Nüfus Sayımı Neden Yapılır? Türkiyede Nüfus

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Türkiyede nüfus sayımı yapılmasının nedenleri nelerdir, devlet nüfus sayımını neden yapılıyor?

Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır 1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacaktı Ancak 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapıldı Son yapılan 2000 Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz 67803927 olmuştur2010 yılı adresi dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye Nüfusu 76 milyon olmuştur

Nüfus Sayımı Yapılmasının Sebepleri

  • Nüfusun miktarını
  • Nüfus artış hızını,
  • Nüfusun dağılışını,
  • Nüfusun yaş , cinsiyet durumunu,
  • Köy-kent nüfusunu,
  • Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını,
  • Eğitim durumunu,
  • İşsizlik oranını,
  • Asker çağındakileri

Seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım yapılır

NÜFUSUN DAĞILIŞI

Dünya üzerinde nüfusu en fazla olan kıta, Asya kıtasıdır Ülke ise Çin'dir Nüfus en az olan kıta Okyanusya (Avustralya) dır Antarktika kıtasında ise yerleşik hayat yoktur

Yurdumuzda en az nüfuslanmış bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir Bölüm ise Hakkari Bölümüdür Nüfusu en fazla olan bölgemiz Marmara bölgesidir Bölüm ise Çatalca-Kocaeli Bölümüdür

Görüldüğü gibi dünya genelinde ve yurdumuzda nüfus dengeli bir biçimde dağılış göstermemektedir Bu farklı dağılışta etkili faktörler:

DOĞAL FAKTÖRLER

İKLİM

Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur Yağışların fazla , kışların ılık geçtiği iklim bölgeleri sık nüfusludur Örnek ; kutup bölgeleri , çöl bölgeleri ve Ekvatorda 1000 m nin altındaki yerler (yüksek nem ve sıcaklıktan) seyrek nüfusludur

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Ormanların sık ve gür olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştırÖrnek Ekvatoral Bölgede Amazon, Kongo Havzaları gibi

YER ŞEKİLLERİ

Engebeli yerler; ulaşım şartlarının elverişsizliği, tarım alanlarının kısıtlı olması gibi sebeplerle seyrek nüfusludur

İklim şartları elverişli olsa bile dağlık kesimler seyrek nüfuslanmıştır Ör Dünya üzerinde Alp-Himalaya dağları seyrek nüfusludur Yurdumuzda ise Menteşe yöresi, Taşeli platosu, Teke yarımadası, Biga yarımadası, Gelibolu yarımadası, Yıldız Dağları Bölümü elverişli iklim şartlarına rağmen seyrek nüfusludur

SU KAYNAKLARI (AKARSULAR)

Akarsu çevreleri su imkanı ve verimli tarım alanlarından dolayı sık nüfusludur Bu genellemeye Ekvatoral bölge akarsuları (Amazon, Kongo) ve Kutup iklim bölgesindeki akarsular (Obi, Lena, Yenisey gibi) uymaz

Sık nüfuslu akarsu havzalarına örnek olarak; İndus, Ganj, Fırat-Dicle, Nil gösterilebilir Yurdumuzda ; Gediz,Bakırçay, B ve Küçük Menderes, Sakarya, Seyhan, Ceyhan gibi akarsu çevreleri sık nüfusludur

KARA VE DENİZ DAĞILIŞI

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı kuzey yarım kürede ılıman kuşaktadır Sebebi karaların geniş alan kaplaması

BEŞERİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER

SANAYİ

Sanayinin gelişmiş olduğu yerler iş imkanından dolayı sık nüfusludur Örİstanbul , Bursa, İzmir, Adana gibi Dünya üzerinde ise Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin doğusu sanayiden dolayı sık nüfusludur

TARIM

Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfusludur Ör Akhisar, Çukurova, Bafra ,Çarşamba gibi

ULAŞIM

Ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde ticarette geliştiği için sık nüfuslanmıştır

YERALTI KAYNAKLARI (MADENLER)

Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerler sık nüfusludur Ör Soma, Ereğli, Karabük, Seydişehir gibi

TURİZM

Turizmin gelişmiş olduğu yerlerde mevsimlik nüfus artışı görülür Örnek kıyı bölgelerimizde yaz döneminde, Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes’ te ise kış döneminde nüfus artar

TARİHİ FAKTÖRLER

Çok eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış yerler nüfusun fazla olduğu yerlerdir Örnek: İstanbul, Edirne, Konya, Kayseri, Sivas, Bursa, Diyarbakır ve Ş.Urfa gibi

Bir ülkede nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklim ve yer şekillerine bağlı ise o ülke geri kalmış, iklim ve yer şekillerinden bağımsız ise gelişmiş ülkedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
25B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
56B
Üst