SGK Personel Alımı 2011

Sehbal Üye
SGK Memur Alımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Memur Alımları, SGK Denetmen personel alımı

SGK Personel alım ilanı

2011 SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacağı duyuruldu.

Denetmen olarak yetiştirilmek üzere alınacak Denetmen Yardımcıları sınava tabi tutulacak. Sınav, adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği, muh akeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel, teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacak.

Başvuracak adaylarda şu şartlar aranacak:

"- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olması,

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, - Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olması,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olması ve kontenjanın 2 katı 800 aday arasına girmesi, - Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmaması.

17 Ekim-30 Ekim arasından yapılacak sınava girmeye hak kazananlar 30.09.2011 tarihinde sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sözlü olarak yapılacak sınavda adayların, Kamu maliyesi, İktisat, Hukuk, Muhasebe konularında bilgileri ölçülecek. Komisyon tarafından değerlendirilecek sınav sonucunda, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekiyor. Belirlenen başarı listesi sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacak".
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Üst