Kuzey Afrika ülkeleri

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  CEZAYİR

  Konum: Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 28 00 Kuzey derecesi, 3 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 2,381,740 km²
  kara: 2,381,740 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 6,343 km
  sınır komşuları: Libya 982 km, Mali 1,376 km, Moritanya 463 km, Fas 1,559 km, Nijerya 956 km, Tunus 965 km, Batı Sahra 42 km
  Sahil şeridi: 998 km
  İklimi: Yağışlar genellikle batıdan doğuya doğru artar, kuzeyden güneye doğru azalır. En çok yağış alan yöre, Akdeniz`in nemli rüzgarlarına açık olan doğu kıyı şerididir.
  Arazi yapısı: Toprakların yaklaşık %85`i Büyük Sahra ile kaplıdır. Kuzeydeki dağlar ve bu dağların arasındaki sulak ve verimli ovalar kıyı boyunca dar bir şerit oluşturur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Chott Melrhir 40 m
  en yüksek noktası: Tahat 3,003 m
  Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, demir yatakları, fosfat, uranyum, kurşun, çinko
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3
  otlaklar: %13
  ormanlık arazi: %2
  diğer: %82 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 5,550 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Dağlık arazilerde depremler; toprak kaymaları
  Coğrafi not: Afrika'nın ikinci büyük ülkesi (Sudan'dan sonra)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 31,736,053 (2001 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %34.21 (erkek 5,528,755; kadın 5,328,083)
  15-64 yaş: %61.72 (erkek 9,901,319; kadın 9,687,449)
  65 yaş ve üzeri: %4.07 (erkek 594,973; kadın 695,474) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.71 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.04 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.02 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 40.56 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.95 yıl
  erkeklerde: 68.6 yıl
  kadınlarda: 71.34 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.72 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.07 (1999 verileri)
  Ulus: Cezayirliler
  Nüfusun etnik dağılımı: %99 Arap-Berber, %1 den az Avrupalılar
  Dinler: Sünni Müslümanlar %99, %1 Hıristiyan ve Musevi
  Dil: Arapça (resmi), Fransızca, Berber lehçeleri
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %61.6
  erkeklerin: %73.9
  kadınların: %49 (1995)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
  kısa şekli : Cezayir
  Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
  yerel kısa şekli: Al Jaza'ir
  ingilizce: Algeria
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Cezayir
  İdari bölmeler: 48 il Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Cezayir, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen
  Bağımsızlık günü: 5 Temmuz 1962
  Milli bayram: İhtilal günü, 1 Kasım (1954)
  Hukuk sistemi: Cumhuriyet, Başkanlık Sistemi
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), AMU (Arap Magrep Birliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), OSCE (ortak), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Bütçe gelirlerinin kabaca %52`sini, gayri safi milli hasılanın %25`ini ve ihracat kazancının %95`inde fazlasını karşılayan hidrokarbon sektörü, ülke ekonomisinin belkemiğidir. Cezayir, dünyadaki beşinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.
  GSYİH: 171 milyar $ (2000)
  GSYİH: (Reel Büyüme): %5 (2000)
  GSYİH - kişi başına 1.550 $ Satınalma Gücü paritesi: 5,500 $ (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  İş gücü: 9.1 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %29, tarım %25, yapı ve inşaat %15, endüstri %11, diğer %20 (1996 verileri)
  İşsizlik oranı: %30 (1999 verileri)
  Bütçe: gelirler: 15.8 milyar $; giderler: 16 milyar $ (2001 verileri)
  Endüstri: petrol, doğal gaz, hafif endüstri, madencilik, elektrik, petrokimyasallar, gıda ürünleri
  Endüstrinin büyüme oranı: %7 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 23.215 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %99.14
  hidro: %0.86
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 21.613 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 307 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 330 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: buğday, arpa, yulaf, üzüm, zeytin, narenciye, meyveler; koyun, büyükbaş hayvan
  İhracat tutarı: 19.6 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri %97
  İhracat ortakları: İtalya %22, ABD %15, Fransa %12, İspanya %11, Brezilya %8, Hollanda %5 (1999)
  İthalat tutarı: 9.2 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: sermaye ürünleri, yiyecek ve içecek, tüketici malları
  İthalat ortakları: Fransa %30, İtalya %9, Almanya %7, İspanya %6, ABD %5, Türkiye %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 25 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Cezayir Dinarı (DZD)
  Para birimi kodu: DZD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 2.3 milyon (1998)
  Telefon kodu: 213
  Radyo yayın istasyonları: AM 25, FM 1, kısa dalga 8 (1999)
  Radyolar: 7.1 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 46 (1995)
  Televizyonlar: 3.1 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .dz
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 4,820 km
  Karayolları: toplam: 104,000 km
  asfalt: 71,656 km
  asfalt olmayan: 32,344 km (1996 verileri)
  Deniz yolları: yok
  Boru hatları: ham petrol 6,612 km; petrol ürünleri 298 km; doğal gaz 2,948 km
  Limanları: Cezayir, Annaba, Arzew, Bejaia, Beni Saf, Dellys, Djendjene, Ghazaouet, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda, Tenes
  Hava alanları: 135 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 tahmini)

  CEZAYİR


  Coğrafi Verileri
  Konum: Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 28 00 Kuzey derecesi, 3 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 2,381,740 km²
  kara: 2,381,740 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 6,343 km
  sınır komşuları: Libya 982 km, Mali 1,376 km, Moritanya 463 km, Fas 1,559 km, Nijerya 956 km, Tunus 965 km, Batı Sahra 42 km
  Sahil şeridi: 998 km
  İklimi: Yağışlar genellikle batıdan doğuya doğru artar, kuzeyden güneye doğru azalır. En çok yağış alan yöre, Akdeniz`in nemli rüzgarlarına açık olan doğu kıyı şerididir.
  Arazi yapısı: Toprakların yaklaşık %85`i Büyük Sahra ile kaplıdır. Kuzeydeki dağlar ve bu dağların arasındaki sulak ve verimli ovalar kıyı boyunca dar bir şerit oluşturur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Chott Melrhir 40 m
  en yüksek noktası: Tahat 3,003 m
  Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, demir yatakları, fosfat, uranyum, kurşun, çinko
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3
  otlaklar: %13
  ormanlık arazi: %2
  diğer: %82 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 5,550 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Dağlık arazilerde depremler; toprak kaymaları
  Coğrafi not: Afrika'nın ikinci büyük ülkesi (Sudan'dan sonra)

  Nüfus Bilgileri
  Nüfusu: 31,736,053 (2001 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %34.21 (erkek 5,528,755; kadın 5,328,083)
  15-64 yaş: %61.72 (erkek 9,901,319; kadın 9,687,449)
  65 yaş ve üzeri: %4.07 (erkek 594,973; kadın 695,474) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.71 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.04 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.02 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 40.56 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.95 yıl
  erkeklerde: 68.6 yıl
  kadınlarda: 71.34 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.72 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.07 (1999 verileri)
  Ulus: Cezayirliler
  Nüfusun etnik dağılımı: %99 Arap-Berber, %1 den az Avrupalılar
  Dinler: Sünni Müslümanlar %99, %1 Hıristiyan ve Musevi
  Dil: Arapça (resmi), Fransızca, Berber lehçeleri
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %61.6
  erkeklerin: %73.9
  kadınların: %49 (1995)

  Yönetimi
  Ülke adı: Resmi tam adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
  kısa şekli : Cezayir
  Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
  yerel kısa şekli: Al Jaza'ir
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Cezayir
  İdari bölmeler: 48 il Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Cezayir, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen
  Bağımsızlık günü: 5 Temmuz 1962
  Milli bayram: İhtilal günü, 1 Kasım (1954)
  Hukuk sistemi: Cumhuriyet, Başkanlık Sistemi
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), AMU (Arap Magrep Birliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), OSCE (ortak), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
  Ekonomik Göstergeler
  Ekonomiye genel bakış: Bütçe gelirlerinin kabaca %52`sini, gayri safi milli hasılanın %25`ini ve ihracat kazancının %95`inde fazlasını karşılayan hidrokarbon sektörü, ülke ekonomisinin belkemiğidir. Cezayir, dünyadaki beşinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.
  GSYİH: 171 milyar $ (2000)
  GSYİH: (Reel Büyüme): %5 (2000)
  GSYİH - kişi başına 1.550 $ Satınalma Gücü paritesi: 5,500 $ (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  İş gücü: 9.1 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %29, tarım %25, yapı ve inşaat %15, endüstri %11, diğer %20 (1996 verileri)
  İşsizlik oranı: %30 (1999 verileri)
  Bütçe: gelirler: 15.8 milyar $; giderler: 16 milyar $ (2001 verileri)
  Endüstri: petrol, doğal gaz, hafif endüstri, madencilik, elektrik, petrokimyasallar, gıda ürünleri
  Endüstrinin büyüme oranı: %7 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 23.215 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %99.14
  hidro: %0.86
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 21.613 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 307 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 330 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: buğday, arpa, yulaf, üzüm, zeytin, narenciye, meyveler; koyun, büyükbaş hayvan
  İhracat tutarı: 19.6 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri %97
  İhracat ortakları: İtalya %22, ABD %15, Fransa %12, İspanya %11, Brezilya %8, Hollanda %5 (1999)
  İthalat tutarı: 9.2 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: sermaye ürünleri, yiyecek ve içecek, tüketici malları
  İthalat ortakları: Fransa %30, İtalya %9, Almanya %7, İspanya %6, ABD %5, Türkiye %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 25 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Cezayir Dinarı (DZD)
  Para birimi kodu: DZD
  Mali yıl: Takvim yılı
  İletişim Bilgileri
  Kullanılan telefon hatları: 2.3 milyon (1998)
  Telefon kodu: 213
  Radyo yayın istasyonları: AM 25, FM 1, kısa dalga 8 (1999)
  Radyolar: 7.1 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 46 (1995)
  Televizyonlar: 3.1 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .dz
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)
  Ulaşım ve Taşımacılık
  Demiryolları: toplam: 4,820 km
  Karayolları: toplam: 104,000 km
  asfalt: 71,656 km
  asfalt olmayan: 32,344 km (1996 verileri)
  Deniz yolları: yok
  Boru hatları: ham petrol 6,612 km; petrol ürünleri 298 km; doğal gaz 2,948 km
  Limanları: Cezayir, Annaba, Arzew, Bejaia, Beni Saf, Dellys, Djendjene, Ghazaouet, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda, Tenes
  Hava alanları: 135 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 tahmini)