İkinci ve Üçüncü Dereceden Denklemler

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ DERECEDEN DENKLEMLER

  A. TANIM
  a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere,
  ax2 + bx + c = 0
  biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.
  Bu açık önermeyi doğrulayan x sayılarına denklemin kökleri; tüm köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi; çözüm kümesini bulmak için yapılan işlemlere denklem çözme; a, b, c sayılarına da denklemin kat sayıları denir.

  B. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN ÇÖZÜM KÜMESİNİN BULUNUŞU
  1. Çarpanlara Ayırma Yöntemi
  ax2 + bx + c = 0 denklemi f(x) . g(x) = 0
  biçiminde yazılabiliyorsa
  f(x) = 0 veya g(x) = 0 olup çözüm kümesi;
  Ç = {x | x, f(x) = 0 veya Q(x) = 0 denklemini sağlar} olur.

  2. Diskiriminant (D) Yöntemi
  ax2 + bx + c = 0 denklemi a ¹ 0 ve D = b2 – 4ac ise, çözüm kümesi
  ikinkesir01.png

  ax2 + bx + c = 0
  denkleminde, D = b2 – 4ac olsun.
  a) D > 0 ise, denklemin farklı iki gerçel kökü vardır.
  Bu kökleri, ikinkesir02.png
  b) D < 0 ise, denklemin gerçel kökü yoktur.
  c) D = 0 ise, denklemin eşit iki gerçel kökü vardır.
  Bu kökler, ikinkesir03.png
  Denklemin bu köklerine; eşit iki kök, çakışık kök ya da çift katlı kök denir.
  Ü ax2 + bx + c = 0
  denkleminin kökleri simetrik ise,
  1) b = 0 ve a ¹ 0 dır.
  2) Simetrik kökleri gerçel ise,
  b = 0, a ¹ 0 ve a . c £ 0 dır.

  C. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KAT SAYILARI ARASINDAKİ
  BAĞINTILAR

  ax2 + bx + c = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise,
  ikinkesir04.png
  ikinkesir05.png
  ikinkesir06.png
  ikinkesir07.png
  ikinkesir08.png

  D. KÖKLERİ VERİLEN İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN YAZILMASI
  Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem;
  (x – x1) (x – x2) = 0 dır. Bu ifade düzenlenirse,
  x2 – (x1 + x2)x + x1x2 = 0 olur.

  Ü ax2 + bx + c = 0 ... (1) denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun.
  Kökleri mx1 + n ve mx2 + n olan ikinci dereceden denklem, (1) denkleminde x yerine
  ikinkesir09.png yazılarak bulunur.

  Ü ax2 + bx + c = 0 ve dx2 + ex + f = 0 denklemlerinin çözüm kümeleri aynı ise,
  ikinkesir10.png

  Ü ax2 + bx + c = 0 ve dx2 + ex + f = 0
  denklemlerinin sadece birer kökleri eşit ise,
  ax2 + bx + c = dx2 + ex + f
  (a – d)x2 + (b – e)x + c – f = 0 dır.
  Bu denklemin kökü verilen iki denklemi de sağlar.

  ÜÇÜNCÜ DERECEDEN DENKLEMLER
  A. TANIM
  a ¹ 0 olmak üzere, ax3 + bx2 + cx + d = 0 biçimindeki denklemlere üçüncü dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir.

  B. ÜÇÜNCÜ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KAT SAYILARI ARASINDAKİ
  BAĞINTILAR

  a ¹ 0 ve ax3 + bx2 + cx + d = 0 denkleminin kökleri x1, x2 ve x3 olsun. Buna göre,
  ikinkesir11.png
  ikinkesir12.png
  ikinkesir13.png

  C. KÖKLERİ VERİLEN ÜÇÜNCÜ DERECE DENKLEMİN YAZILMASI
  Kökleri x1, x2 ve x3 olan üçüncü derece denklem
  (x – x1) (x – x2) (x – x3) = 0 dır.
  Bu denklem düzenlenirse,
  x3 – (x1 + x2 + x3)x2 + (x1x2 + x1x3 + x2x3)x – x1x2x3 = 0 olur.

  Ü ax3 + bx2 + cx + d = 0 denkleminin kökleri x1, x2, x3 olsun.

  1) Bu kökler aritmetik dizi oluşturuyorsa,
  x1 + x3 = 2x2 dir.
  2) Bu kökler geometrik dizi oluşturuyorsa,

  ikinkesir14.png
  3) Bu kökler hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyorsa,
  x1 = x2 = x3 tür.
  Ü n, 1 den büyük pozitif tam sayı olmak üzere,
  anxn + an – 1xn – 1 + ... + a1x + a0 = 0
  denkleminin;
  Kökleri toplamı : ikinkesir15.png
  Kökleri çarpımı : ikinkesir16.png
   
  Son düzenleme: 11 Ekim 2016