Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgiler - Sanat Tarihi Nedir ?
Bölümde Türk Sanatı temel alınarak İslam ve Dünya Sanatının eğitimi ve öğretimi yapılır. Bölümden mezun olanların çalışma alanları son derece özgün olduğundan genellikle iş bulma imkanları sınırlıdır. Mezunlar, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, müzeler ve turizm kuruluşlarında görev almaktadırlar.

Programın Amacı: Sanat tarihi programının amacı, Türkiye'de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sanat tarihi programında İslam sanatı, batının ve çağımızın sanatı, eleştiri ve yöntembilim, teknik resim, fotoğrafçılık, Türk süsleme sanatları, minyatür sanatı gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Sanat tarihi programında okumak isteyenlerin, her şeyden önce, güzel sanatlara ve sosyal bilimlere ilgili, uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme ve analitik düşünme gücü yüksek kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sanat tarihi programını bitirenler "Sanat Tarihçisi" ünvanı ile görev yaparlar. Sanat tarihçisi resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin gelişmesi ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkın uyanık olması için konferanslar verir, yayınlar yapar. Sanat tarihçilerinin iş çevreleri genellikle müzelerdir. Ancak sanat tarihçileri geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katıldıklarından, zaman zaman arazide çalışmak zorunda kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen eserleri, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda sunulmasını sağlarlar.

Çalışma Alanları: Sanat tarihçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler) turizm kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Öğretmenlik sertifikası almış olanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

Sanat Tarihi Bölümü Olan Üniversiteler Ve İlgili Fakülteler

 • MİMAR SİNAN- FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • İSTANBUL -EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • HACETTEPE- EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • EGE -EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ANKARA -DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
 • ANADOLU- EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ULUDAĞ- FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • SELÇUK- FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ERCİYES -FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • YÜZÜNCÜ YIL- FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART- FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ATATÜRK- FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • SELÇUK -FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • GAZİ- FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Trakya-Fen Edebiyat Fakültesi
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst