Adalet Bakanlığı Personel Alım Şartları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Adalet Bakanlığı Personel Alım Şartları, 2011 Adalet Bakanlığı Memur Alım Şartları Koşulları

Adalet Bakanlığı yeni personel alım şartlarını resmi gazetede yayınladı.

Adalet Bakanlığı, 9 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile "Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğini" değiştirdi. Yapılan değişiklik ile yaş şartının hangi tarih itibariyle aranacağı, zabıt katibi alımında yapılan "uygulamalı sınavda" nelere dikkat edileceği, adalet ön lisans programı mezunlarının başvuru yapabileceği bölümler, lise mezunu olma şartı getirilen kadrolarda değişiklik yapılmıştır.

YAŞ ŞARTI SON BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE ARANACAK

Adalet Bakanlığı, memur alımlarında mevzuat gereğince "merkezi sınav tarihi itibariyle" yaş şartını aramaktaydı. Bu düzenlemede değişikliğe gidilmiştir. Buna göre artık sınava son başvuru tarihi itibariyle yaş şartı aranacaktır. Örnek verecek olursak, yönetmeliğe göre infaz koruma memuru alımında üst yaş sınırı 30'dur. Bu 30 yaş şartı, 2010 yılı Lisans sınavı için konuşursak, sınav tarihi olan 10 Temmuz 2010 tarihi itibariyle değil, son başvuru tarihi olan 21 Mayıs 2010 tarihi itibariyle aranacaktır. Yaş hesaplama programına ulaşmak için tıklayınız.

ADALET ÖN LİSANS PROGRAMI MEZUNLARI DA ZABIT KATİBİ OLACAK

Zabıt katibi olmak için önceki mevzuat hükmü: a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

Yeni hüküm: “a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,”

Yapılan düzenleme gereğince, adalet ön lisans programı mezunları da Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına müracaat edebilecektir.

ZABIT KATİBİ ALINIRKEN METİN OKUMAYA STANDART

Zabı katibi alınırken uygulamalı sınav yapılmaktadır. bu konuya ilişkin şart şu şekildedir: "c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,"

9 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme gereğince bu uygulamalı sınav yapılırken şu hususa dikkat edilecektir: "“(bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur.)”

İDARE MEMURU KADROSUNA BAŞVURABİLECEKLER DEĞİŞTİ

Önceki mevzuat hükmü:


a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik ve veterinerlik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların turizm işletmeciliği ve otelcilik, sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

Yeni mevzuat hükmü:

“a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,”

Yeni düzenleme gereğince, veterinerlik fakültesi ile 4 yıllık lisans eğitimi veren okulların turizm işletmeciliği ve otelcilik mezunları idare memurluğu kadrosuna başvuru yapamayacak. Fen edebiyat mezunları ile mesleki eğitim ve teknik eğitim mezunlarına ise idare memurluğu kadrosuna başvuru hakkı tanınmıştır.

Ayrıca daha önce, bir şart olarak düzenlenmiş olan "c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak" ve "ç) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak," hükümleri de yürürlükten kaldırılmıştır. bir başka deyişle idare memuru alımında boy ve kilo şartı aranmayacaktır.

BEKÇİ KADROSU İÇİN LİSE MEZUNU OLMA ŞARTI GETİRİLDİ

Önceki mevzuat hükmü:


15) Hizmetli ve bekçi kadrolarına atanabilmek için, en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

Yeni mevzuat hükmü:

15) Hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak; bekçi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılan düzenleme gereğince, Adalet Bakanlığındaki bekçi kadrolarına atanabilmek için lise mezunu olma şartı getirilmiştir.

ŞOFÖR, KALORİFERCİ VE AŞÇI, TEKNİSYEN YARDIMCISI, GEMİ ADAMI KADROLARINA ARTIK SADECE LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK

Yönetmelikte yer alan önceki düzenlemede, şoför, Kaloriferci, aşçı, Teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, lâborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı ve Gemi adam kadrolarına " az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu" olanlar başvuru yapabilmekteydi. Yapılan yeni düzenleme gereğince bu kadrolara artık sadece "lise veya dengi okul" mezunları başvuru yapabilecektir.

ÖNCELİK HÜKMÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Önceki mevzuat hükmü:

Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından adalet komisyonlarınca hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler.

Yeni mevzuat hükmü:

“Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler. Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanınır.”

Önceki mevzuat hükmü gereğince, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına, Adalet bakanlığındaki tüm memur alımlarında öncelik verilmekteydi. Yapılan yeni düzenleme gereğince; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına sadece Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi alınırken öncelik verilecektir.

İLANDA GAZETE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Önceki mevzuat hükmü:

Gerekli görülen hâllerde Bakanlık tarafından da, Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ilân yapılır.

Yeni mevzuat hükmü:

Gerekli görülen hâllerde Bakanlık tarafından da, Bakanlığın internet sitesinde veya Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ilân yapılır.

Yapılan düzenlemer gereğince Bakanlık isterse ilanı sadece kendi sitesinde yayımlayabilecektir. Bu nedenle tüm adayların, ilanları kaçırmamak için, adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerini takip etmesi uygun olacaktır.
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
29B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
55B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst