Parabol

Matematik bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  A. TANIM
  a ¹ 0 ve a, b, c Î IR olmak üzere, f : IR ® IR tanımlanan f(x) = ax2 + bx + c biçimindeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar deni

  İkinci dereceden fonksiyonun analitik düzlemdeki görüntüsüne parabol denir.
  Parabol, düzgün tel parça-sının uçlarından tutularak bükülmesiyle oluşan, yandaki gibi kolları yukarıya doğru ya da aşağıya doğru olan bir eğridir.  B. PARABOLÜN TEPE NOKTASI
  1) f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun tepe noktası
  T(r, k) olmak üzere,
  Parabol
  doğrusuna göre simetriktir.  doğrusu parabolün simetri eksenidir.


  y = a(x – r)2 + k fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası T(r, k) dır.C. GRAFİĞİN EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR
  Parabolün Ox eksenini kestiği noktalar A ve B, Oy eksenini kestiği nokta C olsun.
  ax2 + bx + c = 0 ın kökleri x1 ve x2 ise A(x1, 0), B(x2, 0), C(0, c) dir.
  Ü ax2 + bx + c = 0 denkleminde
  D = b2 – 4ac > 0 ise, parabol Ox eksenini farklı iki noktada keser.
  D = b2 – 4ac < 0 ise, parabol Ox eksenini kesmez.
  D = b2 – 4ac = 0 ise, parabol Ox eksenine teğettir.
  D. x2 NİN KATSAYISI OLAN a NIN İŞARETİ


  1) a>0 ise parabolün kolları yukarı doğru olup,f(x),in en küçük değeri tepe noktasının ortinatı olan k dır.2) a < 0 ise, parabolün kolları aşağı doğru olup, f(x) in en büyük değeri tepe noktası-nın ordinatı olan k dır.


  a>0 ise parabolün kolları aşağı doğru olup f(fx) in en büyük değeri tepe noktasının ortinatı olan k dır.3) |a| büyüdükçe kollar daralır. Buna göre, yandaki parabollere göre, f deki x2 nin katsayısı, g deki x2 nin katsayısından büyüktür.

  a| büyüdükçe kollar daralır. Buna göre , yandaki parabollere göre ,f deki x2 nin katsayısı g deki x2 nin katsayısından büyüktürf(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiğini çizmek için,
  1) Fonksiyonun tepe noktası bulunur.
  2) Fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar bulunur.
  3) a nın işaretine bakılarak parabolün kollarının yönü belirlenir.
  E. GRAFİĞİ VERİLEN PARABOLÜN DENKLEMİNİN YAZILMASI
  1. Parabolün Ox Eksenini Kestiği Noktalar Biliniyorsa  y = f(x) = a(x – x1) (x – x2) ... (1) dir.
  Burada a değerini bulmak için, parabol üzerindeki herhangi bir noktanın değerleri (1) de yazılır.
  2. Parabolün Tepe Noktası Biliniyorsa


  y = f(x) = a(x – r)2 + k ... (1) dir.
  Burada a değerini bulmak için, parabol üzerindeki herhangi bir noktanın değerleri (1) de yazılır.
  3. Parabolün Geçtiği Üç Nokta Biliniyorsa


  y1 = ax12 + bx1 + c ... (1)
  y2 = ax22 + bx2 + c ... (2)
  y3 = ax32 + bx3 + c ... (3)
  Bu üç denklemi ortak çözerek a, b, c yi buluruz

  F. PARABOL İLE DOĞRUNUN DÜZLEMDEKİ DURUMU
  y = f(x) = ax2 + bx + c parabolü ile y = g(x) = mx + n doğrusunu ortak çözelim.
  f(x) = g(x)

  ax2 + bx + c = mx + n

  ax2 + (b – m)x + c – n = 0 ... (*)

  (*) denkleminin kökleri (varsa) doğru ile parabolün kesiştiği noktaların apsisleridir.
  Buna göre, (*) denkleminde;
  D > 0 ise, parabol doğruyu farklı iki noktada keser.
  D< 0 ise, parabol ile doğru kesişmez.
  D = 0 ise, parabol doğruya teğettir.
  Ü y = ax2 + bx + c parabolü ile y = dx2 + ex + f parabolünün düzlemdeki durumu incelenirken yukarıdakine benzer biçimde işlemler yapılır.

   
  Benzer Konular
  1. parabol

  Yükleniyor...
 2. AtlıBey

  AtlıBey Harbi Aktif Üye

  hiçbirşey anlamıyorum yhaa neden acaba