atatürk hayatı 4.sınıf test

sss0007 Yeni Üye
atatürk hayatı test 4.sınıf, 4. sınıf atatürk testleri, 4. sınıf atatürk ile ilgili testler

Yanında :) işareti olan şıklar doğru cevaplardır.

1. Atatürk cumhuriyetin ilanına karşı çıkanlara "Türk ulusunun yaratılışına ve alışkanlıklarına en uygun en uyugun düşen yönetim cumhuriyettir" diyerek ............. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uyugun değildir?
A) açıklamalarda bulunmuştur
B) onları ikna etmiştir
C) onları susturmuştur :)
D) onları bilgilendirmiştir

2. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) TCDD
B) TBMM
C) Thy :)
D) DİE

3. ...........aldı. Yukarıdaki boşluğa aşağıdki cümlelerden hangisi yazılırsa cümlenin sonundaki noktalama işareti değişir?
A) Hepsini
B) Birisini
C) Hangisini :)
D) Kimisini

4. ''Tekefon çaldı ( ) arayan kim imiş ( ) ''tümcesinde boşluklara hangi noktalama işareti gelmelidir?'
A) (!) (?)
B) (,) (?)
C) (,) (.)
D) (...) (;) :)

5. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Hereke'yi
B) Uludağ'ı
C) Ahu'ları :)
D) Handan'da

6. Aşağıdak cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Havuçun gözler için faudası yok.
B) Gece eve gelmiyeceğini söylemedi.
C) Kazzedeler hastahanelere kaldırıldı.
D) Çevreciler kumsalda çöp toplatıldı. :)

7. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) 12.05.1982
B) 12.Mayıs.1992 :)
C) 1930
D) 25/Haziran/1957

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "tedbirli olmayı" ifade eder?
A) su uyur düşman uyumaz :)
B) su testisi su yolunda kırılır
C) uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz
D) ummadığın taş baş yarar

9. "bir çiçekle yaz gelmez" atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) bir elin verdiğini diğer el görür
B) bir bulutla kış olmaz :)
C) yazın gölge hoş kışın çuval boş
D) sen kazanda düşmanda kalsın

10. aşağıdaki deyimlerden hangisi "etrafı dolaşıp ne var ne yok" diye bakmak anlamındadır?
A) kolaçan etmek :)
B) kolları sıvamak
C) sineye çekmek
D) üste çıkmak

11. Aşağıdakilerden hangisi "içi sıkılmak" deyimi ile aynı anlamdadır?
A) içine oturmak
B) içini dökmek
C) içi daralmak :)
D) içi titremek

12. Aşağıdakilerden hangisi "içi sıkılmak" deyimi ile aynı anlamdadır?
A) içine oturmak
B) içini dökmek
C) içi daralmak :)
D) içi titremek

13. cümlesinde asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Atatürk tek başına vatanı kurtardı.
B) vatanın kurtulmasında liderlik görevini üstlenerek çok büyük hizmetler yaptı. :)
C) savaşa katılanlardan biriside Atatürk'tür.
D) Savaşta en çok düşmanı Atatürk öldürdü.

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iki cümleden oluşmuştur?
A) Bugünün işini yarına bırakma.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
D) Dert ağlatır, aşk söyletir. :)

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'e aittir?
A) Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri. :)
B) Gülme komşuna gelir başına.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyim.

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "tasarrufun önemi"ni anlatmaktadır?
A) Para parayı çeker.
B) Para dediğin el kiri.
C) Ak akçe kara gün içindir. :)
D) Kefenin cebi yoktur.

17. Atatürk aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?
A) Atatürk aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?
B) Atatürk aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? :)
C) Yurtda sulh Cihanda sulh.
D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

18. 4- Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi eş sesli değildir?
A) Ak saçlı başını alıp eline
B) Kara hülyalara dal anneciğim.
C) O titrek kalbini bahtın yeline :)
D) Bir ince tüy gibi sal anneciğim

19. Aşağıdaki deyimlerden hangisi” kararlılık” bildirmektedir?
A) Aklı kesmek
B) Aklına uymak
C) Aklına uymak
D) Aklına koymak :)

20. Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir dinleyicinin özelliği verilmemiştir?
A) İyi bir dinleyici not tutar.
B) İyi bir dinleyici yanındakilerle konuşur. :)
C) İyi bir dinleyici ön yargılı değildir.
D) İyi bir dinleyici dinlemeye isteklidir.

21. 5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?
A) Önce yemek yiyelim,sonra alışverişe çıkalım.
B) Sen aşağıda bekle,ben yukarıya çıkacağım.
C) Gelen,gideni aratır,demişler.
D) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır. :)

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) çalışmadığı için sınavda başarısız oldu. :)
B) Dün gece eve geç gelmedi.
C) Yol çalışması var.
D) Hakkını aramayı bilmezsen ezilirsin.

