Almanca Bilinmeyen Kelimeler-F

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  F
  Fabel (-n) f masal
  fabelhaft harika
  Fabrik f fabrika, , yapımevi; ant m fabrikatör, at n mal
  Fach (¨er) n raf, göz, bölme, branş; arbeiter(in f) m kalifiye işçi; arzt m uzman doktor, mütehassıs
  Fächer (-) m yelpaze
  Fachmann (-leute) m uzman
  Fackel (-n) meşale
  fade tatsız, lezzetsiz
  Faden (¨ ) iplik, tire
  fähig kabil (zu D –e); yetenekli, muktedir
  Fähigkeit (-en) f kabiliyet, yetenek
  fahnden aramak (nach D –i)
  Fahne (-n) f bayrak, bandıra
  Fahr/ausweis m bilet; bahn f araba yolu, asfalt
  fahrbar seyyar
  Fähre (-n) f feribot, araba vapuru
  fahren taşıtla gitmek, kullanmak; sürmek, götürmek
  Fahrer (-) m , -in f şoför, sürücü
  Fahr/gast m yolcu; geld n yol parası; gestell n şasi
  Fahrkarte f bilet , nschalter m bilet gişesi
  fahrlässig ihmalci, taksirli
  Fahr/plan m tarife; sefer planı; preis m bilet ücreti
  Fahrrad n bisiklet, verleih m bisiklet kiralama; weg m bisiklet yolu
  Fahrschein m bilet
  Fährschiff n feribot, araba vapuru
  Fahr/schule f şoförlük okulu, spur f otoyol şeridi; stuhl m asansör
  Fahrt (-en) f gidiş, yolculuk;gezi; auf der  yolda
  fahrtüchtig trafiğe çıkabilir
  Fahrzeug n taşıt
  fair dürüst, doğru, centilmen
  Faktor (-en) m amil, faktör
  Fakultät (-en) f fakülte
  Falke (-n) m doğan, şahin
  Fall ( ¨e) m düşme; olay, hal; auf jeden  her ne olursa olsun; auf keinen  asla, hiç bir surette
  Falle (-n) f tuzak, kapanca
  fallen düşmek, şehit olmak; inmek, eksilmek
  fäll/en Baum kesmek, vermek, ig vadesi gelen
  falls –diği takdirde, -diği halde, ise
  Fallschirm m paraşüt; springer m paraşütçü
  falsch yanlış, sahte, ters, yalancı, iki yüzlü
  fälschen taklit etmek
  Falsch/fahrer m yanlış yoldan geçen; geld n sahte para
  fälschlich yanlışlıkla
  Falsch/münzer (-) m kalpazan, parker m yanlış yerde park yapan
  Fälschung f sahtelik
  Falte (-n) f kıvrım; pli
  falten katlamak
  Familie (-n) f aile; nname m soyadı; nstand m medeni hal
  Fan (-s) m aşırı düşkün , taraftar
  fanatisch fanatik
  Fanatismus m mutaassıp
  fand finden
  Fang ( ¨e) m av, yakalama
  fangen tutmak, yakalamak
  Farbband n daktilo şeridi
  Farbe (-n) f renk, boya
  färben boyamak
  Farbfernseher (-) m renkli tv
  Farb/film m renkli film; foto n renkli foto
  farbig renkli
  Farb/stift m renkli kalem; stoff m boya maddesi
  Färbung f renk, nüans
  Farm (-en) f çiftlik
  Farn (-e) m , kraut n eğrelti otu
  Fasan (-e) m sülün
  faschistisch faşist
  Faser (-n) f tel, lif
  Fass ( ¨sser) n fıçı, varil
  Fassade (-n) f yüz, cephe
  fassen tutmak, yakalamak; almak, anlamak
  Fassung f çerçeve , duy, soğukkanlılık, şekil, tarz
  Fassungsvermögen n kapasite
  fast hemen hemen , adeta
  fasten oruç tutmak, perhiz yapmak
  Fastnacht f karnaval
  fatal uğursuz
  faul tembel, çürük, cılk, en çürümek
  Faulheit f tembellik
  Faust ( ¨e) yumruk, handschuh m kolçak, schlag m yumruk darbesi
  Fazit (-e, -s) n sonuç
  Februar m şubat
  fechten eskrim yapmak

  Fecht/en n eskrim , er m eskrimci
  Feder (-n) f tüy, kalem ucu, yay; ball(spiel) m badminton; bett n kuştüyü yatak
  federn yaylanmak
  Federung f esneklik, süspansiyon
  Fee (-n) f peri
  fegen süpürmek
  Fehlbetrag m açık
  fehlen eksik olmak; bulanmamak; was fehlt Ihnen ? neniz var?
  Fehler (-) m hata, yanlışlık, kusur, bozukluk
  fehler/frei kusursuz , hatasız; haft hatalı, kusurlu; los , frei
  Fehl/geburt f çocuk düşürme; schlag m başarısızlık, zündung f ateşleme ayarsızlığı; ateş almama
  Feier (-n) f tören; abend m paydos
  feierlich törenli
  feiern kutlamak, işsiz kalmak
  Feiertag m tatil günü, bayram günü
  feige ödlek, korkak
  Feige (-n ) incir
  Feig7heit f korkaklık; ling m ödlek
  Feile (-n) f eğe, törpü
  feilen eğelemek, törpülemek
  feilschen pazarlık etmek, ( um A için)
  fein ince, zarif
  Feind ( -e) m, -in f düşman
  feindlich düşmanca
  Feindschaft (-en) f düşmanlık
  Fein/heit (-en) f incelik, nüans; kostgeschäft n mezeci, mechanik ince mekanik, schmecker (-) m lezzetli yemeklere düşkün
  Feld (-er) n tarla, alan, hane, flasche f matara; stecher m çifte dürbün; weg m patika , keçi yolu; zug m sefer
  Felge (-n) f ispit, jant
  Fell (-e) n post, kürk
  Fels (o) , en (-) m kaya
  felsig kayalık, taşlık
  feminin , Femininum (-na) n dişil
  Fenchel (o) m rezene
  Fenster (-) n pencere ; vitrin; brett n pencere temeli, glas n scheibe f pencere camı, platz m pencere yeri
  Ferien tatil, izin; dorf tatil köyü, wohnung f tatil dairesi
  Ferkel (-) n domuz yavrusu
  fern uzak
  Fernbedienung f uzaktan kumanda
  Ferne f Uzaklık; aus der  uzaktan
  ferner bundan başka, ayrıca
  Fern/fahrer(in f) m kamyon sürücüsü, gespräch n şehirlerarası telefon konuşması; glas n dürbün
  fernhalten uzak tutmak ( von D –den) ; sich  sakınmak, kaçınmak ( von D –den )
  Fern/ licht (o) n uzun huzmeli ışık; rohr n dürbün , teleskop; schnellzug m şehirlerarası ekspres; schreiben n teleks
  Fernseh/apparat m tv, en n tv,
  Fernsprech/- telefon , amt n telefon santralı; er m telefon
  Fern/studium n açık öğretim; verkehr m şehirlerarası ulaşım
  Ferse (-n) f topuk
  fertig bitmiş, hazır, tamam; bringen –i becermek
  Fertig/gericht n hazır yemek; haus n prefabrike ev
  fertig/machen : sich  hazırlanmak; stellen bitirmek

  fesch şık, zarif
  Fessel (-n) f zincir
  fesseln zincirlemek, büyümek
  fest sağlam, sabit; katı
  Fest (-e) n bayram, şenlik; festival
  festbinden sıkıca bağlamak
  Festessen n şölen
  festhalten tutmak, alıkoymak, sich  tutunmak (an D –e)
  festigen kuvvetlendirmek
  Festland n kara
  festlich törenli, bayrama uygun
  Festnahme f tevkif, tutuklama
  fest/nehmen tutuklamak, setzen tespit etmek, kararlaştırmak, stellen tespit etmek, tahkik etmek
  Festtag m bayram günü
  Festung f kale, hisar
  fett yağlı, şişman
  Fett (-e) n yağ; fleck m yağ lekesi
  fettig yağlı
  Fetzen (-) m paçavra
  feucht nemli, rutubetli; werden nemlenmek
  Feuchtigkeit (o) f nem, rutubet
  Feuer (-) n ateş, yangın
  feuer/fest ateşe dayanıklı; gefährlich tutuşur
  Feuer/löscher m söndürücü; melder m yangın ihbar aygıtı
  feuern ateş etmek, görevinden çıkarmak
  Feuer/stein m çakmak taşı; wehr (en) f itfaiye ; werk (o) n fişek şenliği; zeug n çakmak
  Fichte (-n) f çam
  Fieber (o) n ateş, nöbet
  fieber /haft hararetli, senkend ateş düşürücü
  Fieberthermometer n termometre, derece
  fiel fallen
  Figur (-en) f heykel, şekil, vücut, taş
  figürlich mecazi
  Filet (-s) n bonfile
  Fillate (-n) f şube
  Film (-e) m film
  filmen filme almak, film çekmek
  Filmkamera f film makinesi
  Filter (-) m filtre , süzgeç; kaffee m filtre kahve; zigarette f f.sigara
  Filz (-e) m keçe
  Finanzamt n maliye müdürü
  finanz/iell mali, parasal; ieren finanse etmek
  finden A bulmak, -e rast gelmek
  Finder (-) m, -in f bulan
  findig hünerli, yaratıcı
  fing fangen
  Finger (-) m parmak, abdruck (-e) m parmak izi; hut m yüksük; nagel m el tırnağı, spitze f parmak ucu
  Fink (-en) m ispinoz
  Finn/e (-n) m, -in f Finlandiyalı
  finnisch Fin, Fince
  Finnland n Finlandiya
  finster karanlık
  Firma (-men) firma
  Firnis (-sse) m vernik
  Fisch (-e) m balık
  fischen balık tutmak
  Fischer (-) m balıkçı, boot n balıkçı teknesi
  Fischrestaurant n balık lokantası
  Fistel (-n) f fistül
  fit sağlıklı, formunda
  Fitness vücut sağlığı geliştirme
  fix sabit ,tez, çabuk
  flach düz, yassı, alçak, sığ
  Fläche (-n) f yüzey, alan
  flackern titreyerek yanmak
  Flagge (-n) f bayrak, bandıra
  Flamme (-n) f alev
  Flanell (-e) m fanila
  Flanke (-n ) f yan
  Flasche (-n) f şişe, öffner m şişe açacağı, npfand n şişe parası,
  flattern uçuşmak, rüzgarda dalgalanmak
  flechten örmek
  Fleck (-en) m leke, yer, entfernungsmittel n leke giderici ilaç
  fleckig lekeli
  Fledermaus f yarasa
  Flegel (-) m terbiyesiz
  flehen yalvarmak
  Fleisch (o) n et, brühe f et suyu, er (-) m kasap; erei f kasap dükkanı
  Fleiss (o) m gayret
  fleissig çalışkan
  flexibel bükülür, esnek
  flicken yamamak
  Flieder (o) m leylak
  Fliege f sinek, papyon
  fliegen uçmak, uçakla gitmek
  Flieger (-) m havacı, pilot, uçak, alarm m uçak alarmı, horst m askeri hava alanı
  fliehen kaçmak
  Fliese (-n) f fayans
  Fliessband n akarbant
  fliessen akmak, d akar, akıcı, su gibi
  flimmern parıldamak
  flink çevik, tez
  Flinte (-n) f tüfek, filinta
  Flipper (-) m oyun otomatı, tilt
  flirten flört etmek
  Flitterwochen balayı
  flocht flechten
  Flocke (-n) f iri tane
  flog fliegen
  floh fliehen
  Floh ( ¨e) m pire; markt m bit pazarı
  Floss ( ¨e) n sal
  floss fliessen
  Flosse (-n) f yüzgeç
  Flöte (-n) f flüt
  flott tez, şık, eğlence seven
  Flotte (-n) f donanma, filo
  Fluch (¨e) m lanet, küfür
  fluchen küfretmek, sövmek
  Flucht (-en) f kaçma, firar
  flüchten kaçmak
  flüchtig kaçak
  Flüchtigkeitsfehler m dikkatsizlik yanlışı
  Flüchtling (-e) m kaçak, sığınan
  Flug ( ¨e) m uçuş
  Flügel (-) m kanat, kuyruklu piyano
  Flug/gast m uçak yolcusu; gesellschaft f hava yolu şirketi
  Flughafen m havaalanı; gebühr f havaalanı işletme vergisi
  Flug/kapitän m kaptan pilot, lotse m uçak klavuzu; plan m uçuş tarifesi; platz m Flughafen ; schein m uçak bileti, schreiber m kara kutu, steig m uçağa biniş kapısı; zeit f uçuş süresi
  Flugzeug n uçak, absturz m uçak düşmesi, entführer m hava korsanı, führer m pilot, träger m uçak gemisi
  Flur (-e) m koridor
  Fluss (-sse) m ırmak, nehir; bett n nehir yatağı
  flüssig sıvı, akıcı
  Flüssigkeit (-en) f su, sıvı
  flüstern fısıldamak
  Flut (-en) f kabarma, sel, bolluk
  focht fechten
  Fohlen (-) n tay
  Föhn (-e) m lodos
  Folge f sıra, devam, sonuç, zur  haben sonuçlanmak (A ile)
  folgen D –i izlemek, takip etmek; -in arkasından gitmek, -e itaat etmek, anlaşılmak ( aus D –den)
  folgend ertesi, şu; ermassen şöyle, şu şekilde
  folgenschwer ağır, tehlikeli
  folgern çıkarmak (aus D –den)
  folg/lich buna göre; demek ki; sam itaatli
  Folie (-n) f folye, ince yaprak
  Folkloreabend m folklor gecesi
  Folter (-n) işkence
  foltern A –e işkence etmek
  förder/lich D yararlı, n ilerletmek, teşvik etmek, çıkarmak
  fordern istemek, talep etmek
  Forderung f istek, talep , alacak
  Forelle (-n) f alabalık
  Form (-en) f şekil, biçim, kalıp; alitäten f gerekli işlemler; at (-e) n büyüklük, boy; el (-n) formül
  form/ell resmi; en teşkil etmek, biçimlendirmek
  förmlich resmi, teklifli
  Formular n formül(er)
  forsch cüretli
  forschen araştırmak (nach D –i)
  Forsch/er (-) m , -erin f, araştırıcı, ung f araştırma
  Forst (-e, -en) m koru, orman
  Förster (-) m, -in f, ormancı
  fort kaybolmuş, gitmiş; bestehen kalımlı olmak
  Fortdauer f devam
  fort/fahren ayrılıp gitmek, devam etmek (zu inf. –meğe); geschritten ilerlemiş, laufend devamlı, sürekli
  Fort/pflanzung f üreme, schritt m ilerleme
  fort/schrittlich ilerici; setzen A –e devam etmek; während hiç durmadan
  Forum (-ren) n forum, toplantı
  Foto (-s) n fotoğraf ; apparat m foto makinesi
  Fotograf (-en) m fotoğrafçı; ie (-n) f fotoğraf
  fotografieren A –in fotoğrafını çekmek
  Foto/ grafin f fotoğrafçı;  kopie f fotokopi
  Fracht (-en) f yük, kargo; er (-) m , schiff n şilep, yük gemisi
  Frack ( ¨e) m frak
  Frage (-n) f soru, sual, mesele, sorun; bogen m soru kağıdı
  fragen sormak (j-n nach D b-e b.ş.-i)
  Fragezeichen n soru işareti