Bulgaristan

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Coğrafi Verileri


  Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Karadeniz sahilinde, Romanya ve Türkiye arasında yer alan ülke.
  Coğrafi konumu: 43 00 Kuzey derecesi, 25 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 110,910 km²
  kara: 110,550 km²
  su: 360 km²
  Sınırları: toplam: 1,808 km
  sınır komşuları: Yunanistan 494 km, Makedonya 148 km, Romanya 608 km, Yugoslavya 318 km, Türkiye 240 km
  Sahil şeridi: 354 km
  İklimi: Ilıman; kışlar soğuk ve rutubetli, yazlar sıcak ve kuru geçer
  Arazi yapısı: Bulgaristan yüzey şekilleri bakımından başlıca üç bölgeye ayrılır: En kuzeyde Tuna Ovası, güneyde Rila-Rodop dağlık yöresi ve iki bölge arasında Balkan Dağları
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karadeniz 0 m
  en yüksek noktası: Musala 2,925 m
  Doğal kaynakları: boksit, bakır, kurşun, çinko, kömür, kereste, tarıma elverişli topraklar
  Arazi kullanımı: Tarıma uygun topraklar: %43
  sürekli ekinler: %2
  otlaklar: %14
  ormanlık arazi: %38
  diğer: %3 (1999 verileri)
  Sulanan arazi: 12,370 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Deprem ve toprak kaymaları


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 7,707,495 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %15.11 (erkek 597,765; kadın 567,030)
  15-64 yaş: %68.17 (erkek 2,588,805; kadın 2,665,736)
  65 yaş ve üzeri: %16.72 (erkek 543,665; kadın 744,494) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-1.14 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -4.9 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 14.65 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.2 yıl
  erkek: 67.72 yıl
  kadın: 74.89 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.13 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Bulgar
  Nüfusun etnik dağılımı: Bulgar %83, Türk %8.5, Romalı %2.6, Makedonyalı, Ermeni, Tatar, Gagauz, Çerkez, diğer (1998)
  Dinler: Bulgaristan Ortodoks %83.5, Müslüman %13, Roma Katolikleri %1.5, Diğer Katolikler %0.2, Musevi %0.8, Protestan, Ermeni Grigoriyanları ve diğer %1 (1998)
  Dil: Bulgarca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %98
  erkek: %99
  kadın: %98 (1999)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi uzun adı: Bulgaristan Cumhuriyeti
  resmi kısa adı: Bulgaristan
  ingilizce: Bulgaria
  Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
  Başkent: Sofya
  İdari bölmeler: 28 bölgeye ayrılır; Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofya, Sofya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, Yambol
  Bağımsızlık günü: 3 Mart 1878 (Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 3 Mart (1878)
  Anayasa: 12 Temmuz 1991 tarihinde kabul edilmiştir
  Hukuk sistemi: Ceza hukuku ve medeni hukuk Roma hukukundan alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) , ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Bulgaristan tıpkı diğer eski komünist blok üyeleri gibi 90lar'a çok kötü bir ekonomi ve demokrasiye geçiş sıkıntıları ile girdi. Yüksek enflasyon Bulgaristan'ın en önemli ekonomik sorunuydu. 1992'de %179,5 olan enflasyon oranı 1993'de 163,9'a, 1994'de ise %221,9'a yükselmişti. Gerçi bunda işsizliğin aynı yıllarda %4'lük bir azalmayla %12,8'e düşmesinin önemli bir payı vardı; fakat yüksek enflasyon Bulgar ekonomisinin en kronik sorunu olarak ekonomik liberalleşmenin önünde ciddi bir engel olmaya edecekti. Daha sonraki dönemde Bulgar ekonomisi Macar, Çek ya da Polonya ekonomileri gibi olmasa da önemli büyüme oranları tutturdu. Bulgar ekonomisi 1995'de %2,9, 1998'de %3,5 ve 1999'da da %1,5 oranında büyüdü. Bulgaristan bugün ekonomisinde hala ciddi yapısal sorunlar yaşıyor. Her alanda hala bir geçiş dönemindedir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 48 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %15
  endüstri: %29
  hizmet: %56 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.4 (2000 verileri)
  İş gücü: 3.83 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %26, endüstri %31, hizmet %43 (1998 verileri)
  İşsizlik oranı: %17.7 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 4.85 milyar $
  giderler: 4.92 milyar $ (2000 verileri)
  Endüstri: elektrik, gaz ve su; gıda, meşrubat, tütün; makine ve araç gereçler, temel :):):):)ller, kimyasal ürünler, kömür, arıtılmış petrol, nükleer enerji
  Endüstrinin büyüme oranı: %10.8 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 36.217 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 33.182 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 2.2 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 1.7 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Sebzeler, meyveler, tütün, çiftlik hayvanları, şarap, buğday, arpa, ayçiçeği, şeker pancarı
  İhracat tutarı: 4.8 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Giysi, ayakkabı, demir - çelik, makine ve ekipmanlar, yakıt
  İhracat ortakları: İtalya %14, Türkiye %10, Almanya %9, Yunanistan %8, Yugoslavya %8, Belçika %6, Fransa %5, ABD %4 (2000)
  İthalat tutarı: 5.9 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Yakıtlar, mineraller, ham maddeler, makine ve araç gereçler, :):):):)ller, kimyasallar, plastik, gıda, tekstil
  İthalat ortakları: Rusya %24, Almanya %14, İtalya %8, Yunanistan %5, Fransa %5, Romanya %4, Türkiye %3, ABD %3 (2000)
  Dış borç tutarı: 10.4 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Bulgar Levi (BGL)
  Para birimi kodu: BGL
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 3.255 milyon (2000)
  Telefon kodu: 359
  Radyo yayın istasyonları: AM 24, FM 93, kısa dalga 2 (1998)
  Radyolar: 4.51 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 96 (1995)
  Televizyonlar: 3.31 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .bg
  Internet servis sağlayıcıları: 26 (2000)
  Internet kullanıcıları: 200,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 4,294 km (1998)
  Karayolları: toplam: 36,724 km (1999)
  Deniz yolları: 470 km (1987)
  Boru hatları: Petrol ürünleri 525 km; doğal gaz 1,500 km (1999)
  Limanları: Burgas, Lom, Nesebur, Ruse, Varna, Vidin
  Hava alanları: 215 (2000 verileri)