Türkçesi = İngilizcesi şeklinde Fonksiyon Listesi (exel için)

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Matematik ve Trigonometri işlevleri

1. MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir
2. ACOS Bir sayının ark kosinüsünü verir
3. ACOSH Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
4. ASİN Bir sayının ark sinüsünü verir
5. ASİNH Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
6. ATAN Bir sayının ark tanjantını verir
7. ATAN2 Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
8. ATANH Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
9. TAVANAYUVARLA Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
10. KOMBİNASYON Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
11. COS Bir sayının kosinüsünü verir
12. COSH Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
13. EĞERSAY Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
14. DERECE Radyanları dereceye dönüştürür
15. ÇİFT Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
16. ÜS e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
17. ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir
18. ÇİFTÇARPINIM Bir sayının çift çarpınımını verir
19. TABANAYUVARLA Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
20. OBEB En büyük ortak böleni verir
21. TAMSAYI Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
22. OKEK En küçük ortak katı verir
23. LN Bir sayının doğal logaritmasını verir
24. LOG Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
25. LOG10 Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
26. DETERMİNANT Bir dizinin dizey determinantını verir
27. DİZEY_TERS Bir dizinin dizey tersini verir
28. DÇARP İki dizinin dizey çarpımını verir
29. MOD Bölmeden kalanı verir
30. KYUVARLA İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
31. ÇOKTERİMLİ Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
32. TEK Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
33. Pİ Pi değerini verir
34. KUVVET Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
35. ÇARPIM Bağımsız değişkenlerini çarpar
36. BÖLÜM Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
37. RADYAN Dereceleri radyanlara dönüştürür
38. S_SAYI_ÜRET 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
39. RASTGELEARADA Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
40. ROMEN Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
41. YUVARLA Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
42. AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
43. YUKARIYUVARLA Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
44. SERİTOPLA Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
45. İŞARET Bir sayının işaretini verir
46. SİN Verilen bir açının sinüsünü verir
47. SİNH Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
48. KAREKÖK Pozitif bir karekök verir
49. KAREKÖKPİ (* Pi sayısının) kare kökünü verir
50. ALTTOPLAM Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
51. TOPLA Bağımsız değerlerini toplar
52. ETOPLA Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
53. TOPLA.ÇARPIM İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
54. TOPKARE Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
55. TOPX2EY2 İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
56. TOPX2PY2 İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir
57. TOPXAY2 İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
58. TAN Bir sayının tanjantını verir
59. TANH Bir sayının hiperbolik tanjantının verir
60. NSAT Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

Metin işlevleri

61. DAMGA Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
62. TEMİZ Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
63. KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
64. BİRLEŞTİR Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
65. LİRA Para birimi biçimi kullanarak, bir sayıyı metne çevirir
66. ÖZDEŞ İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
67. BUL Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
68. SAYIDÜZENLE Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
69. SOLDAN Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
70. UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakter sayısını verir
71. KÜÇÜKHARF Metni küçük harfe dönüştürür
72. PARÇAAL Bir metin dizisinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
73. YAZIM.DÜZENİ Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
74. DEĞİŞTİR Metnin içindeki karakterleri değiştirir
75. YİNELE Metni, verilen sayıda defa yineler
76. SAĞDAN Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir
77. MBUL Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
78. YERİNEKOY Bir metin dizisinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
79. M Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
80. METNEÇEVİR Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
81. KIRP Metindeki boşlukları kaldırır
82. BÜYÜKHARF Metni büyük harfe dönüştürür
83. SAYIYAÇEVİR Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

Tarih ve Saat işlevleri

84. TARİH Belirli bir tarihin seri numarasını verir
85. TARİHSAYISI Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
86. GÜN Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
87. GÜN360 İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yıla dayanarak hesaplar
88. SERİTARİH Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce yada sonraki tarihin seri numarasını verir
89. SERİAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
90. SAAT Bir seri numarasını, saate dönüştürür
91. DAKİKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
92. AY Bir seri numarasını aya dönüştürür
93. TAMİŞGÜNÜ İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
94. ŞİMDİ Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
95. SANİYE Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
96. ZAMAN Belirli bir zamanın seri numarasını verir
97. ZAMANSAYISI Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
98. BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
99. HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
100. İŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
101. YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür
102. YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir

Mantıksal işlevler

103. VE Bütün bağımsız değişkenleri doğruysa, DOĞRU verir
104. YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir
105. EĞER Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
106. DEĞİL Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
107. YADA Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
108. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir

Veritabanı ve Liste Yönetimi işlevleri

109. VSEÇORT Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
110. VSEÇSAY Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
111. VSEÇSAYDOLU Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
112. VAL Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
113. VSEÇMAK Seçili veritabanı girdilerinin en yüksek değerini verir
114. VSEÇMİN Seçili veritabanı girdilerinin en düşük değerini verir
115. VSEÇÇARP Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değer-leri çarpar
116. VSEÇSTDSAPMA Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
117. VSEÇSTDSAPMAS Standart sapmayı, seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayana-rak hesaplar
118. VSEÇTOPLA Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
119. VSEÇVAR Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder
120. VSEÇVARS Seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayanarak, varyansı hesaplar
121. ÖZETVERİAL Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir

Bilgi işlevleri

122. HÜCRE Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
123. BOŞLUKSAY Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
124. HATA.TİPİ Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
125. BİLGİ Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
126. EBOŞSA Değer boşsa, DOĞRU verir
127. EHATA Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
128. EHATALIYSA Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
129. EÇİFTSE Sayı çiftse, DOĞRU verir
130. EMANTIKSALSA Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
131. EYOKSA Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
132. EMETİNDEĞİLSE Değer, metin değilse, DOĞRU verir
133. ESAYIYSA Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
134. ETEKSE Sayı tekse, DOĞRU verir
135. AREFSE Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir
136. EMETİNSE Değer, bir metinse DOĞRU verir
137. S Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
138. YOKSAY #YOK hata değerini verir
139. TİP Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

Arama ve Başvuru işlevleri

140. ADRES Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
141. ALANSAY Bir başvurudaki alan sayısını verir
142. ELEMAN Değerler listesinden bir değer seçer
143. SÜTUN Bir başvurunun sütun sayısını verir
144. SÜTUNSAY Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
145. YATAYARA Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
146. KÖPRÜ Bir ağ sunucusunda, intranette/Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama yaratır
147. İNDİS Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
148. DOLAYLI Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
149. ARA Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
150. KAÇINCI Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
151. KAYDIR Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
152. SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir
153. SATIRSAY Bir başvurudaki satırların sayısını verir
154. DEVRİK_DÖNÜŞÜM Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
155. DÜŞEYARA Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder

Finansal işlevler

156. GERÇEKFAİZ Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
157. GERÇEKFAİZV Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
158. AMORDEGRC Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir
159. AMORLINC Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir
160. KUPONGÜNBD Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
161. KUPONGÜN Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
162. KUPONGÜNDSK Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
163. KUPONGÜNSKT Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
164. KUPONSAYI Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
165. KUPONGÜNÖKT Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
166. TOPFAİZTUTARI İki dönem arasında ödenen birikimli faizi verir
167. TOPANAPARA İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
168. AZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yön-temini kullanarak verir
169. ÇİFTAZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süredeki yıpranmasını verir ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
170. İNDİRİM Bir tahvilin indirim oranını verir
171. LİRAON Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
172. LİRAKES Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
173. SÜRE Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
174. ETKİN Efektif yıllık faiz oranını verir
175. GD Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
176. GDPROGRAM Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gele-cekteki değerini verir
177. FAİZORANI Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
178. TOPÖDENENFAİZ Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
179. İÇ_VERİM_ORANI Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
180. MSÜRE Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir.
181. D_İÇ_VERİM_ORANI Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
182. NOMİNAL Yıllık nominal faiz oranını verir
183. DÖNEM_SAYISI Bir yatırımın dönem sayısını verir
184. NBD Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indi-rim oranına bağlı olarak verir
185. TEKYDEĞER Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir
186. TEKYÖDEME Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
187. TEKSDEĞER Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
188. TEKSÖDEME Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
189. DEVRESEL_ÖDEME Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
190. FAİZTUTARI Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
191. DEĞER Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
192. DEĞERİND İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
193. DEĞERVADE Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
194. BD Bir yatırımın bugünkü değerini verir
195. FAİZ_ORANI Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
196. GETİRİ Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
197. DA Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
198. YAT Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
199. HTAHEŞ Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
200. HTAHDEĞER Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
201. HTAHÖDEME Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
202. DAB Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan baki-ye yöntemi kullanarak verir
203. AİÇVERİMORANI Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim ora-nını verir
204. ANBD Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
205. ÖDEME Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
206. ÖDEMEİND İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir. Örneğin, bir Hazine bonosunun
207. ÖDEMEVADE Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

İstatistiksel işlevler

208. ORTSAP Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
209. ORTALAMA Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
210. ORTALAMAA Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
211. BETADAĞ Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir
212. BETATERS Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
213. BİNOMDAĞ Tek terim binom dağılımı olasılığını verir
214. KİKAREDAĞ Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
215. KİKARETERS Kikare dağılımın tek yanlı olasılığının tersini verir
216. KİKARETEST Bağımsızlık sınamalarını verir
217. GÜVENİRLİK Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
218. KORELASYON İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
219. BAĞ_DEĞ_SAY Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
220. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
221. KOVARYANS Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
222. KRİTİKBİNOM Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
223. SAPKARE Sapmaların karelerinin toplamını verir
224. ÜSTELDAĞ Üstel dağılımı verir
225. FDAĞ F olasılık dağılımını verir
226. FTERS F olasılık dağılımının tersini verir
227. FISHER Fisher dönüşümünü verir
228. FISHERTERS Fisher dönüşümünün tersini verir
229. TAHMİN Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
230. SIKLIK Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
231. FTEST Bir F-test'in sonucunu verir
232. GAMADAĞ Gama dağılımını verir
233. GAMATERS Gama birikimli dağılımının tersini verir
234. GAMALN Gama işlevinin doğal logaritmasını, G(x) verir
235. GEOORT Geometrik ortayı verir
236. BÜYÜME Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
237. HARORT Harmonik ortayı verir
238. HİPERGEOMDAĞ Hipergeometrik dağılımı verir
239. KESMENOKTASI Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
240. BASIKLIK Bir veri kümesinin basıklığını verir
241. BÜYÜK Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
242. DOT Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
243. LOT Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
244. LOGTERS Bir lognormal dağılımının tersini verir
245. LOGNORMDAĞ Birikimli lognormal dağılımını verir
246. MAK Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
247. MAKA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en büyük değeri verir
248. ORTANCA Verilen sayıların ortancasını verir
249. MİN Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
250. MİNA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en küçük değeri verir
251. KİP Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
252. NEGBINOMDAĞ Negatif binom dağılımını verir
253. NORMDAĞ Normal birikimli dağılımı verir
254. NORMTERS Normal birikimli dağılımın tersini verir
255. NORMSDAĞ Standart normal birikimli dağılımı verir
256. NORMSTERS Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
257. PEARSON Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
258. YÜZDEBİRLİK Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
259. YÜZDERANK Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
260. PERMÜTASYON Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
261. POISSON Poisson dağılımını verir
262. OLASILIK Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
263. DÖRTTEBİRLİK Bir veri kümesinin kartil değerini verir
264. RANK Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
265. RKARE Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
266. ÇARPIKLIK Bir dağılımın çarpıklığını verir
267. EĞİM Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
268. KÜÇÜK Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
269. STANDARTLAŞTIRMA Normalleştirilmiş bir değer verir
270. STDSAPMA Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
271. STDSAPMAA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
272. STDSAPMAS Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
273. STDSAPMASA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içeren, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
274. STHYX Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
275. TDAĞ T-dağılımını verir
276. TTERS T-dağılımının tersini verir
277. EĞİLİM Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
278. KIRPORTALAMA Bir veri kümesinin iç ortasını verir
279. TTEST T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
280. VAR Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
281. VARA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
282. VARS Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
283. VARSA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
284. WEIBULL Weibull dağılımını hesaplar
285. ZTEST Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar

Mühendislik işlevleri

286. BESSELI Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir.
287. BESSELJ Bessel işlevi Jn(x)'i verir.
288. BESSELK Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
289. BESSELY Bessel işlevi Yn(x)'i verir.
290. BIN2DEC İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
291. BIN2HEX İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
292. BIN2OCT İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
293. KARMAŞIK Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
294. ÇEVİR Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
295. DEC2BIN Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
296. DEC2HEX Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
297. DEC2OCT Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
298. DELTA İki değerin eşit olup olmadığını sınar
299. HATAİŞLEV Hata işlevini verir
300. TÜMHATAİŞLEV Tümleyici hata işlevini verir
301. BESINIR Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
302. HEX2BIN Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
303. HEX2DEC Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
304. HEX2OCT Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
305. SANMUTLAK Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
306. SANAL Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
307. SANBAĞ_DEĞİŞKEN Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
308. SANEŞLENİK Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
309. SANCOS Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
310. SANBÖL İki karmaşık sayının bölümünü verir
311. SANÜS Karmaşık bir sayının üssünü verir
312. SANLN Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
313. SANLOG10 Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
314. SANLOG2 Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
315. SANKUVVET Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
316. SANÇARP İki karmaşık sayının çarpımını verir
317. SANGERÇEK Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
318. SANSIN Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
319. SANKAREKÖK Karmaşık bir sayının karekökünü verir
320. SANÇIKAR İki karmaşık sayının farkını verir
321. SANTOPLA Karmaşık sayıların toplamını verir
322. OCT2BIN Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
323. OCT2DEC Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
324. OCT2HEX Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür

DDE ve Dış işlevleri

325. ÇAĞIR Bir Devingen Bağlantı Kütüphanesi'ndeki (DLL) ya da kod kaynağındaki bir yordamı çağırır
326. YAZMAÇ.KODU Önceden kaydedilmiş olan, belirtilen DLL'nin ya da kod kaynağının kayıt kimliğini verir
327. SQLREQUEST Bir dış veri kaynağına bağlanarak bir sorgu çalıştırır, makro gerektirmeden, sonucu bir dizi olarak verir
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
46B
Yanıtlar
4
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Üst