ALMANCA DİLİNDE Saatleri Öğrenelim...

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Saatleri Öğrenelim...


  Saatler (die uhrzeit)

  Almanca'da saatler günlük konuşmalarda 1-12 arasındaki rakamlarla
  ifade edilirler (örneğin saat 3'te-saat beşte gibi).
  Resmi görüşme ve yazışmalarda ise 12-24 arasındaki rakamlar
  kullanılır (örneğin saat 20.00-saat ondokuz otuz gibi).
  Bu bölümde ilk olarak tam saatleri ele alalım.Bu konuya hakim olabilmeniz
  için sayıları ezbere bilmeniz gerekir.
  Tam saatlerin söylenmesinde izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir.

  Es ist ........ Uhr.

  Burada noktalar ile boş bırakılan yere saat getirilir.
  Genellikle Uhr kelimesi söylenmez.Uhr sözcüğünün belirtilip-belirtilmemesi
  anlamı değiştirmez.Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz.
  Örnekler:
  Saat 5 : Es ist fünf Uhr
  Saat 8 : Es ist acht Uhr
  Saat 9 : Es ist neun Uhr
  Saat 10 : Es ist zehn Uhr
  Saat 20 : Es ist zwanzig Uhr
  Saat 19 : Es ist neunzehn Uhr
  saat 7 : Es ist sieben Uhr

  Buçuklu Saatler
  Almanca'da buçuklu saatler aşağıdaki yöntem izlenerek söylenir.

  Es ist halb ..........

  Yukarıda noktalar ile boş bırakılan yere, içinde bulunulan zaman değil,
  bir saat ilerisi söylenir.Yani eğer saat dört buçuk ise, noktalı yere
  dört rakamı değil, beş rakamı getirilir.
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

  Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
  saat beş buçuk : Es ist halb sechs
  Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
  saat 10:30 : Es ist halb elf

  Ya da Kısaca:
  halb sieben : altı buçuk
  halb acht : yedi buçuk
  halb elf : on buçuk
  Gibi söylenebilir.Unutulmaması gereken nokta, bir saat ilerisini
  kullanmak gerektiğidir.

  Çeyrek kala - Çeyrek geçe
  Çeyrekli saatler aşağıdaki yönteme göre söylenirler.

  Es ist Viertel nach/vor ...............

  Yukarıdaki kalıpta, nach sözcüğü "geçe-geçiyor" anlamında, vor sözcüğü
  ise "kala-var" anlamında kullanılmaktadır.Noktalar ile boş bırakılan
  yere ise saat kaça çeyrek var ya da saat kaçı çeyrek geçiyor ise
  o saat getirilir.
  Örnekler:
  Saat beşi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach fünf
  saat sekizi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach acht
  Saat dördü çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach vier
  saat beşe çeyrek var : Es ist Viertel vor fünf
  Saat sekize çeyrek var : Es ist Viertel vor acht
  saat dörde çeyrek var : Es ist Viertel vor vier
  Şeklinde söylenebilirler.

  Dakikalar
  Dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre teşkil edilirler.

  Es ist ......... vor/nach .........
  Burada birinci noktalı yere dakikayı, ikinci noktalı yere ise saati
  getireceğiz.Zaten vor:var-kala ve nach:geçe-geçiyor anlamına geldiğini
  biliyoruz.

  Örnekler:
  Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei
  Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei
  Saat beşi kırk geçiyor : Es ist vierzig nach fünf
  saat beşe kırk var : Es ist vierzig vor fünf
  Saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist fünfzehn nach neun
  saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist Viertel nach neun
  Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist fünfundvierzig nach acht
  Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist Viertel vor neun

  Saatleri öğrendiğimize göre, bu mesajı saat kaçta okuduğumuzu aşağıya yazalım...
   
 2. Gerçekten muhteşem bir çalışma olmuş elinize, emeğinize sağlık.
   
 3. fatih

  fatih Guest

  Hocam saat 12 gibi derken nasıl söyleyeceğiz mesela 12:58 ?