Çıkmış Polislik Mülakat Soruları

deep Harbi Aktif Üye
Çıkmış Polislik Sınavı Mülakat Soruları

Polislik sınavı mülakatında çıkan sorulara örnek teşkil edecek 50'ye yakın soruyu sizler için derledik. Bu soruların cevaplarının büyük bir kısmını zaten lise derslerinde bize öğretmişlerdi.
 • İnsan hakları sizin için ne ifade ediyor?
 • Terör denince ne anlıyorsunuz?
 • Takım ruhundan ne anlıyorsunuz?
 • Neden Polis olmak istiyorsunuz?
 • Töre cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Başarıyı nasıl tanımlar ya da değerlendirirsiniz?
 • Kitle iletişim araçlarından en yaygın olarak hangisini kullanıyorsunuz?
 • Televizyon yaşamımızı size göre nasıl etkilemektedir?
 • Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünden ne anlıyorsunuz?
 • Stres nedir? Stresle mücadele yöntemleri nelerdir?
 • Hangi iletişim yöntemlerinde daha başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?
 • Sizce polis olmanın en zor yanları nelerdir?
 • Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır?
 • Sokakta yaşayan çocuklar hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Ailenin başarıya etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Atatürk'ün Halkçılık İlkesini anlatınız.
 • Atatürk'ün Laiklik İlkesini anlatınız.
 • Spor yapmak başarıyı nasıl etkiler?
 • Atatürk'ün Devletçilik İlkesini anlatınız.
 • Çevre kirliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Kitap okuma oranını artırmak için neler yapılabilir?
 • Polis-Medya ilişkisi denince aklınıza neler geliyor.
 • Hedefleriniz nelerdir?
 • Herhangi bir doğal afette, arama kurtarma çalışmalarının önemi nedir?
 • Polislik mesleği hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • YTL'ye geçiş hakkında bildiklerinizi anlatınız.
 • Arkadaşlık hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Polis-Halk ilişkileri denince aklınıza neler geliyor.
 • İlk yardım nedir ve iyi bir ilk yardım nasıl olmadır? Açıklayınız.
 • Demokrasi denince ne anlıyorsunuz?
 • Empati nedir? Empati iletişiminden ne anlıyorsunuz?
 • İnternet hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Yasama, yürütme ve yargı hakkında bilgi veriniz.
 • Kan davaları hakkında neler düşünüyorsunuz?
 • İnsan hakları konusunda neler düşünüyorsunuz?
 • Türkiye'deki işsizlik konusunda ne düşünüyorsunuz?
 • İyi bir poliste olması gereken özellikler sizce nelerdir?
 • Polislik denince aklınıza neler geliyor?
 • Büyükşehirde yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Teknoloji yaşamımızı size göre nasıl etkilemektedir?
 • Sosyal çevrenin başarı üzerindeki etkileri nasıldır?
 • Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesini anlatınız.
 • Üniversite eğitimi hakkında neler düşünüyorsunuz?
 • AB hakkında bildiklerinizi anlatınız.
 • Polislik mesleğine kabul edildiğinde hangi birimde çalışmak isterdiniz? Neden?
 • Atatürk'ün Milliyetçilik İlkesini anlatınız.
 • Atatürk'ün "muasır medeniyet" sözünden ne anlıyorsunuz.
 • Atatürk'ün İnkılapçılık İlkesini anlatınız.
 • Köy, İlçe veya büyükşehirde yaşamak meslek seçiminde etkili midir? Neden?
Kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu uzman üyelerin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer.

İkinci aşamada adaylara, sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
65B
Yanıtlar
71
Görüntülenme
143B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
49B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
4B
Üst