Almanca Bilinmeyen Kelimeler- J

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  ja evet
  Jacht (-en) f yat; hafen m yat limanı, marina
  Jacke (-n) f ceket
  Jagd (-en) f av, avcılık
  jagen avlamak
  Jäger (-) m , -in f avcı
  Jahr (-e) n yıl, sene
  jahrelang yıllarca
  Jahres/tag m yıldönümü; zeit f mevsim
  Jahrhundert (-e) n yüzyıl , asır
  jährlich yıllık, her sene
  Jahr/markt m panayır; tausend (-e) n binyıl; zehnt (-e) n onyıl
  Jalousie (-n) f pajur, kepenk
  jämmerlich sefil, perişan
  jammern inlemek
  Januar (-e) m ocak
  Japan n Japonya; er(in) m Japon
  japanisch Japon (yalı), Japonca
  Jasmin (-e) m yasemin
  Jauche (o) f gübre şerbeti
  jaulen ulumak
  jawohl evet, hayhay
  je başına; her ... için; jemals ; ..., desto... ne kadar..-se , o kadar...;  nachdem –diğine göre
  Jeans blucin
  jede her, herkes, her biri
  jedenfalls her ne olursa olsun
  jeder jede; mann herkes; zeit her zaman
  jedes jede; mal her defa
  je/doch halbuki, fakat; mals her hangi bir zamanda, hiç; mand birisi, bir kimse
  Jemen m Yemen
  jene, r, s şu, o, öbür
  jenzeits G –in ötesinde
  Jerusalem n Kudüs
  Jesus m İsa
  jetzig şimdiki
  jetzt şimdi
  jeweils duruma göre
  Job (-s) m iş
  Joche (-e) n boyunduruk
  Jod (o) n iyot
  joggen koşmak
  Joghurt (-s) n yoğurt
  Johannisbeere f frenküzümü
  Joker m koz, joker
  Jordanien n ürdün
  Journalist (-en) m , -in f gazeteci
  Jubel (o) m sevinç
  Jubiläum (-äen) n yıl dönümü
  jucken kaşımak, kaşınmak
  Jude (-n) m , Jüdin f Yahudi
  jüdisch yahudi, musevi
  Jugend (o) f gençlik; herberge fgençlik oteli, otel; liche(r) genç
  Juli(-s) m temmuz
  jung genç, taze
  Junge (-n) m erkek çocuk; (s) n yavru
  Jung/frau f bakire; geselle m bekar
  Juni (-s) m haziran
  Jur/a hukuk; ist (-en) m hukukçu; y (-s) f jüri
  Justiz f adliye, adalet
  Juwel/en mücevher; ier (-e) m kuyumcu