Ziya Gökalp (Lisan) Şiiri

Şiirler bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

 1. Hasan Şeref İlhan

  Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

  Ziya Gökalp - Lisan

  Güzel dil Türkçe bize,
  Başka dil gece bize.
  İstanbul konuşması
  En sâf, en ince bize.

  Lisanda sayılır öz
  Herkesin bildiği söz;
  Ma'nâsı anlaşılan
  Lûgate atmadan göz.

  Uydurma söz yapmayız,
  Yapma yola sapmayız,
  Türkçeleşmiş, Türkçedir;
  Eski köke tapmayız.

  Açık sözle kalmalı,
  Fikre ışık salmalı;
  Müterâdif sözlerden
  Türkçesini almalı.

  Yeni sözler gerekse,
  Bunda da uy herkese,
  Halkın söz yaratmada
  Yollarını benimse.

  Yap yaşayan Türkçeden,
  Kimseyi incitmeden.
  İstanbul'un Türkçesi
  Zevkini olsun yeden.

  Arapçaya meyletme,
  İran'a da hiç gitme;
  Tecvîdi halktan öğren,
  Fasîhlerden işitme.

  Gayrılı sözler emmeyiz,
  Çocuk değil, memeyiz!
  Birkaç dil yok Tûran'da,
  Tek dilli bir kümeyiz.

  Tûran'ın bir ili var
  Ve yalnız bir dili var.
  Başka dil var diyenin,
  Başka bir emeli var.

  Türklüğün vicdânı bir,
  Dîni bir, vatanı bir;
  Fakat hepsi ayrılır
  Olmazsa lisânı bir.