Dalmaçya Hakkında Bilgi

deep Harbi Aktif Üye
Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında yer alan güney bölgesine verilen isim. Bu bölge İstria Yarımadası'ndan başlayıp kuzeyde Cattaro Körfezi'ne kadar uzanır. Kıyısında irili ufaklı adaları da kapsar. Üst kesiminde Dinarik Alpleri sıradağları bulunmaktadır.

Dalmaçya, 1918 yılına kadar Avusturya yönetimindeydi. O yıllarda yüz ölçümü 12.830 kilometrekare ve nüfusu 650.000'di. Yugoslavya idaresine geçtikten sonra Split ve Dubrovnik adı altında ikiye bölündü ve güney ucundaki Kotar'dan ayrıldı.

Turizm açısından güney bölgesindeki adalar önemlidir. Ülkenin Adriya Denizi kıyılarında yer alan büyük şehirleri Split, Dubrovnik, Siberik, Zatar deniz yolu ile birbirlerine bağlıdırlar.

Nüfus ve Toplum

Ülke nüfusunun çoğunu Sırplar ve Hırvatlar oluşturur. İtalyan-Venedik kültürü etkili olmuştur. Halkının çoğunluğu Hristiyan ve Katolikt'ir. Güneye doğuda Ortodokslar da yer alır. Halk genellikle milli kıyafetler giyer. 1898 yılına kadar ülkede konuşulan dil Dalmatça idi. Günümüzde ise Sırpça ve Hırvatça konuşulur.

Coğrafya

Topraklarının jeolojik yapısını tebeşir ve eosen kalkerleri oluşturan Dalmaçya'nın kırmızı toprakları çok verimlidir. Bu topraklar hava aşındırmaları sonucu meydana gelmiştir. Ülke topraklarını Zramanja, Krka ve Cetini gibi ırmaklar sular. Karstik bölge olan Dalmaçya'da irili ufaklı pek çok göl yer vardır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Kıyı kesimlerde Akdeniz iklimi hakimdir. Riviera ve Yunanistan kıyılarına göre kışlar ılık, yazlar ise serindir, iç kısımlarında sert kara iklimi mevcuttur.

Tarih

Dalmaçya eski çağlarda İllirya'nın bir bölümüydü. Romalılarla yaptığı savaştan sonra MÖ 33 yıllarında Augusta tarafından İllirium bölgesine, sonra Büyük Theodosius zamanında Batı Roma'ya, Daha sonra da 489'da Doğu Gotları ülkesine, 526'da da Bizans İmparatorluğu'na geçti. Miladi 7. yüzyılda Hırvatların ve Sırpların eline geçen bu ülke sonradan Macarların saldırısına uğrayarak Bizans'ın hakimiyetinden çıktı. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun fethiyle barış ve huzur ortamını sağlamış oldu. Ancak 1699'da yapılan Karlofça Anlaşması ve 1718'de yapılan Pasarofça Sözleşmesi sonucu Venediklilerin eline geçti. Sonraki dönemlerde ise Avusturya, Fransa ve Avusturya'nın hakimiyetine girdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya-Macaristan Devleti'nden de ayrılarak Yugoslavya ile birleştirildi. 1990 yılından sonra doğu blokunda görülen özgürlük hareketleri Yugoslavya'ya da sıçradı. Yugoslavya'yı meydana getiren cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Dalmaçya, Hırvatistan Cumhuriyeti'ne geçmiş oldu.

Yüz ölçümü: Dubrovnik; 1.782 kilometrekare, Split; 4.534 kilometrekare

Dalmaçya nerede?

Dalmaçya haritası
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst