Larva Nedir

larvaBirçok hayvanın doğduktan ya da yumurtadan çıktıktan sonra ve erişkin biçimini almadan evvel geçirdiği gelişim evresi; kurtçuk. Larvalar erişkin hallerine göre hem görünümleri hem de yaşamsal alanları konusunda farklılıklar gösterebilirler. Örneğin yumurtadan çıkan yavru sivrisinek, erişkin haliyle hiç ilgisi olmayan bir görünümdedir. Sanki bambaşka bir canlıdır. Yaklaşık 1-1,5 milimetre uzunluğunda olan larvanın vücudu baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Başı oval görünümdedir ve iki yanında birleşik gözler ve gözlerin önünde de kısa bir anten mevcuttur. Erişkinleri karada yaşayan sivrisineklerin larvaları baş aşağı bir biçimde büyürler. Kelebeklerin larvası ise tırtıl şeklindedir.

Larva döneminin süresi her canlıya göre farklılık gösterir. Larva dönemi uzun olan türler, genellikle yumurtadan erken çıkıp daha geç başkalaşmaya başlayan türlerdir. Embriyo dönemi uzayan türlerde ise larva evresi hiç bulunmaz ya da çok kısa sürer.