Fonksiyon - Konu Anlatımı

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  A. TANIM

  A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun. A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir. Fonksiyonlar f ile gösterilir.

  " x Î A ve y Î B olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu f : A ® B ya da x ® f(x) = y biçiminde gösterilir.

  fonksiyon1.png

  Yukarıda A dan B ye tanımlanan f fonksiyonu

  f = {(a, 1), (b, 1), (c, 2), (d, 3)}

  biçiminde de gösterilir.

  * Her fonksiyon bir bağıntıdır. Fakat her bağıntı fonksiyon olmayabilir.

  * Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir.

  * s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere,

  1) A dan B ye nm tane fonksiyon tanımlanabilir.

  2) B den A ya mn tane fonksiyon tanımlanabilir.

  3) A dan B ye tanımlanabilen fonksiyon olmayan bağıntıların sayısı 2m . n – nm dir.

  * Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için, y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğride en az bir ve en çok bir noktayı kesiyorsa verilen bağıntı x ten y ye bir fonksiyondur.

  B. FONKSİYONLARDA DÖRT İŞLEM

  f ve g birer fonksiyon olsun.

  f : A ® IR

  g : B ® IR

  olmak üzere,

  1) f ± g: A Ç B ® IR

  (f ± g)(x) = f(x) ± g(x)

  2) f . g: A Ç B ® IR

  (f . g)(x) = f(x) . g(x)

  3) fonksiyon2.png

  fonksiyon3.png

  C. FONKSİYON ÇEŞİTLERİ

  1. Bire Bir Fonksiyon

  Bir fonksiyonda farklı elemanların görüntüleri de farklıysa fonksiyon bire birdir.

  "x1, x2 Î A için, f(x1) = f(x2) iken

  x1 = x2 ise f fonksiyonu bire birdir.

  * s(A) = m ve s(B) = n (n ³ m) olmak üzere,

  A dan B ye tanımlanabilecek bire bir fonksiyonların sayısı

  fonksiyon4.png

  2. Örten Fonksiyon

  Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir.

  * f : A ® B

  f(A) = B ise, f örtendir.

  * s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen bire bir örten fonksiyonların sayısı

  m! = m . (m – 1) . (m – 2) ... 3 . 2 . 1 dir.

  3. İçine Fonksiyon

  Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir.

  * İçine fonksiyonun değer kümesinde eşlenmemiş eleman vardır.

  * s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen içine fonksiyonların sayısı mm – m! dir.

  4. Birim (Etkisiz) Fonksiyon

  Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.

  f : IR ® IR

  f(x) = x

  birim (etkisiz) fonksiyondur.

  * Birim fonksiyon genellikle I ile gösterilir.

  5. Sabit Fonksiyon

  Tanım kümesindeki bütün elemanları değer kümesindeki bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.

  * "x Î A ve c Î B için

  f : A ® B

  f(x) = c

  fonksiyonu sabit fonksiyondur.

  * s(A) = m, s(B) = n olmak üzere,

  A dan B ye n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir.

  6. Çift ve Tek Fonksiyon

  f : IR ® IR

  f(– x) = f(x) ise, f fonksiyonu çift fonksiyondur.

  f(– x) = – f(x) ise, f fonksiyonu tek fonksiyondur.

  * Çift fonksiyonların grafikleri Oy eksenine göre simetriktir.

  * Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.

  D. EŞİT FONKSİYON

  f : A ® B

  g : A ® B

  "x Î A için f(x) = g(x) ise, f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir.

  E. PERMÜTASYON FONKSİYONU

  f : A ® A

  olmak üzere, f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f fonksiyonuna permütasyon fonksiyon denir.

  A = {a, b, c} olmak üzere, f : A ® A

  f = {(a, b), (b, c), (c, a)}

  fonksiyonu permütasyon fonksiyon olup fonksiyon5.png biçiminde gösterilir.

  F. TERS FONKSİYON

  f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f nin tersi olan f – 1 de fonksiyondur.

  fonksiyon6.png

  * Uygun koşullarda, f(a) = b * f – 1(b) = a dır.

  * f : IR ® IR, f(x) = ax + b ise, fonksiyon7.png

  * fonksiyon8.png

  fonksiyon9.png

  * (f – 1) – 1 = f dir.

  * (f – 1(x)) – 1 ¹ f(x) tir.

  *> y = f(x) in belirttiği eğri ile y = f – 1(x) in belirttiği eğri y = x doğrusuna göre simetriktir.

  * B Ì IR olmak üzere,

  fonksiyon10.png

  f(x) = ax2 + bx + c ise,

  fonksiyon11.png

  * B Ì IR olmak üzere,

  fonksiyon12.png

  f(x) = ax2 + bx + c ise,

  fonksiyon13.png

  G. BİLEŞKE FONKSİYON

  1. Tanım

  f : A ® B

  g : B ® C

  olmak üzere, gof : A ® C fonksiyonuna f ile g nin bileşke fonksiyonu denir ve g bileşke f diye okunur.

  (gof)(x) = g[f(x)] tir.

  2. Bileşke Fonksiyonun Özelikleri

  1) Bileşke işleminin değişme özeliği yoktur.

  fog ¹ gof

  Bazı fonksiyonlar için fog = gof olabilir. Fakat bu, bileşke işleminin değişme özeliği olmadığını değiştirmez.

  2) Bileşke işleminin birleşme özeliği vardır.

  fo(goh) = (fog)oh = fogoh

  3) foI = Iof = f

  olduğundan I(x) = x fonksiyonu bileşke işleminin birim (etkisiz) elemanıdır.

  4) fof – 1 = f – 1of = I

  olduğundan f nin bileşke işlemine göre tersi f – 1 dir.

  5) (fog) – 1 = g – 1of – 1 dir.
   
  Son düzenleme: 11 Ekim 2016