genel muhasebe 1 final ders notları

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu RayOfHope tarafından paylaşıldı.

 1. RayOfHope

  RayOfHope Üye

  GENEL MUHASEBE DERSİ DERS NOTLARI VİZE SONRASI

  Katma Değer Vergisi ( KDV )

  Đsletmelerin ticari islemlerinde ( mal veya hizmet alım satımlarında ) ortaya ıkan katma

  değer zerinden vergi alınır. KDV islemleri isletmelerde aylık olarak yapılır. Đsletmenin bir ay

  ierisinde aldığı mal ve hizmetler karsılığında dediği tutarın belli bir yzdesi kadar KDV

  denir. ヨte yandan isletmenin ay ierisinde yaptığı mal ve hizmet satısları karsılığında tahsil

  ettiği tutarın belli bir yzdesi kadarda KDV tahsil edilir. Dolayısıyla bir ayın sonunda denen

  ve tahsil edilen KDV tutarları ortaya ıkar.

  ヨdenen KDV’ler 191 Đndirilecek KDV Hesabı

  Tahsil edilen KDV’ler 391 Hesaplanan KDV Hesabı

  Ay sonunda;

  391 Hesaplanan KDV > 191 Đndirilecek Hesabından

  ise devletin isletmede parası kalmıs

  demektir. Bu fark 360 denecek vergi ve fon hesabına aktarılır ve ilerleyen ayın 26’sına kadar

  denir.

  391 Hesaplanan KDV < 191 Đndirilecek Hesabından

  ise isletmenin devletten alacağı var

  demektir. BU fark 190 Devreden KDV hesabına aktarılır ve izleyen ayın hesaplanan

  KDV’sinden dslmek iin bu hesapta tutulur.

  ÖRNEK:

  X Đsletmesinin Ocak Ayı Ticari Đslemleri ( + % 10 KDV )

  1

  Pesin mal alısı 36.000

  2

  Kredili mal satısı 29.000

  3

  Pesin mal satısı 30.000

  4

  Banka kredisiyle tasıt alımı 70.000

  5

  Kalorifer bakımı iin deme 6.000

  6

  Kırtasiye malzemesi alımı 4.000

  7

  Senetle mal satısı 80.000

  8

  ヌekle mal satısı 110.000

  9

  Reklam gideri demesi 7.000

  10

  Senetle mal alısı 8.000

  11

  % 10 KDV dahil 110.000 TL’ye mal alısı 110.000

  Bor Alacak

  1 153 Ticari Mallar 36.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 3.600

  100 Kasa Hesabı 39.600

  Pesin Mal Alısı

  2 120 Alıcılar Hesabı 31.900

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 29.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 2.900

  Kredili Mal Satısı

  - 2 -

  3 100 Kasa Hesabı 33.000

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 30.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 3.000

  Pesin Mal Satısı

  4 254 Tasıtlar Hesabı 70.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 7.000

  300 Bankalar Hesabı 77.000

  Tasıt Alımı

  5 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 6.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 600

  100 Kasa Hesabı 6.600

  Bakım ヨdemesi

  6 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 4.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 400

  100 Kasa Hesabı 4.400

  Kırtasiye Malzemesi

  7 121 Alacak Senetleri 88.000

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 80.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 8.000

  Senetle Mal Satısı

  8 101 Alınan ヌekler 121.000

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 110.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 11.000

  ヌekle Mal Alısı

  9 631 Paz. Satıs ve Dağıtım Giderleri Hesabı 7.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 700

  100 Kasa Hesabı 7.700

  Reklam Gideri

  ヨdeme

  10 153 Ticari Mallar Hesabı 8.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 800

  321 Bor Senetleri Hesabı 8.800

  Senetle Mal Alısı

  11 153 Ticari Mallar 100.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 10.000

  100 Kasa Hesabı 110.000

  Pesin Mal Alısı

  12 391 Hesaplanan KDV Hesabı 24.900

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 23.100

  360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı 1.800  - 3 -

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 36.000 ( 2 ) 2.900

  ( 4 ) 7.000 ( 3 ) 3.000

  ( 5 ) 600 ( 7 ) 8.000

  ( 6 ) 400 ( 8 ) 11.000

  ( 9 ) 700

  ( 10 ) 800

  ( 11 ) 10.000

  23.100

  24.900

  360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı

  Bor Alacak

  ( 12 ) 1.800

  1.800

  Hesaplanan KDV : 24.900

  

  1.800 TL ( 360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı )

  Đndirilecek KDV : 23.100

  Ticari Mal Hareketleri

  Bir ticari malın fabrika ıkısı ile msteri firmanın mağazasına girisine kadar olan srete bazı

  harcamalar yapılabilir. Nakliye, sigorta, gmrk vergisi, hamaliye gibi giderler alınan malın

  maliyetini arttırıcı unsurlardır. Bu sebeple bu tr harcamaların ticari mallar hesabına yazılarak

  malın maliyetine eklenmesi gerekir. Bu giderler iin yapılan KDV demeleri ise yine ayrıca

  191 indirilecek KDV hesabına yazılacaktır.

  ÖRNEK:

  X Đsletmesinin Ticari Đslemleri (KDV: % 10 )

  1

  Pesin mal alısı 26.000 + KDV

  2

  Malın nakliyesi iin x nakliye firmasına denen tutar 3.000 + KDV

  3

  Malın tasınmasındaki risklere karsı sigorta prim demesi 1.000

  4

  Kredili mal satısı 32.000 + KDV

  5

  Pesin mal satısı 7.000 + KDV  - 4 -

  Bor Alacak

  1 153 Ticari Mallar 26.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 2.600

  100 Kasa Hesabı 28.600

  Pesin Mal Alısı

  2 153 Ticari Mallar 3.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 300

  100 Kasa Hesabı 3.300

  Nakliyat Firması

  3 153 Ticari Mallar 1.000

  100 Kasa Hesabı 1.000

  Prim ヨdemesi

  4 120 Alıcılar Hesabı 35.200

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 3.200

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 32.000

  Kredili Mal Satısı

  5 100 Kasa Hesabı 7.700

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 700

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 7.000

  Pesin Mal Satısı

  Alıs Đadeleri

  Đsletmenin aldığı malın bir kısmını değisik sebepler dolayısıyla iade etmesi durumunda iade

  islemine uygun olarak kayıt yapılır. Ancak muhasebe kayıt dzeni aısından bir iade faturası

  dzenlenmesi gerekir. Đsletmenin dzenlediği faturalarda kullandığı KDV genellikle

  hesaplanan KDV’dir. Ay sonunda faturaların ( satıs ) toplamı ile hesaplanan KDV toplamı

  arasında oransal bir iliskinin bulunması gerekir. Sz konusu oran KDV oranıdır. Bu oransal

  iliskinin bozulmaması iin iade ile ilgili muhasebe kaydından mal ıkısı sanki mal

  satılıyormus gibi varsayılarak hesaplanan KDV kullanılarak yapılır.

  ÖRNEK:

  Đsletme daha nce aldığı malın 50.000 TL’lik kısmını iade ederek tutarını pesin olarak

  almıstır. Yevmiye kaydını yapınız.

  1 100 Kasa Hesabı 55.000

  153 Ticari Mallar Hesabı 50.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 5.000

  Satıs Đslemleri

  Đsletmelerin mal satıslarında bazen msterinin mağazasına teslim seklinde ek harcama

  gerektiren faaliyetler sz konusu olur. Rekabet, msteri kazanma, msteriyi srekli kılma gibi

  isletmenin satısını arttırmak amacıyla yaptığı her tr harcama 631 Pazarlama satıs ve dağıtım

  - 5 -

  giderleri hesabına

  yazılır. Bunun yanı sıra benzer sebeplerle bazen msterilere iskonto

  uygulanabilir. Msterilere uygulanan bu tr ıskontolar 611 satıs iskontoları hesabına yazılır.

  Msterilerin isletmeden aldıkları malın bir kısmını veya tamamını isletmeye iade etmeleri

  durumunda 610 satıs iadeleri hesabına kayıt yapılır. Bu tr kayıtlar genellikle belli bir kotayı

  asan msterilere nakit olarak prim verilmesi seklinde grlmektedir.

  ÖRNEK:

  X Đsletmesinin Ticari Đslemleri (KDV: % 10 )

  1

  Pesin mal satısı 47.000 + KDV

  2

  Satılan malın tasıma gideri 3.500 + KDV

  3

  Satılan malın 4.000 TL’lik kısmı iade adilmis tutarı nakit 4.000 + KDV

  4

  Yıl sonunda bir msteriye ok mal aldığı iin 3.000

  TL’lik iskonto yapılarak tutarı nakit olarak denmistir

  3.000 + KDV

  Bor Alacak

  1 100 Kasa Hesabı 51.700

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.700

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 47.700

  Pesin Mal Alısı

  2 631 Paz. Satıs ve Dağıtım Giderleri Hesabı 3.500

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 350

  100 Kasa Hesabı 38.500

  Tasıma Gideri

  3 610 Satıs Đadeleri Hesabı 4.400

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 400

  100 Kasa Hesabı 4.000

  Satıs Đadesi

  4 611 Satıs Đskontoları Hesabı 3.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 300

  100 Kasa Hesabı 3.300

  Satıs Đskontosu

  Not:

  Đskonto olarak yapılan demelerde demenin muhasebe kayıtlarına girebilmesi iin bir

  belgenin bulunması gerekir. Bu belge msteriden alınan hizmet faturasıdır.

  ÖRNEK:

  X Đsletmesinin Ocak Ayı Ticari Đslemleri ( + % 10 KDV )

  1

  1 Ocak Pesin mal alısı 35.000+ KDV

  2

  4 Ocak Alıs iadesi 4.000+ KDV

  3

  11 Ocak Pesin mal satısı 44.000+ KDV

  4

  11 Ocak Satılan malın gnderilmesi iin X nakliyat firmasına deme 5.000+ KDV

  5

  16 Ocak 11 Ocak’ta yapılan satıstan iade 3.000+ KDV

  6

  18 Ocak 1 Ocak’ta alınan mal iin satıcı firmanın iskonto uygulaması 1.000

  - 6 -

  7

  20 Ocak Kredili mal alısı 30.000+ KDV

  8

  20 Ocak Alınan malın tasınması iin ABC nakliyat firmasına deme 2.500+ KDV

  9

  23 Ocak ヌekle mal satısı 16.000+ KDV

  10

  26 Ocak Kredili mal satısı 24.000+ KDV

  11

  30 Ocak

  26 Ocak satısı iin msteri firmaya %10 iskonto uygulaması

  ( bedel msteri firmanın hesabından dslmstr)

  Đskonto

  12

  31 Ocak ヌekle mal alısı 32.000+ KDV

  Đstenen:

  a)

  Đsletmenin yevmiye kaydını yapınız ?

  b)

  KDV, ticari mal ve satıs ile ilgili byk defter kaydını yapınız ?

  c)

  Brt satıs krını ve faaliyet karını hesaplayınız ?

  Not:

  Dnem sonu mal mevcudu 50.000

  153 Ticari Mallar Hesabı 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 35.000 ( 2 ) 4.000 ( 3 ) 44.000

  ( 7 ) 30.000 ( 6 ) 1.000 ( 9 ) 16.000

  ( 8 ) 25.000 ( 14 ) 44.500 ( 10 ) 24.000

  ( 12 ) 32.000

  99.500 49.500

  84.000

  191 Đndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 3.500 ( 13 ) 10.750 ( 13 ) 8.800 ( 2 ) 400

  ( 4 ) 500 ( 3 ) 4.400

  ( 5 ) 300 ( 9 ) 1.600

  ( 7 ) 3.000 ( 10 ) 2.400

  ( 8 ) 250

  ( 12 ) 3.200

  10.750 10.750

  8.800 8.800

  610 Satıs Đadeleri Hesabı 611 Satıs Đskontoları Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 5 ) 3.000 ( 11 ) 2.400

  3.000

  2.400

  631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 4 ) 5.000 ( 14 ) 44.500

  5.000

  44.500  - 7 -

  190 Devreden KDV

  Bor Alacak

  ( 13 ) 1.950

  1.950

  Not: Mal alısı ile ilgili giderler ticari mallar hesabının borcuna satıslarla ilgili giderler ise 631

  pazarlama satıs ve dağıtım giderleri hesabına yazılır.

  Satıslar da ise iadeler 610 satıs iadeleri iskontolar 611 satıs iskontoları hesabına yazılır.

  1 Ocak

  Bor Alacak

  1 153 Ticari Mallar 35.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 3.500

  100 Kasa Hesabı 38.500

  Pesin Mal Alısı

  4 Ocak

  2 100 Kasa Hesabı 4.400

  153 Ticari Mallar 4.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 400

  Alıs Đadesi

  11 Ocak

  3 100 Kasa Hesabı 48.400

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.400

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 44.000

  Pesin Mal Satısı

  11 Ocak

  4 631 Paz. Satıs ve Dağıtım Giderleri Hesabı 5.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 500

  100 Kasa Hesabı 5.500

  Satılan Malın Gn.

  16 Ocak

  5 610 Satıs Đadeleri 3.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 300

  100 Kasa Hesabı 3.300

  Satıs Đadeleri

  18 Ocak

  6 100 Kasa Hesabı 1.000

  153 Ticari Mallar 1.000

  Đskonto Uygulaması

  20 Ocak

  7 153 Ticari Mallar 30.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 3.000

  320 Satıcılar 33.000

  Kredili Mal Alısı

  20 Ocak

  8 153 Ticari Mallar 2.500

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 250

  100 Kasa Hesabı 2.750

  Nakliyat Firması ヨde.  - 8 -

  23 Ocak

  9 101 Alınan ヌekler 17.600

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 1.600

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 16.000

  ヌekle Mal Satısı

  26 Ocak

  10 120 Alıcılar Hesabı 26.400

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 2.400

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 24.000

  Kredili Mal Satısı

  30 Ocak

  11 611 Satıs Đskontoları Hesabı 2.400

  120 Alıcılar Hesabı 2.400

  Satıs Đskontosu

  31 Ocak

  12 153 Ticari Mallar 32.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 3.200

  103 Verilen ヌekler 35.200

  ヌekle Mal Alısı

  13 391 Hesaplanan KDV Hesabı 8.800

  190 Devreden KDV Hesabı 1.950

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 10.750

  14 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 44.500

  153 Ticari Mallar Hesabı 44.500

  Hesaplanan KDV : 8.800

  Đndirilecek KDV : 10.750

  Hesaplanan KDV < Đndirilecek KDV olduğu iin

  

  10.750 – 8.800 = 1.950 TL 190 Devreden KDV

  STMM Hesaplanması

  Ticari Mallar Hesabının Bor Tarafı Toplamı 99.500

  -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -5.000

  Satısa Hazır Malın Maliyeti 94.500

  Dnem Sonu Mal Mevcudu -50.000

  STMM 44.500

  Brt Satıs Krı = Net Satıslar – STMM

  Net Satıslar = Satıslar – (Đade + Đskontolar)

  Net satıslar = 84.000 – (3.000 + 2.400)

  Net Satıslar = 78.600 TL

  Brt satıs Krı = 78.600 – 44.500 = 34.100

  Faaliyet Krı = Brt Satıs Krı – Faaliyet Giderleri

  Faaliyet Krı = 34.100 – 5.000 = 29.100

  - 9 -

  ÖRNEK:

  X Đsletmesinin Ocak Ayı Ticari Đslemleri ( + % 10 KDV )

  1

  1 Ocak Kredili mal alısı 62.000+ KDV

  2

  4 Ocak Alıs iadesi 6.000+ KDV

  3

  11 Ocak Pesin satıs 48.000+ KDV

  4

  11 Ocak Satılan malın gn. iin X nakliyat firmasına yapılan deme 7.000+ KDV

  5

  16 Ocak 11 Ocak’ta yapılan satıstan iade 6.000+ KDV

  6

  18 Ocak 1 Ocak’ta alınan mal iin satıcı firmanın %10 iskonto uygula Đskonto

  7

  20 Ocak Kredili mal alısı 54.000+ KDV

  8

  20 Ocak Alınan malın tasınması iin ABC nakliyat firmasına deme 6.500+ KDV

  9

  23 Ocak ヌekle mal satısı 58.000+ KDV

  10

  26 Ocak Kredili mal satısı 60.000+ KDV

  11

  30 Ocak

  26 Ocak satısı iin msteri firmaya %15 iskonto uygulaması

  ( bedel msteri firmanın hesabından dslmstr)

  Đskonto

  12

  31 Ocak ヌekle mal alısı 31.000+ KDV

  13

  31 Ocak Ofis ve depo kirası 19.000

  Đstenen:

  a)

  Đsletmenin yevmiye kaydını yapınız ?

  b)

  KDV, ticari mal ve satıs ile ilgili byk defter kaydını yapınız ?

  c)

  Brt satıs krını ve faaliyet karını hesaplayınız ?

  Not:

  Dnem sonu mal mevcudu 31.000

  ヌヨZワM:

  153 Ticari Mallar Hesabı 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 62.000 ( 2 ) 6.000 ( 3 ) 48.000

  ( 7 ) 54.000 ( 6 ) 6.200 ( 9 ) 58.000

  ( 8 ) 6.500 ( 10 ) 60.000

  ( 12 ) 31.000 ( 15 ) 110.300

  153.500 12.200

  166.000

  191 Đndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 6.200 ( 14 ) 16.650 ( 14 ) 17.200 ( 2 ) 600

  ( 4 ) 700 ( 3 ) 4.800

  ( 5 ) 600 ( 9 ) 5.800

  ( 7 ) 5.400 ( 10 ) 6.000

  ( 8 ) 650

  ( 12 ) 3.100

  16.650

  17.200  - 10 -

  610 Satıs Đadeleri Hesabı 611 Satıs Đskontoları Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 5 ) 6.000 ( 11 ) 9.000

  6.000

  9.000

  631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 3 ) 7.000 ( 13 ) 19.000

  7.000

  19.000

  621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 15 ) 110.300 ( 14 ) 550

  110.300

  550

  Hesaplanan KDV : 17.200

  Đndirilecek KDV : 16.650

  Hesaplanan KDV > Đndirilecek KDV olduğu iin

  

  17.200 – 16.650 = 550 TL 360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı

  STMM Hesaplanması

  Ticari Mallar Hesabının Bor Tarafı Toplamı 153.500

  -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -12.200

  =Satısa Hazır Malın Maliyeti 141.300

  Dnem Sonu Mal Mevcudu -31.000

  STMM 110.300

  Brt Satıs Krı = Net Satıslar – STMM

  Net Satıslar = Satıslar – (Đade + Đskontolar)

  Net satıslar = 166.000 – (6.000 + 9.000)

  Net Satıslar = 151.000 TL

  Brt satıs Krı = 151.000 – 110.300 = 40.700

  Faaliyet Krı = Brt Satıs Krı – Faaliyet Giderleri

  Faaliyet Krı = 40.700 – 26.000 = 14.700  - 11 -

  1 Ocak

  Bor Alacak

  1 153 Ticari Mallar 62.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 6.200

  320 Satıcılar 68.200

  Kredili Mal Alısı

  4 Ocak

  2 100 Kasa Hesabı 6.600

  153 Ticari Mallar 6.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 600

  Alıs Đadesi

  11 Ocak

  3 100 Kasa Hesabı 52.800

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.800

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 48.000

  Pesin Mal Satısı

  11 Ocak

  4 631 Paz. Satıs ve Dağıtım Giderleri Hesab 7.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 700

  100 Kasa Hesabı 7.700

  Satılan Malın Gn.

  16 Ocak

  5 610 Satıs Đadeleri 6.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 600

  100 Kasa Hesabı 6.600

  Satıs Đadeleri

  18 Ocak

  6 100 Kasa Hesabı 6.200

  153 Ticari Mallar 6.200

  Đskonto Uygulaması

  20 Ocak

  7 153 Ticari Mallar 54.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 5.400

  320 Satıcılar 59.400

  Kredili Mal Alısı

  20 Ocak

  8 153 Ticari Mallar 6.500

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 650

  100 Kasa Hesabı 7.150

  Nakliyat Firması ヨde.

  23 Ocak

  9 101 Alınan ヌekler 63.800

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 5.800

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 58.000

  ヌekle Mal Satısı

  26 Ocak

  10 120 Alıcılar Hesabı 66.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 6.000

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 60.000

  Kredili Mal Satısı

  30 Ocak

  11 611 Satıs Đskontoları Hesabı 9.000

  120 Alıcılar Hesabı 9.000

  Satıs Đskontosu

  31 Ocak

  - 12 -

  12 153 Ticari Mallar 31.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 3.100

  103 Verilen ヌekler 34.100

  ヌekle Mal Alısı

  13 632 Genel Ynetim Gideri Hesabı 19.000

  100 Kasa Hesabı 19.000

  14 391 Hesaplanan KDV Hesabı 17.200

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 16.650

  360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı 550

  15 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 110.300

  153 Ticari Mallar Hesabı 110.300

  Muhasebe Dersi Çalısma Sorusu - 1

  X Ltd. Sti

  01.01.2004 Tarihli Bilanosu

  Aktif Pasif

  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar

  Kasa 130.000 Satıcılar 45.000

  Alıcılar 45.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 45.000

  Ticari Mallar 95.000

  V. Öz Kaynaklar

  Dnen Varlık Toplamı 270.00 Sermaye 310.00

  II. Duran Varlıklar

  Demirbaslar 85.000

  Duran Varlık Toplamı 85.000

  Aktif Toplam 355.000 Pasif Toplam : 355.000

  X Đsletmesinin Ocak Ayı Ticari Đslemleri

  1 1 Ocak Aılıs kaydı ***********

  2

  4 Ocak Kredili mal alısı 48.000 + %18 KDV

  3

  4 Ocak Alınan malın tasıma gideri 3.500 + %10 KDV

  4

  6 Ocak Pesin satıs 67.000 + %18 KDV

  5

  17 Ocak Kırtasiye malzemesi alımı 1.000 + %18 KDV

  6

  20 Ocak Kredili mal satısı 26.000 + %18 KDV

  7

  21 Ocak 6 Ocak satısından iade 5.000 + %18 KDV

  8

  26 Ocak 4 Ocak alısından iade 3.000 + %18 KDV

  9

  27 Ocak Satıcılara deme 6.000

  10

  29 Ocak Pesin mal alısı 41.000 + %18 KDV

  11

  29 Ocak Alınan mal iin sigorta prim demesi 3.000

  12

  31 Ocak 29 Ocak alısından iade 1.000 + %18 KDV

  13

  31 Ocak 6 Ocak satısı iin msteriye iskonto 4.000

  14

  31 Ocak Dağıtım aracına bakım masrafı 1.300 + %10 KDV

  15

  31 Ocak Ay sonu mal mevcudu 137.000  - 13 -

  Đstenenler;

  1) Tm islemlerin yevmiye ve byk defter kayıtlarını yapınız ?

  2) Mizan, Bilano ve Gelir Tablosunu hazırlayınız ?

  Yevmiye Defteri

  01.01.0X

  Bor Alacak

  1 100 Kasa Hesabı 130.000

  120 Alıcılar Hesabı 45.000

  153 Ticari Mallar 95.000

  255 Demirbaslar Hesabı 85.000

  320 Satıcılar Hesabı 45.000

  500 Sermaye 310.000

  Aılıs Kaydı

  04.01.0X

  2 153 Ticari Mallar 48.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 8.640

  320 Satıcılar Hesabı 56.640

  Kredili Mal Alısı

  04.01.0X

  3 153 Ticari Mallar 3.500

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 350

  100 Kasa Hesabı 3.850

  Tasıma Gideri

  06.01.0X

  4 100 Kasa Hesabı 79.060

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 12.060

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 67.000

  Pesin Satıs

  17.01.0X

  5 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 1.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 180

  100 Kasa Hesabı 1.180

  Kırtasiye Malzemesi

  20.01.0X

  6 120 Alıcılar Hesabı 30.680

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.680

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 26.000

  Kredili Mal Satısı

  21.01.0X

  7 610 Satıs Đadeleri Hesabı 5.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 900

  100 Kasa Hesabı 5.900

  Satıs Đadesi

  26.01.0X

  8 320 Satıcılar Hesabı 3.540

  153 Ticari Mallar Hesabı 3.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 540

  Alıs Đadesi

  27.01.0X

  9 320 Satıcılar Hesabı 6.000

  100 Kasa Hesabı 6.000

  Satıcılara ヨdeme  - 14 -

  29.01.0X

  10 153 Ticari Mallar 41.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 7.380

  100 Kasa Hesabı 48.380

  Pesin Mal Alısı

  29.01.0X

  11 153 Ticari Mallar 3.000

  100 Kasa Hesabı 3.000

  Sigorta Prim ヨdemesi

  31.01.0X

  12 100 Kasa Hesabı 1.180

  153 Ticari Mallar Hesabı 1.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 180

  Alıs Đadesi

  31.01.0X

  13 611 Satıs Đskontosu Hesabı 4.000

  100 Kasa Hesabı 4.000

  Satıs Đskontosu

  31.01.0X

  14 631 Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 1.300

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 130

  100 Kasa Hesabı 1.430

  Dağıtım Aracı Bakımı

  31.01.0X

  15 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 49.500

  153 Ticari Mallar Hesabı 49.500

  Ay Sonu Mal Mevcudu

  16 391 Hesaplanan KDV Hesabı 17.460

  190 Devreden KDV Hesabı 120

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 17.580

  17 600 Yurtii Satıslar Hesabı 93.000

  690 Dnem Krı / Zararı Hesabı 93.000

  18 690 Dnem Krı / Zararı Hesabı 60.800

  610 Satıs Đadeleri Hesabı 5.000

  611 Satıs Đskontoları Hesabı 4.000

  621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 49.500

  631Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 1.300

  632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 1.000

  19 690 Dnem Krı / Zararı Hesabı 32.200

  590 Dnem Net Krı 32.200

  Bilanoya Aktarma  - 15 -

  100 Kasa Hesabı 120 Alıcılar Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 130.000

  ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 45.000

  ( 4 ) 79.060 ( 5 ) 30.000 ( 6 ) 30.680

  ( 12 ) 1.180 ( 7 ) 30.000

  ( 10 ) 30.000

  ( 9 ) 30.000

  ( 11 ) 30.000

  ( 13 ) 30.000

  ( 14 ) 30.000

  210.240 73.740

  75.680

  255 Demirbas Hesabı 320 Satıcılar Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 85.000

  ( 8 ) 3.540 ( 1 ) 45.000

  ( 9 ) 6.000 ( 2 ) 56.640

  85.000

  9.540 101.640

  153 Ticari Mallar Hesabı 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 95.000

  ( 8 ) 3.000 ( 17 ) 93.000 ( 4 ) 67.000

  ( 2 ) 48.000 ( 12 ) 1.000 ( 6 ) 26.000

  ( 3 ) 3.500 ( 15 ) 49.500

  ( 10 ) 41.000

  ( 11 ) 3.000

  190.500 4.000

  93.000 93.000

  191 Đndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 2 ) 8.640 ( 16 ) 17.580 ( 1 ) 17.460 ( 4 ) 12.060

  ( 3 ) 350 ( 6 ) 4.680

  ( 5 ) 180 ( 8 ) 540

  ( 7 ) 900 ( 12 ) 180

  ( 10 ) 7.380

  ( 14 ) 130

  17.580 17.580

  17.460 17.460

  500 Sermaye Hesabı 590 Dnem Net Krı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 310.000

  ( 19 ) 32.200

  310.000

  32.200

  610 Satıs Đadeleri Hesabı 611 Satıs Đskontoları Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 7 ) 5.000 ( 18 ) 5.000 ( 13 ) 4.000 ( 18 ) 4.000

  5.000 5.000

  4.000 4.000

  - 16 -

  631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 14 ) 1.300 ( 18 ) 1.300 ( 5 ) 1.000 ( 18 ) 1.000

  1.300 1.300

  1.000 1.000

  621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 190 Devreden KDV Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 15 ) 49.500 ( 18 ) 49.500 ( 16 ) 120

  49.500 49.500

  120

  690 Dnem Krı / Zararı Hesabı Kr / Zarar Durumu

  Bor Alacak

  ( 18 ) 60.800 ( 17 ) 93.000

  ( 19 ) 32.200

  93.000 93.000

  Gelir Toplamı : 93.000

  Gider Toplamı: -60.800

  Kr : 32.200

  Hesaplanan KDV : 17.460

  Đndirilecek KDV : 17.580

  Hesaplanan KDV < Đndirilecek KDV olduğu iin

  

  17.580 – 17.460 = 120 TL 190 Devreden KDV Hesabı

  STMM Hesaplanması

  Ticari Mallar Hesabının Bor Tarafı Toplamı 190.500

  -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -4.000

  =Satısa Hazır Malın Maliyeti 186.500

  Dnem Sonu Mal Mevcudu -137.000

  STMM 49.500

  X Ltd. Sti.

  31.01.0X Tarihli Bilanosu

  Aktif Pasif

  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar

  Kasa 136.500 Satıcılar 92.100

  Alıcılar 75.680 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 92.100

  Ticari Mallar 137.000

  V. Öz Kaynaklar

  Devreden KDV 120 Sermaye 310.000

  Dnen Varlık Toplamı 349.300

  Dnem Net Krı 32.200

  II. Duran Varlıklar

  ヨz Kaynak Toplamı 342.200

  Demirbaslar 85.000

  Duran Varlık Toplamı 85.000

  Aktif Toplam 434.300 Pasif Toplam 434.300  - 17 -

  X Ltd. Sti.

  31.01.0X Tarihli Mizanı

  T U T A R L A R K A L A N L A R

  Hesap Kodu Hesap Đsimleri Borç Alacak Borç Alacak

  100 Kasa 210.240 73.740 136.500 -

  120 Alıcılar 75.680 - 75.680 -

  153 Ticari Mallar 190.500 53.500 137.000 -

  190 Devreden KDV 120 - 120 -

  191 Đndirilecek KDV 17.580 17.580 - -

  255 Demirbaslar 85.000 - 85.000 -

  320 Satıcılar 9.540 101.640 - 92.100

  391 Hesaplana KDV 17.460 17.460 - -

  500 Sermaye - 310.000 - 310.000

  590 Dnem Net Krı - 32.200 - 32.200

  600 Yurt Đi Satıslar 93.000 93.000 - -

  610 Satıs Đadeleri 5.000 5.000 -

  -

  611 Satıs Đskontosu 4.000 4.000 -

  -

  621 Satılan Malın Maliyeti 49.500 49.500 -

  -

  631 Pazarlama Satıs Dağıtım 1.300 1.300 -

  -

  632 Genel Ynetim Giderler 1.000 1.000 -

  -

  690 Dnem Krı Zararı 93.000 93.000 -

  -

  Toplam 852.920 852.900 434.300 434.300

  X Ltd. Sti. 31.01.0X Tarihli Gelir Tablosu

  Brt Satıslar 93.000

  -( Satıs Đndirimler ) -( 9.000 )

  ( Satıs Đadeleri + Satıs Đskontoları ) 5.000 + 4.000

  Net Satıslar 84.000

  -( STMM ) -( 49.500 )

  Brt Satıs Krı 34.500

  -( Faaliyet Giderleri ) -( 2.300 )

  ( Paz. Sat. Dağıtım + Genel Ynetim Gider ) 1.300 + 1000

  Faaliyet Krı 32.200

  Dnem Krı 32.200

  M u h a s e b e D e r s i Ç a l ı s m a S o r u s u - 2

  Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.’nin

  01.01.2004 Tarihli Bilanosu

  Aktif Pasif

  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar

  Kasa 215.000 Satıcılar 110.000

  Alınan ヌekler 40.000 Bor Senetleri 90.000

  Alıcılar 21.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 200.000

  Ticari Mallar 90.000

  V. Öz Kaynaklar

  Dnen Varlık Toplamı 366.000 Sermaye 300.00

  II. Duran Varlıklar

  Demirbaslar 134.000

  Duran Varlık Toplamı 134.000

  Aktif Toplam 500.000 Pasif Toplam : 500.000  - 18 -

  Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.’nin

  Ocak Ayı Ticari Đslemleri

  1 1 Ocak Aılıs kaydı ***********

  2

  2 Ocak Banka kredisi ile demirbas ( faks makinesi ) alımı 11.000 + %18 KDV

  3

  4 Ocak Satıcılara deme 30.000

  4

  11 Ocak Kredili mal alısı 45.000 + %18 KDV

  5

  11 Ocak Nakliye gideri demesi 1.200 + %10 KDV

  6

  14 Ocak Pesin satıs 100.000 + %18 KDV

  7

  19 Ocak Kırtasiye malzemesi alısı 4.000 + %10 KDV

  8

  20 Ocak Pazarlama personeline maas demesi 3.000

  9

  20 Ocak Banka hesabı atırılması 40.000

  10

  27 Ocak Alacak tahsilatı 6.000

  11

  29 Ocak ヌek tahsilatı 40.000

  12

  30 Ocak Depo kirası demesi 2.000

  13

  31 Ocak Banka hesabına faiz geliri tahakkuku 12.000

  14

  31 Ocak 14 Ocak satısından iade 5.000

  15

  31 Ocak Dnem sonu mal mevcudu 70.000

  Đstenenler;

  1) Tm islemlerin yevmiye ve byk defter kayıtlarını yapınız ?

  2) Mizan, Bilano ve Gelir Tablosunu hazırlayınız ?

  ÇÖZÜM:

  01.01.04

  Bor Alacak

  1 100 Kasa Hesabı 215.000

  101 Alınan ヌekler 40.000

  120 Alıcılar Hesabı 21.000

  153 Ticari Mallar 90.000

  255 Demirbaslar Hesabı 134.000

  320 Satıcılar Hesabı 110.000

  321 Bor Senetleri 90.000

  500 Sermaye 300.000

  Aılıs Kaydı

  02.01.04

  2 255 Demirbaslar Hesabı 11.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 1.980

  300 Banka Kredileri Hesabı 12.980

  Demirbas Esya Alımı

  04.01.04

  3 320 Satıcılar Hesabı 30.000

  100 Kasa Hesabı 30.000

  Satıcılara ヨdeme

  11.01.04

  4 153 Ticari Mallar 45.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 8.100

  320 Satıcılar Hesabı 53.100

  Kredili Mal Alısı

  - 19 -

  11.01.04

  5 153 Ticari Mallar 1.200

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 120

  100 Kasa Hesabı 1.320

  Nakliye Gideri ヨdeme

  14.01.04

  6 100 Kasa Hesabı 118.000

  391 Hesaplanan KDV Hesabı 18.000

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 100.000

  Pesin Satıs

  19.01.04

  7 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 4.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 400

  100 Kasa Hesabı 4.400

  Kırtasiye Malzemesi

  20.01.04

  8 631 Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 3.000

  100 Kasa Hesabı 3.000

  Paz. Per. Maas ヨdeme

  20.01.04

  9 102 Bankalar Hesabı 40.000

  100 Kasa Hesabı 40.000

  Banka Hesap Atır…

  27.01.04

  10 100 Kasa Hesabı 6.000

  120 Alıcılar Hesabı 6.000

  Alacak Tahsilatı

  29.01.04

  11 100 Kasa Hesabı 40.000

  101 Alınan ヌekler 40.000

  ヌek Tahsilatı

  30.01.04

  12 632

  Genel Ynetim Giderleri

  Hesabı 2.000

  100 Kasa Hesabı 2.000

  Depo Kirası ヨdemesi

  31.01.04

  13 102 Bankalar Hesabı 12.000

  642 Faiz Geliri Hesabı 12.000

  Faiz Geliri

  31.01.04

  14 610 Satıs Đadeleri Hesabı 5.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 900

  100 Kasa Hesabı 5.900

  Satıs Đadesi

  31.01.04

  15 621

  Satılan Malın Maliyeti

  Hesabı 66.200

  153 Ticari Mallar Hesabı 66.200

  16 391 Hesaplanan KDV Hesabı 18.000

  191 Đndirilecek KDV Hesabı 11.500

  360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı 6.500  - 20 -

  17 600 Yurtii Satıslar Hesabı 100.000

  642 Faiz Gelirleri Hesabı 12.000

  690 Dnem Krı / Zararı Hesabı 112.000

  18 690 Dnem Krı / Zararı Hesabı 80.200

  610 Satıs Đadeleri Hesabı 5.000

  621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 66.200

  631Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 3.000

  632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 6.000

  19 690 Dnem Krı / Zararı Hesabı 31.800

  590 Dnem Net Krı 31.800

  Bilanoya Aktarma

  100 Kasa Hesabı 101 Alınan ヌekler

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 215.000

  ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 40.000 ( 11 ) 40.000

  ( 6 ) 118.000 ( 5 ) 1.320

  ( 10 ) 6.000 ( 7 ) 4.400

  ( 11 ) 40.000 ( 8 ) 3.000

  ( 9 ) 40.000

  ( 12 ) 20.000

  ( 14 ) 5.900

  379.000 86.620

  102 Bankalar Hesabı 120 Alıcılar Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 9 ) 40.000 ( 1 ) 21.000 ( 10 ) 6.000

  ( 13 ) 12.000

  153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 90.000 ( 15 ) 66.200 ( 1 ) 134.000

  ( 4 ) 45.000 ( 2 ) 11.000

  ( 5 ) 1.200

  136.200

  320 Satıcılar Hesabı 321 Bor Senetleri

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 110.000

  ( 4 ) 53.100

  - 21 -

  191 Đndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 2 ) 1.980 ( 16 ) 11.500 ( 16 ) 18.000 ( 6 ) 18.000

  ( 4 ) 8.100

  ( 5 ) 120

  ( 7 ) 400

  ( 14 ) 900

  11.500 11.500

  18.000 18.000

  500 Sermaye Hesabı 590 Dnem Net Krı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 1 ) 300.000

  ( 19 ) 31.800

  600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 610 Satıs Đadeleri Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 17 ) 100.000 ( 6 ) 100.000 ( 14 ) 5.000 ( 18 ) 5.000

  100.000 100.000

  5.000 5.000

  621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 15 ) 66.200 ( 18 ) 66.200 ( 8 ) 3.000 ( 18 ) 3.000

  66.200 66.200

  3.000 3.000

  632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 642 Faiz Gelirleri

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 7 ) 4.000 ( 18 ) 6.000 ( 17 ) 12.000 ( 13 ) 12.000

  ( 12 ) 2.000

  6.000 6.000 12.000 12.000

  300 Banka Kredileri 360 ヨdenecek Vergi Ve Fon Hesabı

  Bor Alacak Bor Alacak

  ( 2 ) 12.980 ( 16 ) 6.500

  12.980

  6.500

  690 Dnem Krı / Zararı Hesabı Kr / Zarar Durumu

  Bor Alacak

  ( 18 ) 80.200 ( 17 ) 112.000

  ( 19 ) 31.800

  112.000 112.000

  Gelir Toplamı : 112.000

  Gider Toplamı: -80.200

  Kr : 31.800

  Hesaplanan KDV : 18.000

  Đndirilecek KDV : 11.500

  Hesaplanan KDV > Đndirilecek KDV olduğu iin

  

  18.000 – 11.5000 = 6.500 TL 360 ヨdenecek Vergi ve Fon Hesabı  - 22 -

  STMM Hesaplanması

  Ticari Mallar Hesabının Bor Tarafı Toplamı 136.200

  -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) --------

  =Satısa Hazır Malın Maliyeti 136.200

  Dnem Sonu Mal Mevcudu -70.000

  STMM 66.200

  Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.’nin

  31.01.0X Tarihli Mizanı

  T U T A R L A R K A L A N L A R

  Hesap Kodu Hesap Đsimleri Borç Alacak Borç Alacak

  100 Kasa 379.000 86.620 292.380 -

  101 Alınan ヌekler 40.000 40.000 - -

  102 Bankalar 52.000 - 52.000 -

  120 Alıcılar 21.000 6.000 15.000 -

  153 Ticari Mallar 136.200 66.200 70.000 -

  191 Đndirilecek KDV 11.500 11.500 - -

  255 Demirbaslar 145.000 - 145.000 -

  300 Banka Kredileri - 12.980 - 12.980

  320 Satıcılar 30.000 163.100 - 133.100

  321 Bor Senetleri - 90.000 - 90.000

  360 ヨdenecek Vergi ve Fon - 6.500 - 6.500

  391 Hesaplana KDV 18.000 18.000 - 300.000

  500 Sermaye - 300.000 - 31.800

  590 Dnem Net Krı - 31.800 - -

  600 Yurt Đi Satıslar 100.000 100.000 - -

  610 Satıs Đadeleri 5.000 5.000 -

  -

  621 Satılan Malın Maliyeti 66.200 66.200 -

  -

  631 Pazarlama Satıs Dağıtım 3.000 3.000 -

  -

  632 Genel Ynetim Giderler 6.000 6.000 -

  -

  642 Faiz Gelirleri 12.000 12.000 -

  -

  690 Dnem Krı Zararı 112.000 112.000 -

  -

  Toplam 1.136.900 1.136.900 574.380 574.380

  Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.’nin

  31.01.04 Tarihli Bilanosu

  Aktif Pasif

  I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar

  Kasa 292.380 Banka Kredileri 12.980

  Bankalar 52.000 Satıcılar 133.100

  Alıcılar 15.000 Bor Senetleri 90.000

  Ticari Mallar 70.000 ヨdenecek Vergi ve Fon 6.500

  Dnen Varlık Toplamı 420.380 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 242.580

  II. Duran Varlıklar V. Öz Kaynaklar

  Demirbaslar 145.000 Sermaye 300.000

  Duran Varlık Toplamı 145.000

  Dnem Net Krı 31.800

  ヨz Kaynak Toplamı 331.800

  Aktif Toplam 574.380 Pasif Toplam 574.380  - 23 -

  Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.’nin

  31.01.04 Tarihli Gelir Tablosu

  Brt Satıslar 100.000

  -( Satıs Đndirimler ) Alttakilerin toplamı -( 5.000 )

  -( Satıs Đadeleri ) 5.000

  Net Satıslar 95.000

  -( STMM ) -( 66.200 )

  Brt Satıs Krı 28.800

  -( Faaliyet Giderleri ) -( 9.000 )

  ( Paz. Sat. Dağıtım + Genel Ynetim Gider ) 3.000 + 6.000

  Faaliyet Krı 19.800

  Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve krlar

  12.000

  Faiz Gelirleri

  12.000

  Dnem Krı 31.800
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 21 Mart 2010