Bulgaristan

Ömer
Yönetici
Coğrafi Verileri


Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Karadeniz sahilinde, Romanya ve Türkiye arasında yer alan ülke.
Coğrafi konumu: 43 00 Kuzey derecesi, 25 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 110,910 km²
kara: 110,550 km²
su: 360 km²
Sınırları: toplam: 1,808 km
sınır komşuları: Yunanistan 494 km, Makedonya 148 km, Romanya 608 km, Yugoslavya 318 km, Türkiye 240 km
Sahil şeridi: 354 km
İklimi: Ilıman; kışlar soğuk ve rutubetli, yazlar sıcak ve kuru geçer
Arazi yapısı: Bulgaristan yüzey şekilleri bakımından başlıca üç bölgeye ayrılır: En kuzeyde Tuna Ovası, güneyde Rila-Rodop dağlık yöresi ve iki bölge arasında Balkan Dağları
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karadeniz 0 m
en yüksek noktası: Musala 2,925 m
Doğal kaynakları: boksit, bakır, kurşun, çinko, kömür, kereste, tarıma elverişli topraklar
Arazi kullanımı: Tarıma uygun topraklar: %43
sürekli ekinler: %2
otlaklar: %14
ormanlık arazi: %38
diğer: %3 (1999 verileri)
Sulanan arazi: 12,370 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Deprem ve toprak kaymaları


Nüfus Bilgileri


Nüfus: 7,707,495 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %15.11 (erkek 597,765; kadın 567,030)
15-64 yaş: %68.17 (erkek 2,588,805; kadın 2,665,736)
65 yaş ve üzeri: %16.72 (erkek 543,665; kadın 744,494) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-1.14 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -4.9 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 14.65 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.2 yıl
erkek: 67.72 yıl
kadın: 74.89 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.13 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Bulgar
Nüfusun etnik dağılımı: Bulgar %83, Türk %8.5, Romalı %2.6, Makedonyalı, Ermeni, Tatar, Gagauz, Çerkez, diğer (1998)
Dinler: Bulgaristan Ortodoks %83.5, Müslüman %13, Roma Katolikleri %1.5, Diğer Katolikler %0.2, Musevi %0.8, Protestan, Ermeni Grigoriyanları ve diğer %1 (1998)
Dil: Bulgarca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %98
erkek: %99
kadın: %98 (1999)


Yönetimi


Ülke adı: Resmi uzun adı: Bulgaristan Cumhuriyeti
resmi kısa adı: Bulgaristan
ingilizce: Bulgaria
Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
Başkent: Sofya
İdari bölmeler: 28 bölgeye ayrılır; Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofya, Sofya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, Yambol
Bağımsızlık günü: 3 Mart 1878 (Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 3 Mart (1878)
Anayasa: 12 Temmuz 1991 tarihinde kabul edilmiştir
Hukuk sistemi: Ceza hukuku ve medeni hukuk Roma hukukundan alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) , ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


Ekonomik Göstergeler


Ekonomiye genel bakış: Bulgaristan tıpkı diğer eski komünist blok üyeleri gibi 90lar'a çok kötü bir ekonomi ve demokrasiye geçiş sıkıntıları ile girdi. Yüksek enflasyon Bulgaristan'ın en önemli ekonomik sorunuydu. 1992'de %179,5 olan enflasyon oranı 1993'de 163,9'a, 1994'de ise %221,9'a yükselmişti. Gerçi bunda işsizliğin aynı yıllarda %4'lük bir azalmayla %12,8'e düşmesinin önemli bir payı vardı; fakat yüksek enflasyon Bulgar ekonomisinin en kronik sorunu olarak ekonomik liberalleşmenin önünde ciddi bir engel olmaya edecekti. Daha sonraki dönemde Bulgar ekonomisi Macar, Çek ya da Polonya ekonomileri gibi olmasa da önemli büyüme oranları tutturdu. Bulgar ekonomisi 1995'de %2,9, 1998'de %3,5 ve 1999'da da %1,5 oranında büyüdü. Bulgaristan bugün ekonomisinde hala ciddi yapısal sorunlar yaşıyor. Her alanda hala bir geçiş dönemindedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 48 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %15
endüstri: %29
hizmet: %56 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.4 (2000 verileri)
İş gücü: 3.83 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %26, endüstri %31, hizmet %43 (1998 verileri)
İşsizlik oranı: %17.7 (2000 verileri)
Bütçe: gelirler: 4.85 milyar $
giderler: 4.92 milyar $ (2000 verileri)
Endüstri: elektrik, gaz ve su; gıda, meşrubat, tütün; makine ve araç gereçler, temel :):):):)ller, kimyasal ürünler, kömür, arıtılmış petrol, nükleer enerji
Endüstrinin büyüme oranı: %10.8 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 36.217 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 33.182 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 2.2 milyar kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 1.7 milyar kWh (1999)
Tarım ürünleri: Sebzeler, meyveler, tütün, çiftlik hayvanları, şarap, buğday, arpa, ayçiçeği, şeker pancarı
İhracat tutarı: 4.8 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Giysi, ayakkabı, demir - çelik, makine ve ekipmanlar, yakıt
İhracat ortakları: İtalya %14, Türkiye %10, Almanya %9, Yunanistan %8, Yugoslavya %8, Belçika %6, Fransa %5, ABD %4 (2000)
İthalat tutarı: 5.9 milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Yakıtlar, mineraller, ham maddeler, makine ve araç gereçler, :):):):)ller, kimyasallar, plastik, gıda, tekstil
İthalat ortakları: Rusya %24, Almanya %14, İtalya %8, Yunanistan %5, Fransa %5, Romanya %4, Türkiye %3, ABD %3 (2000)
Dış borç tutarı: 10.4 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Bulgar Levi (BGL)
Para birimi kodu: BGL
Mali yıl: Takvim yılı


İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 3.255 milyon (2000)
Telefon kodu: 359
Radyo yayın istasyonları: AM 24, FM 93, kısa dalga 2 (1998)
Radyolar: 4.51 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 96 (1995)
Televizyonlar: 3.31 milyon (1997)
Internet kısaltması: .bg
Internet servis sağlayıcıları: 26 (2000)
Internet kullanıcıları: 200,000 (2000)


Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: toplam: 4,294 km (1998)
Karayolları: toplam: 36,724 km (1999)
Deniz yolları: 470 km (1987)
Boru hatları: Petrol ürünleri 525 km; doğal gaz 1,500 km (1999)
Limanları: Burgas, Lom, Nesebur, Ruse, Varna, Vidin
Hava alanları: 215 (2000 verileri)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst