Sosyal Bilgiler-Coğrafi Keşifler Konu Testi

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
COĞRAFİ KEŞİFLER- TEST SORULARI

1. XVI. yüzyılın sonrasında, Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarının önemini yitirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı donanmasının okyanuslara uygun olmaması
B) Rusya'nın Avrupa ile ticaretini geliştirmesi
C) Süveyş Kanalı'nın hizmete sunulması
D) Coğrafya keşifleri ile yeni ticaret yollarının bulunması
2. Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyılın sonlarında başlayan Coğrafi Keşifler'in sonuçlarından biri değildir?

A) Sömürge İmparatorluklarının kurulması
B) Akdeniz limanlarinin eski Önemini kaybetmesi
C) Avrupa Ülkelerinin zenginleşmesi
D) Avrupa'da soylularını nüfusunun artması
3. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

A) Sömürgeciliğin yaygınlaşması
B) Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların gelişmesi
C) Avrupa'nın ekonomik yönden güçlenmesi
D) Avrupa'da derebeyliğin güç kazanması
4. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A) Hrıstiyanlık yayıldı.
B) Akdeniz limanları önem kazandı.
C) Baharat ye İpek yolları eski önemini kaybetti.
D) Soylular eski güçlerini kaybettiler.
5. Aşağıdakilerden hangisi, Yeni çağ Avrupa'sında meydana gelen Coğrafi Keşiflerin sebepleri arasında gösterilemez?

A) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
B) Pusulanın Avrupa'da kullanılmaya başlanması
C) Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmesi
D) Hristıyanlığı yaymak isteyen kilisenin denizcileri teşvik etmesi
6. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
Pusulanın geliştirilmesi
Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi

Yukarıdaki gelişmeler, Yakın çağ başlarında aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesine neden olmuştur?

A) Reform hareketleri
B) Rönesans hareketleri
C) Coğrafi Keşifler
D) Aydınlanma çağı
7. Hint Denizi'ni alarak Hindistan'ın batı kıyılarında bulunan Kalküta Limani'na ilk defa ulaşabilen Avrupalı kaşif hangisidir?

A) Vasko do Gama
B) Bartelmi Diyaz
C) Kristof Kolomb
D) Amerika Vespuci
8. Ümit Burnu'nu bulan gemici kimdir?

A) Vasko dö Gama
B) Bartelmi Diyas
C) Macellan
D) Del Kano
9. Ümit Burnu'nu aşarak Hindistan'a ulaşan ye Yeni Hint Ticaret YoIu'nu keşfeden kâşif aşağıdakilerden hangisidir?

A) Macellan
B) Vasko dO Gama
C) Del Kano
D) Bartelmi Diyas
10. Yeni çağ'da Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Coğrafi Keşifler
B) Reform Hareketleri
C) Rönesans Hareketleri
D) Aydınlanma Çağı'nın başlaması
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst