Bati Avrupa Ülkelerİ

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  BATI AVRUPA ÜLKELERİ


  BELÇİKA

  Konum: Batı Avrupa'da, Kuzey Denizinin kıyısında, Fransa ile Hollanda arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 50 50 Kuzey derecesi, 4 00 Batı boylamı
  Harita konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 30,510 km²
  kara: 30,230 km²
  su: 280 km²
  Sınır: toplam: 1,385 km
  Sınır komşuları: Fransa 620 km, Almanya 167 km, Lüksemburg 148 km, Hollanda 450 km
  Kıyı şeridi: 66 km
  İklimi: Ilıman iklime sahiptir, kışlar hafif, yazlar serin geçer. Genellikle hava rutubetli, yağmurlu ve bulutludur.
  Arazi yapısı: Kuzeybatıda yatık kıyı ovaları, merkezde yuvarlak tepler, güneydoğuda Ardennes ormanında engebeli dağlar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Kuzey Denizi 0 m; en yüksek nokta: Signal de Botrange 694 m
  Doğal kaynakları: Kömür, doğal gaz
  Kullanılabilir topraklar: işlenebilir toprak arazi: %24
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %20
  ormanlık arazi: %21
  diğer: %34
  Doğal afetler: Su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden, bu alanlar beton direklerle sahilden ayrılmışlar.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10,258,762 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.48 (erkek 916,957; kadın 876,029)
  15-64 yaş: %65.57 (erkek 3,390,145; kadın 3,336,908)
  65 yaş ve üzeri: %16.95 (erkek 709,212; kadın 1,029,511) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.16 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.97 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.7 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.96 yıl
  erkeklerde: 74.63 yıl
  kadınlarda: 81.46 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.61 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.15 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 7,700 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 ün altında (1999 verileri)
  Ulus: Belçikalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Flaman %58, Valon %31, diğer %11
  Din: Roma Katolikleri %75, Protestanlar ve diğer %25
  Diller: Flamanca %58, Fransızca %32, Almanca %10
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %98


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Belçika Krallığı
  kısa şekli : Belçika
  Yerel tam adı: Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
  yerel kısa şekli: Belgique/Belgie
  ingilizce: Belgium
  Yönetim Biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Brüksel
  İdari bölmeler: Ülke, Flaman Bölgesi'nde 5, Valon Bölgesi'nde de 5 olmak üzere 10 eyalete ayrılmıştır. Flaman Bölgesindeki eyaletler, Batı Flandre, Doğu Flandre, Anvers, Limburg, Flaman Brabant olup, Valon Bölgesindeki eyaletler ise Namur, Liège, Hainaut, Lüksemburg, Valon Brabant'dır. Ülkede 589 belediye bulunmaktadır. Kendi meclisleri bulunan belediyeler, belediye başkanının başkanlığında çalışan belediye encümeni tarafından yönetilir.
  Bağımsızlık günü: 21 Temmuz 1831 (Hollanda'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Temmuz (1831)
  Anayasa: 7 Şubat 1831 tarihinde kabul edilmiştir. 1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısını değiştirmiştir. Söz konusu düzenleme ile federal bir yapıya kavuşan ülke idaresi, 1980, 1988-1989 yıllarında devam eden yeni düzenlemelere ek 14 Temmuz 1993 tarihinde yapılan ve tam olarak Mayıs 1995'de seçimlerin yapılması ile yürürlüğe giren son anayasal düzenlemeyle, yine monarşi ile yönetilen bugünkü federal ve üç bölgeli hale getirilmiştir.
  Hukuk sistemi: Genel hukuk İngiliz yapısal teorisinden etkilenerek düzenlenmiştir.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; her kes için geçerli ve zorunludur.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Gelişmiş pazar ekonomisi, büyük ölçüde hizmet sektörü, hafif ve ağır sanayi ve dış ticarete dayanır. Hava ve demiryolu taşımacılığı ile radyo-televizyon yayınları dışında ekonomiyi tümüyle denetimde tutan özel girişimin karşısında hemen hemen hiçbir devlet rekabeti yoktur. Ülkenin kuzeyi, madencilik ve ağır sanayinin gerilemekte olduğu güney bölgelere göre daha hızlı bir büyüme içindedir. Belçika, kobalt,germanyum ve radyum gibi maddelerin işlenmesinde dünyada önemli yer tutar. Anvers bölgesinde yoğunlaşmış olan rafinerilerde de ham petrol işlenir. Ekonomide başlıca gelir kaynağını, ithal edilen hammaddelerin imalatı ve işlenmesi ile mamul malların ihracatı oluşturur.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 259.2 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.1 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1.4
  endüstri: %26
  hizmet: %72.6 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.2 (2000 verileri)
  İş gücü: 4.34 milyon (1999)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %73, endüstri %25, tarım %2 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %8.4 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 114.8 milyar $; giderler: 117 milyar $ (1999)
  Endüstri: inşaat ve metal ürünleri, motor ve taşıt ürünleri, besin maddeleri ve meşrubat,kimyasallar, ham maddeler, tekstil,cam, petrol, kömür
  Endüstrinin büyüme oranı: %5.5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 79.829 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %40.01
  hidro: %0.42
  nükleer: %58.33
  diğer: %1.24 (1999)
  Elektrik tüketimi: 75.089 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 8.207 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 9.055 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: şeker pancarı, taze meyve ve sebze, hububat, tütün; sığır, dana, domuz, süt
  İhracat: 181.4 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Demir çelik, taşıt, traktör, mücevher, petrol
  İhracat ortakları: AB %76 (Almanya %18, Fransa %18, Hollanda %12, İngiltere %10) (1999)
  İthalat tutarı: 166 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: benzin, hububat, kimyasallar, besin maddeleri
  İthalat ortakları: AB %71 (Almanya %18, Hollanda %17, Fransa %14, İngiltere %9) (1999)
  Dış borç tutarı: 28.3 milyar $ (1999 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 4.769 milyon (1997)
  Telefon kodu: 32
  Radyo yayın istasyonları: FM 79, AM 7, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 8.075 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (plus 10 repeaters) (1997)
  Televizyonlar: 4.72 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .be
  Internet servis sağlayıcıları: 61 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2.7 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 3,437 km
  Karayolları: toplam: 145,774 km
  asfalt: 116,182 km
  asfalt olmayan: 29,592 km (1999)
  Deniz yolları: 2,043 km (1,528 km ticari amaçla kullanılmaktadır)
  Boru hatları: ham petrol 161 km; petrol ürünleri 1,167 km; doğal gaz 3,300 km
  Limanlar: Antwerp (dünyanın en kalabalık limanlarından biri), Brugge, Gent, Hasselt, Liege, Mons, Namur, Oostende, Zeebrugge
  Hava alanları: 42 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)


  İNGİLTERE


  Konum: Batı Avrupa, Kuzey Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi arasında, Fransa'nın kuzeybatısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 54 00 Kuzey derecesi, 2 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 244,820 km²
  Sınırları: toplam: 360 km
  sınır komşuları: İrlanda 360 km
  Sahil şeridi: 12,429 km
  İklimi: Ilıman
  Arazi yapısı: Engebeli tepelikler ve alçak dağlar, doğu ve güneydoğuda ovalar yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Fenland 4 m
  en yüksek noktası: Ben Nevis 1,343 m
  Doğal kaynakları: Kömür, petrol, doğal gaz, kalay, kireçtaşı, demir, tuz, kil, alçıtaşı, kurşun, silis, işlenebilir toprakları
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %25
  daimi ekinler: %0
  otlaklar: %46
  ormanlık arazi: %10
  diğer: %19 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 1,080 km² (1993 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 59,647,790 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.23 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 1.07 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.54 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.82 yıl
  erkeklerde: 75.13 yıl
  kadınlarda: 80.66 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.11 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 31,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 450 (1999 verileri)
  Ulus: İngiliz
  Nüfusun etnik dağılımı: İngiliz %81.5, İskoç %9.6, Irlandalı %2.4, Welsh %1.9, Ulster %1.8, Batı Hindistanlı, Hindistanlı, Pakistanlı ve diğer %2.8
  Din: Anglikan 27 milyon, Roma Katolikleri 9 milyon, Muslüman 1 milyon, Presbyterian 800,000, Methodist 760,000, Sikh 400,000, Hindu 350,000, Musevi 300,000 (1991 verileri)
  Diller: İngilizce, Welsh, İskoç
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (1978 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: İngiltere Krallığı
  ingilizce: United Kingdom
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Londra
  Bağımlı toprakları: Anguilla, Bermuda, İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi, İngiliz Virgin Adaları, Kayman Adaları, Falkland Adaları, Cebelitarık, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat, Pitcairn Adaları, Saint Helena, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Turks ve Caicos Adaları
  Milli bayram: Kraliçe Elizabeth'in doğum günü, Haziran'ın ikinci Cumartesi (1926)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNAMSIL (BM Sierra Leone Misyonu), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.36 trilyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1.7
  endüstri: %24.9
  hizmet: %73.4 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.4 (2000 verileri)
  İş gücü: 29.2 milyon (1999)
  İşsizlik oranı: %5.5 (2000 verileri)
  Endüstri: Makine parçaları, elektrik enerjisi ekipmanları, gemi yapımı, uçaklar, motorlu araçlar ve parçaları, elektronikler, komünikasyon araçları, metaller, kimyasallar, kömür, petrol, kağıt ve kağıt ürünleri, gıda maddeleri, tekstil, giysi, tüketim malları
  Endüstrinin büyüme oranı: %2 (2000)
  Elektrik üretimi: 342.771 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 333.012 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 265 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 14.5 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Tahıllar, patatse, sebze, sığır, koyun, kümes hayvanı, balık
  İhracat: 282 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Sanayi malları, yakıt, kimyasallar, gıda, meşrubat, tütün
  İhracat ortakları: AB %58, ABD %15 (1999)
  İthalat: 324 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Sanayi malları, makine, yakıt, gıda maddeleri
  İthalat ortakları: AB %53, ABD %13, Japonya %5 (1999)
  Para birimi: İngiliz Poundu (GBP)
  Para birimi kodu: GBP
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 34.878 milyon (1997)
  Telefon kodu: 44
  Radyo yayın istasyonları: AM 219, FM 431, kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 84.5 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 228 (1995)
  Televizyonlar: 30.5 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .uk
  Internet servis sağlayıcıları: 245 (2000)
  Internet kullanıcıları: 19.47 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 16,878 km (1996)
  Karayolları: 371,603 km (1998 verileri)
  Su yolları: 3,200 km
  Boru hatları: Ham petrol 933 km; petrol ürünleri 2,993 km; doğal gaz 12,800 km
  Limanları: Aberdeen, Belfast, Bristol, Cardiff, Dover, Falmouth, Felixstowe, Glasgow, Grangemouth, Hull, Leith, Liverpool, London, Manchester, Peterhead, Plymouth, Portsmouth, Scapa Flow, Southampton, Sullom Voe, Tees, Tyne
  Hava alanları: 489 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 11 (2000 verileri)
  Fransa

  Fransa harita üzerinde 6 kenarlı bir çokgene benzer. Bu, kenarlardan ikisiyle kıtanın gövdesine, bir üçüncüsüyle İber Yarımadasına bitişir. Geri kalan üç kenardan birisi Akdeniz’e, ikincisi Atlas Okyanusu’na, üçüncüsü ise bu okyanusun kenar denizi olan Manş denizine ve biraz da Kuzey denizine dayanır. Fransa konumu bakımından olduğu gibi iklim, insanların yaşayışı, iktisadi faaliyetler bakımından da önemli bir geçit alanı durumundadır. Hem okyanusal, denizel (Akdeniz kıyıları) hem de kıtasal bir yapı gösterir ve bu karakterler ülke içinde çeşitli şekillerde birleşerek Fransa’yı Avrupa’nın değişik görünümlü bir devleti haline koyarlar.
  Ülkenin güney (İspanya), güneydoğu, (İtalya), doğu (İsviçre) hudutları dağ sıralarına dayanır ve tabii birer engel ile sınırlanırken kuzeydoğudaki hudutları (Almanya, Lüksemburg, Belçika) hiçbir tabii engel ile sınırlanmaz. Uzun asırlar boyunca da büyük istilalar hep bu kenar üzerinden gelmiş ve Fransız dış politikası bu yönden çok zaman tehditlere maruz kalmıştır.
  Fransa’nın yüzölçümü 543.695 km2’dir. Fransa Avrupa’da Ukrayna hariç, saha bakımından en fazla yüzölçümüne sahip devlettir. Relief bakımından kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda çizilen bir çizginin (Meuse ırmağının Fransa’dan çıktığı noktadan Adour ırmağı ağzına kadar) doğusunda kalan kısmında dağlık alanlar fazla yer tutar. Batıda ise havzalar ve ovalar hakim olup, relief siliktir. Başlıca dağlık kütlelere memleketin doğu ve güney hudutları (Alp’ler, Jura ve Pirene dağları) boyunca ve orta güneyde (Massif Central) rastlanır. Bununla beraber doğu tamamiyle dağlık, batı baştan başa ovalık değildir. Batıda az yüksek eski kütlelerin kısmen ayırdığı geniş çanak şekilli ovalar (Massif Armoricain, Poitou eşiği ile birbirinden ayrılmış Paris ve Aquitain havzaları) bulunur. Doğuda ise Alp ve Jura gibi kıvrımlı genç dağ sıraları ile Massif Central, Vojlar, Ardenler gibi daha az yüksek eski kütleler arasında çok geniş (Saone havzası) yahut daha dar ovalar (Alsace ovası) ve vadi olukları (Rhone vadisi) yer alır.
  Fransa’da birbirinden ayrı üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanusal iklim hüküm sürer. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı olarak karşımıza çıkar. Okyanusal iklimin en tipik bir şekli Fransa’nın batı ucunu meydana getiren Bretanya yarımadasında göze çarpar. Burada ne kışlar soğu, ne de yazlar sıcaktır. Batıdan gelen okyanus rüzgarlarının etkisiyle her mevsim, fakat bilhassa kış yağışlı geçer. Okyanusun geç ısınıp geç soğuması yüzünden kış geç gelir (en soğuk ay Şubat). Aynı şekilde burası yazın fazla ısınmaz (en sıcak ay Ağustos). Bu okyanusal iklim tipi biraz daha ılık şekilde Fransa’nın güneybatısında Biskay körfezi kıyılarında da hissedilir. Fransa’nın doğu yarısında ise iklim kıtasal bir karakter gösterir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçtiği gibi kurak mevsim bulunmamakla beraber yağış azamisi yaz aylarına geçer. Böylece Fransa’nın batısından doğusuna doğru olan kesimlerde kış şartlarında bir şiddetlenme görülür. Fransa’nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Burada dağların kıyıya paralel olması yüzünden Akdeniz ikliminin ülke içinde yayılış sahası fazla geniş değildir. Bununla beraber Rhone vadisi boyunca ve hatta Pirene dağlarının kuzeyindeki ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülür.
  Ülke hidrografya ağı ve akarsu havzaları bakımından üç bölüme ayrılır: Ülkenin doğu ve kuzeydoğu kısmı Ren (Rhin) akarsu sistemine dahildir. Ren ırmağı doğuda Alsace ovasından Fransa topraklarıyla temastadır. Ayrıca Fransa’dan doğarak birisi Almanya içinde bu ırmağa karışan öteki Belçika’dan geçerek Hollanda’da Ren ile beraber müşterek delta bölgesinde denize dökülen Moselle ve Meuse ırmakları bu bölgede yer almaktadır. Bundan başka aynı delta bölgesinde Belçika’dan geçerek denize dökülen Escaut ırmağının kaynakları da Kuzey Fransa’dadır.
  Ülke akarsularının büyük kısmı sularını ya doğrudan doğruya Atlas Okyanusuna yahut onun kenar denizi olan Manş’a boşaltırlar. Paris havzasında akarsuların tamamı değilse bile en büyük kısmı Sen (Seine) sistemi içindedir. Orta Fransa’nın büyük kısmı ise Loire ırmağı sistemine dahildir. Bu sistem başlıca kollarını Massif Central’in kuzey ve kuzeybatı aklanından alır. Fransa’nın güneybatısı yani Aquitain havzası içinde suların hemen tamamı (güneybatıda Adour ırmağı hariç) Garonne ırmağı ile atlas okyanusuna boşalır. Bu sistemin suları Massif Central ile Pirene dağlarından doğar.
  Fransa’nın doğu-güneydoğu kesimi ise Akdeniz havzasına tabidir. Burada başlıca akarsu Rhone nehridir.
  Genel olarak med-cezir genliği kuvvetli olan Atlas Okyanusuna dökülen ırmakların ağızlarında derin haliçler vardır. Bunların kara içinde bitim noktaları yakınında nehir ve deniz ulaşımını birbirine kavuşturan işlek limanlar yer alır. Çok defa halicin deniz ucuna yakın yerinde bir de ön liman bulunur. Seine (Sen) ırmağı: Rouen – Le Havre, Loire ırmağı: Nantes – Saint Nazaire, Garonne ırmağının Gironde adı verilen halicinde Bordeaux limanları yer alır. Akdeniz’de med-cezir genliğinin az oluşundan ırmak ağızlarında haliçler yerine deltalar gelişmiştir. Bu bakımdan ülkenin Akdeniz’deki en büyük limanı Marsilya tabii bir yol olan Rhone ırmağı ağzına pek uzak olmayan bir yerde, fakat delta dışındaki konumu ile dikkati çeker. Bütün bunlardan sonra şunu açıkça söyleyebiliriz. Fransa akarsularının çoğu Atlantik yağış rejimine tabi olurken Ren ve Rhone ırmakları karmaşık rejim gösterirler.
  Fransa’nın Bölgeleri:
  1. Kuzey bölgesi
  2. Doğu bölgesi
  3. Güneydoğu bölgesi
  4. Akdeniz bölgesi
  5. Güneybatı bölgesi
  6. Batı bölgesi
  7. Merkezi bölge
  Nüfus
  Ülkenin nüfusu 58.000.000’dur. Bu nüfusun %90 kadarı Katolik, %2’si Protestan, %2’si Musevi, %6’sı da hiçbir dini tanımayan kişilerden oluşur. Aritmetik nüfus yoğunluğu (98) komşu ülkelere göre düşüktür. Fransa’daki nüfus artışında doğumlar yanında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin payı da vardır. Gelen gömenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmenler içinde en çok İspanyol, İtalyan ve Cezayirlilere rastlanır.
  Ülke nüfusunun %73’ü kentlerde yaşar. Ülkenin en büyük kentsel yerleşim merkezi Paris’tir. Paris havzasında ülke nüfusunun %16’sı yaşar. Paris’ten sonra en çok nüfuslu kentler Lyon, Marsilya, Lille, Bordeaux, Touluse gelir.
  Ekonomi
  Fransa’da çalışan nüfusun tarım kesiminde oranı %11 olmasına ve ulusal gelirin %13’ünün tarım kesiminden sağlanmasına karşın toplam ihracat gelirleri içinde tarım ürünlerinin oranı %22dir ve dış ödemeler dengesine katkısı büyüktür. Fransa’da ziraate ayrılan sahalarda özellikle şeker pancarı, tahıl, patates üretilir. Gerçekten Fransa Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri içinde şeker pancarı, şarap ile et ve sütü en fazla üretmekte olan ülkedir.
  Tahıl ürünlerinden buğday ülkenin hemen her bölgesinde ekilir ve çok miktarda ihraç edilir. Ülkede yılda 30 milyon ton buğday üretilirken, 10 milyon ton Arpa, 29 milyon ton Şekerpancarı, 14 milyon ton mısır, 8 milyon ton Patates üretilir. Tahıl ürünlerinin %40’ı Paris havzası ile Plandre’deki 50 hektarın üzerinde araziye sahip çiftliklerden elde edilir. Fransa bağcılık ve şarap üretiminde dünyada birinci gelen ülke olup üstün kaliteli şarapları ile tanınır.
  Fransa’da ulusal gelire katkıda bulunan bir diğer üretim maddesi de ülkenin 1/5’ini %22 (15 milyon hektar) kapsayan orman ve korulardan elde edilen kerestedir.
  1950 yılından itibaren, oldukça hızlı bir büyüme sürecine giren Fransız ekonomisi dünya bankasının 1995 verilerine göre A.B.D., Japonya ve Almanya’dan sonra dünyanın dördüncü ülkesi durumundadır.
  Enerji kaynaklarında dağılım: %7 kömür, %43 petrol, %20 tabii gaz ve %30 elektrik enerjisi şeklindedir. Görüldüğü gibi enerjide dışa bağımlılık oranı çok yüksektir. Çünkü ülkede petrol az üretilir.
  Fransa; Sovyetler Birliği ve A.B.D. den sonra dünya demir cevheri üreticisi bakımından ileri gelen ülkeler arasındadır. Fransa ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde en fazla boksit üretici olan bir ülkedir.
  Hafif ve ağır endüstrinin ülke düzeyindeki dağılışı genellikle Cherbourg-Marsilya hattının doğusunda, Paris havzasında, Rhöne havzası, Alp’ler ve Marsilya yöresinde yoğunlaşmıştır. Oldukça canlı olan Fransız endüstrisi Avrupa’nın en verimli 40 firması sıralamasında birinci sırada bulunur. Ülkede başta gelen endüstri kolları sırası ile ulaşım araçları, makine üretimi, dokuma ve giyim, tarım ve besin endüstrisi, elektrikli aletler yapımı ile dünyada beşinci sırayı alan kimya ve petrol sanayi kolları şeklindedir.
  Ülkenin dış ticaretinde önemli ihraç mallarında ise, otomobil, dokuma, silah ve savaş uçakları, şarap, buğday, süt ürünleri ve kimyasal maddeler şeklinde bir sıralama görülür. İthal mallarının başında ise petrol ve diğer yakıt maddeleri gelir.

  FRANSA


  Konum: Batı Avrupa'da, kuzeyde Lüksemburg, Belçika ve Marş Denizi, batıda Atlas Okyanusu ve Biskay Körfezi, güneyde İspanya ve Akdeniz, doğuda da İtalya, İsviçre ve Almanya ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 46 00 Kuzey derecesi, 2 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 547,030 km²
  Sınırları: toplam: 2,889 km
  sınır komşuları: Andora 56.6 km, Belçika 620 km, Almanya 451 km, İtalya 488 km, Lüksemburg 73 km, Monako 4.4 km, İspanya 623 km, İsviçre 573 km
  Sahil şeridi: 3,427 km
  İklimi: Ilıman bir iklim görülür. Ülkenin kuzeyinde kışları soğuk, yazları yağmurlu geçer. Güneyde ise Akdeniz iklimi hakimdir.
  Arazi yapısı: Plato görünümlü masifleri oluşturan yaşlı dağ kalıntıları; kuzey ve batıdaki tortul ovalar; güney ve güneydoğudaki genç dağlar ile bunların arasında uzanan dar ovalar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Rhone Nehri deltası 2 m
  en yüksek noktası: Blanc tepesi 4,807 m
  Doğal kaynakları: Kömür, demir, boksit, çinko, potas, kereste, balık
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %33
  sürekli ekinler: %2
  otlaklar: %20
  ormanlık arazi: %27
  diğer: %18 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 16,300 km² (1995 verileri)
  Doğal afetler: Su baskınları, çığ düşmeleri  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 59,551,227 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.37 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.64 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.46 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.9 yıl
  erkeklerde: 75.01 yıl
  kadınlarda: 83.01 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.75 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.44 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 130,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 2,000 (1999 verileri)
  Ulus: Fransız
  Din: Roma Katolikleri %90, Protestan %2, Musevi %1, Müslüman (Kuzey Afrikalılar) %3, inançsız %4
  Diller: Fransızca %100, bazı bölgesel lehçe ve diller de konuşulmaktadır (Provencal, Breton, Alsatian, Corsican, Catalan, Basque, Flemish)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99
  erkekler: %99
  kadınlar: %99 (1980 verileri)  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Fransa Cumhuriyeti
  kısa şekli : Fransa
  Yerel tam adı: Republique Francaise
  yerel kısa şekli: France
  Yönetim biçimi: Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Paris
  İdari bölümler: 22 bölge; Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comte, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes
  Fransa'ya bağımlı olan ülkeler: Bassas da India, Clipperton Adası, Avrupa Adası, Fransız Polinezyası, Güney Fransa ve Antarktika, Glorioso Adaları, Juan de Nova Adası, Yeni Kaledonya, Tromelin Adası, Vallis ve Futuna
  Bağımsızlık günü: 486 (Clovis tarafından birleştirilmiştir.)
  Milli bayram: Bastille Günü, 14 Temmuz (1789)
  Anayasa: 28 Eylül 1958
  Üye olduğu uluslararası kuruluş ve örgütler: ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BDEAC, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), InOC, Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Fransa, Avrupa`nın iktisadi açıdan güçlü ülkelerinden olmakla birlikte, yakın dönemde uygulanmaya başlanan iktisadi dünya pazarına uygulama siyasetinde güçlüklerle karşılaştığını 1976-1971 dönemi arasında ticaret bilançosunun 1986 yılı dışında sürekli açık vermiş olması da kanıtlamaktadır. Bu olumsuz nokta bir yana bırakılırsa Fransa, tarım ürünleri bolluğu ve çeşitliliği ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde birinci sırada, süt ürünleri açısından da dünyada dördüncü sırada (nitekim Fransa tarım- besin sanayi ürünleri dışsatımında dünya ikincisidir) yer almasının yanı sıra, sanayisi de çok güçlü bir ülkedir. Endüstri, ülke gelirinin çeyreğini ve ticaret kazancının %80`inden fazlasını karşılar. Devlet 1990ların başından beri Fransa Telecom, Fransız Havayolları ve bankalar gibi diğer endüstrilerdeki hisselerini elden çıkarmaya başlamıştır. Yüksek orandaki işsizlik hala Fransa için sorun işgal etmektedir. Fransa, geniş refah imkanlarını ve muazzam devlet bürokrasisini kesmekten kaçınmış ve bütçe açığını kapatmak için savunma harcamalarını kesmeyi ve vergileri yükseltmeyi tercih etmiştir. Fransa, 1 Ocak 1999`daki Euro sistemi referandumuna diğer on Avrupa ülkesi ile birlikte katılmıştır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.448 trilyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %3.1 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3.3
  endüstri: %26.1
  hizmet: %70.6 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.7 (2000 verileri)
  İş gücü: 25 milyon (2000)
  Sektörlere göre iş gücü dağılımı: hizmet %71, endüstri %25, tarım %4 (1997)
  İşsizlik oranı: %9.7 (2000 verileri)
  Endüstri: Makine, kimyasal ürünler, otomobil, metalürji, uçak, elektronik, tekstil, gıda ürünleri, turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 497.26 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 398.752 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 68.7 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 5 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Buğday, tahıl, şeker pancarı, patates, üzüm, sığır, süt ürünleri, balık
  İhracat: 325 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Makine ve taşımacılık araçları, uçak, plastik ürünler, kimyasallar, eczacılık ürünleri, demir - çelik, meşrubat
  İhracat ortakları: AB %63 (Almanya %16, İngiltere %10, İspanya %9, İtalya %9, Belçika - Lüksemburg %8), ABD %8 (1999)
  İthalat: 320 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parçaları, araçlar, ham petrol, uçak, plastik ürünler, kimyasal ürünler
  İthalat ortakları: AB %62 (Almanya %16, Belçika - Lüksemburg %11, İtalya %9, İngiltere %8), ABD %7 (2000 verileri)
  Dış borç tutarı: 106 milyar $ (1998)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 34.86 milyon (1998)
  Telefon kodu: 33
  Radyo yayın istasyonları: AM 41, FM 3,500, kısa dalga 2 (1998)
  Radyolar: 55.3 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 584 (1995)
  Televizyonlar: 34.8 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .fr
  Internet servis sağlayıcıları: 62 (2000)
  Internet kullanıcıları: 9 milyon (2000)  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 31,939 km (1998)
  Karayolları: 892,900 km (1999)
  Deniz yolları: 14,932 km
  Boru hatları: Ham petrol 3,059 km; petrol ürünleri 4,487 km; doğal gaz 24,746 km
  Limanları: Bordeaux, Boulogne, Cherbourg, Dijon, Dunkerque, La Pallice, Le Havre, Lyon, Marseille, Mullhouse, Nantes, Paris, Rouen, Saint Nazaire, Saint Malo, Strasbourg
  Hava alanları: 475 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 3 (2000 verileri)  İRLANDA

  Konum: Batı Avrupa'da, Kuzey Atlas Okyanusunda, İngiltere'nin batısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 53 00 Kuzey derecesi, 8 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 70,280 km²
  Sınırları: toplam: 360 km
  sınır komşuları: İngiltere 360 km
  Sahil şeridi: 1,448 km
  İklimi: Ilıman deniz iklim. Kuzey Atlas Okyanusu akımı ile değişiklik görülmektedir. Kışlar ılıman, yazlar serin geçer, yıl boyunca nemli hava hakimdir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Carrauntoohil 1,041 m
  Doğal kaynakları: Çinko, kurşun, doğal gaz, bakır, alçıtaşı, kireçtaşı, bataklık kömürü, gümüş
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13
  daimi ekinler: %0
  otlaklar: %68
  ormanlık arazi: %5
  diğer: %14 (1993 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 3,840,838 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.12 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 4.69 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.53 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.99 yıl
  erkeklerde: 74.23 yıl
  kadınlarda: 79.93 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.9 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2,200 (1999 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: İrlandalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Keltler, İngiliz
  Din: Roma Katolikleri %92, diğer %8 (1998)
  Diller: İngilizce, İrlandaca (Galyaca)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %98 (1981 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: İrlanda
  ingilizce: Ireland
  Yönetim biçimi: Cumhuriyet
  Başkent: Dublin
  İdari bölümler: 26 bölge; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow
  Bağımsızlık günü: 6 Aralık 1921
  Milli bayram: Saint Patrick Günü, 17 Mart
  Anayasa: 29 Aralık 1937; 1 Temmuz 1937 tarihinde değiştirilmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OASOECD, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 81.9 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %9.9 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %4
  endüstri: %38
  hizmet: %58 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.6 (2000)
  İş gücü: 1.82 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %64, endüstri %28, tarım %8 (2000 verileri)
  İşsizlik oranı: %4.1 (2000)
  Endüstri: Gıda maddeleri, tekstil, giysi, kimyasallar, eczacılık ürünleri, makine ve parçaları, cam ve kristal, yazılım
  Endüstrinin büyüme oranı: %14 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 19.542 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 18.414 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 50 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 290 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Şalgam, patates, şeker pancarı, buğday, et ve süt ürünleri
  İhracat: 73.5 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine ve parçalar, bilgisayarlar, kimyasallar, eczacılık ürünleri, canlı hayvanlar, hayvansal ürünler
  İhracat ortakları: AB %59 (İngiltere %19, Almanya %9, Fransa %7), ABD %20 (2000)
  İthalat: 45.7 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve ekipmanlar, kimyasallar, petrol ve petrol ürünleri, tekstil, giysi
  İthalat ortakları: AB %54 (İngiltere %29, Almanya %6, Fransa %5), ABD %18, Japonya %5, Singapur %4 (2000)
  Dış borç tutarı: 11 milyar $ (1998)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 1.59 milyon (2001)
  Telefon kodu: 353
  Radyo yayın istasyonları: AM 9, FM 106, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 2.55 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (2001)
  Televizyonlar: 1.82 milyon (2001)
  Internet kısaltması: .ie
  Internet servis sağlayıcıları: 22 (2000)
  Internet kullanıcıları: 1 milyon (2001)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 1,947 km (1998)
  Karayolları: 92,500 km (1999 verileri)
  Su yolları: 700 km (1998)
  Boru hatları: Doğal gaz 7,592 km (2000)
  Limanları: Arklow, Cork, Drogheda, Dublin, Foynes, Galway, Limerick, New Ross, Waterford
  Hava alanları: 44 (2000 verileri)
  HOLLANDA

  Konum: Batı Avrupa, Kuzey Denizi kıyısında, Belçika ve Almanya arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 52 30 Kuzey derecesi, 5 45 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 41,526 km²
  Sınırları: toplam: 1,027 km
  sınır komşuları: Belçika 450 km, Almanya 577 km
  Sahil şeridi: 451 km
  İklimi: Ilıman; deniz iklimi, yazlar serin ve kışlar ılıman geçer.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla kıyı bölgesinde alçak ovalar ve düzlükler, güneydoğuda tepelikler yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Prins Alexanderpolder 7 m; en yüksek noktası: Vaalserberg 321 m
  Doğal kaynakları: Doğal gaz, petrol, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %25
  daimi ekinler: %3
  otlaklar: %25
  ormanlık arazi: %8
  diğer: %39 (1996 verileri)
  Sulanan arazi: 6,000 km² (1996 verileri)
  Doğal afetler: Su baskınları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 15,981,472 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.55 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 2.34 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.37 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  erkeklerde: 75.55 yıl
  kadınlarda: 81.44 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.65 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.19 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 (1999 verileri)
  Ulus: Hollandalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Hollandalı %91, Faslı, Türk ve diğer %9 (1999 verileri)
  Din: Roma Katolikleri %31, Protestan %21, Müslüman %4.4, diğer %3.6, inançsız %40 (1998)
  Dil: Flemenkçe
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (2000 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Hollanda Krallığı
  kısa şekli : Hollanda
  Yerel tam adı: Koninkrijk der Nederlanden
  yerel kısa şekli: Nederland
  ingilizce: Netherlands
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Amsterdam - Den Haag
  İdari bölümler: 12 bölge; Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
  Bağımlı toprakları: Aruba, Hollanda Antilleri
  Bağımsızlık günü: 1579 (İspanya'dan)
  Milli bayram: Kraliçe günü, 30 Nisan
  Anayasa: 1814; bir çok kez yenilenmiştir, son düzenlenme tarihi 17 Şubat 1983
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 388.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %3.3
  endüstri: %26.3
  hizmet: %70.4 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.6 (2000 verileri)
  İş gücü: 7.2 milyon (2000)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %73, endüstri %23, tarım %4 (1998 verileri)
  İşsizlik oranı: %2.6 (2000 verileri)
  Endüstri: Tarım endüstrileri, metal ve mühendislik ürünleri, kimyasallar, petrol, inşaat, elektrikler, balıkçılık
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.2 (2000)
  Elektrik üretimi: 85.294 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 97.76 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 3.97 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 22.407 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hububat, patates, şeker pancarı, meyve, sebze, çiftlik hayvanları
  İhracat: 210.3 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, yakıt, gıda maddeleri
  İhracat ortakları: AB %78, Orta ve Doğu Avrupa, ABD (2000)
  İthalat: 201.2 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araçlar, kimyasallar, yakıt, gıda maddeleri, giysiler
  İthalat ortakları: AB %56, ABD %9, Orta ve Doğu Avrupa (2000)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 9,132,400 (1999)
  Telefon kodu: 31
  Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 58, kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 15.3 milyon (1996)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 21 (1995)
  Televizyonlar: 8.1 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .nl
  Internet servis sağlayıcıları: 52 (2000)
  Internet kullanıcıları: 6.8 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 2,739 km (1998)
  Karayolları: 125,575 km (1998)
  Su yolları: 5,046 km
  Boru hatları: Ham petrol 418 km; petrol ürünleri 965 km; doğal gaz 10,230 km
  Limanları: Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Ijmuiden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Vlissingen
  Hava alanları: 28 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)  LÜKSEMBURG  Konum: Batı Avrupa'da, Fransa ile Almanya arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 49 45 Kuzey derecesi, 6 10 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 2,586 km²
  Sınırları: toplam: 356 km
  sınır komşuları: Belçika 148 km, Fransa 73 km, Almanya 135 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: Kıtasal ve ılıman iklim arasında değişiklik gösterir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Moselle Nehri 133 m
  en yüksek noktası: Buurgplaatz 559 m
  Doğal kaynakları: Demir, işlenebilir topraklar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %20
  ormanlık arazi: %35
  diğer: %20
  Sulanan arazi: 10 km² (1993 verileri)
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 442,972 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.26 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 9.26 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.77 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.3 yıl
  erkeklerde: 74.02 yıl
  kadınlarda: 80.8 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.16 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Lüksemburg'lu
  Nüfusun etnik dağılımı: Kelt Kökenliler, Portekizler, İtalyanlar, Slavlar ve Avrupalılar
  Din: Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar
  Diller: Lüksemburg ca (ulusal dil), Almanca (resmi dil), Fransızca (resmi dil)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %100
  erkekler: %100
  kadınlar: %100 (2000 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Lüksemburg
  Yerel tam adı: Grand Duche de Luxembourg
  yerel kısa şekli: Luxembourg
  Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
  Başkent: Lüksemburg
  İdari bölümler: 3 bölge; Diekirch, Grevenmacher, Lüksemburg
  Bağımsızlık günü: 1839 (Hollanda'dan)
  Milli bayram: Milli gün 23 Haziran
  Anayasa: 17 Ekim 1868
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 15.9 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5.7 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1
  endüstri: %30
  hizmet: %69 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7.8 (2000 verileri)
  İş gücü: 248,000 (2000)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %83.2, endüstri %14.3, tarım %2.5 (1998 verileri)
  İşsizlik oranı: %2.7 (2000 verileri)
  Endüstri: Bankacılık, demir - çelik, gıda maddeleri, kimyasallar, metal ürünleri, mühendislik, cam, alüminyum
  Endüstrinin büyüme oranı: %7.8 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 648 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 6.149 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 655 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 6.201 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Arpa, yulaf, patates, buğday, meyve, üzüm, çiftlik hayvanları
  İhracat: 7.6 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine ve ekipman, çelik ürünleri, kimyasallar, kauçuk, cam
  İhracat ortakları: AB %75, ABD %4 (1999)
  İthalat: 10 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Mineraller, metaller, gıda maddeleri, kaliteli tüketim ürünleri
  İthalat ortakları: AB %81, ABD %9 (1999)
  Para birimi: Lüksemburg Frankı (LUF); Euro (EUR)
  Para birimi kodu: LUF; EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 314,700 (1999)
  Telefon kodu: 352
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 9, kısa dalga 2 (1999)
  Radyolar: 285,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 5 (1999)
  Televizyonlar: 285,000 (1998 verileri)
  Internet kısaltması: .lu
  Internet servis sağlayıcıları: 8 (2000)
  Internet kullanıcıları: 86,000 (1999)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 274 km (1998)
  Karayolları: 5,166 km (1999)
  Su yolları: 37 km
  Boru hatları: petrol ürünleri 48 km
  Limanları: Mertert
  Hava alanları: 2 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)

  FİNLANDİYA

  Konum: Kuzey Avrupa, Baltik Denizi kıyısında, İsveç ve Rusya arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 64 00 Kuzey derecesi, 26 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 337,030 km²
  Sınırları: toplam: 2,628 km
  sınır komşuları: Norveç 729 km, İsveç 586 km, Rusya 1,313 km
  Sahil şeridi: 1,126 km
  İklimi: Tipik kuzey iklimi etkisini gösterir. Finlandiya'nın güneyinde kış ve yaz mevsimi ülkenin kuzey bölümüne oranla bir ay erken başlar.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla alçak, düz ve inişli çıkışlı ovalar göllerin ve yüksek olmayan tepeliklerin arasında yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m
  en yüksek noktası: Haltiatunturi 1,328 m
  Doğal kaynakları: Kereste, bakır, çinko, demir, gümüş
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %8
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %76
  diğer: %16 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 640 km² (1993 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 5,175,783 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.16 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.61 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Yeni doğanlarda ölüm oranı: 3.79 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.58 yıl
  erkekler: 73.92 yıl
  kadınlar: 81.36 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.05 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 1,100 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Finli
  Nüfusun etnik dağılımı: Fin %93, İsveçli %6, Sami %0.11, Roma %0.12, Tatar %0.02
  Din: Lutherciler %86, Ortodokslar %1, diğer dinler %1, dinsizler %12
  Diller: Fince (resmi dil %94), İsveççe (Nüfus toplamının %6 sının resmi dili) İngilizce, Almanca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfus: %100 (1980 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Finlandiya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Finlandiya
  Yerel tam adı: Suomen Tasavalta
  yerel kısa şekli: Suomi
  ingilizce: Finland
  Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
  Başkent: Helsinki
  İdari bölümler: 6 bölüm; Aland, Etela-Suomen Laani, Ita-Suomen Laani, Lansi-Suomen Laani, Lappi, Oulun Laani
  Bağımsızlık günü: 6 Aralık 1917 (Rusya'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 6 Aralık (1917)
  Anayasa: 17 Temmuz 1919
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NC, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NIB (İskandinavya Yatırım Bankası), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Eskiden büyük çapta tarım - ormancılığa dayalı Fin ekonomisi, son on yılda radikal bir yapısal değişikliğe uğramış ve yerini değişken - modern bir sanayi sektörüne bırakmıştır ki bu sektör, her ne kadar çalışan kesimin üçte ikisini hizmet sektörü görevlendiriyor da olsa, ülkenin ekonomik gücünü tayin eden alan niteliği kazanmıştır ve ülke ihracatının %85' ini oluşturmaktadır. En önemli sanayi dalı, ülke üretiminin ve ihracatının yarısına tekabül eden Metal- ve Elektronik sanayidir. İhracatta özellikle Telekomünikasyon araçlarıyla Elektro sektörü dikkate değer önemli başarılar elde etmiştir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 118.3 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5.6 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3.5
  endüstri: %29
  hizmet: %67.5 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2000 verileri)
  İş gücü: 2.6 milyon (2000 verileri)
  İşsizlik oranı: %9.8 (2000 verileri)
  Endüstri: Metal ürünler, gemi yapımı, kağıt, bakır arıtımı, gıda maddeleri, kimyasallar, tekstil, giysi
  Endüstrinin büyüme oranı: %7.5 (2000)
  Elektrik üretimi: 75.792 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 81.611 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 232 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 11.356 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Tahıl, şeker pancarı, patates, süt ürünleri, deniz mahsulleri
  İhracat: 44.4 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Kağıt, selüloz, muhtelif orman ürünleri, makineler, elektronik, elektroteknik, demir - çelik, kimyasal ürünler, gemiler
  İhracat ortakları: AB %58 (Almanya %13, İsveç %10, İngiltere %9, Fransa %5, Hollanda %4), ABD %8, Rusya, Japonya (1999)
  İthalat: 32.7 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Gıda maddeleri, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, taşımacılık araçları, demir - çelik, makine, tekstil iplikleri ve kumaşlar, hububat
  İthalat ortakları: AB %60 (Almanya %15, İsveç %11, İngiltere %7), ABD %8, Rusya %7, Japonya %6 (1999)
  Dış borç tutarı: 30 milyar $ (Aralık 1993)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 2.861 milyon (1997)
  Telefon kodu: 358
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 186, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 7.7 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 130 (1995)
  Televizyonlar: 3.2 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .fi
  Internet servis sağlayıcıları: 23 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2.27 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 5,865 km (1998)
  Karayolları: 77,796 km (1999)
  Su yolları: 6,675 km
  Boru hatları: doğal gaz 580 km
  Limanları: Hamina, Helsinki, Kokkola, Kotka, Loviisa, Oulu, Pori, Rauma, Turku, Uusikaupunki, Varkaus
  Hava alanları: 159 (2000 verileri)  İSVEÇ

