Superlative

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
SUPERLATIVE

(En üstünlük derecesi)
"Superlative" kişiler yada nesneler arasında en üstün olanı ifade etmek için kullanılır. Yani "Comparative" iki nesne yada insan arasında kıyaslama yaparken "Superlative" 3 yada daha fazla nesne yada insan arasındaki en üstün olanı ifade eder. Bunu yaparken yine kısa ve uzun sıfatlarda farklı yapılır. Kısa sıfatların başlarına “the” ve sonlarına “-est” yazılırken uzun sıfatların başlarına “the most” yazılarak yapılır.

Örnek olarak kısa sıfatlar;

Adjective Comparative Superlative

Tall……………....taller…………….the tallest

Short ……………shorter…………...the shortest

Small………....….smaller …………..the smallest

şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;

Adjective Comparative Superlative

Expensive ………more expensive ……… the most expensive

Beautiful ……..….more beautiful ……….. the most beautiful

Difficult …….…...more difficult ………….the most difficult

şeklinde yazılır.


Örnekler:


Mary is 25 years old. John is 20 years old. Helen is 30 years old.

Mary is older than John but Helen is the oldest.

Mount Ağrı is higher than Mount Uludağ but Everest is the highest in the world.

Ahmet is the most intelligent student in this school.
That girl is the most beautiful girl in our scool.


Sonlarına “-er, the …..-est”, başlarına “more, the most” alan sıfatlar regular (düzenli) sıfatlardır. Bir de irregular (düzensiz) sıfatlar vardır. Irregular fiillerin 2. ve 3. hallerinin farklı olmaları gibi irregular sıfatların da comparative ve superlativeleri farklı olur. Bunların sayıları çok değildir. En sık kullanılanları şunlardır:


Adjective Comparative Superlative


Good…………...…..... beter………….......……..the best

Bad…………...……….worse………......……… the worst

Far…………...…….….farther/further….......….the farthest/furthest

Little …………...…..…less…………….....…… the least

Much/many……...……more……….......……….the most
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst