Didaktik Şiir Nedir - Didaktik Şiire Örnek

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Didaktik Şiir Nedir, Didaktik Şiire Örnekler, Didaktik Şiir Ne Demek

  Didaktik Şiir belli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü az olan şiir türüdür. Kısaca öğretici şiirdir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig, Aşık Paşa’nın Garibname, Nabi’nin Hayriye bu türün ünlü örnekleridir. Tanzimat’tan sonraki Türk Edebiyatında Ziya Paşa’nın Terkib-i Bend; Tevfik Fikret’in Haluk'un Defteri ve Şermin; Mehmet Akif’in Süleymaniye Kürsüsünde, Asım adlı eserleri de bu tarzda yazılmış ünlü eserler. Fabl türündeki eserler de örnek olarak gösterilebilir. didaktik şiire şöyle bir örnek verebiliriz Örnek-1

  Güzel dil Türkçe bize
  Başka dil gece bize
  İstanbul konuşması
  En sâf, en ince bize
  Yeni sözler gerekse
  Bunda da uy herkese
  Halkın söz yaratmada
  Yollarını benimse
  (Ziya GÖKALP)

  Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
  Bilmem ki ölüm var mıdır ondan daha alçak!
  Ey dipdiri meyyit: "İki el bir baş içindir."
  Davransana eller de senin, baş da senindir.
  Ye's öyle bataktır ki düşersin, boğulursun
  Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
  (M. Âkif ERSOY)