Irk Nedir? Irklar Nasıl Meydana Geldi?

insan ırkıKalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğuna ırk denir. Irk fikri, İngiliz dilinde 16. yüzyılın başında ortaya çıktı. Başlangıçta Avrupa tarihini ve ulusal oluşumunu açıklamak amacıyla kullanılıyordu. Tarihle ilgili yazılı eserlerde olduğu gibi ırk düşüncesi, İngiltere ve Fransa gibi yeni oluşan ulusal devletlerin nüfuslarını oluşturan çeşitli grupları ve bunların niteliklerini ifade ediyordu. Bu kullanımda ırk, soy ya da ortak nesil anlamına geliyor ve değişemez biyolojik özelliklere sahip bir nüfusu değil, ortak köken ve tarihe sahip bir nüfusu tarif ediyordu. Irk düşüncesi, ilerleyen yıllarda yeni bir anlam kazandı. Irk, belirli bir biyolojik insan tipini kasteder oldu. Bu dönemde bilime, ırkların tanımlamasını yapma ve aynı zamanda ırklar arasında hiyerarşik bir ilişki kurma görevi yüklendi. Böylece tüm insanların, taşıdıkları ırkın niteliklerine göre sözde birbirlerinden üstünlükleri, aşağılıkları tespit edildi. Dahası bilimin, her ırkın biyolojik niteliklerini, psikolojik ve sosyal yeteneklerinin dağılımını belirleyebileceği gibi buna dayanarak insan gruplarının sözde geri ırk ve ileri ırk olarak sınıflandırılmasının yapabileceği iddia edildi.

Uğruna savaşlar yaşanmış olan ırkçı düşüncelerin birer safsata olduğu ahlaki, sosyolojik ve son olarak da biyolojik olarak ortaya çıktı. İnsanın biyolojik ve genetik yapısı, ırk kavramını ortaya koymaya yetmiyordu. İnsanlar arasında sadece görünüşte farklılıklar mevcuttu.

Irklar Nasıl Oluştu

Özellikle son 10 yıldır genetik biliminde elde edilen bulgular, biyolojik açıdan insanlar arasında ırksal farklılıklar olmadığını ortaya koydu. Genetik araştırmalarda, ırklar arasındaki genetik farklılıkların çok küçük olduğu, genlere bakılarak ırkların ayırt edilemeyeceği ortaya çıktı. Konu hakkında araştırma yapan bilim adamları, aynı grup içinde yer alan insanlar arasında dahi genetik olarak yüzde 0,2 fark olduğunu belirtmektedirler. Irksal farklılıkları belirleyen deri rengi, göz şekli gibi özellikler ise bu yüzde 0,2’nin sadece yüzde 6’sını oluşturmaktadır. Bu da genetik olarak ırklar arasında sadece yüzde 0,012 fark olduğu anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle ırksal farklılıklar kesinlikle önemsiz denecek kadar azdır.