Zabıta nedir? Zabıtanın görevleri nelerdir?

zabıtaBir şehirde güvenliği sağlamakla görevli olan idare, polis. Zabıta, bağlı bulunduğu belediye sınırları içinde düzeni, çevrede yaşayanların sağlık ve huzurunu korumakla sorumludur ve aynı zamanda işlenen belediye suçlarını takip eder. Yapılması suç olarak kabul edilen durumlarda olaylara el koyup durumu yetkili mercilere bildirir ve suç işleyenler hakkındaki işlemleri ilgili kurumlara devreder. Bunun dışında zabıta memurları olağanüstü durumlarda (deprem, su baskını, yangın vb) mesai saatleri dışında da çalışmak zorundadırlar. Fakat bu karar, bağlı bulundukları belediyenin başkanına aittir.

Belediye Zabıta Müdürlüğünün başlıca görevlerinden bazıları şunlardır:

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce tespit edilen ve zabıta yönetmeliğinde bulunan görevleri yerine getirmek, belediye başkanının talimatlarını yerine getirmek, ulusal tatil, genel tatil ve bazı önemli günlerde yapılacak olan anma, kutlama veya törenlerin gerektirdiği görevleri yerine getirmek, dilenen insanlara izin vermemek, etrafa rahatsızlık verecek derecede gürültü yapanlara engel olmak, yol, su, kanalizasyon gibi tesislerde herhangi bir aksaklık gördüğünde ilgili kurumlara haber vermek, belediyeler tarafından kullanılmasına izin verilmeyen halka açık yerleri kullananlara izin vermemek, belediyeye ait tarihi veya turistik eserlerin korunmasına yardımcı olmak, zarara uğramalarına izin vermemek, halka açık yerlerin temizliğini, sağlık şartlarına uygun olup olmadığını denetlemek, bu yerlere belediyece ruhsat verilmesi için gerekli incelemeyi yapmak, açılış ve kapanış saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek.

Belediye Zabıta Müdürlüğünde çalışan personel, görevlerine ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilmek zorundadır. Belediye dairelerince ifşa edilmemesi gereken belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Hizmetleri süresince çalışma saatleri içinde kılık kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadır.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi bağımsızlığını ilan ettiğinde; ülkesindeki huzur ve güvenliği, sosyal adaleti sağlamak, çatışmaları önlemek için ilk zabıta ve inzibat teşkilatı olarak kadılık ve subaşılık teşkilatlarını kurmuştur. Askeri kimliğinin yanında zabıta işlerini de yürüten subaşı tarihimize ilk zabıta amiri olarak geçmiştir. Her sene 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası kutlanır.