Futbolun kuralları nelerdir

Sehbal Üye
Futbol Kuralları, Futbolun kuralları nelerdir

Bütün dünyada en çok ilgi uyandıran spor olan futbolun kurallarını biliyor musunuz? O kadar basit görünsede hakemlerin işi bu kuralları uygulamak.

OYUN ALANI

Boyutlar : Oyun Alanı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Taç çizgilerinin uzunluğu kale çizgilerinin uzunluğundan fazla olmalıdır.

Uzunluk : en az 90 m. (100 yarda) - en çok 120 m. (130 yarda)Genişlik : en az 45 m. (50 yarda) - en çok 90 m. (100 yarda)

ULUSLARARASI MAÇLAR

Uzunluk : en az 100 m. (110 yarda) - en çok 110 m. (120 yarda)Genişlik : en az 64 m. (70 yarda) - en çok 75 m. (80 yarda)

OYUN ALANININ IŞARETLENMESI

Oyun alanı çizgilerle belirlenir. Bu çizgiler sınırladıkları alana dahildir. Uzun olan iki kenar çizgilerine taç, daha kısa olan diğer iki kenar çizgilerine kale çizgisi denir. Bütün çizgiler en çok 12 cm. (5inç) genişliğinde olmalıdır.

Oyun alanı bir orta çizgi ile ikiye ayrılır. Başlama noktası bu çizginin tam ortasına işaretlenir. Bu nokta merkez olarak 9.15 m. (10 yarda) yarıçaplı bir daire çizilir.

Kaleler

Kaleler, her bir kale çizgisinin ortasına yerleştirilmelidir. Bunları bayrak direklerinden eşit uzaklıkta yukarı doğru dik iki direkle bunları birleştirilen yatay bir üst direkten olutur.

İki direk arasındaki mesafe içten 7.32 m. (8yarda), üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği 2.44 m. (8 feet)'dir.

Her iki direk ile üst direk aynı kalınlıkta ve en çok 12 santimetre (5 inç) olmalıdır. Kale çizgileri de kale direkleri ile aynı genişlikte olurlar. Kalelere kale ağları, direklere üst direğe ve yere iyice tutturulmak ve kaleciye hareket serbestisi vermek şartı ile takılabilir.Kale direkleri ve üst direk beyaz renkte olmalıdır.

Kale Alanı

Kale alanları, oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir:

Kale direklerinin iç kenarlarından 5.5 m. (6 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, saha içine doğru 5.5 m. dik (6 yarda) uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan kale alanıdır.

Ceza Alanı

Ceza alanı oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir.

Kale direklerinin iç kenarlarından 16.5 m. (18 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, saha içine doğru 16.5 m. (18 yarda) dik uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan ceza alanıdır.

Her bir ceza alanı içinde kale direklerinden eşit uzaklıkta ve kale çizgisine 11 m. (12 yarda) mesafede bir penaltı noktası işaretlenir. Ceza alanı dışına merkezi penaltı noktası olan 9.16 m. (10 yarda) yarıçaplı bir daire yayı çizilir.

Bayrak Direkleri

Her köşeye, en az 1.5 m. (5 ayak) yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir direk dikilir. Bayrak direkleri ayrıca, orta saha çizgisi hizasında, taç çizgisinin en az 1 m. (1 yarda) dışına dikilebilir.

Köşe Yayı

Her bir köşe Bayrak direğinden itibaren oyun alanı içine 1 m. (1 Yarda) yarıçaplı çeyrek daire yayı çizilir.

Güvenlik

Kaleler yere sağlam bir şekilde sabitleştirilmelidir. Portatif kaleler, bu şartlara uyduğu takdirde kullanılabilir.

TOP

Nitelikleri ve Ölçüleri

Top: yuvarlak, deriden veya bir diğer uygun malzemeden imal edilmiş, çevresi en çok 70 santimetre 828 inç), en az 68 santimetre (27 inç), ağırlığı oyunun başlangıcında en çok 450 gr (16 onz), en az 410 gr (14 onz) basıncı deniz seviyesinde 0.6-1.1 atmosfer (600 gr/cm2 - 1100 gr/cm2; 8.5 lbs/sq.in. - 15.6 lbs/sq.in) arasında olacaktır.

Kusurlu Topun Değiştirilmesi

·oyun durdurulur.

·oyun yedek topla ilk topun kusurlu hale geldiği yerden bir hakem atışı ile başlanır.

Eğer top, bir başlama vuruş, kale vuruşu, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı vuruşu veya taç atışı için oyun dışı olduğu sırada patlar veya kusurlu hale gelirse:

·oyun gereken vuruş veya atışıyla başlanır.

Top oyun süresince hakemin onayı olmadan değiştirilemez.

OYUNCULARIN SAYISI

Oyuncular

Oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en çok 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında yapılır. Eğer takımlardan birinde 7'den az oyuncu varsa, o maç başlatılamaz.

Resmi Maçlar

FIFA'nın konfederasyonların veya ulusal federasyonların düzenlediği maçlarda en çok üç oyuncu değiştirilebilir. Müsabaka yönetmeliğinde, 3 ile 7 arasında olmak üzere yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir.

Diğer Maçlar

Diğer maçlarda, eğer; takımlar değiştirilecek azami oyuncu sayısında anlaşırlarsa hakeme maçtan önce bildirilirse, en çok 5 oyuncu değiştirilebilir. Hakeme bildirilmezse veya değiştirilecek oyuncu sayısında anlaşma maç başlamadan sağlanamazsa, en çok 3 oyuncu değiştirilebilir.

Bütün Maçlar

Bütün maçlarda, yedek oyuncuların isimleri maç başlamadan önce hakeme verilmelidir. İsmi verilmeyen yedek oyuncular maçta oynayamazlar.

Oyuncu Değiştirme Yöntemi

Bir oyuncu yedek oyuncu ile değiştirme aşağıdaki şartlarda yapılmalıdır:

1.Değiştirme yapılmadan önce hakeme haber verilir,

2.Yedek oyuncu, ancak yerini alacağı oyuncu oyun alanından çıktıktan ve hakemden gir işaretini aldıktan sonra oyun alanına girer,

3.Yedek oyuncu, yalnız oyunun durduğu bir anda ve orta saha çizgisi hizasından oyun alanına girer,

4.Oyuncu değiştirme, yedek oyuncu sahaya girince tamamlanmış olur,

5.Oyun alanına giren yedek oyuncu o andan itibaren oyuncu kabul edilir, oyun alanından çıkanın oyuncu niteliği bitmiş olur,

6.Yedek oyuncu ile yer değiştiren oyuncu tekrar oyuna giremez,

7.Bütün yedek oyuncular, oyuna girsin veya girmesin, hakemin otorite ve karar yetkisine tabidir.

Kaleci Değiştirme

1.Diğer oyunculardan herhangi biri,

2.Hakeme önceden haber verilmek,

Değişme oyunun durduğu bir anda yapılmak şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir.

İhlaller/Cezalar

Eğer bir yedek oyuncu oyun alanına hakemin izni olmaksızın girerse:

a) oyun durdurulur.

b) girene ihtar verilip sarı kart gösterilir ve oyun alanından çıkartılır,

c) oyun durdurulduğu anda topun olduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlanır.

Eğer bir oyuncu, önceden hakemin iznini almadan, kaleci ile yer değiştirirse:

a) oyun devam eder,

b) ihlali yapan oyunculara, topun ilk oyundışı olduğu anda ihtar verilip sarı kart gösterilir.

Bu kuralın diğer bütün ihallerinde:

ihlali yapan oyunculara ihtar verilip sarı kart gösterilir.

Oyunun Tekrar Başlaması

Eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa:

oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak bir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır.

Oyuncu ve Yedek Oyuncuların İhracı

Oyun batlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmit bir yedek oyuncu alynabilir. Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, maçın başlamasından önce veya sonra ihraç edilmişse, yerine başka yedek oyuncu alınmaz.

Oyuncuların Giysi ve Gereçleri

Güvenlik

Bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek her hangi bir giysi giymemeli veya (her çetit takylar da dahil) gereçler taşımamalıdır.

Gerekli Giysiler

Bir oyuncunun gerekli olan giysileri

·forma veya gömlek,

·şort (eğer tayt giyilirse, taytın rengi şortun esas renginde olmalı),

·tozluklar,

·tekmelikler,

·futbol ayakkabılarından oluşur.

Tekmelikler

·tozluklar ile tamamen örtülmelidir.

·uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri) yapılmalıdır.

·yeterli bir koruma sağlamalıdır.

Kaleciler

Her kaleci, kendisini diğer oyunculardan, hakemden ve yardımcı hakemlerden ayırt edecek renkte giyinir.

İhlaller/Cezalar

Bu kuralın herhangi bir ihlali halinde:

· oyunun durdurulması şart değildir.

· giysi ve gereçleri uygun olmayan oyuncuya hakem tarafından gerekli düzeltmeleri yapması için oyun alanından çıkması bildirilir.

·oyuncu, eğer topun ilk oyun dışı olduğu ana kadar uygun olmayan giysi ve gereçlerini düzeltmemişse, topun ilk oyun dışı olduğu anda oyun alanından çıkar,

·giysi ve gereçlerini düzeltmek için oyun alanından çıkan oyuncu hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar giremez.

·hakem, oyuncunun oyun alanına girmesine izin vermeden önce giysi ve gereçlerini düzelttiğini kontrol eder,

·oyuncu yalnız topun oyun dışı olduğu anda oyuna girebilir.

Bu kuralın ihlalinden dolayı oyun alanından çıkartılan bir oyuncu eğer hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar girerse (veya ilk defa girerse) ihtar verilip sarı kart gösterilir.

Oyunun Tekrar Başlaması

Eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa: oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak bir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır.

OYUN SÜRESI

Oyunun Devreleri

Hakem ve oynayan iki takım aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa bir oyun 45'er dakikalıkiki eşit devreden oluşur. Oyunun devre sürelerini değiştirmek için karar (örneğin, havanın kararması yüzünden 40'ar dakikalık iki devreye indirmek) verilmesi oyun başlamadan önce verilmeli ve müsabaka yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Devre Arası

Oyuncuların devre arası dinlenmeye hakları vardır. Devre arası 15 dakikadan uzun olmamalıdır. Müsabaka yönetmeliklerinde devre arası zaman süresi belirtilmelidir. Devre arası zamanı ancak hakemin izni ile değiştirilebilir.

Kayıp Zaman İçin Uzatma

Aşağıdaki durumlar nedeniyle kaybolan süre ait olduğu devreye eklenecektir.

a) oyuncu değiştirmeleri

b) oyuncuların sakatlanmaları,

c) sakatlanan oyuncuların tedavi için oyun alanından çıkarılmaları,

d) zaman geçirilmesi,

e) herhangi bir diğer neden dolayısıyla.

Eklenecek süre hakemin takdirine bağlıdır.

Penaltı Vuruşu

Her iki devrenin veya uzatma devrelerinin sonunda yapılacak penaltı vuruşu için gerekli süre eklenecektir.

Uzatma Devreleri

Müsabaka yönetmelikleri bir oyuna iki eşit uzatma devresi ilave edilmesi gerektiğini içerebilir. Bu durumda 8 nci kuralın hükümleri dikkate alınmalıdır.

Tatil Edilen Maç

Müsabaka yönetmeliği aksini belirtmedikçe, tatil edilmiş bir maç tekrar edilir.

OYUNUN BAŞLAMASI

Başlama Vuruşundan önce para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer.

Diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar. Para atışını kazanan takım ikini yarıda başlama vuruşunu yapar. Maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.

Başlama Vuruşu

Oyunu başlatmak veya tekrar başlatmak için yapılan başlama vuruşu:

a) oyunun başlangıcında,

b) bir gol atıldıktan sonra,

c) maçın ikinci yarısının başlangıcında,

d) eğer oynanırsa, her iki uzatma devresinin başlangıcında yapılır,

Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.

Yöntem

a) bütün oyuncular kendi yarı alanlarında bulunacaklardır,

b) başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta olurlar,

c) top orta noktada hareketsiz bir şekilde duracaktır,

d) hakem bir işaret verecektir.

e) top, vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği andan oyunda olacaktır.

f) vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunmayacaktır.

Bir takımın kazandığı her golden sonra başlama vuruşu diğer takım tarafından yapılacaktır.

İhlaller / Cezalar

Eğer vuruşu yapan oyuncu top bir batka oyuncuya dokunmadan önce ikinci kez dokunursa: rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verilecektir.

Başlama vuruşu yönteminin herhangi bir başka surette ihlali durumunda: vuruşu tekrar edilecektir.

Hakem Atışı

Oyun, top oyunda iken tayet Oyun Kurallarynda belirtilmeyen bir nedenle geçici olarak durdurulmuşsa oyuna yeniden bir hakem atışı ile devam edilecektir.

TOPUN OYUNDA VE OYUN DIŞI OLMASI

Topun Oyundışı Olması

Top aşağıdaki hallerde oyun dışında olacaktır:

- top kale çizgisini veya taç çizgisini, havadan veya yerden, tamamen geçtiği zaman oyun hakem tarafından durdurulduğu zaman.

Topun Oyunda Olması

Top: - kale direklerine, üst direğe veya köşe bayrak direklerinden birisine çarpıp oyun alanı içine döndüğü oyun alanı içinde bulundukları sırada hakem veya yardımcı hakemlerden birisine çarptığı, durum da dahil olmak üzere, oyun dışı olmadığı bütün durumlarda oyundadır.

Gol Yapma Yöntemi

Gol Yapma

Bir gol, golü atan takımın gol öncesi oyun kurallarını ihlal etmemiş olması şartıyla, topun tamamının kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçmesi ile yapılır.

Kazanan Takım

Bir maçta daha fazla gol atan takım maçı kazanmış sayılır. Eğer her iki takım eşit sayıda gol atmış veya hiç gol atılmamış ise maç berabere sonuçlanmış olur.

Müsabaka Yönetmeliği

Yönetmeliklere, berabere sonuçlanan maçlarda maçı kazanan takımı belirlemek için, uzatma devreleri veya IFAB'ın onayladığı yöntemleri içeren kararlar konulabilir.

Ofsayd

Ofsayd Pozisyonu

Sadece ofsayd pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.

Bir oyuncu eğer:

- rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayd pozisyonundadır.

Bir oyuncu eğer: kendi yarı alanından ise veya

sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise

veya son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise, ofsayd pozisyonunda değildir.

İhlal

Ofsayd pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşı tarafından oynandığı anda, hakemin kanısına göre,oyuna müdahale ederek veya rakibe müdahale (tesir) ederek veya bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek, aktif oyunun içinde olursa ofsayd olarak cezalandırılır.

İhlal Olmaması

Eğer top, bir oyuncuya doğrudan doğruya kale vuruşundan veya taç atışından veya köşe vurutundan, gelirse bir ofsayd ihlali yoktur.

İhlaller / Cezalar/faul

Futbol Oyun Kuralları

Diretk, endirekt ya da penaltı vuruşu ile cezalandırılan faul ve fena hareketler, karşı tarafa zarar verme amacı taşıması halinde ihtar ve ihraçla da sonuçlanabilir.

Fauller ve Fena Hareketler aşağıdaki şekillerde cezalandırılır:

Direkt Serbest Vuruş Eğer, bir oyuncu aşağıda belirtilen 6 ihlalden birisini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yaparsa rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

1- Rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teşebbüs ederse,

2- Rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,

3- Rakibin üstüne sıçrarsa,

4- Rakibe şarj yaparsa,

5- Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,

6- Rakibini iterse. Ayrıca, eğer bir oyuncu aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

7- Topu kazanmak için ayakla müdahale ederken (tackle) topa dokunmadan önce rakibe dokunursa,

8- Rakibini tutarsa,

9- Rakibe tükürürse,

10- Topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç). Direkt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır.

Penaltı Vuruşu

Eğer yukarıda belirtilen 10 ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir.

Endirekt Serbest Vuruş

Kaleci, kendi ceza sahasında, aşağıdaki 5 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir: Topu eliyle kontrol ettikten sonra altı saniye içinde oyuna bırakmazsa Topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce, topa tekrar eliyle dokunursa, Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa, Takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa, zaman geçirirse. Eğer bir oyuncu hakemin kanatına göre aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir: Tehlikeli tarzda oynarsa, Rakibinin ilerlemesine mani olursa, Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa, 12.madede belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyun durdurulduğunda. Endirekt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır.

Disiplin Cezaları

İhtar Verilecek Haller

Eğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart gösterilir:

1- Sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise,

2- Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,

3- Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,

4- Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,

5- Oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmaz ise,

6- Hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,

7- Hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.

İhraç Verilecek Haller

Eğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihraç edilip kırmızı kart gösterilir:

1- Ciddi faullü oyundan suçlu ise,

2- Şiddetli hareketten suçlu ise,

3- Rakibe veya bir başkasına tükürürse,

4- Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç)

5- Kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,

6- Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa,

7- Aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Bjkli Osman
B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst