Kategori: Tarih

Eski İngiltere Tarihi

İngiltere’nin bilinen ilk yerlileri Keltler’dir. Romalılar, Batı Avrupa’yı istila ederken 1. yüzyılda İngiltere’yi de fethederek adaya Britanya adını verdiler. Roma egemenliği dört yüzyıl sürdükten sonra, 5 – 8.
Devamını Gör

Köprülü Mehmet Paşa Kimdir

Osmanlı Devletinin en meşhur sadrazamlarından olan Köprülü Mehmet Paşa, devletin en zor ve dar boğazdan geçtiği kargaşalı yıllarda sadrazamlık görevini üstlenmiş ve bu görevi lâyıkı veçhiyle yerine getirmiştir. Osmanlı’nın
Devamını Gör

Hz. Davut’un Hayatı

Kuran’da ve diğer semâvî dinlerin kitaplarında bahsedilen ve de İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerden olan Hazreti Davut Aleyhisselam aynı zamanda Hazreti Süleyman’ın babasıdır. İbranilerin ikinci kralı olan Hz. Davut, milattan
Devamını Gör

Abbasiler Hakkında Bilgi

Emeviler’den sonra halifeliği elinde tutmuş olan hanedan. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam dünyasını dört halife, ardından da Emeviler yönetti. Hz. Muhammed’in amcası Abbas Bin Abdülmuttalip‘in soyundan
Devamını Gör

İskitler Hakkında Bilgi

İsktiler, MÖ 7. yüzyılda batıda Tuna Nehri havzasından, doğuda Çin’e kadar uzanan geniş Avrasya steplerinde yaşamış ve göçebe hayat tarzını benimsemiş olan bir halktır. İskitler hakkındaki bilgilerin edinilen
Devamını Gör

Nizam-ı Cedid Nedir

Osmanlı padişahı Sultan Üçünçü Selim’in Batılı bir anlayışla oluşturduğu yeni orduya verilen ad. Nizam-ı Cedid‘in sözlük anlamı “Yeni Düzen”dir. Avrupa usulleri ile meydana getirilen talimli ordu da bu
Devamını Gör