math sınıfı ve kullanımı

Visual Basic bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  Math.Abs ( Ondalıklı Sayı )
  Mutlak değer hesabı yapan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon sayesinde istediğiniz bir sayının pozitif değerini döndürebiliriz. Fonksiyonda dikkat edilecek olan nokta pozitif sayılar için aynı değer, negatif sayılar için pozitife çevirerek döndürmesidir.

  Örnek
  MsgBox(Math.Abs(8.2))
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Ceiling( Ondalık Sayı )
  Fonksiyonun, geriye tamsayı tipi döndürür. Parametre olarak girilen değişkenin veya ondalıklı sayının büyüğe yuvarlatılarak geriye döndürülmesini sağlar. Yani sonuç “10.2” olsa bile “11” değerini döndürür. Sayının negatif olması bir şey değiştirmez ve yine büyüğe yuvarlar.

  Örnek
  MsgBox(Math.Abs(9.2))

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Math.Exp (Ondalık Sayı)
  Parametre olarak girilen değişkeni veya sayıyı e’nin kuvveti olarak hesaplar.Logaritmik işlemlerde kullanılan bir fonksiyondur. Fonksiyonun geriye döndürdüğü değerin tipi doubledir.

  Örnek
  MsgBox(Math.Abs(6,6))

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Math.Floor (Ondalık Sayı)
  Ceiling fonksiyonu, girilen ondalı sayıyı büyük tamsayıya yuvarlıyordu. Floor fonksiyonu da küçük tamsayıya yuvarlar. Fonksiyonun geriye döndürdüğü değer tamsayı tipidir.

  Örnek
  MsgBox(Math.Abs(4,2))

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Math.IEEERemainder (Ondalık Sayı, Ondalık Sayı)
  Parametre olarak girilen Reel sayının ondalıklı kısmını veya tamsayı olabilmesi için gerekli olan ondalıklı sayıyı döndürür. Hangisini döndüreceği ikinci girilen parametre ile belirlenir. İkinci parametre olarak “2” kullanılırsa ondalıklı kısmı alır. “1” kullanılırsa tamsayıya tamamlamak için gerekli olan ondalık değerini gösterir.

  Örnek
  MsgBox(Math.IEEERemainder(20.6, 1))
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Log (Ondalık sayı, Toplam)
  Parametre olarak girilen double sayının, ikinci parametrede verilen tabana göre logaritmasını alır.

  Örnek
  MsgBox(Math.Log(2, 10))
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Log10(Ondalıklı Sayı)
  Parametre olarak girilen sayının 10 tabanına göre logaritmasını alır. Bu fonksiyon ile 10 tabanı dışında başka tabanlarda logaritma alınamaz. Öyle bir durumda log fonksiyonunu kullanmak gerekir.

  Örnek
  MsgBox(Math.Log10(2))
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Max (Ondalık sayı, Ondalık sayı)
  Parametre olarak girilen değişkenlerden veya sayılardan büyüğünü döndürür.

  Örnek
  MsgBox(Math.Max(300, 200))
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.PI
  Matematiksel . (Pi) sayısını ifade eder. Bu bir fonksiyon değildir. Parametre içermez. Değeri 22/7’dir.

  Örnek
  MsgBox(Math.PI)
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Pow (Ondalık sayı, Ondalık sayı)
  Üs işlemi için kullanılan bir fonksiyondur. İki parametre içerir. Birinci parametre üs’sü alınacak sayıyı, ikinci parametre ise kuvvet’i ifade eder. Tüm sayılar için kullanılabilir.

  Örnek
  MsgBox(Math.Pow(2, 5))

  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Round ( Ondalık sayı, Hassasiyeti )
  Ondalık kısmından kaç rakamın gösterileceğini belirleyen bir fonksyondur. İlk parametresi uygulanacak olan sayı, ikinci parametresi ise ondalıklı kısımdan gösterilecek olan rakam sayısıdır. Ondalıklı kısımda geri kalan rakamlar yuvarlatılır. Sayısal işlemlerde çok kullanılan bir fonksiyondur. Aşağıdaki yazılım ondalıklı kısım ne olursa olsun 3 hassasiyete yuvarlar. Bu yuvarlama işlemini yaparken dördüncü ondalıklı sayı 5’ten küçük ise üçüncü rakam aynı kalır, aksi takdirde bir üste yuvarlanır.

  Örnek
  MsgBox( Math.Round(Convert.ToDouble(7), 3))
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Sign (Ondalıklı sayı)
  Parametre olarak belirten sayının pozitif, negatif veya sıfır olup olmadığını gösteren fonksiyondur. Eğer sayı pozitif ise geriye “1” değerini negatif ise “-1” değerini, sıfır ise “0” değerini döndürür.

  Örnek
  MsgBox(Math.Sign(Convert.ToDouble(-234)))
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  Math.Sqrt (Ondalıklı sayı)
  Parametre ile belirtilen sayının karekökünü geriye döndürür. Sayının reel veya tam olması önemli değildir. İstenirse sayının karekökü Pow fonksiyonu ile de hesaplanabilir.

  Örnek
  MsgBox(Math.Sqrt(25))