The Natural Approach

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Kitabın Adı: The Natural Approach (İngilizce)
Kitabın Yazarı: Stephen D. KRASHEN Ve Tracy D. TERRELL
Yayınevi ve Adresi: Alemany Press Emglewood Cliffs, New Jersey 07632 USA
Basım Yılı: 1983

KİTABIN ÖZETİ

Stephen Krashen ve Tracy Terrell tarafından ortaklaşa kaleme alınan "the Natural Approach" (Doğal Yaklaşım) adlı kitap yabancı dil öğretim metodlarından biri hakkında teoriye ve pratiğe yönelik bilgiler içermektedir. Bir teorisyen olan Stephen Krashen ve bir pratisyen (yabancı dil öğretmeni) olan Tracy Terrell'in 70'li yıllarda birbirlerinden bağımsız olarak ortaya koydukları yabancı dil öğretim prensipleri bu kitapta uyumlu bir sentez olarak ortaya konulmaktadır.

Doğal Yaklaşım, çocukların ana dil edinim sürecini örnek alarak yetişkinlere dil öğretmeyi amaçlamaktadır. Stephen Krashen tarafından ortaya atılan ve kitabın ikinci bölümünü oluşturan "Second Language Acquisition" (İkinci Dil Edinim) teorisine göre her çocuk doğuştan dile özgü içgüdüsel bir yeti ile dünyaya gelmektedir. "Language Acquisition Device" (Dil Edinim Cihazı) olarak adlandırılan bu içgüdüsel mekanizma sayesinde çocuklar ana dillerini kısa bir zaman içerisinde edinebilmektedirler. Ancak ikinci dil uzmanları arasındaki yaygın kanıya göre yetişkinler bu cihazı ergenlik sonrası dönemde kullanamamaktadırlar. Zira belli bir yaştan sonra Dil Edinim Cihazının işlevselliğini yitirdiği kabul edilmektedir. Krashen'ın İkinci Dil Edinim teorisine göre Dil Edinim Cihazı yaşam boyu işlevselliğini devam ettirmektedir. Yetişkinlerin ikinci bir dili öğrenmede karşılaştıkları zorluk Dil Edinim Cihazının ergenlik sonrası işlevselliğini kaybetmesinden değil etkin bir şekilde harekete geçirilmeyişinden kaynaklanmaktadır. Krashen'a göre uygun şartlar sağlandığında Dil Edinim Cihazı hayat boyu faaldir.

Krashen'ın ortaya koyduğu ve yabancı dil öğretim alanında popülaritesini devam ettiren İkinci Dil Edinim teorisine göre Dil Edinim Cihazını harekete geçiren faktör anlaşılabilir mesajlardır (comprehensible input). Yani bol miktarda yazılı ve sözlü mesaja maruz bırakılan kişilerin beyninde veya zihninde bulunan Dil Edinim Cihazı kendiliğinden harekete geçer ve kişi farkına varmadan dilsel öğeleri belli bir sıra dahilinde edinir. Bu sıra kimi zaman sınıf ortamında öğrencilere sunulan sıradan farklılık arz eder. Örneğin İngilizce dil öğretim uygulamalarında ilk olarak öğretilen ve pratiği yapılan üçüncü tekil şahıs geniş zaman (-s) takısı Dil Edinim Cihazı en son edinilen dilsel öğelerden biridir. Sınıf ortamında en erken öğretilen ve üzerinde sıklıkla durulan basit bir kuralın Dil Edinim Cihazı tarafından çok sonra edinilebilmesi, dil edinim sürecinin bilinçli müdahalelerden bağımsız işleyen bir bilinçaltı süreci olduğunun göstergesidir.

Krashen'a göre yabancı dil öğrenmeye çalışan yetişkinlerin karşılaştıkları problemlerin temelinde Dil Edinim Cihazının işleyiş prensiplerine uygun hareket etmemeleri yatmaktadır. Bir bilinçaltı mekanizması olan Dil Edimin Cihazını bilinçli dil bilgisi öğrenme teknikleri ile harekete geçirmeye çalışmak başarısızlığa yol açmakta ve hayal kırıklığını beraberinde getirmektedir. Yetişkinlerin bu yaygın başarısızlığını gören dil eğitim uzmanları da Dil Edimin Cihazının ergenlik sonrası işlevselliğini yitirdiğini ileri sürmektedirler. Krashen ise yetişkinlerin de Dil Edimin Cihazından istifade edebileceklerini ancak yabancı dili matematik öğrenir gibi öğrenmekten vaz geçmeleri gerektiğini öne sürmektedir. Yapılması gereken çocukların takip ettiği yolu bir kez daha aşındırmak yani bol miktarda mesaj almak gerektiğinin altını çizmektedir. Bol miktarda okuma ve dinleme yapmak suretiyle yetişkinlerin herhangi bir yabancı dili diledikleri yaşta edinmeleri mümkündür.

Bir İspanyolca öğretmeni olan Tracy Terrell, Krashen'ın teorik olarak ortaya koyduğu dil edinim prensiplerini bizzat uygulama yoluyla kendi kendine keşfetmiş ve bu prensiplerin etkinliğini öğrencileri üzerinde deneyerek gözlemlemiştir. Kitabın pratik uygulamalara yönelik kısmını kaleme alan Tracy Terrell, Doğal Yaklaşım prensiplerinin sınıf ortamında nasıl uygulanabileceği konusunda önemli ipuçları sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi sınıf ortamının zengin bir mesaj (comprehensible input) kaynağı haline getirilmesidir.

Kitabın ortaya koyduğu en çarpıcı iddialardan biri sınıf ortamının doğal ortamdan daha etkili hale getirilebileceği savıdır. Doğal ortamda günlerle hatta haftalarla ifade edilebilcek bir zaman diliminde toplanabilecek anlaşalabilir mesaj (comprehensible input) miktarının sınıf ortamında birkaç saat içinde öğrenciye sunulabileceği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla özellikle başlangıç seviyesindeki yabancı dil öğrencileri için sınıf ortamının, doğal ortamdan daha verimli olabileceğinin sinyalleri verilmektedir. Ancak, sınıf içi aktivitelerin dil bilgisi odaklı olmaktan çıkarılması dinleme ve okumaya ağırlık veren bir müfredat takip edilmesi gerekmektedir. Bu yapıldığı ve öğrenciler bol miktarda sözlü ve yazılı mesaja maruz bırakıldığı müddetçe Dil Edinim Cihazları devreye girecek ve aldıkları mesajların içinde bulunan dilsel öğeleri bilinçaltına indireceklerdir.

Kitabın pratiğe yönelik uygulamaları anlatan kısmında ne tür dinleme ve okuma aktivitelerinin yapılabileceği konusunda örnekler sunulmaktadır. Yabancı dil öğrenimi konusunda merakı olan herkesin ve özellikle yabancı dil öğretmenelerince ilgiyle okunacak bu kitap uygulaması kolay ve kolay olduğu kadar da etkili bir yöntemi ortaya koymaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst