ENVANTER VE BiLANÇO DERSi UYGULAMA ÇALISMASI

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu RayOfHope tarafından paylaşıldı.

 1. RayOfHope

  RayOfHope Üye

  ENVANTER VE BİLANÇO DERSİ UYGULAMA ÇALIŞMASI

  RAM Gıda San. Tic A.S. nin 31.12.2000 tarihi itibariyle genel geici mizanı asağıda ki gibidir:

  TUTARLAR KALANLAR

  Hesap Kodu Hesap Đsimleri Bor Alacak Bor Alacak

  100 Kasa 5.000 2.000 3.000 -

  102 Bankalar 4.600 1.000 3.600 -

  121 Alacak Senetleri 4.000 1.000 3.000 -

  153 Ticari Mallar 24.000 2.000 22.000 -

  255 Demirbaslar 10.000 - 10.000 -

  257 Birikmis Amortisman - 4.000 - 4.000

  391 Hesaplanan KDV - 600 - 600

  500 Sermaye - 11.500 - 11.500

  600 Yurt Đi Satıslar - 26.000 - 26.000

  632 Genel Ynetim Giderleri 500 500 -  Toplam

  48.100 48.100 42.100 42.100


  Envanter Bilgileri:

  Mevcutlar:

  1 – Kasa 3.000 TL

  2 – Bankalar 4.660 TL

  3 – Ticari mallar 8.000 TL

  4 – Alacak Senetleri 3.000 TL

  Dnem Sonu Verileri

  1 – Senetler iin Reeskont oranı % 80 vade 50 gndr

  2 – Amortisman Oranı % 20 dir

  Unutulan Kayıtlar:

  1. 07.11.2000’de yapılan 850 + 150 KDV tutarındaki pesin satıs, senetli satıs olarak

  kaydedilmistir.

  2.
  17.12.2000’de yapılan 750 + 250 tutarındaki senetli satıs kaydedilmemistir.


  3.  Bankaya yatırılan 460 TL kaydedilmemistir.


  4.  Aralık ayı basında 1.000 + 180 KDV tutarındaki bir bilgisayar banka kredisi ile alınmıs ancak


  kayıtlara gememistir.

  5.
  28.12.2000 tarihinde depo iin Aralık ayı kirası 1.500 + 150 TL denmis ancak


  kaydedilmemistir.

  6.
  Bankadan gelen dekontta vadeli mevduat hesabımıza 600 TL faiz tahakkuk ettiği ve bu tutarın


  banka hesabımıza islendiği belirtilmektedir.

  7.
  1.000 + 110 TL KDV tutarındaki pesin satıs kaydı unutulmustur.


  Not: kasada noksanlık olması halinde, sorumlu personelin hesabına alacak kaydedilmekte ve

  maasından kesilmektedir. Fazlalıklar ise fazlalıkla ilgili hesaba alınmaktadır.

  ĐSTNENLER


  Dzeltme ve dnem sonu islemlerini yapınız.


  Kesin mizanı dzenleyiniz.


  Kapanıs kaydını yaparak dnem sonu bilanosunu ve gelir tablosunu dzenleyiniz.


  - 2 -

  ÇÖZÜM

  100 Kasa 102 Bankalar

  Bor Alacak Bor Alacak

  5.000 2.000 4.600 1.000

  ( 1 ) 1.000 ( 3 ) 460 ( 3 ) 460

  ( 7 ) 1.110 ( 5 ) 1.650

  ( 6 ) 600

  7.110 4.110 5.660 1.000

  121 Alacak Senetleri 122 Alacak Senetleri Reeskontu

  Bor Alacak Bor Alacak

  4.000 1.000
  ( 10 ) 300


  ( 2 ) 1.000 ( 1 ) 1.000

  5.000 2.000

  300

  153 Ticari Mallar 191 Đndirilecek KDV

  Bor Alacak Bor Alacak

  24.000 2.000
  ( 4 ) 180 ( 8 ) 330


  ( 11 ) 14.000 ( 5 ) 150

  24.000 16.000

  330 330

  255 Demirbaslar 257 Birikmis Amortisman

  Bor Alacak Bor Alacak

  10.000 4.000

  ( 4 ) 1.000 ( 9 ) 2.200

  11.000

  6.200

  300 Banka Kredileri 360 ヨdenecek Vergi ve Fon

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 4 ) 1.180 ( 8 ) 630

  1.180

  630

  391 Hesaplanan KDV 500 Sermaye

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 8 ) 960 600 11.500

  ( 2 ) 250

  ( 7 ) 110

  960 960 11.500

  590 Dnem Net Krı 600 Yurt Đi Satıslar

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 14 ) 9.850 ( 12 ) 27.750 26.000

  ( 2 ) 750

  ( 7 ) 1.000

  9.850 27.750 27.750

  - 3 -

  621 Satılan Malın Maliyeti 632 Genel Ynetim Giderleri

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 11 ) 14.000 ( 13 ) 14.000 500 ( 13 ) 4.200

  ( 5 ) 1.500

  ( 9 ) 2.200

  14.000 14.000 4.200 4.200

  642 Faiz Gelirleri 657 Reeskont Faiz Giderleri

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 12 ) 600 ( 6 ) 600 ( 10 ) 300 ( 13 ) 300

  600 600

  300 300

  690 Dnem Krı / Zararı Hesabı Kr / Zarar Durumu

  Bor Alacak

  ( 13 ) 18.500 ( 12 ) 28.350

  ( 14 ) 9.850

  28.350 28.350

  Gelir Toplamı : 28.350

  Gider Toplamı: -18.500

  Kr : 9.850

  Rutin Đslemler

  KDV Hesaplarının Kapatılması

  Hesaplanan KDV : 960

  Đndirilecek KDV : 330

  Hesaplanan KDV > Đndirilecek KDV olduğu iin

  960 – 330 = 630 TL 360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı


  Yevmiye Defteri

  8 Numaralı Kayıt

  Amortisman Hesaplanması

  11.000 X 0,2 = 2.200

  Buradaki 11.000 değeri demirbaslar hesabının kalan tutarıdır.

  Yevmiye Defteri

  9 Numaralı Kayıt

  Reeskont Hesaplanması

  F = A – [ ( A x 360 ) / ( 360 + r x t ) ]

  A = 3.000 ( envanter bilgileri alacak senetleri mevcudu )

  r = 0.8

  t = 50

  F = 3.000 – [ ( 3.000 x 360 ) / ( 360 + 0.8 x 50 ) ]

  F = 3.000 – [ ( 1.080.000 ) / ( 400 ) ]

  F = 3.000 – [ 2.700 ]

  F = 300

  Yevmiye Defteri

  10 Numaralı Kayıt

  STMM Hesaplanması

  Ticari Mallar Hesabının Bor Tarafı Toplamı 24.000

  -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -2.000

  Yevmiye Defteri

  11 Numaralı Kayıt

  - 4 -

  =Satısa Hazır Malın Maliyeti 22.000

  Dnem Sonu Mal Mevcudu -8.000

  STMM =
  14.000


  Gelir Hesaplarının Kapatılması

  Burada gelir hesapları kapatılır. 690 DKZH kullanılır.
  Yevmiye Defteri


  12 Numaralı Kayıt

  Gider Hesaplarının Kapatılması

  Burada gelir hesapları kapatılır. 690 DKZH kullanılır.
  Yevmiye Defteri


  13 Numaralı Kayıt

  Yevmiye Defteri Kayıtları

  31.12.2000
  Bor Alacak


  1 100 Kasa 1.000

  121 Alacak Senetleri 1.000

  Satıs Dzeltme

  31.12.2000

  2 121 Alacak Senetleri 1.000

  391 Hesaplanan KDV 250

  600 Yurt Đi Satıslar 750

  Senetli Satıs

  31.12.2000

  3 102 Bankalar 460

  100 Kasa 460

  Para Yatırma

  31.12.2000

  4 255 Demirbaslar 1.000

  191 Đndirilecek KDV 180

  300 Banka Kredileri 1.180

  Demirbas Alım

  31.12.2000

  5 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 1.500

  191 Đndirilecek KDV 150

  100 Kasa 1.650

  Depo Kirası

  31.12.2000

  6 102 Bankalar 600

  642 Faiz Gelirleri Hesabı 600

  Faiz Geliri

  31.12.2000

  7 100 Kasa 1.110

  391 Hesaplanan KDV 110

  600 Yurt Đi Satıslar 1.000

  Pesin Mal Satısı

  31.12.2000

  8 391 Hesaplanan KDV 960

  191 Đndirilecek KDV 330

  360 ヨdenecek vergi ve fon 630

  KDV Kapatma

  31.12.2000

  9 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 2.200

  - 5 -

  257 Birikmis Amortisman 2.200

  Amortisman Hes

  31.12.2000

  10 657 Reeskont Hesabı 300

  122 Alacak Senetleri Reeskontu 300

  Reeskont Hes

  31.12.2000

  11 621 STMM Hesabı 14.000

  153 Ticari Mallar Hesabı 14.000

  STMM

  31.12.2000

  12 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 27.750

  642 Faiz Gelir Hesabı 600

  690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 28.350

  Gelir Hesaplarının Kapatılması

  31.12.2000

  13 690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 18.500

  621 STMM Hesabı 14.000

  632 Genel Ynetim Giderleri 4.200

  657 Reeskont Faiz Giderleri 300

  Gider Hesaplarının Kapatılması

  31.12.2000

  14 690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 9.850

  590 Dnem Net Karı Hesabı 9.850

  Dnem Sonu

  RAM Gıda San. Tic A.S.

  31.12.2000 Tarihli Mizanı

  T U T A R L A R K A L A N L A R

  Hesap Kodu Hesap Đsimleri Borç Alacak Borç Alacak

  100 Kasa 7.110 4.110 3.000 -

  102 Bankalar 5.660 1.000 4.660 -

  121 Alacak Senetleri 5.000 2.000 3.000 -

  122 Alacak Senetleri Reeskontu - 300 - 300

  153 Ticari Mallar 24.000 16.000 8.000 -

  191 Đndirilecek KDV 330 330 - -

  255 Demirbaslar 11.000 - 11.000 -

  257 Birikmis Amortismanlar - 6.200 6.200

  300 Banka Kredileri - 1.180 - 1.180

  360 ヨdenecek Vergi ve Fon - 630 - 630

  391 Hesaplanan KDV 960 960 - -

  500 Sermaye - 11.500 - 11.500

  590 Dnem Net Krı - 9.850 - 9.850

  600 Yurt Đi Satıslar 27.750 27.750 - -

  621 Satılan Malın Maliyeti 14.000 14.000 -
  -


  632 Genel Ynetim Giderler 4.200 4.200 -  -


  642 Faiz Gelirleri 600 600 -  -


  657 Reeskont Faiz Giderleri 300 300 -  -


  690 Dnem Krı Zararı 28.350 28.350 -  -


  Toplam 129.260 129.260 29.660 29.660
  - 6 -

  RAM Gıda San. Tic A.S.
  ’nin


  31.12.2000 Tarihli Bilanosu

  Aktif Pasif

  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar

  Kasa 3.000 Banka Kredileri 1.180

  Bankalar 4.660 ヨdenecek Vergi ve Fon 630

  Alacak Senetleri 3.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 1.810

  (Alacak Senetleri Reeskontu) ( 300 )
  V. Öz Kaynaklar


  Ticari Mallar 8.000 Sermaye 11.500

  Dnen Varlık Toplamı 18.360
  Dnem Net Krı 9.850


  II. Duran Varlıklar  ヨz Kaynak Toplamı 21.350


  Demirbaslar 11.000

  ( Birikmis Amortismanlar ) ( 6.200 )

  Duran Varlık Toplamı 4.800

  Aktif Toplam 23.160 Pasif Toplam 23.160

  RAM Gıda San. Tic A.S.
  ’nin


  31.12.2000 Tarihli Gelir Tablosu

  Brt Satıslar 27.750

  -( STMM ) -( 14.000 )

  Brt Satıs Krı 13.750

  -( Faaliyet Giderleri ) -( 4.200 )

  Genel Ynetim Gider 4.200

  Faaliyet Krı 9.550

  Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve krlar 600

  Faiz Gelirleri 600

  Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
  -(300)


  Reeskont Faiz Giderleri  -(300)

  Dnem Krı 9.850
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 21 Mart 2010