Futbol Oyun Kuralları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
FIFA Futbol Oyun Kuralları Talimatları

Evet sevgili okurlarımız bugün sizlere, FIFA'nın Türkiye Futbol Federasyonuna yollamış olduğu resmi Futbol kuralları nı sunuyoruz.

KURAL 1 - OYUN ALANI

Alan Zemini
Maçlar Müsabaka yönetmelikleri doğrultusunda doğal veya yapay zeminlerde oynanabilir.
Yapay zeminlerin rengi yeşil olmalıdır.

Gerek FİFA' YA üye federasyonların ulusal takımları arasındaki maçlarda, gerekse uluslar arası kulüp maçlarında yapay yüzeylerin kullanıldığı sahaların FIFA tarafından özel izin verilmedikçe, FIFA Futbol Çim Kalite Konseptinin koşullarına veya Uluslararası Yapay Çim Standardına uygun olması gerekir.

Oyun Alanının işaretlenmesi
Oyun alanı dikdörtgen şeklinde olmalı ve çizgilerle işaretlenmelidir. Bu çizgiler sınırlarını belirledikleri alanlara dâhildir.

İki uzun sınır çizgisi taç çizgisi olarak adlandırılır. İki kısa sınır çizgisi kale çizgisi olarak adlandırılır.

Oyun alanı her iki taç çizgisinin orta noktasını birleştiren bir yarı alan çizgisi ile iki yarıya ayrılır.

Orta nokta orta alan çizgisinin orta noktasında yer alır. 9.15 m (10 yarda) yarıçapındaki bir daire ile çevrelenir.

Köşe vuruşu yapılacağı zaman savunma oyuncularının bu mesafeye çekilmesini sağlamak üzere köşe yayından 9.15 m (10 yarda) mesafede ve kale çizgileri ile taç çizgilerine dik açılı olarak oyun alanı işaretlenebilir.

Ölçüler
Taç çizgisinin uzunluğu kale çizgisinin uzunluğundan fazla olmalıdır.
Uzunluk (taç çizgisi): En az 90 m (100 yarda) En fazla 120 m (130 yarda)
Genişlik (kale çizgisi): En az 45 m (50 yarda) En fazla 90 m (100 yarda)
Tüm çizgiler aynı genişlikte olmalı ve çizgi genişliği 12 cm.yi (5 inç) aşmamalıdır.

Uluslararası Maçlar
Uzunluk: En az 100 m (110 yarda) En fazla 110 m (120 yarda)
Genişlik: En az 64 m (70 yarda) En fazla 75 m (80 yarda)

Kale Alanı
Kale direklerinin iç kenarlarından 5,5 m. (6 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, saha içine doğru 5,5 m. (6 yarda) dik uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan kale alanıdır.

Ceza Alanı
Kale direklerinin iç kenarlarından 16,5 m. (18 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir.

Bu çizgiler, saha içine doğru 16,5 m. (18 yarda) dik uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan ceza alanıdır.

Her bir ceza alanı içinde kale direklerinden eşit uzaklıkta ve kale çizgisine 11 m. (12 yarda) mesafede bir penaltı noktası işaretlenir.

Ceza alanı dışına merkezi penaltı noktası olan 9.15 m. (10 yarda) yarıçaplı bir daire yayı çizilir.

Bayrak Direkleri
Her köşeye, en az 1,5 m. (5 feet) yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir direk dikilir.

Bayrak direkleri ayrıca, orta saha çizgisi hizasında, taç çizgisinin en az 1 m. (1 yarda) dışına dikilebilir.

Köşe Yayı
Her bir köşe bayrak direğinden itibaren oyun alanı içine 1 m. (1 yarda) yarıçaplı çeyrek daire yayı çizilir.

Kaleler
Her bir kale çizgisinin ortasına bir kale yerleştirilir.
Bir kale, bayrak direklerinden eşit uzaklıkta yukarı doğru dik iki direkle bunları birleştiren yatay bir üst direkten oluşur. Kale direkleri ve üst direk tahta, metal veya onaylanmış diğer cins malzemeden yapılmalıdır. Şekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır.

İki direk arasındaki mesafe içten içe 7.32 m. (8 yarda), üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği 2.44 m. (8 feet)dir.

Her iki kale direği ve üst direk aynı genişlik ve derinliğe sahip olmalı ve bu da 12 cm.yi (5 inç) aşmamalıdır. Kale çizgileri, kale direkleri ve üst direk ile aynı genişlikte olmalıdır. Kalelere kale ağları, direklere üst direğe ve yere iyice tutturulmak ve kaleciye hareket serbestîsi vermek şartı ile takılabilir.

Kale direkleri ve üst direkler beyaz olmalıdır.

Güvenlik
Kaleler yere sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. Taşınabilir kaleler sadece bu şartı karşılaması halinde kullanılmalıdır.
futbol-oyun-kurallari-kaleler.png

Oyun Alanı
futbol-oyun-kurallari-oyun-alani.png

Köşe Bayrak Direkleri
futbol-oyun-kurallari-kose-bayrak-diregi.png

Metrik Ölçüler
futbol-oyun-kurallari-saha-olculeri.png

İngiliz Ölçüleri
futbol-ingiliz-saha-olculeri.png


FIFA Kararları

Karar 1

Teknik alan varsa, bu alan bu yayının Teknik Alan başlıklı kısmında yer alan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Kararları ile onaylanan şartlara uygun olmalıdır.
Nitelikler ve Ölçüler

Top;

yuvarlak biçimde olmalı, deriden veya bir diğer uygun malzemeden imal edilmiş, çevresi en çok 70 santimetre (28 inç), en az 68 santimetre (27 inç), ağırlığı oyunun başlangıcında en çok 450 gr (16 onz), en az 410 gr (14 onz), basıncı deniz seviyesinde 0.6 -1.1 atmosfer (600 gr/cm2 - 1100 gr/cm2; 8.5 lbs/sq.in. 15.6 lbs/sq.in.) arasında olacaktır.

Kusurlu Topun Değiştirilmesi

Topun maç sırasında patlaması veya kusurlu hale gelmesi durumunda:
oyun durdurulur.

oyun kale alanı içerisinde durmadığı sürece, ilk topun kusurlu hale geldiği yerden yedek top ile yapılacak hakem atışı ile oyun yeniden başlatılır; oyunun kale alanı içerisinde durmuş olması durumunda, hakemin oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerindeki bir noktadan yapacağı hakem atışı ile oyun yeniden başlar.

Topun başlama vuruşu, kale vuruşu, köşe vuruşu, penaltı vuruşu, serbest vuruş ya da taç atışı sırasında patlaması ya da kusurlu hale gelmesi durumunda: oyun uygun şekilde başlatılır.

Top oyun süresince hakemin onayı olmadan değiştirilemez.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Kararları

Karar 1

Kural 2 şartlarına ilave olarak FIFA veya konfederasyonlar gözetiminde düzenlenen resmi bir turnuvada oynanan maçlarda topun kullanıma kabulü topun şunlardan birini taşımasına bağlıdır:

Top üzerindeki böyle bir logo, topun Kural 2'de düzenlenen asgari şartlara ilave olarak, her bir logo için özel teknik şartlara göre test edildiği ve bunlara uygun bulunduğu anlamına gelir. Her bir logoya has ilave şartların listesinin Uluslararası F.B. Kurulu tarafından onaylanması gereklidir. Testleri uygulayan kuruluşlar FIFA'nın onayına tabiidir.
Üye Federasyon turnuvalarında da bu üç logodan herhangi birini taşıyan topların kullanılması gereklidir.

Karar 2

FIFAnın resmi maçlarında ve konfederasyonlarla ulusal federasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maçın, maçı düzenleyen kurumun, topu üreten firmanın arma ve markası (amblemi) dışında hiç bir ticari reklâm konulamaz. Konulacak arma ve markaların boyutları ve çeşidi müsabaka yönetmeliği ile belirlenebilir.

Oyuncular

Oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en çok 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır.
Eğer takımlardan birinde 7den az oyuncu varsa, o maç başlatılamaz.

Resmi Maçlar

FIFAnın, konfederasyonların veya ulusal federasyonların düzenlediği maçlarda en çok üç oyuncu değiştirilebilir.

Müsabaka yönetmeliğinde, üç ile yedi arasında olmak üzere yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir.

Diğer Maçlar
Ulusal A takım maçlarında en fazla altı oyuncu değişikliği yapılabilir.
Diğer tüm maçlarda, aşağıdakilerin sağlanması durumunda daha fazla sayıda oyuncu değişikliği yapılabilir:
 • takımlar maksimum sayı üzerinde anlaşırlar,
 • hakeme müsabakadan önce bilgi verilir.
Eğer hakeme bilgi verilmezse veya maçın başlamasından önce herhangi bir anlaşmaya varılamazsa, altıdan fazla oyuncu değişikliğine izin verilmez.

Bütün Maçlar

Bütün maçlarda, yedek oyuncuların isimleri maç başlamadan önce hakeme verilmelidir. İsmi verilmeyen yedek oyuncular maçta oynayamazlar.

Oyuncu Değiştirme Yöntemi

Oyuncu değiştirmelerde şu şartlara uyulmalıdır:
 • Oyuncu değişikliği yapılmadan önce hakem bilgilendirilmelidir.
 • Yedek oyuncu ancak çıkan oyuncu oyun alanını terk ettikten ve hakem işaret verdikten sonra oyun alanına girebilir.
 • Yedek oyuncu yalnız orta alan çizgisinden ve oyundaki bir duraklama sırasında oyun alanına girebilir.
 • Oyuncu değişikliği yedek oyuncu oyun alanına girdikten sonra tamamlanır.
 • Bu andan itibaren yedek oyuncu, oyuncu olur ve yerini aldığı oyuncu değiştirilmiş oyuncu haline gelir.
 • Değiştirilmiş oyuncu maça tekrar katılamaz.
 • Oyuna girsin veya girmesin bütün yedek oyuncular ve değiştirilmiş oyuncular, hakemin otorite ve karar yetkisine tabidir.

Kalecinin Değiştirilmesi

Diğer oyunculardan herhangi biri:
hakeme önceden haber verilmek,
değişme oyunun durduğu bir anda yapılmak şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir.

İhlaller ve Cezalar

Bir yedek oyuncu ya da değiştirilmiş oyuncunun hakemin izni olmadan sahaya girmesi durumunda:
 • Hakem oyunu durdurur. (yedek ya da değiştirilmiş oyuncunun oyuna müdahalesi yoksa hemen değil).
 • Hakem sportmenlik dışı davranışı nedeniyle oyuncuya ihtar verir ve oyun alanını terk etmesini ister.
 • Eğer hakem oyunu durdurmuşsa rakip takım lehine, oyunun durduğu sırada topun bulunduğu yerden bir endirekt serbest vuruş ile oyun yeniden başlatılır. (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).
 • Eğer bir oyuncu, değişiklik yapılmadan önce hakemin iznini almadan kaleci ile yer değiştirirse:
 • Hakem oyunun devamına izin verir.
 • Hakem, top oyun dışı olduğunda ilgili oyunculara ihtar verir.
 • Bu kuralın diğer bütün ihlallerinde: İlgili oyunculara ihtar verilir.
 • Rakip takım oyuncusunun, oyunun durduğu sırada topun bulunduğu yerden bir endirekt serbest vuruş yapması ile oyun yeniden başlatılır. (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).

Oyuncular ve Yedek Oyuncuların ihracı

Oyun başlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu alınabilir.
Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, maçın başlamasından önce veya sonra ihraç edilmişse, yerine başka yedek oyuncu alınmaz.

Güvenlik

Bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek herhangi bir giysi giymemeli veya (her çeşit takılar da dâhil) gereçler taşımamalıdır.

Zorunlu Giysi ve Gereçler

Bir oyuncunun giymek zorunda olduğu temel giysi ve gereçler aşağıdaki ayrı parçaları kapsar:
 • Kollu bir forma veya gömlek (eğer iç çamaşırı giyilmişse kolun rengi formanın veya gömleğin kolunun ana rengi ile aynı olmalıdır).
 • Şort (şort altı giysi kullanılması durumunda bunlar şortların ana rengi ile aynı renkte olmalıdır).
 • Tozluklar,
 • Tekmelikler,
 • Futbol ayakkabıları.

Tekmelikler
 • Tozluklar ile tamamen örtülmelidir.
 • Uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri) yapılmalıdır.
 • Yeterli bir koruma sağlamalıdır.

Renkler

iki takım, her birini diğerinden ve aynı zamanda hakem ile yardımcı hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir.
her bir kaleci kendisini diğer oyunculardan, hakem ve yardımcı hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir.

İhlaller ve Cezalar

Bu kuralın herhangi bir ihlali halinde:
 • oyunun durdurulması şart değildir.
 • giysi ve gereçleri uygun olmayan oyuncuya hakem tarafından gerekli düzeltmeleri yapması için oyun alanından çıkması bildirilir.
 • oyuncu, eğer topun ilk oyun dışı olduğu ana kadar uygun olmayan giysi ve gereçlerini düzeltmemişse, topun ilk oyun dışı olduğu anda oyun alanından çıkar.
 • giysi ve gereçlerini düzeltmek için oyun alanından çıkan oyuncu, hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar giremez.
 • hakem, oyuncunun oyun alanına girmesine izin vermeden önce giysi ve gereçlerini düzelttiğini kontrol eder.
 • oyuncu, yalnız topun oyun dışı olduğu anda oyuna girebilir.
 • Bu kuralın ihlalinden dolayı oyun alanından çıkartılan bir oyuncuya eğer hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar girerse ihtar verilir.

Oyunun Tekrar Başlaması

Eğer oyun hakem tarafından ihtar vermek için durdurulursa: oyun, hakemin oyunu durdurduğu sırada topun bulunduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılan bir endirekt serbest vuruşla yeniden başlatılır. (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Kararları

Karar 1
 • Oyuncular, slogan veya reklam içeriyorsa formalarının altındaki iç çamaşırlarını gösteremezler.
 • Giymek zorunda olduğu temel giysiler, herhangi bir politik, dini veya kişisel ifadeler içermemelidir.
 • Formasını çıkararak slogan veya reklâm gösteren oyuncular, müsabakayı organize eden kuruluş tarafından cezalandırılacaktır. Giymek zorunda olduğu temel giysilerinde politik, dini veya kişisel sloganlar veya ifadeler taşıyan oyuncunun takımı müsabakayı organize eden kuruluş veya FIFA tarafından cezalandırılacaktır.
Hakemin Yetkisi

Her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak atanan bir hakem tarafından yönetilir.

Yetki ve Görevleri

Hakem,
 • Oyun kurallarını uygular,
 • Oyunu, yardımcı hakemler ve varsa dördüncü hakem ile işbirliği içinde yönetir,
 • Kullanılan her topun Kural 2de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını kontrol eder,
 • Oyuncuların giysilerinin Kural 4te belirtilen özelliklere uygunluğuna karar verir,
 • Oyunun suresini belirler ve oyun ile ilgili kayıtlarını tutar,
 • Kuralların herhangi bir şekilde ihlalinde veya diğer bir sebepten gerekli görürse, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
 • Herhangi bir harici müdahale halinde oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
 • Bir oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varırsa oyunu durdurur ve o oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar, sakatlanan futbolcu oyun alanına ancak oyun yeniden başladıktan sonra dönebilir,
 • Bir oyuncunun hafif sakatlandığı kanısına varırsa oyunu top oyun dışı oluncaya kadar devam ettirir,
 • Kanayan yarası olan bir oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar. Bu oyuncu, ancak hakemin kanamanın durduğuna kanaat getirmesi halinde hakemin işareti ile oyun alanına dönebilir,
 • Oyunu durdurmakla, ihlali yapan takıma bir avantaj sağlayacağı hallerde oyunu devam ettirir. Düşündüğü avantajın oluşmaması halinde yapılan ihlali cezalandırır,
 • Bir oyuncunun aynı anda birden fazla ihlal yaptığı durumlarda daha ağır olan ihlali cezalandırır,
 • İhtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli şekilde cezalandırır. Gerekeni o anda yapmazsa, topun oyun dışı olduğu ilk anda yapmalıdır.
 • Sorumlu bir şekilde hareket etmeyen takım yetkililerini cezalandırır ve gerekirse oyun alanından ve çevresinden uzaklaştırır,
 • Kendisinin göremediği olaylarda, yardımcı hakemlerin verdiği bilgiye göre hareket eder,
 • Yetkili olmayan kişilerin oyun alanına girmemesini sağlar,
 • Durmuş olan oyunu tekrar başlatır,
 • Oyunculara ve / veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında meydana gelen olaylara karşın alınan disiplin tedbirleri hakkında bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlara verir.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:
cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Hakemin Kararları

Hakemin bir golün kabul edilip edilmemesi ve maç sonucu da dâhil oyunla ilgili kararları nihaidir.
Hakem, oyunu yeniden başlatmamış veya maçı bitirmemiş olması kaydı ile bir kararını sadece yanlış olduğunu fark ettiğinde, yardımcı hakem ya da dördüncü hakemin tavsiyesi üzerine, kendi takdirine dayanarak değiştirebilir.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Kararları

Karar 1

Bir hakem (veya görevliyse bir yardımcı hakem veya dördüncü hakem) aşağıdaki durumlardan sorumlu tutulamaz:
 • Bir oyuncu, yönetici veya seyircinin herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından, herhangi bir mala gelebilecek zararlardan,
 • Oyun kurallarına dayalı olarak, hakemin bir maçı durdurması, oynatması veya yönetmesi ile ilgili alacağı kararlar dolayısıyla herhangi bir kişi, kulüp, şirket, dernek veya diğer kuruluşların uğradıkları veya uğrayacakları kayıplardan.
 • Bunun kapsamı içinde olanlar:
 • Oyun alanının veya çevresinin durumu veya koşullarından veya hava şartlarından dolayı bir maçın oynanıp oynanmaması ile ilgili alacağı karar,
 • Herhangi bir nedenle bir maçın tatil edilmesi ile ilgili alacağı karar,
 • Bir oyunda kullanılan bütün gereç ve malzemenin (kale direkleri, bayrak direkleri ve top dâhil) durumu ile ilgili alacağı karar,
 • Bir oyunun seyirci müdahalesi veya tribünlerdeki olaylar dolayısıyla durdurulup durdurulmaması ile ilgili alacağı karar,
 • Sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılması için oyunun durdurulup durdurulmaması ile ilgili alacağı karar,
 • Sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılmasını istemesi ve ısrar etmesi ile ilgili alacağı karar,
 • Bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisine izin verilip verilmemesi ile ilgili alacağı karar,
 • Oyun alanı çevresinde herhangi bir kimsenin (takım ve stad görevlileri, güvenlik personeli, fotoğrafçılar veya diğer medya mensupları dâhil) bulunmasına müsaade edilip edilmemesi (bu konuda yetkili ise) ile ilgili alacağı karar,
 • Oyun kurallarına göre verdiği veya FIFA, konfederasyon, ulusal federasyon veya lig yöntem ve yönetmeliklerine göre oynanan bir maçtaki yetkilerine bağlı olarak verdiği herhangi bir karar.
Karar 2
Atandığı turnuva veya müsabakalarda dördüncü hakemin görev ve rolü Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından onaylanan ve bu yayında yer alan rehberlere uygun olmalıdır.

Görevler

Karar yetkisi hakemde olmak üzere, görevi aşağıdaki durumları işaret etmek olan iki yardımcı hakem atanır:
 • Topun ne zaman tamamıyla oyun alanından çıktığını,
 • Hangi takımın köşe vuruşu, kale vuruşu veya taç atışı yapacağını,
 • Bir oyuncunun pozisyonu dolayısı ile ne zaman ofsayt olarak cezalandırılacağını,
 • Oyuncu değişikliği istendiğini,
 • Hakemin göremediği fena hareketleri ve diğer olayları,
 • Pozisyona hakemden daha yakın olduklarında meydana gelen ihlalleri (bu, bazı özel durumlarda, ceza alanı içinde meydana gelen ihlalleri de kapsar),
 • Penaltı vuruşlarında kalecinin topa vurulmadan önce ileri hareket ettiğini ve topun gol çizgisini geçtiğini.
Yardım
 • Yardımcı hakemler, hakemin maçı oyun kurallarına göre yönetmesine yardımcı olurlar. Bazı durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrolü için oyun alanına girebilirler.
 • Bir yardımcı hakemin gereksiz müdahale veya yakışıksız hareketleri olduğunda, hakem onun görevine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir.
Oyunun Devreleri

Hakem ve oynayan iki takım aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa bir oyun 45er dakikalık iki eşit devreden oluşur. Oyunun devre sürelerini değiştirme kararı (örneğin, havanın kararması yüzünden 40ar dakikalık iki devreye indirmek) oyun başlamadan önce verilmeli ve müsabaka yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Devre Arası Süre
 • Oyuncuların devre arası dinlenmeye hakları vardır.
 • Devre arası süre 15 dakikayı aşmamalıdır.
 • Müsabaka yönetmeliklerinde devre arası süre belirtilmelidir.
 • Devre arası süre ancak hakemin izni ile değiştirilebilir.
Kayıp Zaman için Ek Süre

Aşağıdaki durumlar nedeniyle kaybolan süre ait olduğu devreye eklenecektir:
 • Oyuncu değişiklikleri,
 • Oyuncu sakatlanmalarının değerlendirilmesi,
 • Sakatlanan oyuncuların tedavi için oyun alanından çıkarılmaları,
 • Zaman geçirilmesi,
 • Herhangi bir diğer neden dolayısıyla,
 • Eklenecek süre hakemin takdirine bağlıdır.
Penaltı Vuruşu

Bir penaltı vuruşu yapılacak ya da tekrar edilecekse, o yarının süresi penaltı vuruşu tamamlanana kadar uzatılır.

Maçın Tatil Edilmesi

Müsabaka yönetmelikleri aksini belirtmediği sürece tatil edilen maçlar yeniden oynanır.

Başlama Vuruşundan Önce

Para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer.
Diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar.
Para atışını kazanan takım ikinci yarıda başlama vuruşunu yapar.
Maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.

Başlama Vuruşu

Oyunu başlatmak veya tekrar başlatmak için yapılan başlama vuruşu:
 • Maç başlangıcında,
 • Bir gol atıldıktan sonra,
 • Maçın ikinci yarısının başlangıcında,
 • Eğer oynanırsa, her iki uzatma devresinin başlangıcında yapılır.
 • Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.
Yöntem
 • Bütün oyuncular kendi yarı alanlarında bulunur,
 • Başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta olurlar,
 • Top orta noktada hareketsiz bir şekilde durur,
 • Hakem işaret verir,
 • Top, vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği anda oyunda olur,
 • Vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunamayacaktır.
 • Bir takımın kazandığı her golden sonra başlama vuruşu diğer takım tarafından yapılacaktır.
İhlaller ve Cezalar

Vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:
 • Rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verilir. (bakınız
 • Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).
 • Başlama vuruşu yönteminin herhangi bir başka surette ihlali durumunda:
 • Vuruş tekrar edilir.
Hakem Atışı

Top oyundayken, oyunun oyun kurallarında belirtilmeyen herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulması halinde, oyun bir hakem atışı ile yeniden başlatılır.

Yöntem

Oyun kale alanı içerisinde durdurulmadığı sürece, hakem oyunu, topun oyun durdurulduğu anda bulunduğu yerden topu yere bırakarak başlatır; oyunun kale alanı içinde geçici olarak durdurulması halinde, oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı, oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerindeki bir noktadan yapılır.

Top yere değdiğinde oyun tekrar başlamış olacaktır.

İhlaller ve Cezalar

Hakem atışı, aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır:
 • Top yere değmeden önce bir oyuncu topa dokunursa,
 • Top, yere değdikten sonra, hiç bir oyuncuya değmeden oyun alanı dışına çıkarsa.
Topun Oyun Dışında Olması

Top aşağıdaki hallerde oyun dışıdır:
 • Top kale çizgisini veya taç çizgisini havadan veya yerden tamamen geçtiği zaman,
 • Oyun hakem tarafından durdurulduğu zaman.
Topun Oyunda Olması
futbol-kurallari-topun-oyunda-kalmasi.png

Ofsayt Pozisyonu

Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.

Bir oyuncu eğer: rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır.

Bir oyuncu eğer:
 • Kendi yarı alanında ise, veya
 • Sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise, veya
 • Son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise, ofsayt pozisyonunda değildir.
ihlal

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşının topla oynadığı anda hakemin kanaatine göre:
 • Oyuna müdahale ederek, veya
 • Rakibe müdahale ederek, veya
 • Bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek aktif oyuna dahil olursa ofsayt olarak cezalandırılır.

ihlal Olmaması
 • Oyuncunun topu doğrudan doğruya
 • Kale vuruşundan, veya
 • Taç atışından veya
 • Köşe vuruşundan alması durumunda bir ofsayt ihlali yoktur.

İhlaller ve Cezalar

Bir ofsayt ihlali durumunda hakem, rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verir (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).
Fauller ve Fena Hareketler aşağıdaki şekillerde cezalandırılır:

Direkt Serbest Vuruş

Bir oyuncunun aşağıdaki yedi ihlalden birini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yapması durumunda rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:
 • Rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teşebbüs ederse,
 • Rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,
 • Rakibin üzerine sıçrarsa,
 • Rakibe şarj yaparsa,
 • Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,
 • Rakibini iterse,
 • Rakibe ayakla müdahale (tackle) ederse.
 • Ayrıca, oyuncunun aşağıdaki üç ihlalden birini yapması halinde rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:
 • Rakibini tutarsa,
 • Rakibine tükürürse,
 • Bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).
Direkt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).

Penaltı Vuruşu

Eğer yukarıda belirtilen on ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir.

Endirekt Serbest Vuruş

Kalecinin kendi ceza alanında aşağıdaki dört ihlalden birini yapması halinde rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:
 • Topu oyuna bırakmadan önce eliyle altı saniyeden daha uzun süre kontrol ederse,
 • Topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce topa tekrar eliyle dokunursa,
 • Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,
 • Takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa.
 • Bir oyuncunun hakemin kanaatine göre aşağıdaki ihlallerden birini yapması halinde rakip takım lehine bir endirekt
serbest vuruş verilir:
 • Tehlikeli bir tarzda oynarsa,
 • Rakibinin ilerlemesine mani olursa,
 • Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,
 • Daha önce Kural 12de belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyunun durdurulmasına neden olan bir ihlalde bulunursa.
Endirekt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır. (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).

Disiplin Cezaları
 • Bir oyuncuya, yedek oyuncuya ya da değiştirilmiş oyuncuya ihtar verildiğini belirtmek amacıyla sarı kart kullanılır.
 • Bir oyuncu, yedek oyuncu ya da değiştirilmiş oyuncunun ihraç edildiğini belirtmek amacıyla kırmızı kart kullanılır.
 • Yalnızca bir oyuncuya, yedek oyuncuya veya değişiklikle oyundan çıkan oyuncuya kırmızı veya sarı kart gösterilebilir.
 • Hakem, oyun alanına girdiği andan bitiş düdüğü sonrasında oyun alanını terk edinceye kadar disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.
 • Bir oyuncu oyun alanı içinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme, yardımcı hakeme veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin şekline göre cezalandırılır.
İhtar Verilecek Haller

Eğer bir oyuncu, aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart gösterilir:
 • Sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise,
 • Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,
 • Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,
 • Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,
 • Oyun bir köşe vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmaz ise,
 • Hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,
 • Hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.
Yedek bir oyuncu ya da değiştirilmiş bir oyuncu, aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa, hakem tarafından ihtar verilip sarı kart gösterilir:
 • Sportmenlik dışı davranışlarda bulunursa,
 • Sözle ya da hareketle itiraz ederse,
 • Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,
İhraç Verilecek Haller

Eğer bir oyuncu, yedek bir oyuncu ya da değiştirilmiş bir oyuncu aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa kırmızı kart gösterilip oyundan ihraç edilir:
 • Ciddi faullü oyundan suçlu ise,
 • Şiddetli hareketten suçlu ise,
 • Rakibe veya bir başkasına tükürürse,
 • Topla bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç),
 • Kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,
 • Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve / veya baş ve el kol hareketleri yaparsa,
 • Aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa,
 • İhraç edilen oyuncu, yedek oyuncu ya da yedek oyuncu ile değiştirilen oyuncu oyun alanının çevresini ve teknik alanı terk etmelidir.
Serbest Vuruş Çeşitleri

Serbest vuruşlar direkt veya endirekttir.
Direkt Serbest Vuruş
Topun Kaleye Girmesi
 • Eğer, bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse, gol verilir.
 • Eğer, bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse rakip takım lehine bir köşe vuruşu verilir.
Endirekt Serbest Vuruş

İşareti
Hakem bir endirekt serbest vuruşu, kolunu başının üstünden yukarı doğru kaldırarak işaret eder. Vuruş yapılıp top başka bir oyuncuya değinceye veya oyun dışı kalıncaya kadar kolunu bu durumda tutar.

Topun Kaleye Girmesi
Ancak topun kaleye girmeden önce bir başka oyuncuya dokunması halinde gol olabilir.
eğer, bir endirekt serbest vuruşta topun doğrudan doğruya rakibin kalesine girmesi halinde bir kale vuruşu verilir.
eğer bir endirekt serbest vuruşta topun doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girmesi halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilir.

Yöntem

Hem direkt hem de endirekt serbest vuruşlarda, vuruş yapılırken top hareketsiz durmalı ve vuruşu yapan oyuncu başka bir oyuncu dokunmadan önce topa dokunmamalıdır.

Serbest Vuruşun Pozisyonu

Ceza alanı içinde serbest vuruş

Savunan takım lehine direkt veya endirekt serbest vuruş:
 • Bütün rakip oyuncular toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunmalıdır,
 • Bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dışında kalmalıdır,
 • Top, doğrudan doğruya ayakla vurularak ceza alanı dışına çıkınca oyuna girmiş olur,
 • Kale alanı içinde verilen bir serbest vuruş, kale alanının içinde herhangi bir yerden yapılabilir.
 • Hücum eden takım lehine endirekt serbest vuruş:
 • Bütün rakip oyuncular, kendi kale direkleri arasındaki kale çizgisi üstünde bulunmaları dışında, top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunmalıdırlar,
 • Top, vuruş yapılıp hareket ettiği anda oyundadır,
 • Kale alanı içindeki bir endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktasından yapılır.
Ceza alanı dışında serbest vuruş:
 • Bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar,
 • Top, vuruş yapılıp hareket ettiği anda oyundadır,
 • Serbest vuruş ihlalin yapıldığı yerden veya ihlalin yapıldığı anda topun bulunduğu yerden yapılır (ihlale göre).
İhlaller ve Cezalar

Eğer bir serbest vuruş sırasında rakip oyuncu topa gerekli mesafeden daha yakınsa: vuruş tekrarlanır.

Eğer, savunan takım tarafından kendi ceza alanı içinden yapılan bir serbest vuruşta top, doğrudan doğruya ceza alanı dışına gönderilmemişse: vuruş tekrarlanır.

Kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılan serbest vuruş

Eğer, top oyuna girdikten sonra, vuruşu yapan oyuncu (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya değmeden önce topa ikinci kez dokunursa: ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).

