000 Pasif Toplam : 322.000

  - 10 -
  ヨrnek 3 :
  X Đsletmesi 1 Ocak 2004
  100 Kasa 100.000
  120 Alıcılar 50.000
  121 Alacak Senetleri 40.000
  102 Bankalar 65.000
  153 Ticari Mallar 30.000
  300 Banka Kredileri 20.000
  220 Sermaye ?
  X Đsletmesi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 100.000 Banka Kredileri 20.000
  Bankalar 65.000 Sermaye 265.000
  Alıcılar 50.000
  Alacak Senetleri 40.000
  Ticari Mallar 30.000
  Aktif Toplam 285.000 Pasif Toplam : 285.000
  Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
  1


  Aılıs Kaydı *****
  2


  Kredili Mal Alısı 25.000
  3


  Alacak Tahsilatı 35.000
  4


  Senet Tahsilatı 30.000
  5


  Banka Hesabına Para Yatırma 50.000
  6


  Senetle Mal Alısı 45.000
  7


  Satıcılara Banka Havalesi Đle Bor ヨdemesi 20.000
  8


  Senet ヨdemesi 25.000
  9


  Banka Kredisi Đle Bilgisayar Alımı 15.000
  10


  Banka Kredisi Đle Kamyonet Alımı 70.000
  11


  Pesin Mal Alısı 15.000
  12


  Banka Havalesi Đle Banka Kredisi ヨdemesi 16.000
  13


  Yarısı Pesin Yarısı Kredili Mal Alısı 20.000
  100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 100.000 ( 5 ) 50.000 ( 1 ) 65.000 ( 7 ) 20.000
  ( 3 ) 35.000 ( 8 ) 25.000 ( 5 ) 50.000 ( 12 ) 16.000
  ( 4 ) 30.000 ( 11 ) 15.000
  ( 13 ) 10.000
  165.000 100.000
  115.000 36.000

  - 11 -
  120 Alıcılar Hesabı 121 Alacak Senetleri Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 50.000 ( 3 ) 35.000 ( 1 ) 40.000 ( 4 ) 30.000
  50.000 35.000
  40.000 30.000
  153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 30.000 ( 9 ) 15.000
  ( 2 ) 25.000
  ( 6 ) 45.000
  ( 11 ) 15.000
  ( 13 ) 20.000
  135.000
  15.000
  300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 12 ) 16.000 ( 1 ) 20.000 ( 7 ) 20.000 ( 2 ) 25.000
  ( 9 ) 15.000 ( 13 ) 10.000
  ( 10 ) 70.000
  16.000 105.000
  20.000 35.000
  321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 8 ) 25.000 ( 6 ) 45.000 ( 1 ) 265.000
  25.000 45.000
  265.000
  254 Tasıtlar Hesabı
  Bor Alacak
  ( 10 ) 70.000
  70.000

  - 12 -
  X Đsletmesi
  31.03.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
  Kasa 65.000 Banka Kredisi 89.000
  Bankalar Hesabı 79.000 Satıcılar 15.000
  Alıcılar Hesabı 15.000 Bor Senetleri 20.000
  Alacak Hesabı 10.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 124.000
  Ticari Mallar Hesabı 135.000


  V. Öz Kaynaklar
  Dnen Varlık Toplamı 304.000


  Sermaye 265.000
  II. Duran Varlıklar
  Tasıtlar 70.000
  Demirbaslar 15.000
  Duran Varlık Toplamı 85.000
  Aktif Toplam 389.000 Pasif Toplam : 389.000
  Ödev 2 :
  X Đsletmesi 1 Ocak 2004
  100 Kasa 210.000 153 Ticari Mallar 90.000
  101 Alınan ヌekler 50.000 254 Tasıtlar 85.000
  102 Bankalar 70.000 255 Demirbaslar 60.000
  120 Alıcılar 60.000 300 Banka Kredisi 70.000
  121 Alacak Senetleri 40.000 320 Satıcılar 10.000
  253 Binalar 110.000
  500 Sermaye ?
  X Đsletmesi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 210.000 Banka Kredisi 70.000
  Alınan ヌekler 50.000 Satıcılar 10.000
  Bankalar 70.000 Sermaye 695.000
  Alıcılar 60.000
  Alacak Senetleri 40.000
  Ticari Mallar 90.000
  Binalar 110.000
  Tasıtlar 85.000
  Demirbaslar 60.000
  Aktif Toplam 775.000 Pasif Toplam : 775.000

  - 13 -
  Dnem Đi Đslemler


  ( 3 Aylık)
  1


  Aılıs Kaydı *****
  2


  Kredili Mal Alısı 35.000
  3


  Yarısı Pesin Yarısı Banka Kredisi Đle Minibs Alımı 60.000
  4


  Yarısı Pesin Yarısı Kredili Mal Alısı 40.000
  5


  Alacak Tahsilatı 50.000
  6


  Senet Tahsilatı 25.000
  7


  ヌekin Tahsil Edilip Banka Hesabına Yatırılması 45.000
  8


  Banka Havalesi Đle Banka Kredisi ヨdemesi 30.000
  9


  Banka Kredisi Đle Fotokopi Makinesi Alımı 19.000
  10


  Yarısı Senetle Yarısı Banka Kredisi Đle Otomobil Alımı 20.000
  11


  Banka Kredisi Đle Ofis Amalı Daire Alımı 90.000
  Ödev 2 Çözüm:
  100 Kasa Hesabı 101 Alınan ヌekler
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 210.000 ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 50.000 ( 7 ) 45.000
  ( 5 ) 50.000 ( 4 ) 20.000
  ( 6 ) 25.000
  285.000 50.000
  50.000 45.000
  102 Bankalar Hesabı 120 Alıcılar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 70.000 ( 8 ) 30.000 ( 1 ) 60.000 ( 5 ) 50.000
  ( 7 ) 45.000
  115.000 30.000
  60.000 50.000
  121 Alacak Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 40.000 ( 6 ) 25.000 ( 1 ) 90.000
  ( 2 ) 35.000
  ( 4 ) 40.000
  40.000 25.000
  165.000
  253 Binalar Hesabı 254 Tasıtlar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 110.000 ( 1 ) 85.000
  ( 11 ) 90.000 ( 10 ) 20.000
  ( 3 ) 60.000
  200.000
  165.000
  - 14 -
  255 Demirbas Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 60.000 ( 8 ) 30.000 ( 1 ) 70.000
  ( 9 ) 19.000 ( 3 ) 30.000
  ( 9 ) 19.000
  ( 10 ) 10.000
  ( 11 ) 90.000
  79.000
  30.000 219.000
  320 Satıcılar Hesabı 321 Bor Senetleri Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 ) 10.000 ( 10 )10.000
  ( 2 ) 35.000
  ( 4 ) 20.000
  65.000
  10.000
  500 Sermaye Hesabı
  Bor Alacak
  ( 1 ) 695.000
  695.000
  X Đsletmesi
  31.03.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
  Kasa 235.000 Banka Kredisi 189.000
  Alınan ヌekler 5.000 Satıcılar 65.000
  Bankalar 85.000 Bor Senetleri 10.000
  Alıcılar 10.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 264.000
  Alacak Senetleri 15.000


  V. Öz Kaynaklar
  Ticari Mallar 165.000


  Sermaye 695.000
  Dnen Varlık Toplamı 515.000
  II. Duran Varlıklar
  Binalar 200.000
  Tasıtlar 165.000
  Demirbaslar 79.000
  Duran Varlık Toplamı 444.000
  Aktif Toplam 959.000 Pasif Toplam : 959.000
  - 15 -
  Yevmiye Defteri
  ヨrnek :
  X Đsletmesi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 200.000 Banka Kredisi 25.000
  Alıcılar 100.000 Satıcılar 75.000
  Ticari Mallar 150.000 Bor Senetleri 40.000
  Demirbaslar 250.000 Sermaye 560.000
  Aktif Toplam 700.000 Pasif Toplam 700.000
  Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
  1 1 0cak Aılıs kaydı *****
  2


  12 Ocak Alacak tahsilatı 55.000
  3


  19 Ocak Senet demesi 20.000
  4


  29 Ocak Banka kredisi ile bilgisayar alımı 25.000
  5


  12 Subat Yarsı pesin yarısı kredili mal alısı 30.000
  6


  20 Subat Satıcılara deme 10.000
  7


  14 Mart 1/3 pesin, 1/3 kredili, 1/3 senetle mal alısı 45.000
  8


  25 Mart Sentle mal alısı 26.000
  9


  31 Mart Banka kredisi demesi 11.000
  100 Kasa Hesabı 120 Alıcılar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  200.000 ( 3 ) 20.000 ( 1 ) 100.000 ( 2 ) 55.000
  ( 2 ) 55.000 ( 5 ) 15.000
  ( 6 ) 10.000
  ( 7 ) 15.000
  ( 9 ) 11.000
  255.000 71.000
  100.000 55.000
  153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  150.000 ( 1 ) 255.000
  ( 5 ) 30.000 ( 4 ) 25.000
  ( 7 ) 45.000
  ( 8 ) 26.000
  251.000
  275.000
  300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 9 ) 11.000 ( 1 ) 25.000 ( 4 ) 10.000 ( 1 ) 25.000
  ( 4 ) 25.000 ( 5 ) 15.000
  ( 7 ) 15.000
  11.000 50.000
  10.000 25.000
  321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 3 ) 20.000 ( 1 ) 40.000 ( 1 ) 560.000
  ( 7 ) 15.000
  ( 8 ) 26.000
  20.000 81.000
  560.000
  - 16 -
  01.01.2004


  Bor Alacak
  1


  100 Kasa Hesabı 200.000
  120
  Alıcılar
  Hesabı 100.000
  153 Ticari Mallar 150.000
  255 Demirbaslar 250.000
  300 Banka Kredisi 25.000
  320 Satıcılar 75.000
  321 Bor Senedi 40.000
  500 Sermaye 560.000
  Aılıs Kaydı
  12.01.2004
  2 100 Kasa Hesabı 55.000
  120 Alıcılar Hesabı 55.000
  Alacak Tahsilatı
  19.01.2004
  3 321 Bor Senedi 20.000
  100 Kasa 20.000
  Senet ヨdemesi
  29.01.2004
  4 255 Demirbaslar 25.000
  300 Banka Kredisi 25.000
  Bilgisayar Alımı
  12.02.2004
  5 153 Ticari Mallar 30.000
  100 Kasa 15.000
  320 Satıcılar 15.000
  Mal Alımı
  20.02.2004
  6 320 Satıcılar 10.000
  100 Kasa 10.000
  ヨdeme
  14.03.2004
  7 153 Ticari Mallar 45.000
  100 Kasa 15.000
  320 Satıcılar 15.000
  321 Bor Senedi 15.000
  Mal Alımı
  25.03.2004
  8 153 Ticari Mallar 26.000
  321 Bor Senedi 26.000
  Mal Alımı
  31.03.2004
  9 300 Banka Kredisi 11.000
  100 Kasa 11.000
  Kredi ヨdemesi

  - 17 -
  X Đsletmesi
  31.03.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
  Kasa 235.000 Banka Kredisi 39.000
  Alıcılar 10.000 Satıcılar 95.000
  Ticari Mallar 165.000 Bor Senedi 61.000
  Dnen Varlık Toplamı 480.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 195.000
  II. Duran Varlıklar V. Öz Kaynaklar
  Demirbaslar 275.000


  Sermaye 560.000
  Duran Varlık Toplamı 275.000
  Aktif Toplam 959.000 Pasif Toplam : 959.000
  ヨdev 3 :
  X Đsletmesi
  01.04.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 250.000 Banka Kredisi 50.000
  Alınan ヌekler 70.000 Satıcılar 25.000
  Bankalar 30.000 Bor Senetleri 125.000
  Ticari Mallar 50.000 Sermaye 500.000
  Demirbaslar 300.000
  Aktif Toplam 700.000 Pasif Toplam 700.000
  Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
  1 1 0cak Aılıs kaydı *****
  2


  15 Ocak ヌek tahsilatı 60.000
  3


  21 Ocak Bankaya para yatırılması 100.000
  4


  28 Ocak Banka havalesi ile kredi borcu deme 45.000
  5


  12 Subat Senet demesi 25.000
  6


  24 Subat Pesin mal alısı 40.000
  7


  14 Mart 1/3 pesin, 1/3 kredili, 1/3 senetle mal alısı 30.000
  8


  28 Mart Satıcılara deme 15.000
  9


  29 Mart Pesin olarak demirbas alımı 24.000
  10


  30 Mart Bankadan para ekilmesi 5.000
  11


  31 Mart Banka kredisi demesi 5.000

  - 18 -
  Ödev 3 Çözüm:
  100 Kasa Hesabı 101 Alınan ヌekler
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  250.000 ( 3 ) 100.000 ( 1 ) 70.000 ( 2 ) 60.000
  ( 2 ) 60.000 ( 5 ) 25.000
  ( 10 ) 5.000 ( 6 ) 40.000
  ( 7 ) 10.000
  ( 8 ) 15.000
  ( 9 ) 24.000
  ( 11 ) 5.000
  315.000 219.000
  70.000 60.000
  102 Bankalar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  30.000 ( 4 ) 45.000 ( 1 ) 50.000
  ( 3 ) 100.000 ( 10 ) 5.000 ( 6 ) 40.000
  ( 7 ) 30.000
  130.000 50.000
  120.000
  255 Demirbas Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  300.000 ( 4 ) 45.000 ( 1 ) 50.000
  ( 9 ) 24.000 ( 11 ) 5.000
  324.000
  50.000 50.000
  320 Satıcılar Hesabı 321 Bor Senetleri Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 8 ) 15.000 ( 1 )25.000 ( 5 ) 25.000 ( 1 )125.000
  ( 7 ) 10.000 ( 7 ) 10.000
  15.000 35.000
  25.000 135.000
  500 Sermaye Hesabı
  Bor Alacak
  ( 1 )


  500.000
  500.000
  - 19 -
  01.01.2004


  Bor Alacak
  1 100 Kasa Hesabı 250.000
  101 Alınan ヌekler 70.000
  102 Bankalar Hesabı 30.000
  153 Ticari Mallar 50.000
  255 Demirbaslar 300.000
  300 Banka Kredisi 50.000
  320 Satıcılar 25.000
  321 Bor Senedi 125.000
  500 Sermaye 500.000
  Aılıs Kaydı
  15.01.2004
  2 100 Kasa Hesabı 60.000
  101 Alınan ヌekler 60.000
  ヌek Tahsilatı
  21.01.2004
  3 102
  Bankalar
  Hesabı 100.000
  100 Kasa 100.000
  Para Yatırılması
  28.01.2004
  4 300 Banka Kredisi 45.000
  102 Bankalar Hesabı 45.000
  Kredi ヨdemesi
  12.02.2004
  5 321 Bor Senedi 25.000
  100 Kasa 25.000
  Senet ヨdemesi
  24.02.2004
  6 153 Ticari Mallar 40.000
  100 Kasa 40.000
  Mal Alımı
  14.03.2004
  7 153 Ticari Mallar 30.000
  100 Kasa 10.000
  320 Satıcılar 10.000
  321 Bor Senedi 10.000
  Mal Alımı
  28.03.2004
  8 320 Satıcılar 15.000
  100 Kasa 15.000
  Satıcı ヨdeme
  29.03.2004
  9 255 Demirbaslar 24.000
  100 Kasa 24.000
  Ofis takımı
  30.03.2004
  10 100 Kasa Hesabı 5.000
  102 Bankalar Hesabı 5.000
  Para ヌekilmesi
  31.03.2004
  11 300 Banka Kredisi 5.000
  100 Kasa Hesabı 5.000
  Kredi ヨdemesi
  - 20 -
  X Đsletmesi
  31.07.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
  Kasa 96.000 Satıcılar 20.000
  Alınan ヌekler 10.000 Bor Senedi 110.000
  Bankalar 80.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 130.000
  Ticari Mallar 120.000


  V. Öz Kaynaklar
  Dnen Varlık Toplamı 306.000


  Sermaye 500.000
  II. Duran Varlıklar
  Demirbaslar 324.000
  Duran Varlık Toplamı 324.000
  Aktif Toplam 630.000 Pasif Toplam 630.000
  Gelir Gider Hesapları ( 6’lı Hesaplar )
  Đsletmenin elde ettiği gelirler ( satıs geliri, kira geliri, menkul kıymet, satıs karı, komisyon
  geliri, vb.) ile katlandığı giderler ( kira gideri, ynetim giderleri, pazarlama giderleri, satıs
  maliyeti vb. ) 6’lı hesaplarda izlenir.


  6’lı hesaplar dnem sonunda 690 dnem krı veya zararı hesabına aktarılarak
  kapatılır.


  Dnem sonunda hibir 6’lı hesap bakiye vermez.


  Hibir 6’lı hesap bilanoda yer almaz.


  6’lı hesaplar kod sıralarına gre Gelir Tablosu adı verilen bir izelgeye yerlestirilir.
  Dolayısıyla gelir tablosunda sadece 6’lı hesaplar yer alır.
  - 21 -
  -Gelir Tablosu-
  Hesap Kodu Hesap Đsmi
  60 Brt Satıslar
  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı
  601 Yurt Dısı Satıslar Hesabı
  61 Satıs Đndirimleri ( - )
  610 Satıstan Đadeler Hesabı ( - )
  611 Satıs Iskontoları Hesabı ( - )
  62 Satısların Maliyeti ( - )
  621 Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı ( - )
  63 Faaliyet Giderleri
  630 Arastırma ve Gelistirme


  ( Ar- Ge ) Giderleri Hesapları ( - )
  631 Pazarlama, Satıs ve Dağıtım Giderleri Hesapları ( - )
  632 Genel Ynetim Giderleri Hesapları ( - )
  64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Krlar
  642 Faiz Gelirleri Hesabı
  643 Komisyon Gelirleri Hesabı
  645 Menkul Kıymet Satıs Krları Hesabı
  649 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar Hesabı
  65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar ( - )
  653 Komisyon Giderleri Hesabı ( - )
  655 Menkul Kıymet Satıs Zararları Hesabı ( - )
  66 Finansman Giderleri ( - )
  660 Kısa Vadeli Borlanma Gideri Hesabı ( - )
  661 Uzun Vadeli Borlanma Gideri Hesabı ( - )
  67 Olağan Dısı Gelir ve Krlar
  679 Diğer Olağan Dısı Gelir ve Karlar Hesabı
  68 Olağan Dısı Gider ve Zararlar
  689 Diğer Olağan Dısı Gider ve Zararlar ( - )
  69 Dnem Net Karı Ve Zararı
  690 Dnem Krı ve Zararı Hesabı
  691 Vergi Karsılığı Hesabı
  692 Dnem Net Krın veya Zararı Hesabı
  Gelir Ve Gider Đslemleri ヨrnekleri
  1 Kırtasiye malzemesi alımı pesin 20.000
  2


  Banka havalesi ile ofis kirası demesi 15.000
  3


  Kiraya verilen deponun aylık kira tahsilatı 38.000
  4


  Pesin mal satısı 135.000
  5


  Kredili mal satısı 41.000
  6


  Senetli mal satısı 13.000
  7


  Mal dağıtım aracının bakım faturasının demesi 28.000
  8


  Pazarlama personeline maas demesi 24.000
  9


  Muhasebe personeline maas demsi 29.000
  10


  Baka kredisi borcuna faiz tahakkuku 18.000
  11


  Banka hesabımıza faiz tahakkuku 23.000

  - 22 -
  Bor Alacak
  1 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 20.000
  100 Kasa Hesabı 20.000
  Kırtasiye Malzemesi Alımı
  2 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 15.000
  102 Bankalar Hesabı 15.000
  Kira ヨdemesi
  3 100 Kasa Hesabı 38.000
  649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 38.000
  Kira Tahsilatı
  4 100 Kasa Hesabı 135.000
  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 135.000
  Pesin Mal Alısı
  5 120 Alıcılar Hesabı 41.000
  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 41.000
  Kredili Mal Alısı
  6 121 Alacak Senetleri Hesabı 13.000
  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 13.000
  Senetle Mal alısı
  7 631 Paz Sat ve Diğer Dağıtım Giderleri 28.000
  100 Kasa Hesabı 28.000
  Bakım Faturası
  8 631 Paz Sat ve Diğer Dağıtım Giderleri 24.000
  100 Kasa Hesabı 24.000
  Maas ヨdemesi
  9 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 29.000
  100 Kasa Hesabı 29.000
  Maas ヨdemesi
  10 660 Kısa Vadeli Borlanma Gideri 18.000
  300 Banka Kredileri Hesabı 18.000
  Borca Faiz Tahakkuku
  11 102 Bankalar Hesabı 23.000
  642 Faiz Gelirleri Hesabı 23.000
  Faiz Geliri

  - 23 -
  621 S. T. M. M ( Satılan Ticari Malların Maliyeti )
  STMM Hesaplanması
  Satısa hazır malın maliyeti
  (


  Dnem bası mal mevcudu ) + ( Dnem ii mal alısları)
  -


  Dnem sonu mal mevcudu= STMM
  Son Ders
  ヨrnek:
  X Đsletmesi
  01.01.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  Kasa 125.000 Satıcılar 100.000
  Bankalar 50.000 Sermaye 300.000
  Ticari Mallar 150.000
  Demirbaslar 75.000
  Aktif Toplam 400.000 Pasif Toplam 400.000
  Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
  1 1 Ocak Aılıs kaydı *****
  2


  6 Ocak Pesin mal alısı 70.000
  3


  10 Ocak Ocak ayı ofis kirası demesi 10.000
  4


  18 Ocak Kırtasiye malzemesi alımı 7.500
  5


  2 Subat Kredili mal alısı 30.000
  6


  19 Subat Pesin satıs 36.000
  7


  29 Subat Banka hesabımıza faiz islemesi 13.000
  8


  9 Mart Muhasebe personeline maas demesi 9.000
  9


  14 Mart Pazarlama personeline maas demesi 3.500
  10


  25 Mart Mal dağıtımı yapan araların bakım giderlerini denmesi 2.500
  11


  29 Mart Pesin mal satısı 25.000
  12


  31 Mart Dnem sonundaki malın maliyet değeri 120.000
  ヌzm:
  100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  125.000 ( 3 ) 10.000 ( 1 ) 50.000
  ( 2 ) 70.000 ( 4 ) 7.500 ( 7 ) 13.000
  ( 6 ) 36.000 ( 8 ) 9.000
  ( 9 ) 3.500
  ( 10 ) 2.500
  ( 11 ) 25.000
  231.000 57.500
  63.000

  - 24 -
  153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  150.000 ( 12 ) 85.000 ( 1 ) 75.000
  ( 5 ) 30.000
  ( 11 ) 25.000
  205.000 85.000
  75.000
  320 Satıcılar Hesabı 500 Sermaye Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 1 )


  100.000 ( 1 ) 300.000
  ( 5 ) 30.000
  130.000
  300.000
  590 Dnem Net Karı Hesabı 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 15 ) 1.500 ( 14 ) 106.000 ( 2 ) 70.000
  ( 6 ) 36.000
  1.500
  106.000 106.000
  621 STMM Hesabı 631 Paz. Sat. Dağ. Giderleri. Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 12 ) 85.000 ( 14 ) 85.000 ( 9 ) 3.500 ( 14 ) 6.000
  ( 10 ) 2.500
  85.000 85.000
  6.000 6.000
  632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 642 Faiz Gelirleri Hesabı
  Bor Alacak Bor Alacak
  ( 3 ) 10.000 ( 14 ) 26.500 ( 14 ) 13.000 ( 7 ) 13.000
  ( 4 ) 7.500
  ( 9 ) 9.000
  26.500 26.500
  13.000 13.000
  690 Dnem Krı ve Zararı Hesabı
  Bor Alacak
  ( 14 ) 117.500 ( 13 ) 119.000
  ( 15 ) 1.500
  119.000 119.000
  - 25 -
  01.01.2004


  Bor Alacak
  1 100 Kasa Hesabı 125.000
  102 Bankalar Hesabı 50.000
  153 Ticari Mallar 150.000
  255 Demirbaslar 75.000
  320 Satıcılar 100.000
  500 Sermaye 300.000
  Aılıs Kaydı
  06.01.2004
  2 100 Kasa Hesabı 70.000
  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 70.000
  Pesin Mal Satısı
  10.01.2004
  3 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 10.000
  100 Kasa 10.000
  Ofis Kirası
  18.01.2004
  4 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 7.500
  100 Kasa Hesabı 7.500
  Kırtasiye Malz
  02.02.2004
  5 153 Ticari Mallar 30.000
  320 Satıcılar Hesabı 30.000
  Mal Alımı
  19.02.2004
  6 100 Kasa Hesabı 36.000
  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 36.000
  Pesin Mal Satısı
  29.02.2004
  7 102 Bankalar Hesabı 13.000
  642 Faiz Gelirleri Hesabı 13.000
  Faiz Đslemesi
  09.03.2004
  8 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 9.000
  100 Kasa 9.000
  Maas ヨdemesi
  14.03.2004
  9 631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 3.500
  100 Kasa 3.500
  Maas ヨdemesi
  25.03.2004
  10 631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 2.500
  100 Kasa Hesabı 2.500
  Bakım Giderleri
  29.03.2004
  11 153 Ticari Mallar 25.000
  100 Kasa Hesabı 25.000
  Pesin Mal Satısı
  31.03.2004
  12 621 STMM Hesabı 85.000
  153 Ticari Mallar Hesabı 85.000
  Malın Maliyeti
  - 26 -
  13 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 106.000
  642 Faiz Gelir Hesabı 13.000
  690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 119.000
  Gelir Hesaplarının Kapatılması
  14 690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 117.500
  621 STMM Hesabı 85.000
  631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 6.000
  632 Genel Ynetim Giderleri 26.500
  Gider Hesaplarının Kapatılması
  15 690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 1.500
  590 Dnem Net Karı Hesabı 1.500
  Dnem Sonu
  STMM Hesaplanması (12. Đslem )
  Ticari mallar bor toplamı 205.000
  Ticari mallar alacak toplamı -
  Satısa hazır ticari malın maliyeti 205.000
  Dnem sonu mal değeri ( dnem ii islemlerde 12. isleme bak ) 120.000
  (


  Satısa hazır ticari malın maliyeti ) – ( Dnem sonu mal değeri ) 205-120
  STMM: 85.000
  Gelir Toplamı > Gider Toplamı


  Kr 590 Dnem Net Krı
  Gelir Toplamı < Gider Toplamı Zarar 591 Dnem Net Zararı
  X Đsletmesi
  31.03.2004 Tarihli Mizanı
  T U T A R L A R K A L A N L A R
  Hesap Kodu Hesap Đsimleri Borç Alacak Borç Alacak
  100 Kasa Hesabı 231.000 57.500 173.500 -
  102 Bankalar Hesabı 63.000 63.000 -
  153 Ticari Mallar Hesabı 205.000 85.000 120.000 -
  255 Demirbaslar Hesabı 75.000 75.000 -
  320 Satıcılar Hesabı - 130.000 - 130.000
  500 Sermaye Hesabı - 300.000 - 300.000
  590 Dnem Net Krı - 1.500 - 1.500
  600 Yurt Đi Satıslar 106.000 106.000 - -
  621 STMM Hesabı 85.000 85.000 -


  -
  631 Genel Yn. Giderleri 26.500 26.500 -


  -
  632 Faiz Gelirleri 13.000 13.000 -


  -
  642 Dnem Kr ve Zararı 119.000 119.000 -


  -
  690 Paz. Sat. Dağ. Gider 6.000 6.000 -


  -
  Toplam 929.500 929.500 431.500 431.500

  - 27 -
  X Đsletmesi
  31.03.2004 Tarihli Bilanosu
  Aktif Pasif
  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
  Kasa 173.500 Satıcılar 130.000
  Bankalar 63.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 130.000
  Ticari Mallar 120.000


  V. Öz Kaynaklar
  Dnen Varlık Toplamı 356.500


  Sermaye 500.000
  II. Duran Varlıklar


  ヨz Kaynaklar 301.500
  Demirbaslar 75.000 ヨz Kaynaklar Toplamı 301.500
  Duran Varlık Toplamı 75.000
  Aktif Toplam 431.500 Pasif Toplam 431.500
  X Đsletmesi
  31.03.2004 Tarihli Gelir Tablosu
  Satıslar 106.000
  ( - ) STMM ( 85.000 )
  Brt satıs krı ( zararı ) 21.000
  ( - )Faaliyet giderleri 32.500
  Pazarlama satıs ve dağıtım giderleri 6.000
  Genel ynetim giderleri 26.500
  Faaliyet krı ve ( zararı ) - ( 11.500 )
  Diğer faaliyet olağan gelir ve krlar 13.000
  Faiz gelirleri 13.000
  Dnem krı ve zararı 1.500
  1. Soru
  Bilano Olusturma
  Gelir Tablosu
  Yevmiye Defteri
  Kasa 251.000
  Alınan ヌekler 50.000
  Bankalar 40.000
  Demirbaslar 100.000
  Binalar 215.000
  Banka Kredisi 138.000
  Tasıtlar 88.000
  Satıcılar 25.000
  Bor Senedi 19.000
  ヨdenecek Vergi 28.000
  Dnem Net Karı 16.000
  Sermaye ?
  Alıcılar 70.000
  Alacak Senedi 65.000
  Ticari Mallar 85.000
  - 28 -
  2. Soru
  A isletmesinin ticari mal hareketleri syledir;
  a. Dnem bası mal mevcudu 200.000
  b. Dnem ii mal alısları 160.000
  c. Alınan maldan iade 20.000
  d. Dnem sonu mal mevcudu 230.000
  1) STMM = ? 110
  2) Đsletmenin satıs hasılatı 160.000 TL ise satıs kar ve zararı ?
  3. Soru
  Yurt ii satıslar 520.000
  STMM 400.000
  Pazarlama satıs ve dağıtım giderleri 20.000
  Genel ynetim giderleri 90.000
  Faiz gelirleri 140.000
  Komisyon gelirleri 375.000
  Komisyon giderleri 120.000
  Dnem Kr( zarar ) Durumu ?
  !!! VĐZE SINAVI BURAYA KADAR SINAVLARDA
  BASARILAR DĐLERĐM !!!