23. "Dikkat, çocuk var" cümldesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi konmalıdır?
A) ünlem :)
B) nokta
C) noktalı virgül
D) iki nokta

24. 6-Çok öfkelenmek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balon uçurmak
B) Barut kokusu gelmek
C) Barut kesilmek :)
D) Bahse girmek

25. ) Şu telefon gelse de………………. Sözleri aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilirse cümle”acelesi olan” bir insanın durumunu yansıtır?
A) biraz hasret gidersem
B) konuşup gitsem :)
C) sesini duysam
D) babamla görüşsem

26. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
A) ad
B) yaz :)
C) büyük
D) misafir

27. ''Türk Milleti güçlükleri birlik ve beraberlikle yenmesini bilmiştir.'' K.Atatürk Atatürk'ün söylemiş olduğu söz aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Barışla
B) Dayanışma :)
C) Sevgi
D) Saygı

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘büyümek’ kelimesi artmak anlamında kullanılmıştır.
A) Dün bebekti, bugün büyüdü.
B) Ekinler büyüdü, orağa geldi.
C) Bu yıl gelirimiz büyüdü. :)
D) Gözleri büyüdü, kocaman oldu.

29. ‘kesmek’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara vermek anlamında kullanılmıştır?
A) Çocuk elmayı soyarken elini kesmiş.
B) Ampulü takmak için elektriği kesti.
C) Kağıdı ortasından kesti
D) Öğretmen sözlerini kesti,gürültü yapanları uyardı. :)

30. Aşağıdakilerden hangisinde çoğul eki almış bir sözcük vardır?
A) evlilerden :)
B) arabadan
C) sokaktan
D) okullu

31. sözü kime aittir?
A) M.K.Atatürk :)
B) Bu söz atasözüdür.
C) Bu söz deyimdir.
D) İsmet İnönü

32. "Yüz"sözcüğühangi cümlede diğerleriyle sesteştir?
A) Elini yüzünü çabucak yıkadı.
B) Yüzündeki yara izi nihayet iyileşmeye başladı.
C) Sorunun cevabından yüzde yüz eminim. :)
D) Saçları yüzüne aşağı dökülmüştü.

33. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A) Çeşit çeşit bilgisayarların sergilendiği
B) Uzaklaştık :)
C) Bahçede oynarken
D) Okulunu bitirdiğin için

34. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A) Çeşit çeşit bilgisayarların sergilendiği
B) Uzaklaştık :)
C) Bahçede oynarken
D) Okulunu bitirdiğin için

35. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerinden daha önce gelir?
A) saz :)
B) söz
C) süz
D) siz

36. kelimesi için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A) bileşik kelimedir.
B) çoğuldur :)
C) soyuttur
D) 7 harften oluşmuştur.

37. Mustafa Kemal Atatürk isimlerinden hangisi veya hangileri birleşik isimdir?
A) Mustafa
B) Kemal
C) Atatürk :)
D) Hepsi

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bir ceket giymiş ki yerleri süpürüyordu.
B) O zaman gördü ki küçük çocuk ağlıyordu.
C) Fazla bağırmaki sesin kısılmasın. :)
D) Bir de baktım ki yarışma bitmiş.

39. Aşağıdaki deyimlerin hangisi "çok güzel konuşmak" anlamındadır?
A) İğne ipliğe dönmek
B) Ağzını bıçak açmamak
C) Ağzından bal akmak. :)
D) Ağzı gevşek olmak.

40. Aşağıdakilerden hangisi vecizedir?
A) Bu günün işini yarına bırakma.
B) Türk, öğün,çalış,güven. :)
C) Bir elin nesi var,iki elin sesi var.
D) Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.

41. "Besle kargayı,oysun gözünü."Atasözünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir.
A) Düşeni,n dostu olmaz.
B) Dost kara günde belli olur.
C) Karga,mandayı babasının hayrına bitlemez.
D) Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı. :)

42. cümlesinde boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
A) Bizlere-çocuk
B) Çocuk-gençlere
C) Çocuk-çocuklara :)
D) Çocuk-çocuk

43. 1-Atatürk'le ilgili tarihimizi öğrenmek için müzeye gittik. 2-Gitar alabilmek için para biriktiriyorum. 3-Atam senin adını unutmuyoruz. 4-Yağmur yağacağı için şemsiyemi yanıma aldım. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde " neden-sonuç" ilişkisi yoktur?
A) 1
B) 2
C) 3 :)
D) 4

44. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?
A) özgürlük-hürrüyet
B) yurt-vatan
C) besin-gıda
D) genç-ihtiyar :)
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
148B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
75B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
62B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
51B
Üst