Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler - Sosyoloji Nedir ?
Bölümde toplumsal davranışlar, olaylar ve olgular hemen tüm yönleri ile incelenerek, toplumsal kurumların kökenleri, gelişmeleri, işlevleri ve birbirleriyle olan ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlar sosyolog ünvanı ile çalışırlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfus bilim (demografi), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Ülkemizde sosyologlar üniversitede öğretim üyesi olarak ve Dpt, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Trt ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırıcı olarak çalışmaktadırlar.

Programın Amacı: Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sosyoloji bölümünde genel sosyoloji ve metodoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, sosyometri, sosyoloji tarihi, sosyal değişme, köy sosyolojisi, psikoloji, felsefe, ekonomi, hukuk, bilgisayar, istatistik ve yöntembilim dersleri okutulur.

Gereken Nitelikler: Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları, araştırma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Sosyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin, sosyoloji yanında Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve psikolojiye ağırlık vermesi gerekir. Ayrıca, çağımızda birçok sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojik yöntemleri uygulamak için de matematik gerekmektedir. Bu nedenle sosyolojide yetişmek isteyen bir kimsenin matematiğe de önem vermesi ve bu alanda bilgi sahibi olması zorunlu görünmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sosyoloji bölümünü bitirenler "Sosyolog" ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Sosyologlar, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kuralları,tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji,siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler

Çalışma Alanları: Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.

Sosyoloji Bölümü Olan Üniversiteler ve İlgili Fakülteleri


 • BOĞAZİÇİ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • KOÇ - FEN-İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • GALATASARAY - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ORTA DOĞU TEKNİK - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • MARMARA - - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • MİMAR SİNAN FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • İSTANBUL - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • HACETTEPE - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ANKARA - DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
 • EGE - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • İSTANBUL - BİLGİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ANADOLU - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • AKDENİZ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • MUĞLA - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • SELÇUK - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ULUDAĞ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • SAKARYA - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • PAMUKKALE - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • DİCLE - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ADNAN MENDERES - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • KIRIKKALE - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • YÜZÜNCÜ YIL - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • İNÖNÜ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ATATÜRK - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • AFYON KOCATEPE - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • DUMLUPINAR - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • FIRAT - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • SÜLEYMAN DEMİREL - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • CUMHURİYET - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • DUMLUPINAR - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
 • KOÇ - FEN-İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • BİŞKEK - SOSYAL BİLİMLER BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst