Türkiyede nüfus artışının nedenleri ve sonuçları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Türkiyede nüfus artışının nedenleri ve sonuçları

Nüfus Artış Nedenleri
Ülkede toplam nüfusun artması
Çocuk ölümlerinin azalması
Tıbbi gelişme ile ortalama insan ömrünün uzaması
Bataklıkların kurutulması ve sıtma hastalığının önlenmesi
Ulaşımın geliştirilmesi, bölgeler arası ekonomik şartların iyileştirilmesi ile sağlıklı beslenme şartlarının oluşması

Nüfus Artışının Sonuçları
Kırsal kesimden kentlere olan yoğun göçler,
Konut yetersizliği,
Tarım alanlarının azalması (Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasına neden olmaktadır.)
Çevre sorunları. (Ses kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği vs.)
İşsizlik sorunu; Türkiye'de işsizlik oranı oldukça yüksektir. Bunda, nüfusun hızlı şekilde artmasının önemli etkisi vardır. Çünkü hızla artan nüfus içinde, çalışma çağına gelen insan sayısı da hızla artmaktadır. Ama ülkemizdeki iş alanlarının iş gücü talebi, artan nüfus için yeterli olamamaktadır.
Kalkınmanın yavaşlamasına neden olur. Çünkü kalkınma düzeyini ülkelerin milli gelirleri belirler.
Nüfus artışının fazla olması milli geliri azaltır, kalkınmayı yavaşlatır.
Alt yapı sorunlarının meydana gelmesine neden olur. (Okul, yol, su, elektrik v.s)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
75B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst