Kartezyen Çarpım ( Bağıntı )

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  KARTEZYEN ÇARPIM – BAĞINTI

  A. SIRALI n Lİ
  n tane nesnenin belli bir öncelik sırasına göre düzenlenip, tek bir nesne gibi düşünülmesiyle elde edilen ifadeye sıralı n li denir.
  (a, b) sıralı ikilisinde;
  a : Birinci bileşen,
  b : İkinci bileşendir.
  a ¹ b ise, (a, b) ¹ (b, a) dır.
  (a, b) = (c, d) ise, (a = c ve b = d) dir.

  B. KARTEZYEN ÇARPIM
  A ve B herhangi iki küme olmak üzere, birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan bütün sıralı ikililerin kümesine, A ile B nin kartezyen çarpımı denir.
  A kartezyen çarpım B kümesi A x B ile gösterilir.
  A x B = {(x, y) : x Î A ve y Î B} dir.
  A ¹ B ise, A x B ¹ B x A dır.

  C. KARTEZYEN ÇARPIMININ ÖZELİKLERİ
  I) s(A) = m ve s(B) = n ise
  s(A x B) = s(B x A) = m . n dir.
  II) A x (B x C) = (A x B) x C
  III) A x (B È C) = (A x B) È (A x C)
  IV) (B È C) x A = (B x A) È (C x A)
  V) A x (B Ç C) = (A x B) Ç (A x C)
  VI) A x Æ = Æ x A = Æ
  VII) kartezkesir01.png

  D. BAĞINTI
  A ve B herhangi iki küme olmak üzere A x B nin her alt kümesine A dan B ye bağıntı denir.
  Bağıntı genellikle b biçiminde gösterilir.
  b Ì A x B ise, b = {(x, y) : (x, y) Î A x B} dir.

  * s(A) = m ve s(B) = n ise,
  A dan B ye 2m.n tane bağıntı tanımlanabilir.

  * A x A nın herhangi bir alt kümesine A dan A ya bağıntı ya da A da bağıntı denir.

  * s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere,
  A dan B ye tanımlanabilen r elemanlı (r £ m . n) bağıntı sayısı
  kartezkesir02.png

  * b Ì A x B olmak üzere,
  b = {(x, y) : (x, y) Î A x B} bağıntısının tersi
  b-1 Ì B x A dır.
  Buna göre, b bağıntısının tersi
  b-1 = {(y, x) : (x, y) Î b} dır.

  E. BAĞINTININ ÖZELİKLERİ
  b, A da tanımlı bir bağıntı olsun.

  1. Yansıma Özeliği
  A kümesinin bütün x elemanları için (x, x) Î b ise, b yansıyandır.
  "x Î A için, (x, x) Î b Ş b yansıyandır.

  2. Simetri Özeliği
  b bağıntısının bütün (x, y) elemanları için (y, x) Î b ise, b simetriktir.
  "(x, y) Î b için (y, x) Î b Ş b simetriktir.

  * b bağıntısı simetrik ise b = b-1 dir.
  * s(A) = n olmak üzere, A kümesinde tanımlanabilecek simetrik bağıntı sayısı kartezkesir03.png dir.
  * s(A) = n olmak üzere, A kümesinde tanımlanabilecek yansıyan bağıntı sayısı 2(n.n - n) dir.

  3. Ters Simetri Özeliği
  b bağıntısı A kümesinde tanımlı olsun.
  x ¹ y iken "(x, y) Î b için (y, x) Ï b ise, b ters simetriktir.

  b bağıntısında (x, x) elemanın bulunması ters simetri özeliğini bozmaz.
  4. Geçişme Özeliği
  b, A da tanımlı bir bağıntı olsun.
  kartezkesir04.png
  olmalı
  b bağıntısının geçişme özelliği vardır.

  F. BAĞINTI ÇEŞİTLERİ
  1. Denklik Bağıntısı
  b bağıntısı A kümesinde tanımlı olsun.
  b; Yansıma, Simetri, Geçişme özelliğini sağlıyorsa denklik bağıntısıdır.

  * b denklik bağıntısı ve (x, y) Î b ise, x denktir. y ye denir.
  x º y biçiminde gösterilir.

  * b denklik bağıntısı olmak üzere A da a elemanına denk olan bütün elemanların kümesine a nın denklik sınıfı denir.
  kartezkesir05.png biçiminde gösterilir.
  Buna göre, a nın denklik sınıfının kümesi,
  kartezkesir05.png = {y : y Î A ve (a, y) Î b} olur.

  2. Sıralama Bağıntısı
  A kümesinde tanımlı b bağıntısında; Yansıma, Ters simetri, Geçişme özelliği varsa bağıntı sıralama bağıntısıdır.
   
  Son düzenleme: 11 Ekim 2016