4. Sınıf Matematik Testleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
4. Sınıf Matematik Testi Soru ve Cevapları, 4. Sınıf Test Çöz Matematik
1. 1-80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a. 80 000+40+6
b. 80 000+4000+6
c. 800 000+40+6
d. 8000+40+6

2. Aşağıdaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3-11-9-17-15 ?
a. 18
b. 22
c. 23
d. 25

3. Binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4,8,5 rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir?
a. 631485
b. 631854
c. 854631
d. 865431

4. BANA BENA BENE SANA S.NA SENE Yukarıdaki örüntüde nokta ile boş bırakılan yere hangi harf yazılmalıdır?
a. A
b. İ
c. SA
d. E

5. ARAARAAYAARA...AYA Yukarıdaki örüntüde eksik olan harfler hangisidir?
a. AA
b. AYA
c. ARA
d. RA

6. 3 - 5 - 9 - 17 - 33 - 65 - ? kurallı sayı dizisinde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
a. 190
b. 129
c. 109
d. 99

7. 1 - 3 - 6 - ? - 15 - 21 - ? - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde soru işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?
a. 10-28
b. 10-27
c. 9-28
d. 9-26

8. 4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 - ? kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?
a. 13-17
b. 13-22
c. 14-22
d. 15-22

9. 6789” sayısında basamak değeri en büyük rakam hangisidir ?
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9

10. Ardışık beş tek doğal sayının toplamı 85 tir.Ortadaki doğal sayı kaçtır?
a. 17
b. 19
c. 21
d. 15

11. A={ 3 ile 13 arasındaki tek doğal sayılar } kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. A={4,5,7,9,12}
b. A={3,5,7,11}
c. A={5,7,9,11}
d. A={3,5,7,9,11}

12. "altı yüz bin altı" doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 610 006
b. 600 006
c. 60 006
d. 6 006

13. 2-2,5,9,6 rakamlarını birer defa kullanarak yazabileceğimiz 4 basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır?
a. 12 221
b. 10 481
c. 12 248
d. 11 641

14. KIRK kelimesi 3243 şifresi ile yazılıyor. Buna göre ARPA kelimesinin yazılışı hangisidir?
a. 7537
b. 2452
c. 1321
d. 5315

15. 97718 sayısından 7 rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
a. 7700
b. 77
c. 7
d. 14

16. 5076” sayısının rakamlarını birer defa kullanarak kaç değişik dört basamaklı sayı yazılır?
a. 12
b. 14
c. 16
d. 18

17. “anahtarlar” sözcüğünün harflerinden oluşan küme kaç elemanlıdır?
a. 7
b. 5
c. 6
d. 4

18. 1-3-9-?-81 örüntüsünde ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a. 18
b. 27
c. 36
d. 45

19. 1. 1-3-9-?-81 örüntüsünde ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a. 18
b. 27
c. 36
d. 45

20. 3-Üç basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
a. 800
b. 900
c. 901
d. 899

21. Hangi sayı sırayı bozmaktadır? 4-9-15-22-29-39
a. 29
b. 39
c. 22
d. 15

22. 2713 sayısında basamak değerleri en büyük olan rakam ile sayı değeri en küçük olan rakam arasındaki fark kaçtır?
a. 2000
b. 1999
c. 1900
d. 1

23. (2 x10000)+ (7 x 1000)+ (4x10)+ (3x1) şeklinde çözümlenmiş olan doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?
a. 3
b. 7
c. 9
d. 18

24. Aşağıdaki örüntülerde, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayılar sırasıyla hangi şıkta verilmiştir? 1 4 8 13 19 ………. 247 347 447 547 ………. 53 33 63 43 ………. 1 2 5 26 ……….
a. 26-647-73-676
b. 26-607-73-46
c. 25-647-63-76
d. 26-647-73-76

25. Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? 2-6-18- .... -360
a. 180
b. 60
c. 72
d. 96

26. Ardışığı, üç basamaklı en büyük çift sayı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 996
b. 997
c. 998
d. 1000

27. Bir adımı 55 cm olan bir kişi, evden bakkala giderken aradaki mesafenin 20 adım olduğunu saymış. Bu kişinin evi ile bakkalın arası kaç santimetredir?
a. 900
b. 1100
c. 1050
d. 1000

28. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 300.000+70.000+5.000+30+4= ?
a. üçyüzyetmişbeşbinüçyüzdört
b. üçyüzyetmişbeşbinotuzdört
c. üçyüzyetmişbinbeşyüzotuzdört
d. üçyüzyetmişbeşotuzdört

29. Yanlış olan sayıları bulunuz. 3-7-11-14-19-23-28
a. 11-14
b. 14-19
c. 14-28
d. 19-28

30. Bir öğrenciye annesi kitap ve defterleri kaplaması için 3 m kaplama kağıdı aldı. Kitaplar için 1 m 87 santimetresini kullandı Defterler için kaç santimetre kaplama kaldı?
a. 1m07cm
b. 1m17cm
c. 1m13cm
d. 1m10cm

31. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi 120 ‘m ‘ den küçüktür?
a. 1200cm
b. 12km
c. 100m2000cm
d. 200000mm

32. Okulumuzda dersler 7: 35’te başlayıp 12: 45’ te sona eriyor . Buna göre okulda ne kadar süre kalmaktayız?
a. 5saat 20dakika
b. 3saat 20dakika
c. 6saat
d. 5saat10dakika

33. Bir köylü pazara satmak için götürdüğü 84 yumurtanın 4 /7 ‘sini 10 YKr !den, Kalanları ise 5 YKr ‘den satıyor. Köylü yumurtalarının tamamını kaç YKr’den satmıştır?
a. 660
b. 480
c. 180
d. 840

34. 2-Ardışık 5 sayının toplamı 600’dür. Büyük sayı nedir?
a. 125
b. 123
c. 122
d. 121

35. Beş yüz yirmi bin sekiz sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 508 020
b. 520 008
c. 520 080
d. 5 208

36. Birler bölüğünde 104 ve binler bölüğünde 206 olan sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 104 206
b. 602 401
c. 260 104
d.206 104

37. 407 903 doğal sayısının basamaklarındaki sayıların sayı değeri toplamının 3 fazlası kaçtır?
a. 23
b. 25
c. 26
d. 28

38. 10,20,15,30,25,50,? Yukarıdaki örüntüde ? yerine hangisayı yazılmalıdır?
a. 45
b. 55
c. 100
d. 110

Cevap Anahtarı
1-D, 2-C, 3-B, 4-D, 5-C, 6-D, 7-D, 8-D, 9-A, 10-A, 11-C, 12-B, 13-A, 14-B, 15-D, 16-D, 17-C, 18-B, 19-B, 20-D, 21-A, 22-B, 23-B, 24-A, 25-C, 26-D, 27-B, 28-B, 29-C, 30-C, 31- D, 32-D, 33-A, 34-A, 35-B, 36-D, 37-C, 38-A
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
105B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
103B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
51B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
63B
Üst