9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu - Test

prenses MoNo MeLeği ♥
9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu - Test
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?

A)Derdini söylemeyen derman bulamaz.
B)Atı alan Üsküdar’ı geçti.
C)Meyve veren ağacı taşlarlar.
D)Acıkan adama su verdiler.
E)Geldiği gibi giderler.

2-Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A)Ufacık bir köyde otururlardı.
B)O insanın değerini bilirdi.
C)Aklını başına topla ve git!
D)Onu dün seçtiler.
E)Biricik oğlunu çok özlemişti.

Her nağmede sestir her ışıkta nar
Katmer katmer açan çiçeğe benzer
Umuda perdedir gönlüme tanbur
Oğulbalı veren peteğe benzer
3.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) ünlü düşmesi
B) ünsüz düşmesi
C) ünsüz yumuşaması
D) ulama
E) ünsüz benzeşmesi

4.Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A) Bahçenin alçacık duvarından atladık.
B) Devrik cümleler kurmayınız.
C) Babasının sertçe bağırmasına aldırış etmedi.
D) Bu yazarın hiçbir eserini hatırlamıyorum.
E)Bu okulun öğrencilerini seviyorum

5.Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A)Sevgisiz
B) derdin ne
C) hallederiz
D) küçücük
E) seçkin

6.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

A)sponsor B)açık C)kâtip
D)viraj E)aile

O görkemli ( ) insana korku salan kral,ölüyordu.Güçlüyken kimsenin yüzüne bakmazken,şimdi evlatlarına pişman bir ifade ile ( ) ( ) Bir yudum su ( ) ( ) diye yalvarıyordu.
7.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

A) ( ,)(.)( -) ( ?)(. )
B) (“ )(. ):) ) (? )(“ )
C) ( ,):) )(“ ) (!)(“)
D) :) )( .)(“ ) (? )( ?)
E) (, )(. ):) ) (? )(? )

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmez?
A) Siz olsanız sormaz mısınız neden geç kaldığını
B) Amerikalılar fırtınalara hep kadın adları vermişler:
Emma, Sandra, Tifanny
C) Daldım yine geçmişe; çocukluğuma, gençliğime
D) Bir de şöyle yan gözle süzmüyor mu yanındakileri, çevresindekileri
E) Hele bir daha zayıf alsın matematikten, fizikten
Her sabah öğretmenimiz ( ) “Çocuklar ( ) oyun hakkınızdır ( ) ama çalışmak da görevinizdir ( )” derdi.
9.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) :)) (!) (,) (!) B) :)) (,) (,) (.) C) (;) (!) (.) :)) D) (,) (,) (;) (!) E) :)) (,) (;) (!)

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?
A) Ne zaman bitecek bu sorunlar, öğretmenim
B) Sevimli mi sevimli bir öğrenciydi
C) Canım sıkıldı mı kitap okurum
D) Neden konuşmuyorsun, anlamıyorum
E) Sana niçin hayır dediğini bilmiyorum

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sonunda dayanamayıp o da bizi terketti.
B) Emel Hanım’daki kitapları istedim.
C) Yazarın “Sodom ve Gomore” adlı eserini okuyorum.
D) Ahmet de bizimle gelecek miydi?
E) ODTÜ’ye gireceğini hissetmiştim.

12.Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)İnsanlara karşı beni de güç durumda bıraktınız.
B)Öyle dikkatsiz ki bir çok kez çantasını da unuttu.
C) Sen de ben de biliyoruz ki bu, böyle devam edemez.
D) Söz dinlemediği gibi karşılık da veriyor.
E) Akşam ki kavga, kuyrukta sıra kapmak içindi.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)Karşıdaki evde oturuyor.
B)Yanındaki adama sordu.
C)Öyle çalış ki sınavı kazan.
D)Cebindeki ancak bilet almaya yetiyordu
E)Ben okulda ki arkadaşlarımı severim.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)Yılmaz Hoca çok zor sormuş
B)Biz de çalışmadığımız için yapamadık.
C)Aslında zor soru yoktur.
D)Çalışsak yirmibeşini dahi çözerdik.
E)Ama akşamki diziyi kaçırsaydım iyi mi olurdu?

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)Kuzey Amerika’da yaşıyor.
B)Afrika’nın Güneyi ıssızdır.
C)3 martta doğdu.
D)Sen biraz daha sabır et.
E)Mehmet te gelecek mi?

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A)Bugün bende bir hal var…
B)Seni, görmemeliyim bu karanlık hayallerde.
C)Neden bana düşman görünürsünüz?
D)Su insanı boğar, ateş yakarmış.
E)Unutma öyle bir gün gelecek ki…

17.Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz?
A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız
C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim
D) Biliyorum ki o benden çok uzak
E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
I. Senin sezgin kuvvetlidir.
II. Selim şaşkın bir çocuktu.
III. Bu işte senin hiç katkın yok.
IV. Ne kadar üzgün görünüyorsun.
18. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) I. ve IV.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.

19.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden farlı bir yapım eki almıştır?

A) Onun da bu serili odayı beğendiğine şaşırdım.
B) Adam yaşlı gözlerle dışarı çıktı.
C) Meraklı bakışlarla babasını seyrediyordu.
D) Kaplı defterler sigarayla delik deşik edilmiş.
E) Parka, güneşli bir gün olursa gideriz.
20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?


A)denizlerimiz B)çevriliyiz C) kapıldıkça
D)karşılaşılırdı E)başlama
21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?A) Cümle içerisindeki bir kelimenin vurgulu söylenmesine tonlama denir.
B) Konuşma dağarcığı, yazı diline göre sınırlı olan ve günlük yaşamda kullanılan dile konuşma dili denir.
C) Şiir okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere durak denir.
D) Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe dil aracılığı ile taşınır.
E) Yazı dilindeki noktalama işaretleri konuşma diline yansıtılmaz.

22.Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik fiillerden hangisi farklıdır?

A)İki yıldır evini terk etmiş.
B)Hizmetlerden memnun kalmış
C)Olaylar karşı sürekli sabretti.
D)Haberi duyunca İzmir’den geliverdi
E)Herkes onu affetmişti.
23. Yanlarına oturan yabancı yolcularla
uykusuz gecenin ardından sabahladılar.
Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) V B) IV C) III D) II E) I

24. Ne var, değiştirse de ayaklarım yolunu
Gözümün önünde değişmeyen hedefim
Yatıyor can evimde hayallerim benim
Altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik (sahiplik) ekini almamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmamıştır?

A)Sıfatlar ikiye ayrılır: Niteleme ve belirtme sıfatı.
B)Adam,bir saattir seni bekliyorum. dedi.
C)Siracettin, Hoca yüzünden kitap bağımlısı olduk.
D)Eyvah yine” Dil Anlatım” dersi ödevimi yapmadım.
E)Hocam sorular zor mu!
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
148B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
75B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
51B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Üst