Comparative ve superlative konu anlatımı

deep Harbi Aktif Üye
Comparative ve superlative konu anlatımı

Comparative and Superlative

Comparative and Superlative Forms
Karşılaştırma ve üstünlük durumları

The Comparative Form
Karşılaştırma durumu

The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.

Sıfatlara -er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.

Examples:
Örnekler:


They chose a darker brown paint than their neighbors.
Komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler.

This apple is bigger.
Bu elma daha büyük.

This apple is smaller.
Bu elma daha küçük.

This man is taller.
Bu adam daha uzun.

This man is shorter.
Bu adam daha kısa.

Swimming is less dangerous.
Yüzme daha az tehlikelidir.

Bungee-jumping is more dangerous.
Bungee-jumping daha tehlikelidir.

The Superlative Form
Üstünlük durumu

The superlative form, which is made by adding -est or a preceding mostto the adjective, shows the greatest degree of a quality or quantity among three or more persons or things.

Sıfatlara –est son eki eklemek ya da önlerine most kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan üstünlük durumu, bir kişi ya da nesnenin bir özelliğe, diğer benzerlerine gore en üst düzeyde sahip olduğunu anlatır.

Examples:
Örnekler:


They chose the darkest brown they could find.
Bulabildikleri en koyu kahverengiyi seçtiler.

This apple is the smallest.
Bu elma en küçük.

This apple is the biggest.
Bu elma en büyük.

Swimming is the least dangerous.
Yüzme en az tehlikeli.

Bungee-jumping is the most dangerous.
Bungee-jumping en tehlikeli.

Be careful not to create a double comparative or superlative.
Bir sıfatı yanlışlıkla iki yolu da kullanarak karşılaştırma ya da üstünlük durumuna getirmeyin.

Examples:
Örnekler:

Comparative

Incorrect - Today is more colder than yesterday.
Yanlış

Correct - Today is colder than yesterday.
Doğru - Bugün dünden daha soğuk

Superlative

Incorrect - She is the most fastest runner.
Yanlış

Correct - She is the fastest runner.
Doğru - O en hızlı koşucu.

Some adjectives do not have comparatives or superlatives because they are already absolute in meaning
Bazı sıfatlar anlam olarak zaten mutlak oldukları için karşılaştırma ya da üstünlük durumları yoktur

Examples: unique, Roman, dead, favorite, empty.
Örnekler: eşsiz, Romalı, ölü, favori, boş

Incorrect: The tour guide was very French.
Yanlış

The tour guide has to be either a French person or not, so cannot be described as "very" French.
Rehber ya Fransızdır ya da daha değildir. "Çok Fransız" ya da "az Fransız" olamaz.

Correct: The tour guide was French.
Doğru - Rehber Fransızdı.

Incorrect: The antique was the most unique.
Yanlış

Unique means one of a kind. Something cannot be more one of a kind than it already is.
"Unique" = "Eşsiz" bir kavramın tek örneğini ifade eder. Bir şey, bir kavramın tek örneği olmayı daha az ya daha çok gerçekleştiremez

Correct: The antique was unique.
Doğru - Antika eşsizdi (türünün tek örneğiydi).
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst