Türkçesi = İngilizcesi şeklinde Fonksiyon Listesi (exel için)

Windows bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Matematik ve Trigonometri işlevleri

  1. MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir
  2. ACOS Bir sayının ark kosinüsünü verir
  3. ACOSH Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
  4. ASİN Bir sayının ark sinüsünü verir
  5. ASİNH Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
  6. ATAN Bir sayının ark tanjantını verir
  7. ATAN2 Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
  8. ATANH Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
  9. TAVANAYUVARLA Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
  10. KOMBİNASYON Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
  11. COS Bir sayının kosinüsünü verir
  12. COSH Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
  13. EĞERSAY Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
  14. DERECE Radyanları dereceye dönüştürür
  15. ÇİFT Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
  16. ÜS e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
  17. ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir
  18. ÇİFTÇARPINIM Bir sayının çift çarpınımını verir
  19. TABANAYUVARLA Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
  20. OBEB En büyük ortak böleni verir
  21. TAMSAYI Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
  22. OKEK En küçük ortak katı verir
  23. LN Bir sayının doğal logaritmasını verir
  24. LOG Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
  25. LOG10 Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
  26. DETERMİNANT Bir dizinin dizey determinantını verir
  27. DİZEY_TERS Bir dizinin dizey tersini verir
  28. DÇARP İki dizinin dizey çarpımını verir
  29. MOD Bölmeden kalanı verir
  30. KYUVARLA İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
  31. ÇOKTERİMLİ Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
  32. TEK Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
  33. Pİ Pi değerini verir
  34. KUVVET Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
  35. ÇARPIM Bağımsız değişkenlerini çarpar
  36. BÖLÜM Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
  37. RADYAN Dereceleri radyanlara dönüştürür
  38. S_SAYI_ÜRET 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
  39. RASTGELEARADA Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
  40. ROMEN Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
  41. YUVARLA Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
  42. AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
  43. YUKARIYUVARLA Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
  44. SERİTOPLA Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
  45. İŞARET Bir sayının işaretini verir
  46. SİN Verilen bir açının sinüsünü verir
  47. SİNH Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
  48. KAREKÖK Pozitif bir karekök verir
  49. KAREKÖKPİ (* Pi sayısının) kare kökünü verir
  50. ALTTOPLAM Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
  51. TOPLA Bağımsız değerlerini toplar
  52. ETOPLA Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
  53. TOPLA.ÇARPIM İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
  54. TOPKARE Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
  55. TOPX2EY2 İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
  56. TOPX2PY2 İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir
  57. TOPXAY2 İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
  58. TAN Bir sayının tanjantını verir
  59. TANH Bir sayının hiperbolik tanjantının verir
  60. NSAT Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

  Metin işlevleri

  61. DAMGA Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
  62. TEMİZ Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
  63. KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
  64. BİRLEŞTİR Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
  65. LİRA Para birimi biçimi kullanarak, bir sayıyı metne çevirir
  66. ÖZDEŞ İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
  67. BUL Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
  68. SAYIDÜZENLE Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
  69. SOLDAN Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
  70. UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakter sayısını verir
  71. KÜÇÜKHARF Metni küçük harfe dönüştürür
  72. PARÇAAL Bir metin dizisinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
  73. YAZIM.DÜZENİ Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
  74. DEĞİŞTİR Metnin içindeki karakterleri değiştirir
  75. YİNELE Metni, verilen sayıda defa yineler
  76. SAĞDAN Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir
  77. MBUL Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
  78. YERİNEKOY Bir metin dizisinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
  79. M Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
  80. METNEÇEVİR Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
  81. KIRP Metindeki boşlukları kaldırır
  82. BÜYÜKHARF Metni büyük harfe dönüştürür
  83. SAYIYAÇEVİR Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

  Tarih ve Saat işlevleri

  84. TARİH Belirli bir tarihin seri numarasını verir
  85. TARİHSAYISI Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
  86. GÜN Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
  87. GÜN360 İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yıla dayanarak hesaplar
  88. SERİTARİH Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce yada sonraki tarihin seri numarasını verir
  89. SERİAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
  90. SAAT Bir seri numarasını, saate dönüştürür
  91. DAKİKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
  92. AY Bir seri numarasını aya dönüştürür
  93. TAMİŞGÜNÜ İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
  94. ŞİMDİ Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
  95. SANİYE Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
  96. ZAMAN Belirli bir zamanın seri numarasını verir
  97. ZAMANSAYISI Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
  98. BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
  99. HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
  100. İŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
  101. YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür
  102. YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir

  Mantıksal işlevler

  103. VE Bütün bağımsız değişkenleri doğruysa, DOĞRU verir
  104. YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir
  105. EĞER Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
  106. DEĞİL Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
  107. YADA Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
  108. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir

  Veritabanı ve Liste Yönetimi işlevleri

  109. VSEÇORT Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
  110. VSEÇSAY Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
  111. VSEÇSAYDOLU Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
  112. VAL Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
  113. VSEÇMAK Seçili veritabanı girdilerinin en yüksek değerini verir
  114. VSEÇMİN Seçili veritabanı girdilerinin en düşük değerini verir
  115. VSEÇÇARP Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değer-leri çarpar
  116. VSEÇSTDSAPMA Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
  117. VSEÇSTDSAPMAS Standart sapmayı, seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayana-rak hesaplar
  118. VSEÇTOPLA Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
  119. VSEÇVAR Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder
  120. VSEÇVARS Seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayanarak, varyansı hesaplar
  121. ÖZETVERİAL Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir

  Bilgi işlevleri

  122. HÜCRE Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
  123. BOŞLUKSAY Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
  124. HATA.TİPİ Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
  125. BİLGİ Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
  126. EBOŞSA Değer boşsa, DOĞRU verir
  127. EHATA Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
  128. EHATALIYSA Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
  129. EÇİFTSE Sayı çiftse, DOĞRU verir
  130. EMANTIKSALSA Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
  131. EYOKSA Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
  132. EMETİNDEĞİLSE Değer, metin değilse, DOĞRU verir
  133. ESAYIYSA Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
  134. ETEKSE Sayı tekse, DOĞRU verir
  135. AREFSE Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir
  136. EMETİNSE Değer, bir metinse DOĞRU verir
  137. S Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
  138. YOKSAY #YOK hata değerini verir
  139. TİP Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

  Arama ve Başvuru işlevleri

  140. ADRES Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
  141. ALANSAY Bir başvurudaki alan sayısını verir
  142. ELEMAN Değerler listesinden bir değer seçer
  143. SÜTUN Bir başvurunun sütun sayısını verir
  144. SÜTUNSAY Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
  145. YATAYARA Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
  146. KÖPRÜ Bir ağ sunucusunda, intranette/Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama yaratır
  147. İNDİS Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
  148. DOLAYLI Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
  149. ARA Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
  150. KAÇINCI Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
  151. KAYDIR Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
  152. SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir
  153. SATIRSAY Bir başvurudaki satırların sayısını verir
  154. DEVRİK_DÖNÜŞÜM Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
  155. DÜŞEYARA Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder

  Finansal işlevler

  156. GERÇEKFAİZ Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
  157. GERÇEKFAİZV Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
  158. AMORDEGRC Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir
  159. AMORLINC Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir
  160. KUPONGÜNBD Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
  161. KUPONGÜN Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
  162. KUPONGÜNDSK Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
  163. KUPONGÜNSKT Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
  164. KUPONSAYI Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
  165. KUPONGÜNÖKT Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
  166. TOPFAİZTUTARI İki dönem arasında ödenen birikimli faizi verir
  167. TOPANAPARA İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
  168. AZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yön-temini kullanarak verir
  169. ÇİFTAZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süredeki yıpranmasını verir ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
  170. İNDİRİM Bir tahvilin indirim oranını verir
  171. LİRAON Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
  172. LİRAKES Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
  173. SÜRE Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
  174. ETKİN Efektif yıllık faiz oranını verir
  175. GD Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
  176. GDPROGRAM Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gele-cekteki değerini verir
  177. FAİZORANI Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
  178. TOPÖDENENFAİZ Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
  179. İÇ_VERİM_ORANI Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
  180. MSÜRE Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir.
  181. D_İÇ_VERİM_ORANI Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
  182. NOMİNAL Yıllık nominal faiz oranını verir
  183. DÖNEM_SAYISI Bir yatırımın dönem sayısını verir
  184. NBD Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indi-rim oranına bağlı olarak verir
  185. TEKYDEĞER Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir
  186. TEKYÖDEME Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
  187. TEKSDEĞER Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
  188. TEKSÖDEME Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
  189. DEVRESEL_ÖDEME Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
  190. FAİZTUTARI Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
  191. DEĞER Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
  192. DEĞERİND İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
  193. DEĞERVADE Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
  194. BD Bir yatırımın bugünkü değerini verir
  195. FAİZ_ORANI Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
  196. GETİRİ Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
  197. DA Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
  198. YAT Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
  199. HTAHEŞ Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
  200. HTAHDEĞER Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
  201. HTAHÖDEME Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
  202. DAB Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan baki-ye yöntemi kullanarak verir
  203. AİÇVERİMORANI Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim ora-nını verir
  204. ANBD Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
  205. ÖDEME Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
  206. ÖDEMEİND İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir. Örneğin, bir Hazine bonosunun
  207. ÖDEMEVADE Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

  İstatistiksel işlevler

  208. ORTSAP Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
  209. ORTALAMA Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
  210. ORTALAMAA Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
  211. BETADAĞ Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir
  212. BETATERS Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
  213. BİNOMDAĞ Tek terim binom dağılımı olasılığını verir
  214. KİKAREDAĞ Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
  215. KİKARETERS Kikare dağılımın tek yanlı olasılığının tersini verir
  216. KİKARETEST Bağımsızlık sınamalarını verir
  217. GÜVENİRLİK Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
  218. KORELASYON İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
  219. BAĞ_DEĞ_SAY Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
  220. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
  221. KOVARYANS Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
  222. KRİTİKBİNOM Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
  223. SAPKARE Sapmaların karelerinin toplamını verir
  224. ÜSTELDAĞ Üstel dağılımı verir
  225. FDAĞ F olasılık dağılımını verir
  226. FTERS F olasılık dağılımının tersini verir
  227. FISHER Fisher dönüşümünü verir
  228. FISHERTERS Fisher dönüşümünün tersini verir
  229. TAHMİN Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
  230. SIKLIK Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
  231. FTEST Bir F-test'in sonucunu verir
  232. GAMADAĞ Gama dağılımını verir
  233. GAMATERS Gama birikimli dağılımının tersini verir
  234. GAMALN Gama işlevinin doğal logaritmasını, G(x) verir
  235. GEOORT Geometrik ortayı verir
  236. BÜYÜME Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
  237. HARORT Harmonik ortayı verir
  238. HİPERGEOMDAĞ Hipergeometrik dağılımı verir
  239. KESMENOKTASI Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
  240. BASIKLIK Bir veri kümesinin basıklığını verir
  241. BÜYÜK Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
  242. DOT Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
  243. LOT Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
  244. LOGTERS Bir lognormal dağılımının tersini verir
  245. LOGNORMDAĞ Birikimli lognormal dağılımını verir
  246. MAK Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
  247. MAKA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en büyük değeri verir
  248. ORTANCA Verilen sayıların ortancasını verir
  249. MİN Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
  250. MİNA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en küçük değeri verir
  251. KİP Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
  252. NEGBINOMDAĞ Negatif binom dağılımını verir
  253. NORMDAĞ Normal birikimli dağılımı verir
  254. NORMTERS Normal birikimli dağılımın tersini verir
  255. NORMSDAĞ Standart normal birikimli dağılımı verir
  256. NORMSTERS Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
  257. PEARSON Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
  258. YÜZDEBİRLİK Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
  259. YÜZDERANK Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
  260. PERMÜTASYON Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
  261. POISSON Poisson dağılımını verir
  262. OLASILIK Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
  263. DÖRTTEBİRLİK Bir veri kümesinin kartil değerini verir
  264. RANK Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
  265. RKARE Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
  266. ÇARPIKLIK Bir dağılımın çarpıklığını verir
  267. EĞİM Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
  268. KÜÇÜK Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
  269. STANDARTLAŞTIRMA Normalleştirilmiş bir değer verir
  270. STDSAPMA Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
  271. STDSAPMAA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
  272. STDSAPMAS Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
  273. STDSAPMASA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içeren, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
  274. STHYX Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
  275. TDAĞ T-dağılımını verir
  276. TTERS T-dağılımının tersini verir
  277. EĞİLİM Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
  278. KIRPORTALAMA Bir veri kümesinin iç ortasını verir
  279. TTEST T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
  280. VAR Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
  281. VARA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
  282. VARS Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
  283. VARSA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
  284. WEIBULL Weibull dağılımını hesaplar
  285. ZTEST Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar

  Mühendislik işlevleri

  286. BESSELI Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir.
  287. BESSELJ Bessel işlevi Jn(x)'i verir.
  288. BESSELK Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
  289. BESSELY Bessel işlevi Yn(x)'i verir.
  290. BIN2DEC İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
  291. BIN2HEX İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
  292. BIN2OCT İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
  293. KARMAŞIK Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
  294. ÇEVİR Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
  295. DEC2BIN Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
  296. DEC2HEX Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
  297. DEC2OCT Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
  298. DELTA İki değerin eşit olup olmadığını sınar
  299. HATAİŞLEV Hata işlevini verir
  300. TÜMHATAİŞLEV Tümleyici hata işlevini verir
  301. BESINIR Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
  302. HEX2BIN Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
  303. HEX2DEC Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
  304. HEX2OCT Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
  305. SANMUTLAK Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
  306. SANAL Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
  307. SANBAĞ_DEĞİŞKEN Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
  308. SANEŞLENİK Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
  309. SANCOS Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
  310. SANBÖL İki karmaşık sayının bölümünü verir
  311. SANÜS Karmaşık bir sayının üssünü verir
  312. SANLN Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
  313. SANLOG10 Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
  314. SANLOG2 Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
  315. SANKUVVET Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
  316. SANÇARP İki karmaşık sayının çarpımını verir
  317. SANGERÇEK Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
  318. SANSIN Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
  319. SANKAREKÖK Karmaşık bir sayının karekökünü verir
  320. SANÇIKAR İki karmaşık sayının farkını verir
  321. SANTOPLA Karmaşık sayıların toplamını verir
  322. OCT2BIN Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
  323. OCT2DEC Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
  324. OCT2HEX Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür

  DDE ve Dış işlevleri

  325. ÇAĞIR Bir Devingen Bağlantı Kütüphanesi'ndeki (DLL) ya da kod kaynağındaki bir yordamı çağırır
  326. YAZMAÇ.KODU Önceden kaydedilmiş olan, belirtilen DLL'nin ya da kod kaynağının kayıt kimliğini verir
  327. SQLREQUEST Bir dış veri kaynağına bağlanarak bir sorgu çalıştırır, makro gerektirmeden, sonucu bir dizi olarak verir