  Konum: Kuzey Avrupa, Baltik Denizi kıyısında, Finlandiya ile Norveç arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 62 00 Kuzey derecesi, 15 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 449,964 km²
  Sınırları: toplam: 2,205 km
  sınır komşuları: Finlandiya 586 km, Norveç 1,619 km
  Sahil şeridi: 3,218 km
  İklimi: Güneyde ılıman, kuzeyde subarktik iklim tipi görülür.
  Arazi yapısı: Daha fazla düz ve kısmen dalgalı ovalar, batıda dağlar yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m
  en yüksek noktası: Kebnekaise 2,111 m
  Doğal kaynakları: Çinko, demir, kurşun, bakır, gümüş, kereste, uranyum, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %7
  daimi ekinler: %0
  otlaklar: %1
  ormanlık arazi: %68
  diğer: %24 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 1,150 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Çevrili sularda yüzen buz kitleleri deniz trafiğini engellemektedirler.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 8,875,053 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.02 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.91 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 3.47 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 79.71 yıl
  erkeklerde: 77.07 yıl
  kadınlarda: 82.5 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.08 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 3,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: İsveçli
  Nüfusun etnik dağılımı: İsveç, Fin ve Sami azınlığı, Yugoslav, Norveç, Yunan, Türk
  Din: Lutherci %87, Roma Katolikleri, Ortodoks, Baptist, Müslüman, Musevi, Budist
  Diller: İsveççe
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (1979 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: İsveç Krallığı
  kısa şekli : İsveç
  Yerel tam adı: Konungariket Sverige
  yerel kısa şekli: Sverige
  ingilizce: Sweden
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Stockholm
  İdari bölümler: 21 bölge; Blekinge, Dalarnas, Gavleborgs, Gotlands, Hallands, Jamtlands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro, Ostergotlands, Skane, Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Varmlands, Vasterbottens, Vasternorrlands, Vastmanlands, Vastra Gotalands
  Bağımsızlık günü: 6 Haziran 1523
  Milli bayram: Bayrak Günü, 6 Haziran
  Anayasa: 1 Ocak 1975
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 6, G- 9, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NC, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NIB (İskandinavya Yatırım Bankası), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 197 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %2.2
  endüstri: %27.9
  hizmet: %69.9 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.2 (2000 verileri)
  İş gücü: 4.4 milyon (2000 verileri)
  İşsizlik oranı: %6 (2000 verileri)
  Endüstri: Demir - çelik, ağaç ve kağıt mamulleri, gıda maddeleri, motorlu araçlar
  Endüstrinin büyüme oranı: %7 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 146.633 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 128.819 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 15.9 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 8.35 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hububat, şeker pancarı, patates, et, süt
  İhracat: 95.5 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: makine %35, motorlu araçlar, ağaç ürünleri, demir - çelik, kimyasallar
  İhracat ortakları: AB %55, ABD %9, Norveç %8 (1999)
  İthalat: 80 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, motorlu araçlar, demir-çelik, gıda maddeleri, giysi
  İthalat ortakları: AB %67, Norveç %8, ABD %6 (1999)
  Dış borç tutarı: 66.5 milyar $ (1994)
  Para birimi: İsveç Kronu (SEK)
  Para birimi kodu: SEK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 6.017 milyon (1998)
  Telefon kodu: 46
  Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 265, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 8.25 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 169 (1995)
  Televizyonlar: 4.6 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .se
  Internet servis sağlayıcıları: 29 (2000)
  Internet kullanıcıları: 4.5 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 12,821 km (1998)
  Karayolları: 210,760 km (1999)
  Su yolları: 2,052 km
  Boru hatları: doğal gaz 84 km
  Limanları: Gavle, Goteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Kalmar, Karlshamn, Malmo, Solvesborg, Stockholm, Sundsvall
  Hava alanları: 255 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)  NORVEÇ

  Konum: Kuzey Avrupa'da, Kuzey Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında, İsveç'in batısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 62 00 Kuzey derecesi, 10 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 324,220 km²
  Sınırları: toplam: 2,515 km
  sınır komşuları: Finlandiya 729 km, İsveç 1,619 km, Rusya 167 km
  Sahil şeridi: 21,925 km
  İklimi: Kıyı boyunca ılıman iklim görülür. Kuzey Atlas akımının etkisiyle sıcaklık değişiklikleri ortaya çıkar.
  Arazi yapısı: Buzulludur. Çoğunlukla yüksek platolar ve dik dağların arasında verimli vadiler yer alır. Ovalar küçük ve dağınıktır. Kıyıda derinliklerden başlayan fiyortlar yer alır. Kuzeyde arktik tundra bölgesi vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Norveç Denizi 0 m
  en yüksek noktası: Galdhopiggen 2,469 m
  Doğal kaynakları: petrol, bakır, doğal gaz, nikel, demir, çinko, kurşun, balık, kereste, hidro enerji.
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %27
  diğer: %70 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 970 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Toprak kaymaları, çığ düşmeleri


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 4,503,440 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.49 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 2.11 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 3.94 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.79 yıl
  erkeklerde: 75.87 yıl
  kadınlarda: 81.92 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.81 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 1,600 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 8 (1999)
  Ulus: Norveçli
  Nüfusun etnik dağılımı: Norveçliler (Nordic, Alpine, Baltic), Sami 20,000
  Din: Evangelist Lutherciler %86, diğer Protestan ve Roma Katolikleri %3, diğer %1, bilinmeyen %10 (1997)
  Diller: Norveççe (resmi)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %100


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Norveç Krallığı
  kısa şekli : Norveç
  Yerel tam adı: Kongeriket Norge
  yerel kısa şekli: Norge
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Oslo
  İdari bölümler: 19 bölge; Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag, Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold
  Bağımlı toprakları: Bouvet Adası, Jan Mayen, Svalbard
  Bağımsızlık günü: 7 Haziran 1905
  Milli bayram: Anayasa Günü, 17 Mayıs (1814)
  Anayasa: 17 Mayıs 1814, 1884 yılında değiştirilmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi),NC, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NIB (İskandinavya Yatırım Bankası), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 124.1 milyar $ (1999 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.7 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %2
  endüstri: %25
  hizmet: %73 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.9 (2000 verileri)
  İş gücü: 2.4 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74, endüstri %22, tarım, ormancılık, balıkçılık %4 (1995)
  İşsizlik oranı: %3 (2000 verileri)
  Endüstri: Petrol ve gaz, gıda maddeleri, gemi yapımı, kağıt ürünleri, metaller, kimyasallar, kereste, madencilik, tekstil, balıkçılık
  Endüstrinin büyüme oranı: %3 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 121.084 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 110.795 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 8.28 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 6.467 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Arpa, diğer hububat, patates, et, süt, balık
  İhracat: 59.2 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri, makine ve parça, metaller, kimyasallar, gemi, balık
  İhracat ortakları: AB %73, ABD %5 (1999)
  İthalat: 35.2 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parçaları, kimyasallar, metaller, gıda maddeleri
  İthalat ortakları: AB %66, ABD %10, Japonya (1999)
  Para birimi: Norveç Kronu (NOK)
  Para birimi kodu: NOK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 2.735 milyon (1998)
  Telefon kodu: 47
  Radyo yayın istasyonları: AM 5, FM 650, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 4.03 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 360 (1995)
  Televizyonlar: 2.03 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .no
  Internet servis sağlayıcıları: 13 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2.36 milyon (Ekim 2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 4,012 km (1998)
  Karayolları: 91,180 km (1999)
  Su yolları: 1,577 km
  Boru hatları: Arıtılmış petrol ürünleri 53 km
  Limanları: Bergen, Drammen, Floro, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Larvik, Narvik, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Tromso, Trondheim
  Hava alanları: 103 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)


  MOLDOVA

  Konum: Doğu Avrupa'da, Romanya'nın kuzeydoğusunda yer alır.
  Coğrafi konumu: 47 00 Kuzey derecesi, 29 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Doğu Avrupa
  Yüzölçümü: 33,843 km²
  Sınırları: toplam: 1,389 km
  sınır komşuları: Romanya 450 km, Ukrayna 939 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: Sert olmayan kışlar, sıcak yazlar
  Arazi yapısı: İnişli çıkışlı stepler, Karadeniz'in güneyinde aşamalı yokuşlar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Nistru (Dnister) Nehri 2 m
  en yüksek noktası: Dealul Balanesti 430 m
  Doğal kaynakları: Linyit, fosfatlar, alçıtaşı, işlenebilir toprak
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %53
  daimi ekinler: %14
  otlaklar: %13
  ormanlık arazi: %13
  diğer: %7 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 3,110 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Toprak kaymaları
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 4,431,570 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.05 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.3 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 42.74 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 64.6 yıl
  erkeklerde: 60.15 yıl
  kadınlarda: 69.26 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.67 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 4,500 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Moldovalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Moldovalı/Romanyalı %64.5, Ukraynalı %13.8, Rus %13, Gagauz %3.5, Yahudi %1.5, Bulgar %2, diğer %1.7 (1989 verileri)
  Din: Doğu Ortodoksları %98.5, Museviler %1.5, Baptistler (1991)
  Diller: Moldovaca (resmi), Rusça, Gagauzca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %96
  erkekler: %99
  kadınlar: %94 (1989 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Moldova Cumhuriyeti
  kısa şekli : Moldova
  Yerel tam adı: Republica Moldova
  eski: Moldavia Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Kişinev
  Bağımsızlık günü: 27 Ağustos 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Ağustos (1991)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 11.3 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %-1.5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %31
  endüstri: %35
  hizmet: %34 (1998)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %32 (2000 verileri)
  İş gücü: 1.7 milyon (1998)
  İşsizlik oranı: %1.9 ( 2000)
  Endüstri: Gıda, tarım makineleri, beyaz eşya, şeker, bitkisel yağ, ayakkabı, tekstil
  Endüstrinin büyüme oranı: %3 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 4.155 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 5.78 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 1.916 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Sebze, meyve, şarap, üzüm, şeker pancarı, ayçiçeği çekirdeği, tütün, sığır eti, süt
  İhracat: 500 milyon $ (2000)
  İhracat ürünleri: Gıda maddeleri %57, şarap, tütün, tekstil, ayakkabı, makine (1999)
  İhracat ortakları: Rusya %41, Romanya %9, Almanya %8, Ukrayna %7, İtalya, Beyaz Rusya (1999)
  İthalat: 761 milyon $ (2000)
  İthalat ürünleri: Mineral ürünler ve yakıt %38, makine ve parça, kimyasallar, tekstil (1999)
  İthalat ortakları: Rusya %21, Romanya 1%6, Ukrayna %14, Almanya %12, İtalya %6, Beyaz Rusya (1999)
  Dış borç tutarı: 900 milyon $ (2000)
  Para birimi: Moldova Leusu (MDL)
  Para birimi kodu: MDL
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 627,000 (1997)
  Telefon kodu: 373
  Radyo yayın istasyonları: AM 7, FM 50, kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 3.22 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1995)
  Televizyonlar: 1.26 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .md
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (1999)
  Internet kullanıcıları: 15,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 1,328 km (1992)
  Karayolları: 20,000 km (1990)
  Su yolları: 424 km (1994)
  Boru hatları: doğal gaz 310 km (1992)
  Limanları: yok
  Hava alanları: 30 (2000 verileri)  ROMANYA

  Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Karadeniz kıyısında, Bulgaristan ile Ukrayna arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 46 00 Kuzey derecesi, 25 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 237,500 km²
  Sınırları: toplam: 2,508 km
  sınır komşuları: Bulgaristan 608 km, Macaristan 443 km, Moldova 450 km, Yugoslavya 476 km, Ukrayna (kuzey) 362 km, Ukrayna (doğu) 169 km
  Sahil şeridi: 225 km
  İklimi: Ilıman.
  Arazi yapısı: Orta kısımda yer alan Transilvanya Havzası, Moldova Ovasından Karpat Dağları ile ayrılır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karadeniz 0 m
  en yüksek noktası: Moldoveanu 2,544 m
  Doğal kaynakları: petrol, kereste, doğal gaz, kömür, tuz, demir, işlenebilir arazi, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %41
  daimi ekinler: %3
  otlaklar: %21
  ormanlık arazi: %29
  diğer: %6 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 31,020 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Depremler, heyelanlar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 22,364,022 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.21 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.6 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 19.36 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 70.16 yıl
  erkeklerde: 66.36 yıl
  kadınlarda: 74.19 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.35 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.02 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 7,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 350 (1999 verileri)
  Ulus: Romen
  Nüfusun etnik dağılımı: Romen %89.5, Macar %7.1, Roma 1%.8, Alman %0.5, Ukraynalı %0.3, diğer %0.8 (1992)
  Din: Romanya Ortodoksları %70, Roma Katolikleri %3, Diğer Katolikler %3, Protestanlar %6, inançsız %18
  Diller: Romence, Macarca, Almanca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %97
  erkekler: %98
  kadınlar: %95 (1992 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Romanya
  Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
  Başkent: Bükreş
  İdari bölümler: 40 bölge ve 1 belediye; Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dimbovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vilcea, Vrancea
  Bağımsızlık günü: 1881 (Türkiye'den)
  Milli bayram: Birleşme Günü (Romanya ile Transilvanya'nın), 1 Aralık (1918)
  Anayasa: 8 Aralık 1991
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi -132.5 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %2.2 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %13.9
  endüstri: %32.6
  hizmet: %53.5 (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %45.7 (2000 verileri)
  İş gücü: 9.9 milyon (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %11.5 (1999)
  Endüstri: Tekstil ve ayakkabı, hafif endüstri, madencilik, kereste, yapı malzemeleri, metalürji, kimyasallar, gıda maddeleri, petrol arıtımı
  Endüstrinin büyüme oranı: %8 (2000)
  Elektrik üretimi: 49.036 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 44.768 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 1.935 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 1.1 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Buğday, mısır, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu, patates, üzüm, yumurta, koyun
  İhracat: 11.2 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Tekstil ve ayakkabı %26, metal ve metal ürünleri %15, makine ve parça %11, mineraller ve yakıtlar %6 (1999)
  İhracat ortakları: İtalya %23, Almanya %18, Fransa %6, Türkiye %5, ABD (1999)
  İthalat: 11.9 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parçalar %23, yakıt ve mineraller %12, kimyasallar %9, tekstil ve ürünleri %19 (1999)
  İthalat ortakları: İtalya %20, Almanya %19, Fransa %7, Rusya %6 (1999)
  Dış borç tutarı: 9.3 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Leu (ROL)
  Para birimi kodu: ROL
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.777 milyon (1997)
  Telefon kodu: 40
  Radyo yayın istasyonları: AM 40, FM 202, kısa dalga 3 (1998
  Radyolar: 7.2 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 48 (1995)
  Televizyonlar: 5.25 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .ro
  Internet servis sağlayıcıları: 38 (2000)
  Internet kullanıcıları: 600,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 11,385 km (1996)
  Karayolları: 153,359 km (1998 verileri)
  Su yolları: 1,724 km (1984)
  Boru hatları: Ham petrol 2,800 km; petrol ürünleri 1,429 km; doğal gaz 6,400 km (1992)
  Limanları: Braila, Constanta, Galati, Mangalia, Sulina, Tulcea
  Hava alanları: 62 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)

  İspanya

  Kuzey, kuzeydoğuda Fransa’dan uzunluğu 712 km’yi bulan Pirene dağ sıraları, güneyde ise, Afrika’dan Cebelitarık Boğazı ile ayrılan İspanya, Avrupa’nın Atlas okyanusuna doğru güneybatı yönünde çıkıntı oluşturan İber Yarımadası üzerinde yer alır. Ülke 504.750 km2 yüzölçümü ile yarımadanın toplam alanının yaklaşık yedide altısını kapsar. Yedide biri ise yarımadanın diğer devleti olan Portekiz tarafından işgal edilir.
  Yarımadanın büyük bir kısmı deniz seviyesinden 600 m. Yüksekte Hersinyen devrine ait kayalardan oluşmuş bir platodan meydana gelir. Bu kısma, İspanyolca’da masa gibi düz arazi anlamına gelen ve önemli coğrafi ve fiziki bölgelerden birini oluşturan “Meseta” adı verilir. Öte yandan ülke 660 m. Olan ortalama yükseltisi ile Avrupa’da İsviçre’den sonra ikinci gelir.
  Ülkenin orta bölümünde yer alan Plato, kıvrımlı dağlar tarafından sınırlandırılmıştır. Kuzeydoğuda Pireneler, kuzey, kuzeybatıda Kantabriya Dağları ve en batıda ise Galicia’nın yüksek alanları bulunur. Meseta’nın güneyinde ise İspanya’nın en yüksek doruklarını kapsayan Sierre Nevada diğer bir değişle Betik dağları yer alır. Bu kütle Cebelitarık boğazından Cabo da la Nao’nun doğu kıyılarına doğru bir kıvrım çizmektedir ki muhtemelen bunların devamını, en büyüğü Mayorka olan Balear adaları teşkil etmektedir.
  Yarımadanın geri kalan kısmını havzalar, vadiler ve alçak alanlar oluşturur. Güneydoğuda bir seri küçük ova Akdeniz ile sınır çizerken kenardaki iki oluktan her birinde iki büyük nehir yer alır. Kuzeydoğuda Ebro vadisi (veya Aragon) havzası güneybatı Guadalquivir (Endülüs) havzası.
  Yarımada üzerinde üç belirgin iklim tipi ayırdedilir. Yükseltisi ve çevresindeki denizlerden, özellikle batıdaki Atlantik etkisinden dağ sıraları ile ayrılmış olan iç kısımlarda Meseta’da kışları sert geçen iklim hüküm sürer. Madrid’de, temmuz ortalama sıcaklığı 24 olan ve günlük değerlerin daha da yükseğe çıkabildiği kuru ve yakıcı bir yaz vardır. Kış ise 4.4 nin altına düşen ocak ısı değerleri ile donlar ve soğuk rüzgarlarla belirir. Yağışların hemen hemen tamamı sonbahar ve kışın olup 400 mm kadardır.
  Bunun aksine ülkenin kuzey, kuzeybatısında, Biskay Körfezi kıyılarında ılık, nemli bir iklim görülür. Burada denizel etkiler sonucunda mevsimlik ısı değerleri 7 ile 18 arasında değişmektedir. 760 ile 1600 mm arasındaki yağışlar bütün yıla dağılmış olup, yılda, yaklaşık 180 gün yağışlı geçer. Ancak bu bölgede de belirli bir kış azamisi vardır. Bu durumla bir tezat oluşturan güneydoğu kıyılarında ise Akdeniz tipi bir iklim görülür. Murcia’da ocak ve temmuz ortalama sıcaklıkları 10 ile 26,1 arasındadır. Bu saha hemen tamamen yağışsız geçen (yaz mevsimi) dört ayı ile dikkati çeker. Saha yılda sadece 280 mm yağış alır.
  İspanya’nın Bölgeleri
  1. Meseta
  2. Kuzey Yüksek Alanları
  3. Betik Dağları
  4. Akdeniz Kıyı Ovaları
  5. Ebro Havzası
  6. Guadalquivir Vadisi “Endülüs”
  Nüfus
  Ülkede son verilere göre nüfus 38.000.000’dur (1994). Ancak bu nüfusun dağılışı ülkenin fiziki ve sosyo ekonomik yapısındaki çeşitlilik dolayısıyla (dağlar, platolar, sulamanın yapıldığı küçük depresyonlar, vadi boyları ve kıyı ovaları) düzensizdir. Nüfus bakımından boş denecek alanlar yanında her birinin nüfusu 100.000’i aşan 24 şehrin varlığına işaret edersek, nüfusun dağılışındaki düzensizliğin ne denli olduğunu açıkça görürüz. Ülkede km2’ye düşen nüfus 68’dir. İspanya’da nüfus son elli yıl içinde yarı yarıya artmıştır. Artan nüfusun özellikle ilk yıllarda ülkenin az gelişmiş ve nüfus bakımından aşırı derecede yoğun olan bölgelerinde oluşu çok sayıda iç ve dış göçlere sebep olmuştur. Artış hızındaki sayının gittikçe azalması yanında dışa olan göçler de düşmüştür. Gerçekten 1950-60 yılları arasında 90.000 olan yıllık ortalama dış göçlerin sayısı 1960-70 yılları arasında 50.000’e düşmüştür. Ancak dış göçlerdeki bu azalmaya karşın iç göçlerde bir artış görülür. Köylerden kentlere olan akımın sayısı yılda yarım milyonu geçer. Şehirlere olan göçlerin çoğunluğu özellikle büyük kentlere (Barselona, Seilla, Madrid) olmuştur. Kırsal alanda bu adı geçen kentler ile diğer kentlere son yirmi yıl içinde 10 milyon kadar insan göç etmiştir. Örneğin son 25 yıl içinde Barselona’ya 1.000.000 Sevilla’ya 400.000, Madrid’e 1.500.000 kişi göç etmiştir.
  Bugün İspanya’daki toplam nüfusun %76’sı şehirsel alanda yaşar. (nüfusun yoğun olduğu bölgeler genellikle çevre bölgelerdir, iç kısımlarda yoğunluk azdır. 25 kişiyi ancak bulur) Ülkenin hemen hemen ortasında kurulmuş olan Madrid dışında bütün büyük kentler kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde yer alırlar. Barselona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza bunlardan en önemlileridir.
  Ekonomi
  İspanya’da iktisadi faaliyetlerin temeli tarımdır, tarım ürünlerinin ihracat malları içindeki payı %40’dır. Ülkede tarım son yıllarda endüstrideki gelişmeye ayak uyduramamıştır. Faal nüfusun ancak %15’i tarım kesiminde çalışırken %40’ı endüstride, %1’i madencilikte çalışır.
  Ülke topraklarının faydalanma bakımından bölünüşünde ise şöyle bir oranlama ile karşılaşılır: %42 ziraate elverişli alanlar, %28 otlak ve meralar, %22 ormanlar, %8 kullanılmayan sahalardır. Meseta’lar bölgesinde topraklar yağışların az olması nedeni ile verimsizdir. Bu nedenle de bu sahanın başlıca ürünü buğdaydır. Ülkedeki tarıma elverişli toprakların %10’u zeytinliklerle kaplıdır. İspanya zeytinyağı üretiminde dünyada birinci gelirken zeytin üretiminde ikincidir. Ayrıca dünya üzüm ve şarap üretiminde de üçüncüdür. Ülke portakal üretiminde dünyada dördüncü gelir.
  İspanya, Avrupa’nın diğer ülkeleri, özellikle batı Avrupa ile sanayi ve iktisadi faaliyetler bakımından mukayese edilecek olursa bu ülkelere nazaran az gelişmiştir. İspanya, Avrupa’da kişi başına milli gelirin en az olduğu ülkelerdendir. Bunun nedenleri arasında ise iklim şartlarının tarıma olan negatif yöndeki etkisi ile enerji kaynaklarının yeterli olmayışı, yıllık nüfus artış hızının yüksek (binde 18) oluşu sayılabilir. Ancak son yıllarda milli gelirdeki bu azlık, dış ticaretteki bilanço açığı alınan krediler ve Akdeniz memleketlerinde sürekli ilerleme gösteren turizmle kapatılmaktadır. Gerçekten İspanya’da son senelerde turizm büyük gelişmeler göstermiştir. Öte yandan ülkede yılda 1.205.000 ton civarında avlanan çeşitli türdeki balık da büyük ölçüde ihraç edilir ve gelir sağlanır.
  Ülkede iktisadi faaliyetlere katkısı yönünden bir değer ifade etmesi bakımından ele alınması gereken maden kaynakları ise çok çeşitlidir. Ancak bu çeşitli madenlerin uzun bir süre (Fenikeliler’den itibaren) ülke topraklarında çıkarılıp işlenmekte oluşu, çoğunun rezerv bakımından oldukça azalmasına neden olmuştur. Demir (9 milyon ton), çinko (1,5 milyon ton) bakır, kurşun, manganez, volfram ve pirli istihsali önem kazanmıştır. Ayrıca Sierra Morena’larda Almaden yakınında dünyanın en zengin civa madeni bulunmakta olup, İspanya bu madenin üretiminde dünyada dördüncü sıradadır. Yakıt madeni olarak yılda 11 milyon ton maden kömürü ile 10 milyon ton linyit üretimi yanında 1,5 milyon ton petrol üretilir.
  Ülkedeki üç belli başlı sanayi merkezi Katalonya (merkezi Barselona), kuzey kıyıları (Bilbao, Baracaldo, sestao, Santander ve Gijon) ve Madrid çevresidir.
  Gelişme en çok metalurji ve kimya sanayiinde olmuştur. Ağır metalurji, makina demiryolu malzemesi fabrikaları ve büyük tersaneler Pireneler, Katolonya ve Bask bölgelerinde toplanmıştır.


  İSPANYA

  Konum: Güneybatı Avrupa, Biskay Körfezi, Akdeniz, Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında ve Pyrenees Dağları sınırında, Fransa'nın güneybatısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 40 00 Kuzey derecesi, 4 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 504,782 km²
  Sınırları: toplam: 1,917.8 km
  sınır komşuları: Andorra 63.7 km, Fransa 623 km, Cebelitarık 1.2 km, Portekiz 1,214 km, Fas (Ceuta) 6.3 km, Fas (Melilla) 9.6 km
  Sahil şeridi: 4,964 km
  İklimi: Ilıman.
  Arazi yapısı: Geniş, düz platolar engebeli tepeliklerle çevrilidir, dağlar kuzeyde yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Pico de Teide 3,718 m
  Doğal kaynakları: Kömür, linyit, demir, uranyum, cıva, alçıtaşı, çinko, kurşun, tungsten, bakır, kaolin, potas, hidro enerji, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %30
  daimi ekinler: %9
  otlaklar: %21
  ormanlık arazi: %32
  diğer: %8 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 34,530 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Periyodik kuraklıklar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 40,037,995 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.1 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.87 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.92 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.93 yıl
  erkeklerde: 75.47 yıl
  kadınlarda: 82.62 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.58 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 120,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 2,000 (1999 verileri)
  Ulus: İspanyol
  Nüfusun etnik dağılımı: Akdeniz ve Nord uluslarının karması
  Din: Roma Katolikleri %99, diğer %1
  Diller: Castilia İspanyolca'sı (resmi) %74, Catalan %17, Galician %7, Basque %2
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %97


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: İspanya Krallığı
  kısa şekli : İspanya
  yerel kısa şekli: Espana
  ingilizce: Spain
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Madrid
  İdari bölümler: 17 özerk bölge; Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares (Balearic Adaları), Canarias (Canary Adaları), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna, Communidad Valencian, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque Bölgesi)
  Bağımsızlık günü: 1492
  Milli bayram: İspanya Günü, 12 Ekim
  Anayasa: 6 Aralık 1978
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 720.8 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %4
  endüstri: %31
  hizmet: %65 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2000 verileri)
  İş gücü: 17 milyon (2000)
  İşsizlik oranı: %14 (2000 verileri)
  Endüstri: Tekstil ve giysi, yiyecek ve içecek, metal sanayi, kimyasallar, gemi yapımı, otomobiller, makine parçaları, turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 197.694 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 189.57 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 6.23 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 11.945 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hububat, sebze, zeytin, şaraplık üzüm, şeker pancarı, narenciye, et, domuz eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, balık
  İhracat: 120.5 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Makine, motorlu araç, gıda maddeleri, diğer tüketim malları
  İhracat ortakları: AB %71, Latin Amerika %6, ABD %5 (2000)
  İthalat: 153.9 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parça, yakıtlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tüketim malları (1997)
  İthalat ortakları: AB %68, ABD %8, OPEC %5, Latin Amerika %4, Japonya %3 (1999)
  Dış borç tutarı: 90 milyar $ (1993 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 17.336 milyon (1999)
  Telefon kodu: 34
  Radyo yayın istasyonları: AM 208, FM 715, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 13.1 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 224 (1995)
  Televizyonlar: 16.2 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .es
  Internet servis sağlayıcıları: 56 (2000)
  Internet kullanıcıları: 4.6 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 13,950 km (1998)
  Karayolları: 346,858 km (1997)
  Su yolları: 1,045 km
  Boru hatları: ham petrol 265 km; petrol ürünleri 1,794 km; doğal gaz 1,666 km
  Limanları: Aviles, Barcelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Castellon de la Plana, Ceuta, Huelva, La Coruna, Las Palmas (Canary Adaları), Malaga, Melilla, Pasajes, Gijon, Santa Cruz de Tenerife (Canary Adaları), Santander, Tarragona, Valencia, Vigo
  Hava alanları: 110 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 2 (2000 verileri)


  İTALYA


  Konum: Güney Avrupa, Akdeniz kıyısında yarımadada, kuzeydoğu Tunus'ta yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 42 50 Kuzey derecesi, 12 50 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 301,230 km²
  Sınırları: toplam: 1,932.2 km
  sınır komşuları: Avusturya 430 km, Fransa 488 km, Holy See (Vatican City) 3.2 km, San Marino 39 km, Slovenya 232 km, İsviçre 740 km
  Sahil şeridi: 7,600 km
  İklimi: 7 ayrı iklim görülmektedir. Ama genel olarak ılıman hava hakimdir.
  Arazi yapısı: Arazi engebeli ve dağlıktır, ovalar ve kıyıda alçak araziler yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Akdeniz 0 m
  en yüksek noktası: Blanc Tepesi 4,807 m
  Doğal kaynakları: Cıva, potas, mermer, sülfür, doğal gaz, ham petrol, balık, kömür, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %31
  daimi ekinler: %10
  otlaklar: %15
  ormanlık arazi: %23
  diğer: %21 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 27,100 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Toprak kaymaları, çığ düşmeleri, depremler, volkanik patlamalar, su baskınları, toprak çökmeleri


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 57,679,825 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.07 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 1.73 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.84 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.14 yıl
  erkeklerde: 75.97 yıl
  kadınlarda: 82.52 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.18 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.35 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 95,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,000 (1999 verileri)
  Ulus: İtalyan
  Nüfusun etnik dağılımı: İtalyan
  Din: Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler, Müslümanlar
  Diller: İtalyanca (resmi), Almanca, Fransızca, Slovence
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %98 (1998)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: İtalya Cumhuriyeti
  kısa şekli : İtalya
  Yerel tam adı: Repubblica Italiana
  yerel kısa şekli: Italia
  eski adı: İtalya Krallığı
  ingilizce: Italy
  Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
  Başkent: Roma
  İdari bölümler: 20 bölge; Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
  Bağımsızlık günü: 17 Mart 1861
  Milli bayram: Cumhuriyet Günü, 2 Haziran (1946)
  Anayasa: 1 Ocak 1948
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.273 trilyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.7 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %2.5
  endüstri: %30.4
  hizmet: %67.1 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000)
  İş gücü: 23.4 milyon (2000)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %61.9, endüstri %32.6, tarım %5.5 (1999)
  İşsizlik oranı: %10.4 (2000 verileri)
  Endüstri: Turizm, makine, demir - çelik, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, motorlu araçlar, giysi, ayakkabı, seramik
  Endüstrinin büyüme oranı: %1.9 (2000)
  Elektrik üretimi: 247.679 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 272.35 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 530 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 42.539 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Meyve, sebze, üzüm, patates, şeker pancarı, soya fasulyesi, tahıl, zeytin, sığır eti, süt ürünleri, balık
  İhracat: 241.1 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Mühendislik ürünleri, tekstil ve giysi, makine, motorlu araçlar, taşıt ekipmanları, kimyasallar, gıda, içecekler, tütün, mineraller
  İhracat ortakları: AB %56.8, ABD %9.5 (1999)
  İthalat: 231.4 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Mühendislik ürünleri, kimyasallar, taşıt ekipmanları, enerji ürünleri, mineraller, tekstil ve giysi, gıda, meşrubat ve tütün
  İthalat ortakları: AB %61, ABD %5.0 (1999)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 25 milyon (1999)
  Telefon kodu: 39
  Radyo yayın istasyonları: AM 100, FM 4,600, kısa dalga 9 (1998)
  Radyolar: 50.5 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 358 (1995)
  Televizyonlar: 30.3 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .it
  Internet servis sağlayıcıları: 93 (2000)
  Internet kullanıcıları: 11.6 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 19,394 km (1998)
  Karayolları: 654,676 km (1997)
  Deniz yolları: 2,400 km
  Boru hatları: Ham petrol 1,703 km; petrol ürünleri 2,148 km; doğal gaz 19,400 km
  Limanları: Augusta (Sicily), Bagnoli, Bari, Brindisi, Gela, Genoa, La Spezia, Livorno, Milazzo, Naples, Porto Foxi, Porto Torres (Sardinia), Salerno, Savona, Taranto, Trieste, Venice (2001)
  Hava alanları: 135 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 4 (2000 verileri)


  PORTEKİZ


  Konum: Güneybatı Avrupa'da, Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında, İspanya'nın batıısnda yer alır.
  Coğrafi konumu: 39 30 Kuzey derecesi, 8 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 92,391 km²
  Sınırları: toplam: 1,214 km
  sınır komşuları: İspanya 1,214 km
  Sahil şeridi: 1,793 km
  İklimi: Ilıman deniz iklimi; kuzeyde hava soğuk ve yağışlı, güneyde daha kuru ve ılımandır.
  Arazi yapısı: Tagus Nehrinin kuzeyi dağlıktır, güneyde inişli çıkışlı ovalar yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Ponta do Pico 2,351 m
  Doğal kaynakları: Balık, orman, tungsten, demir, uranyum, mermer, işlenebilir arazi, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %26
  daimi ekinler: %9
  otlaklar: %9
  ormanlık arazi: %36
  diğer: %20 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 6,300 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Azores depreme meyillidir.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10,066,253 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.18 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.5 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.94 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 75.94 yıl
  erkeklerde: 72.44 yıl
  kadınlarda: 79.68 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.48 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.74 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 36,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 280 (1999 verileri)
  Ulus: Portekiz
  Nüfusun etnik dağılımı: Homojen Akdenizliler soyu; sömürgeleştirme döneminde Afrika'dan göç edip yerleşmiş olan zencilerin sayısı 100,000 civarındadır.
  Din: Roma Katolikleri %94, Protestanlar (1995)
  Diller: Portekizce
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %87.4


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Portekiz Cumhuriyeti
  kısa şekli : Portekiz
  Yerel tam adı: Republica Portuguesa
  yerel kısa şekli: Portugal
  Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
  Başkent: Lizbon
  İdari bölümler: 18 bölge ve 2 özerk bölge; Aveiro, Acores (Azores), Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Madeira, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu
  Bağımsızlık günü: 1140 (5 Ekim 1910 tarihinde cumhuriyet bağımsızlığını ilan etmiştir)
  Milli bayram: Portekiz Günü, 10 Haziran (1580)
  Anayasa: 25 Nisan 1976
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 159 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %2.7 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %4
  endüstri: %36
  hizmet: %60 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2000 verileri)
  İş gücü: 5 milyon (1999)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %60, endüstri %30, tarım %10 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %4.3 (2000 verileri)
  Endüstri: Tekstil ve ayakkabı, ağaç ve kağıt mamulleri, metal işçiliği, petrol arıtımı, kimyasallar, deniz mahsulleri konserveciliği, şarap, turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %2.9 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 41.696 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 37.915 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 4.49 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 3.628 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hububat, patates, zeytin, üzüm, koyun, dana, keçi, kümes hayvanı, et ve süt ürünleri
  İhracat: 26.1 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Giyim ve ayakkabı, makine, kimyasallar, kağıt ürünleri, deri
  İhracat ortakları: AB %83 (Almanya %20, İspanya %18, Fransa %14, İngiltere %12, Hollanda %5, Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği) %5, İtalya), ABD %5 (1999)
  İthalat: 41 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, petrol, tekstil, tarım ürünleri
  İthalat ortakları: AB %78 (İspanya %25, Almanya %15, Fransa %11, İtalya %8, İngiltere %7, Hollanda %5), ABD %3, Japonya %3 (1998)
  Dış borç tutarı: 13.1 milyar $ (1997 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 5.3 milyon (1998)
  Telefon kodu: 351
  Radyo yayın istasyonları: AM 47, FM 172, kısa dalga 2 (1998)
  Radyolar: 3.02 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 62 (1995)
  Televizyonlar: 3.31 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .pt
  Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
  Internet kullanıcıları: 700,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 2,850 km (1998)
  Karayolları: 68,732 km (1999)
  Su yolları: 820 km
  Boru hatları: Ham petrol 22 km; petrol ürünleri 58 km; doğal gaz 700 km
  Limanları: Aveiro, Funchal (Madeira Adaları), Horta (Azores), Leixoes, Lisbon, Porto, Ponta Delgada (Azores), Praia da Vitoria (Azores), Setubal, Viana do Castelo
  Hava alanları: 66 (2000 verileri)

  ALMANYA

  Konum: Orta Avrupa, Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında, Hollanda ile Polonya arasında, danimarka'nın güneyinde yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 51 00 Kuzey derecesi, 9 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 357,021 km²
  Sınırları: toplam: 3,618 km
  Sınır komşuları: Avusturya 784 km, Belçika 167 km, Çek Cumhuriyeti 646 km, Danimarka 68 km, Fransa 451 km, Lüksemburg 135 km, Hollanda 577 km, Polonya 456 km, İsviçre 334 km
  Sahil şeridi: 2,389 km
  İklimi: Ilıman ve deniz iklimi; soğuk, bulutlu, rutubetli kışlar ve yazlar; ılık rüzgarlar yaygındırlar.
  Arazi yapısı: Kuzeyde alçak ovalar, merkezde yüksek araziler, güneyde Bavaria Alpleri yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Freepsum Gölü 2 m; en yüksek noktası: Zugspitze 2,963 m
  Doğal kaynakları: Demir, kömür, potas, kereste, linyit, uranyum, bakır, doğal gaz, tuz, nikel, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %33
  daimi ekinler: %1
  otlaklar: %15
  ormanlık arazi: %31
  diğer: %20 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 4,750 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Su baskınları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 83,029,536 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.27 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 4 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.71 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.61 yıl
  erkeklerde: 74.47 yıl
  kadınlarda: 80.92 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.38 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 37,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 600 (1999 verileri)
  Ulus: Alman
  Nüfusun etnik dağılımı: Alman %91.5, Türk %2.4, diğer %6.1
  Din: Protestan %38, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar %1.7, diğer %26.3
  Diller: Almanca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (1977 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti
  kısa şekli : Almanya
  Yerel tam adı: Bundesrepublik Deutschland
  yerel kısa şekli: Deutschland
  eski adı: Alman İmparatorluğu
  ingilizce: Germany
  Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
  Başkent: Berlin
  İdari bölümler: 16 eyalet; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen
  Bağımsızlık günü: 18 Ocak 1871
  Milli bayram: Birleşme Günü, 3 Ekim (1990)
  Anayasa: 23 Mayıs 1949
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BDEAC, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa`nın önemli sanayi güçlerinden biridir. Sanayi kolları arasında, on kadar büyük kuruluşun elinde toplanmış olan demir-çelik üretiminin beslediği, gerek çalışan personel sayısı, gerek üretimin değeri bakımından son derece önemli olan makine yapımı başlıca yeri tutar: Dünya çapında ünlü Volswagen, Opel , Porsche, Mercedes, Audi, BMW vb. otomobilleri üreten otomobil yapımı; optik sanayisi ve duyarlı makineler sanayisi; gene dünyaca ünlü Siemens, AEG gibi şirketlerin ürettiği elektrikli ve elektronik araç gereçler yapımı. İkinci sırada Bayer, Hoechest ve Bosh şirketlerinin denetimi altında toplanmış olan kimya sanayisi yer alır. Sanayinin öbür dalları arasında besin sanayisi (özellikle bira ve şarap yapımı; şeker fabrikaları,vb), dokuma sanayisi sayılabilir. Ülkede üçüncü kesim, ticaret, bankacılık, sigorta şirketleri,vb., de çok büyük ölçüde gelişmiştir ve Almanya dış ticarette Avrupa`da birinci, dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli kentlerdeki uzmanlık fuarlarının desteklediği turizm, gün geçtikçe gelişmektedir. Uzun süreçte, Almanya, büyüyen nüfusuyla, düşük vergi gelirleri ve yüksek maaş giderleri yüzünden bütçe problemleriyle karşılaşmaktadır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.936 trillion $(2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşimi: tarım: %1.2
  endüstri: %30.4
  hizmet: %68.4 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  İş gücü: 40.5 milyon (1999 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Endüstri %33.4, tarım %2.8, hizmet %63.8 (1999)
  İşsizlik oranı: %9.9 (2000 verileri)
  Endüstri: Demir - çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine parçaları, elektronik, yiyecek ve meşrubat, gemi yapımı, tekstil
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.7 (2000)
  Elektrik üretimi: 531.377 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 495.181 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 39.5 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 40.5 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve, lahana, sığır, domuz, kümes hayvanları
  İhracat: 578 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, metaller, sanayi malları, gıda maddeleri, tekstil
  İhracat ortakları: AB %55.3 (Fransa %11.3, İngiltere %8.3, İtalya %7.3, Hollanda %6.3, Belçika/Lüksemburg %5.1), ABD %10.1, Japonya %2.0 (1999)
  İthalat: 505 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, metaller
  İthalat ortakları: AB %52.2 (Fransa %10.5, Hollanda %7.6, İtalya %7.4, İngiltere %6.9, Belçika/Lüksemburg %5.6), ABD %8.1, Japonya %4.9 (1999)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 45.2 milyon (1997)
  Telefon kodu: 49
  Radyo yayın istasyonları: AM 51, FM 767, kısa dalga 4 (1998)
  Radyolar: 77.8 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 373 (1995)
  Televizyonlar: 51.4 milyon (1998)
  Internet kısaltması: .de
  Internet servis sağlayıcıları: 123 (2000)
  Internet kullanıcıları: 18 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 40,826 km (1998)
  Karayolları: toplam: 656,140 km (1998 verileri)
  Su yolları: 7,500 km (1999)
  Boru hatları: Ham petrol 2,500 km (1998)
  Limanları: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
  Hava alanları: 613 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 59 (2000 verileri)  İSVİÇRE

  Konum: Orta Avrupa'da, Fransa'nın doğusunda, İtalya'nın kuzeyinde yer alır.
  Coğrafi konumu: 47 00 Kuzey derecesi, 8 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 41,290 km²
  Sınırları: toplam: 1,852 km
  sınır komşuları: Avusturya 164 km, Fransa 573 km, İtalya 740 km, Liechtenstein 41 km, Almanya 334 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: Ilıman.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla dağlıktır, tepelikli merkez platosu, ovalar, büyük göller yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Maggiore Gölü 195 m
  en yüksek noktası: Dufourspitze 4,634 m
  Doğal kaynakları: Hidro enerji, kereste, tuz
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
  daimi ekinler: %2
  otlaklar: %28
  ormanlık arazi: %32
  diğer: %20 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 250 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Çığ, toprak kayması


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 7,283,274 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.27 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 1.37 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.48 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.73 yıl
  erkeklerde: 76.85 yıl
  kadınlarda: 82.76 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.47 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.46 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 17,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 150 (1999 verileri)
  Ulus: İsviçreli
  Nüfusun etnik dağılımı: Almanya %65, Fransa %18, İtalya %10, Romence %1, diğer %6
  Din: Roma Katolikleri %46.1, Protestan %40, diğer %5, yok %8.9 (1990)
  Diller: Almanca %63.7, Fransızca %19.2, İtalyanca %7.6, Romence %0.6, diğer %8.9
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (1980 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: İsviçre Konfederasyonu
  kısa şekli : İsviçre
  Yerel tam adı: Schweizerische Eidgenossenschaft (Almanca), Confederation Suisse (Fransızca), Confederazione Svizzera (İtalyanca)
  yerel kısa şekli: Schweiz (Almanca), Suisse (Fransızca), Svizzera (İtalyanca)
  ingilizce: Switzerland
  Yönetim biçimi: Parlamenter Federal Cumhuriyet
  Başkent: Bern
  İdari bölümler: 26 bölge; Aargau, Ausser-Rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus, Graubunden, Inner-Rhoden, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zurich
  Bağımsızlık günü: 1 Ağustos 1291 (İsviçre Konfederasyonu kuruluşu)
  Milli bayram: İsviçre Konfederasyonu kuruluşu, 1 Ağustos (1291)
  Anayasa: 29 May 1874
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 207 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %2.8
  endüstri: %31.1
  hizmet: %66.1 (1995)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.5 (2000 verileri)
  İş gücü: 3.9 milyon (1998 verileri)
  İşsizlik oranı: %1.9 (2000 verileri)
  Endüstri: Makine, kimyasallar, saatler, tekstil
  Endüstrinin büyüme oranı: %8.6 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 66.768 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 51.862 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 31.955 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 21.723 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hububat, meyve, sebze, et, yumurta
  İhracat: 91.3 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine, kimyasallar, metaller, saatler, tarım ürünleri
  İhracat ortakları: AB %65.8, ABD %12.4, Japonya %4.0 (1999)
  İthalat: 91.6 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine, kimyasallar, araçlar, metaller, tarım ürünleri, tekstil
  İthalat ortakları: AB %77.7, ABD %7.1, Japonya %2.9 (1999)
  Para birimi: İsviçre Frankı (CHF)
  Para birimi kodu: CHF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 4.82 milyon (1998)
  Telefon kodu: 41
  Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 113, kısa dalga 2 (1998)
  Radyolar: 7.1 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 115 (1995)
  Televizyonlar: 3.31 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .ch
  Internet servis sağlayıcıları: 44 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2.4 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 4,492 km (1998)
  Karayolları: 71,059 km (1999)
  Su yolları: 65 km
  Boru hatları: Ham petrol 314 km; doğal gaz 1,506 km
  Limanları: Basel
  Hava alanları: 67 (2000 verileri)


  SLOVAKYA

  Konum: Orta Avrupa, Polonya'nın güneyinde yer alır.
  Coğrafi konumu: 48 40 Kuzey derecesi, 19 30 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 48,845 km²
  Sınırları: toplam: 1,355 km
  sınır komşuları: Avusturya 91 km, Çek Cumhuriyeti 215 km, Macaristan 515 km, Polonya 444 km, Ukrayna 90 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: Ilıman.
  Arazi yapısı: Orta kısımlar ve kuzeyde dağlar, güneyde alçak araziler yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Bodrok Nehri 94 m
  en yüksek noktası: Gerlachovsky Stit 2,655 m
  Doğal kaynakları: Kömür ve linyit, demir, bakır, manganez, tuz, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %31
  daimi ekinler: %3
  otlaklar: %17
  ormanlık arazi: %41
  diğer: %8 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 800 km² (1993 verileri)
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 5,414,937 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.13 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.53 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 8.97 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.97 yıl
  erkeklerde: 69.95 yıl
  kadınlarda: 78.2 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.25 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 400 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Slovak
  Nüfusun etnik dağılımı: Slovak %85.7, Macar %10.6, Roma %1.6, Çek, Ukraynalı %0.6, Alman %0.1, Polonyalı %0.1, diğer %0.2 (1996)
  Din: Roma Katolikleri %60.3, ateist %9.7, Protestan %8.4, Ortodoks %4.1, diğer %17.5
  Diller: Slovak (resmi), Macar


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Slovak Cumhuriyeti
  kısa şekli : Slovakya
  Yerel tam adı: Slovenska Republika
  yerel kısa şekli: Slovensko
  Yönetim biçimi: Parlamenter demokrasi
  Başkent: Bratislava
  İdari bölümler: 8 bölge; Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky, Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky
  Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1993
  Milli bayram: Anayasa Günü, 1 Eylül (1992)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Avustralya Grubu, BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NSG, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 55.3 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %2.2 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %4.5
  endüstri: %29.3
  hizmet: %66.2 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %12.2 (2000 verileri)
  İş gücü: 3 milyon (1999)
  İşsizlik oranı: %17 (2000 verileri)
  Endüstri: Metal ürünleri, yiyecek-içecek, elektrik, gaz, kömür, nükleer yakıt, kimyasallar, makine, kağıt ve matbaa, seramik, taşıt araçları, tekstil, elektrik, kauçuk
  Endüstrinin büyüme oranı: %9.3 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 22.582 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 21.471 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 930 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 1.4 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hububat, patates, şeker pancarı, meyve, domuz, sığır, kümes hayvanı, orman ürünleri
  İhracat: 12 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Makine ve parça %39.4, ara sanayi malları %27.5, çeşitli sanayi malları %13, kimyasallar %8 (1999)
  İhracat ortakları: AB %59.7, Çek Cumhuriyeti %18.1 (1999)
  İthalat: 12.8 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç %37.7, ara sanayi malları %18, yakıt %13, kimyasallar %11, çeşitli sanayi malları %9.5 (1999) İthalat ortakları: AB %51.4, Çek Cumhuriyeti %16.6, Rusya %11.9 (1999)
  Dış borç tutarı: 10.3 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Slovak Korunası (SKK)
  Para birimi kodu: SKK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 1,934,558 (1998)
  Telefon kodu: 421
  Radyo yayın istasyonları: AM 15, FM 78, kısa dalga 2 (1998)
  Radyolar: 3.12 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 38 (1995)
  Televizyonlar: 2.62 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .sk
  Internet servis sağlayıcıları: 6 (2000)
  Internet kullanıcıları: 700,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 3,660 km (1998)
  Karayolları: 17,710 km (1998 verileri)
  Su yolları: 172 km
  Boru hatları: doğal gaz 2,700 km
  Limanları: Bratislava, Komarno
  Hava alanları: 35 (2000 verileri)
  AVUSTURYA

  Konum: Orta Avrupa'da, İtalya ile Slovenya'nın kuzeyinde yer alır.
  Coğrafi konumu: 47 20 Kuzey derecesi, 13 20 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 83,858 km²
  kara: 82,738 km²
  su: 1,120 km²
  Sınırları: toplam: 2,562 km
  Sınır komşuları: Çek Cumhuriyeti 362 km, Almanya 784 km, Macaristan 366 km, İtalya 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovakya 91 km, Slovenya 330 km, İsviçre 164 km
  Sahil şeridi: 0 km
  İklimi: Ilıman kıtasal iklim.
  Arazi yapısı: Batı ve güneyinde Alpler, doğu ve kuzey kısımlarda çoğunlukla düzlükler yer alır
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Neusiedler See 40 m; en yüksek noktası: Grossglockner 6,960 m
  Doğal kaynakları: Demir, kereste, magnezit, kurşun, kömür, linyit, bakır, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
  daimi ekinler: %1
  otlaklar: %23
  ormanlık arazi: %39
  diğer: %20 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 457 km² (1993 verileri)
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 8,150,835 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.24 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 2.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.44 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.84 yıl
  erkeklerde: 74.68 yıl
  kadınlarda: 81.15 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.39 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.23 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 9,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Avusturyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Alman %98, Hırvat, Sloven, diğer (Macar, Çek, Slovak, diğer)
  Din: Roma Katolikleri %78 , Protestanlar %5, Müslümanlar ve diğer %17
  Diller: Almanca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %98


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Avusturya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Avusturya
  Yerel tam adı: Republik Oesterreich
  yerel kısa şekli: Oesterreich
  ingilizce: Austria
  Yönetim biçimi: Parlementer Federal Cumhuriyet
  Başkent: Viyana
  İdari bölümler: 9 eyalet; Burgenland, Kaernten, Niederoesterreich, Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien
  Bağımsızlık günü: 1156 (Bavarya'dan)
  Milli bayram: Ulusal gün, 26 Ekim (1955)
  Anayasa: 1920
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) (gözlemci), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM (ziyaretçi), NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OAS (gözlemci), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (gözlemci), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satın alma Gücü paritesi: 203 milyar $ (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  İş gücü: 3.7 milyon (1999)
  İşsizlik oranı: %5.4 (Aralık 2000)
  Bütçe: gelirler: 56.3 milyar $; giderler: 60.5 milyar $ (2000)
  Endüstri: İnşaat, makine, araçlar ve parçaları, gıda, kimyasallar, kağıt ürünleri, iletişim araçları, turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 59.283 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %29.53
  hidro: %67.65
  nükleer: %0
  diğer: %2.82 (1999)
  Elektrik tüketimi: 53.231 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 13.507 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 11.605 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hububat, patates, şeker pancarı, şarap, meyve, süt ürünleri, sığır, domuz, kümes hayvanı
  İhracat tutarı: 63.2 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Makine ve parça, kağıt ürünleri, metal eşyalar, kimyasallar, demir - çelik, tekstil, gıda maddeleri
  İhracat ortakları: AB %64.2, İsviçre %5.9, ABD %4.5, Macaristan %3.9 (1999)
  İthalat tutarı: 65.6 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, metal eşyalar, gıda maddeleri
  İthalat ortakları: AB %70.3, ABD %5.4, İsviçre %3.0, Macaristan %2.8 (1999)
  Dış borç tutarı: 16 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 4 milyon (1998)
  Telefon kodu: 43
  Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 61, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 6.08 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 45 (1997)
  Televizyonlar: 4.25 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .at
  Internet servis sağlayıcıları: 37 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2.6 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 6,095.2 km (167 km elektriklendirilmiş)
  Karayolları: toplam: 133,361 km
  asfalt: 133,361 km
  asfalt olmayan: 0 km (1998 verileri)
  Su yolları: 358 km
  Boru hatları: Ham petrol 777 km; doğal gaz 840 km
  Limanları: Linz, Vienna, Enns, Krems
  Hava alanları: 55 (2000 verileri)


  MACARİSTAN

  Konum: Orta Avrupa, Romanya'nın kuzeybatısı
  Coğrafi konumu: 47 00 Kuzey derecesi, 20 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 93,030 km²
  Sınırları: toplam: 2,009 km
  sınır komşuları: Avusturya 366 km, Hırvatistan 329 km, Romanya 443 km, Yugoslavya 151 km, Slovakya 515 km, Slovenya 102 km, Ukrayna 103 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklim: Ilıman; kışlar soğuk, bulutlu ve nemli, yazlar ılımlı geçer.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tisza Nehri 78 m
  en yüksek noktası: Kekes 1,014 m
  Doğal kaynakları: Boksit, kömür, doğal gaz, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %51
  daimi ekinler: %3.6
  otlaklar: %12.4
  ormanlık arazi: %19
  diğer: %14 (1999)
  Sulanan arazi: 2,060 km² (1993 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10,106,017 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.32 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.74 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 8.96 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 71.63 yıl
  erkeklerde: 67.28 yıl
  kadınlarda: 76.3 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.25 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.05 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2,500 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Macar
  Nüfusun etnik dağılımı: Macar %89.9, Romalı %4, Alman %2.6, Sırp %2, Slovak %0.8, Romanyalı %0.7
  Din: Roma Katolikleri %67.5, Calvinist %20, Lutherci %5, ateist ve diğer %7.5
  Diller: Macar %98.2, diğer %1.8
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99
  erkekler: %99
  kadınlar: %98 (1980 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Macaristan Cumhuriyeti
  kısa şekli : Macaristan
  Yerel tam adı: Magyar Koztarsasag
  yerel kısa şekli: Magyarorszag
  Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
  Başkent: Budapeşt
  İdari bölümler: 19 bölge, 20 kentsel bölge ve 1 başkent; Bacs-Kiskun, Baranya, Bekes, Bekescsaba, Borsod-Abauj-Zemplen, Budapest, Csongrad, Debrecen, Dunaujvaros, Eger, Fejer, Gyor, Gyor-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Hodmezovasarhely, Jasz-Nagykun-Szolnok, Kaposvar, Kecskemet, Komarom-Esztergom, Miskolc, Nagykanizsa, Nograd, Nyiregyhaza, Pecs, Pest, Somogy, Sopron, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Szeged, Szekesfehervar, Szolnok, Szombathely, Tatabanya, Tolna, Vas, Veszprem, Veszprem, Zala, Zalaegerszeg
  Bağımsızlık günü: 1001 (Kral Stephen tarafından birleştirilmiştir)
  Milli bayram: St. Stephen Günü, 20 Ağustos
  Anayasa: 18 Ağustos 1949
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 113.9 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5.5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %5
  endüstri: %35
  hizmet: %60 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %9.8 (1999 verileri)
  İş gücü: 4.2 milyon (1997)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %65, endüstri %27, tarım %8 (1996)
  İşsizlik oranı: %9.4 (2000 verileri)
  Endüstri: Madencilik, metalürji, yapı malzemeleri, gıda ürünleri, tekstil, kimyasallar, motorlu araçlar
  Endüstrinin büyüme oranı: %18 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 36.75 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 35.234 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 2.35 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 3.406 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Buğday, mısır, ayçiçeği, patates, şeker pancarı, domuz, sığır, kümes hayvanları, süt ürünleri
  İhracat: 25.2 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine ve parçalar %59.5, diğer sanayi ürünleri %29.4, gıda ürünleri %6.9, hammaddeler %2.4, yakıt ve elektrik %1.8 (2000)
  İhracat ortakları: Almanya %37, Avusturya %9, İtalya %6, Hollanda %5 (2000)
  İthalat: 27.6 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine ve parçalar %51.1, diğer sanayi ürünleri %35.9, yakıt ve elektrik %8.1, gıda maddeleri %2.8, hammaddeler %2.1 (2000)
  İthalat ortakları: Almanya %25, Rusya %8, Avusturya %7, İtalya %7 (2000)
  Dış borç tutarı: 29.6 milyar $ (2000)
  Para birimi: Forint (HUF)
  Para birimi kodu: HUF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.095 milyon (1997)
  Telefon kodu: 36
  Radyo yayın istasyonları: AM 17, FM 57, kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 7.01 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 35 (1995)
  Televizyonlar: 4.42 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .hu
  Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
  Internet kullanıcıları: 650,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 7,606 km
  Karayolları: 188,203 km (1998 verileri)
  Su yolları: 1,373 km (1997)
  Boru hatları: Ham petrol 1,204 km; doğal gaz 4,387 km (1991)
  Limanları: Budapest, Dunaujvaros
  Hava alanları: 43 (2000 verileri)
  Helikopter alanı: 5 (2000 verileri)
  ÇEK CUMHURİYETİ

  Konum: Orta Avrupa, Almanya'nın güneydoğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 49 45 Kuzey derecesi, 15 30 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 78,866 km²
  Sınırları: toplam: 1,881 km
  sınır komşuları: Avusturya 362 km, Almanya 646 km, Polonya 658 km, Slovakya 215 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Ülkede karasal iklim hakimdir. Kışlar soğuk,
  yazlar sıcak olur. Yağış özellikler nemli yaz ve ilkbahar
  mevsimlerinde düşer . Yaz ortalama sıcaklık: 21 C° Ortalama Sıcaklık: 4 C°
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Elbe Nehri 115 m; en yüksek noktası: Snezka 1,602 m
  Doğal kaynakları: kömür, kaolin, kil, kereste
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %41
  sürekli ekinler: %2
  otlaklar: %11
  ormanlık arazi: %34
  diğer: %12 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 240 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: sel


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10,264,212 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.07 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.96 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.55 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 74.73 yıl
  erkeklerde: 71.23 yıl
  kadınlarda: 78.43 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.18 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.04 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2,200 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri) Ulus: Çek
  Nüfusun etnik dağılımı: %Çek 81.2, Morav %13.2, Slovak %3.1, Polonyalı %0.6, Alman %0.5, Roma %0.3, Macar %0.2, diğer %0.9 (1991)
  Din: ateist %39.8, Roma Katolikleri %39.2, Protestan %4.6, Ortodoks %3, diğer %13.4
  Dil: Çekçe


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Çek Cumhuriyeti
  yerel adı: Ceska Republika
  ingilizce: Czech Republic
  Yönetim biçimi: Parlamenter Demokrasi
  Başkent: Prag
  İdari bölümler: 13 bölge ve 1 başkent; Brnensky, Budejovicky, Jihlavsky, Karlovarsky, Kralovehradecky, Liberecky, Olomoucky, Ostravsky, Pardubicky, Plzensky, Praha, Stredocesky, Ustecky, Zlinsky
  Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1993 (Çekoslovakya Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı)
  Milli bayram: Kuruluş günü, 28 Ekim (1918)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 132.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3.7
  endüstri: %41.8
  hizmet: %54.5 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.8 (2000 verileri)
  İş gücü: 5.203 milyon (1999 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %5, endüstri %40, hizmet %55 (2000 verileri)
  İşsizlik oranı: %8.7 (2000 verileri)
  Endüstri: Madencilik, makine ve araç gereç, motorlu araçlar, cam, donatım
  Endüstrinin büyüme oranı: %7.6 (2000)
  Elektrik üretimi: 67.642 milyar kWh (2000)
  Elektrik tüketimi: 52.898 milyar kWh (2000)
  Elektrik ihracatı: 18.744 milyar kWh (2000)
  Elektrik ithalatı: 8.735 milyar kWh (2000)
  Tarım ürünleri: Buğday, patates, şeker pancarı, meyve, domuz, kümes hayvanları
  İhracat: 28.3 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: ulaştırma araçları, demir-çelik, tekstil ürünleri, iplik, kumaş, elektrikli makine ve ekipmanlar, mobilya, güç üreten makine ve ekipmanlar (1999)
  İhracat ortakları: Almanya, Slovakya, Avusturya, Polonya, Fransa, İtalya (1999)
  İthalat: 31.4 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: elektrikli makine ve ekipmanlar, demir-çelik, tekstil, iplik, kumaş, büro makineleri, otomatik bilgi işlem makineleri, haberleşme ve ses kayıt cihazları, tıbbi ürünler (1999)
  İthalat ortakları: Almanya, Slovakya, Avusturya, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, ABD, İngiltere (1999)
  Dış borç tutarı: 21.3 milyar $ (2000)
  Para birimi: Çek Korunası (CZK)
  Para birimi kodu: CZK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.869 milyon (2000)
  Telefon kodu: 420
  Radyo yayın istasyonları: AM 31, FM 304, kısa dalga 17 (2000)
  Radyolar: 3,159,134 (2000)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 150 (2000)
  Televizyonlar: 3,405,834 (2000)
  Internet kısaltması: .cz
  Internet servis sağlayıcıları: 300 den fazla (2000)
  Internet kullanıcıları: 900,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 9,444 km (2000)
  Karayolları: toplam: 55,432 km (2000)
  Deniz yolları: 303 km (2000)
  Boru hatları: Doğal gaz 3,550 km (2000)
  Limanları: Decin, Prague, Usti nad Labem
  Hava alanları: 114 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)  POLONYA

  Konum: Orta Avrupa'da, Almanya'nın doğusunda yer alır.
  Coğrafi konumu: 52 00 Kuzey derecesi, 20 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 312,685 km²
  Sınırları: toplam: 2,888 km
  sınır komşuları: Beyaz Rusya 605 km, Çek Cumhuriyeti 658 km, Almanya 456 km, Litvanya 91 km, Rusya (Kaliningrad Oblast) 206 km, Slovakya 444 km, Ukrayna 428 km
  Sahil şeridi: 491 km
  İklimi: Ilımandan soğuğa değişiklik görülür.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla düz ovalar yer alır, dağlar güney kıyısı boyunca sıralanmıştır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Raczki Elblaskie 2 m
  en yüksek noktası: Rysy 2,499 m
  Doğal kaynakları: Kömür, sülfür, bakır, doğal gaz, gümüş, kurşun, tuz, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %47
  daimi ekinler: %1
  otlaklar: %13
  ormanlık arazi: %29
  diğer: %10 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 1,000 km² (1993 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 38,633,912 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.03 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.49 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 9.39 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.42 yıl
  erkeklerde: 69.26 yıl
  kadınlarda: 77.82 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.37 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.07 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Polonyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Polonyalı %97.6, Alman %1.3, Ukraynalı %0.6, Beyaz Rus %0.5 (1990 verileri)
  Din: Roma Katolikleri %95, Doğu Ortodoksları, Protestanlar, ve diğer %5
  Diller: Polonyalı
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99
  erkekler: %99
  kadınlar: %98 (1978 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Polonya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Polonya
  Yerel tam adı: Rzeczpospolita Polska
  yerel kısa şekli: Polska
  Yönetim biçimi: Parlamenter Demokrasi
  Başkent: Varşova
  İdari bölümler: 16 bölge; Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Lubelskie, Lubuskie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
  Bağımsızlık günü: 11 Kasım 1918
  Milli bayram: Anayasal Gün, 3 Mayıs (1791)
  Anayasa: 16 Ekim 1997
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi),NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 327.5 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %3.8
  endüstri: %36.6
  hizmet: %59.6 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.2 (2000 verileri)
  İş gücü: 17.2 milyon (1999 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri %22.1, tarım %27.5, hizmet %50.4 (1999)
  İşsizlik oranı: %12 (1999)
  Endüstri: Makine yapımı, demir-çelik, kömür madenciliği, kimyasallar, gemi yapımı, gıda maddeleri, cam, içecekler, tekstil
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.3 (1999)
  Elektrik üretimi: 134.351 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 120.007 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 8.43 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 3.491 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Patates, meyve, sebze, buğday, kümes hayvanları, yumurta, domuz eti
  İhracat: 28.4 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine ve parçalar %30.2, ara mamuller %25.5, çeşitli sanayi malları %20.9, gıda ve canlı hayvanlar %8.5 (1999)
  İhracat ortakları: Almanya %36.1, İtalya %6.5, Hollanda %5.3, Fransa %4.8, İngiltere %4.0, Çek Cumhuriyeti %3.8 (1999)
  İthalat: 42.7 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine ve parçaları %38.2, yarı mamuller %20.8, kimyasallar %14.3, çeşitli sanayi malları %9.5 (1999)
  İthalat ortakları: Almanya %25.2, İtalya %9.4, Fransa %6.8, Rusya %5.8, İngiltere %4.6, Hollanda %3.7 (1999)
  Dış borç tutarı: 57 milyar $ (2000)
  Para birimi: zloty (PLN)
  Para birimi kodu: PLN
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 8.07 milyon (1998)
  Telefon kodu: 48
  Radyo yayın istasyonları: AM 14, FM 777, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 20.2 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 179 (1995)
  Televizyonlar: 13.05 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .pl
  Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2.8 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 23,420 km (1998)
  Karayolları: 381,046 km (1998)
  Su yolları: 3,812 km (1996)
  Boru hatları: Ham petrol ve petrol ürünleri 2,280 km; doğal gaz 17,000 km (1996)
  Limanları: Gdansk, Gdynia, Gliwice, Kolobrzeg, Szczecin, Swinoujscie, Ustka, Warsaw, Wroclaw
  Hava alanları: 122 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 3 (2000 verileri)