Eğer, top oyuna girdikten sonra, vuruşu yapan oyuncu başka bir oyuncuya dokunmadan önce bilerek topla elle oynarsa:
 • İhlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu),
 • Eğer ihlal, vuruşu yapan oyuncunun ceza alanı içinde olmuşsa bir penaltı vuruşu verilir.
 • Kaleci tarafından yapılan serbest vuruş
Eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması dışında), başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa: ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu),

Eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topla elle oynarsa:
 • ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu),
 • ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).
 • Bir penaltı vuruşu, top oyunda iken, cezası direkt serbest vuruş olan on ihlalden birini kendi ceza alanı içinde yapan bir takımın aleyhine verilir.
 • Bir penaltı vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.
 • Her iki devrenin sonunda veya uzatma devrelerinin sonunda verilen bir penaltı vuruşu için gerekli süre verilir.
Top ve Oyuncuların Pozisyonu

Top:
 • Penaltı noktasına konur.
 • Vuruşu yapacak oyuncu:
 • Açıkça belirlenir.
 • Savunmadaki kaleci:
 • Vuruş yapılıncaya kadar kale direkleri arasında kendi kale çizgisi üzerinde yüzü vuruşu yapacak oyuncuya dönük durumda bulunur.
 • Diğer bütün oyuncular:
 • Oyun alanı içinde,
 • Ceza alanı dışında,
 • Penaltı noktasının gerisinde,
 • Penaltı noktasından en az 9.15 m. (10 yarda) mesafede bulunurlar.
Yöntem
 • Oyuncular bu kural doğrultusunda pozisyonlarını aldıktan sonra hakem, penaltı vuruşunun yapılması için işaret verir,
 • Vuruşu yapan oyuncu topu ileri doğru vurmalıdır,
 • Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz,
 • Top, vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği anda oyundadır.
 • Oyunun normal süresi içinde veya penaltı vuruşunun yapılabilmesi veya tekrarlanması için devre sonunda ya da süre sonunda verilen ek sürede bir penaltı vuruşu kullanıldığında:
 • Top kale direklerinden herhangi birine ya da her ikisine ve/veya üst direk ve/veya kaleciye dokunduktan sonra, kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçerse gol yapılmış sayılır.
 • Penaltı vuruşunun ne zaman tamamlandığına hakem karar verir.
İhlaller ve Cezalar

Eğer hakem bir penaltının atılması için işaret verdikten sonra ve top oyuna girmeden önce aşağıdaki durumlardan birisi olursa:

Vuruşu yapan oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse:
 • Hakem vuruşa izin verir,
 • Top kaleye girerse vuruş tekrarlanır,
 • Top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan takım lehine ihlalin olduğu yerden bir endirekt serbest vuruşla oyunu tekrar başlatır.
Kaleci oyun kurallarını ihlal ederse:
 • hakem vuruşa izin verir,
 • top kaleye girerse gol yapılmış olur,
 • top kaleye girmezse vuruş tekrarlanır.
Vuruşu yapanın takım arkadaşı oyun kurallarını ihlal ederse:
 • Hakem vuruşa izin verir,
 • Top kaleye girerse vuruş tekrarlanır,
 • Top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan takım lehine ihlalin olduğu yerden bir endirekt serbest vuruşla oyunu tekrar başlatır.
Kalecinin takım arkadaşı oyun kurallarını ihlal ederse:
 • Hakem vuruşa izin verir,
 • Top kaleye girerse, gol yapılmış olur,
 • Top kaleye girmezse, vuruş tekrarlanır.
Hem savunma yapan hem de hücum eden takımın birer oyuncusu oyun kurallarını ihlal ederse: vuruş tekrarlanır.

Penaltı vuruşu yapıldıktan sonra, eğer:

Vuruşu yapan oyuncu (elle oynaması dışında), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa: ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir (bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).

Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce bilerek topla elle oynarsa: ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir(bakınız Kural 13 Serbest Vuruş Pozisyonu).

Top ileri doğru hareket ederken bir dış etkene dokunursa: vuruş tekrarlanır.

Top kaleciden, üst direkten veya direklerden geri döndükten sonra bir dış etkene dokunursa:
 • Hakem oyunu durdurur,
 • Topa dokunan dış etken kale alanı içerisinde olmadığı sürece, oyun dış etkenin topa dokunduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlatılır. Topa dokunan dış etkenin kale alanı içerisinde olması durumunda, oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı, oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerindeki bir noktadan yapılır.
 • Taç atışı, oyunu tekrar başlatma yöntemidir.
 • Taç atışı, topun tamamı havadan veya yerden, taç çizgisini geçtiği zaman, topun taç çizgisini
 • Geçtiği yerden, topa son dokunan oyuncunun rakibi tarafından yapılır.
 • Taç atışından doğrudan doğruya bir gol yapılamaz.

Kaynak ve daha detaylı bilgi için: TFF Futbol oyun kuralları
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
Üst